კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1047 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მათითაიშვილი, ე. ელიზბარაშვილი, ი. ლაგვილავა. ზოგიერთი ახალი ტეტრაკის აზო საღებრების ერთსტადიანი სინთეზის მეთოდი. რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში, RAC-3. 2011წ. გვ. 42-43.

ნ. გელოვანი, ფ. ბროუჩეკი, მ. ცინცაძე. ზოგიერთი ლითონის კოორდინაციული ნაერთები ბიციკლურ ბისშარდოვანებთან. სტუ-ს 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფ. მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის . წ. ნაწ. 1. სტუ. თბილისი. გვ. 117.

ი. სამხარაძე, თ.დავითაშვილი. ზოგიერთი ლოკალურ-,,ფენომენური” ატმოსფერული მოვლენის შესწავლა ჰიდროთერმოდინამიკური მიდგომით.. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”.. 2013წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.ტ.119..

ი. ბაზღაძე, ჯ.გუგეშიძე, ლ.დოღონაძე. ზოგიერთი მიკროელემენტის გავლენა გარემოსა და ცოცხალ ორგანიზმებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ქალი და XXI საუკუნე, თბილისი, გვ: 189-191.

რ. ბიწაძე. ზოგიერთი მოსაზრება ავტომატიკის ეგმ-ის და მას-ის სპეციალობებზე ოპერაციული აღრიცხვის ელემენტების სწავლების შესახებ. . სპი-ს III მეთოდური კონფერენცია, თბილისი. 1982წ. გვ. 21..

რ. გიორგობიანი, ნოდარ ბერიშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება სიხისტისა და სიმტკიცის პირობების მიხედვით კოჭების განივკვეთების შერჩევის დროს. სტუ-ს სამშენებლო კონსტრუქციების კათედა. 2005წ. საიუბილეო კონფერენციის მოხსენებების თეზისები.

ი. ბაზღაძე, ლ.დოღონაძე. ზოგიერთი მძიმე ლითონის გავლენა გარემოსა და ცოცხალ ორგანიზმებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო ტექნიკური კონცერენცია ,, გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” თბილისი, გვ:170-172.

ხ. წიქარიშვილი, გ. ცინცაძე. ზოგიერთი ცნობები ჩასავალის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. გვ.87.

ა. ბუქსიანიძე, გ.ჯაბიძე, ი.სვანიძე. ზოლების მეთოდის გამოყენება ბრუნვითი გარსების თბოგამტარობის ორგანზომილებიანი ამოცანის ამოსახსნელად. თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემოსადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის "შრომები". 2001წ. .

რ. რუხაძე. თ. ბურჭულაძე. კლასიკური და მომენტური დრეკადობის ზოგიერთი სასაზღვრო–საკონტაქტო ამოცანის საკუთრივი რიცხვებისა და საკუთრივი ვექტორ–ფუნქციების ასიმპტოტური განაწილების ფორმულები. . საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა, თბილისი, 24–27 სექტემბერი. 1997წ. მოხს. თეზ. გვ.20.

რ. რუხაძე. თ. ბურჭულაძე. კლასიკური და მომენტური დრეკადობის თეორიის ზოგიერთი სასაზღვრო–საკონტაქტო ამოცანის საკუთრივი რიცხვებისა და საკუთრივი ვექტორ–ფუნქციების ასიმპტოტური განაწილების ფორმულები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 75–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ–მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია, თბილისი, 2–4 ივნისი. 1997წ. მოხს. თეზ.II ნაწ. გვ.196.

რ. რუხაძე. თ. ბურჭულაძე. ფურიეს მეთოდი დრეკადობის თეორიის სამგანზომილებიანი დინამიკური საკონტაქტო ამოცანებისათვის. . საქართველოს სსრ უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა X რესპ. სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია. თელავი, 9–12 ნოემბერი. 1983წ. მოხს. თეზ. გვ.36.

რ. შენგელია. თავისუფალი კონკურენცია - მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარებისა და ბიზნესის განვითარების სტიმულატორი. მეცნიერული შემოქმედება - გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. . 2010წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. თავისუფალი კონკურენცია - მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარებისა და ბიზნესის განვითარების სტიმულატორი. მეცნიერული შემოქმედება - გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. . . . 2010წ. მეცნიერული შემოქმედება - გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. . 2010წ. ..

თ. ჭანტურია. თანამედროვე თბილისის ქალაქგეგმარებითი განვითარების არქიტექტურულ–მხატვრული მნიშვნელობა. საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 0წ. ქალი და 21–ე საუკუნე თბილისი.

ა. კორკოტაშვილი. თანამედროვე თბილისური ინტერიერის შექმნნის სპეციფიკა და პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. კამარა .

კ. ღურწკაია, თ.ღურწკაია. თანამედროვე მარკეტინგული კომუნიკაციები, როგორც სოციალური ინსტიტუტი და ბიზნესის სახეობა. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ~-2014წ.. 2014წ. .

კ. ღურწკაია. თანამედროვე მარკეტინგული კომუნიკაციები, როგორც სოციალური ინსტიტუტი და ბიზნესის სახეობა. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ~-2014წ.. 2014წ. .

ა. ტალიაშვილი. თანამედროვე ტექნოლოგიები, სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის აქტუალური პრობლემები, ზღვარი თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას შორის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. 2017წ. .

გ. კოტრიკაძე, II კურსის სტუდენტი გიორგი თაზიაშვილი და I კურსის სტუდენტი ნათია მღებრიშვილი. თანამედროვე ტექნოლოგიებით ოპტიკური დისკის დამზადებისა და ინფორმაციის ჩაწერის პერსპექტივა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .