კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1154 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. მიდელაშვილი. ევრო-ატლანტიკური სივრცის როლი საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საქმეში. სტუდენტთა 77-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია, სტუ, . 2009წ. .

ვ. შუბითიძე. ევროინტეგრაცია და საქართველო. სტუ სამეცნიერო კონფერენცია საქართველო ევროპულ სივრცეში. 2010წ. .

თ. წერეთელი. ევროკავშირის შიდა ბაზარი და მასში საქართველოს მონაწილეობის. 82– საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია. 2014წ. .

ვ. შუბითიძე, ედიშერ ჯაფარიძე. ევროკავშირისა და საქართველოს თანამშრომლობა ახალი სამეზობლო პოლიტიკისა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში. მსოფლიო და კავკასია. 2013წ. .

მ. გაგაძე. ეკოლოგიურად სუფთა სამშენებლო მასალები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2016წ. .

თ. რევაზიშვილი. ეკოლოგიური განათლება საქართველოში. სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

თ. გაბადაძე, თ. გაბადაძე, ი.სულაძე. ეკოლოგიური უსაფრთხოება და არაფეთქებადი დამანგრეველი მასალები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. თბილისი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. შრომები, ,,ტექნ. ნივერსიტეტი”, გვ.244-246.

ნ. თოფურია, რ.თედორაძე, გ.სისვაძე. ეკოლოგიურობის ლოგისტიკური ასპექტები. საქართველოს ტექნი- კური უნივერსიტეტი . 2014წ. სტუდენტთა 82-ე საერთაშორისო კონფერენციის შრომების კრებული.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკური განვითარების მაკროეკონომიკური პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტი. 2012წ. „ხელისუფლება და საზოგადოება“ თეზისები. თბ. 2012. გვ. 32 .

გ. ბაღათურია, გ. ყაჭიაშვილი. ეკონომიკური განვითარების ოპტიმალური გზის არჩევის ამოცანის ფორმალიზება. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2011წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ნ. გეგენავა. ეკონომიკური განვითარების საწარმოთა პარტნიორული მოდელის არსი . 19. მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია IEC- 2016 წ. 2016წ. ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი“ N3, გვ:285–287(3გვ.).

რ. ოთინაშვილი. ეკონომიკური ზრდის დაჩქარების პრობლემები. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო” - სტუ. 2011წ. სტუ - ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, 25 მარტი .

ც. ელგენდარაშვილი. ეკონომიკური კრიზისის მიზეზები . სტუ, საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო საერთაშორისო . 2017წ. გვ. 105-107.

A. Gvarutsidze. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა N2, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 15-16 აპრილი.2011 წ.თბილისი.

ზ. კოვზირიძე, ჯ.ანელი, გ.ბასილაია. ელექტროგამტარი რეზინის გამოყენება კონტეინერებიდან სხვადასხვა სითხის გაჟონვის ინდიკაციის მიზნით. რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში . 2011წ. კონფერენციის მასალები.გვ.60-62.

გ. აგლაძე, ნ. გოგიშვილი, ნ. დემურია. ელექტროლიზური მანგანუმის დიოქსიდის სუსპენზიურ აბაზანაში ელექტროსინთეზის პროცესის კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. წ. მე–2 საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მიძღვნილი რ. აგლაძის ხსოვნისადმი, 5 (444).

გ. იაშვილი. ელექტრონული ბიზნესის როლი მცირე და საშუალო საწარმოების სტრატეგიის დამუშავებისა და რეალიზაციის დროს.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ,,მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია”, გვ.207-211.

თ. მენაბდე, ი. გარსევანიშვილი. ელექტრონული საინფორმაციო - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2016წ. .

შ. ნემსაძე, შ. ნემსაძე. ელექტრორკალური პლაზმატრონის შედგენილი კათოდის დამუშავება მაგნიტურ-იმპულსური ტექნოლოგიით. საქართველოს ტქნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუ–ის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, გვ.49.

თ. ჯიქია. ელექტროსადგურებს შორის აქტიური დატვვირთვის ოპტიმალური განაწილების პროგრამირება ამ სადგურზე აგრეგატთა ოპტიმალური შემადგენლობის უზრუნველყოფით. 78 -ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. .