კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1161 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, ვ. ცომაია, მ. ძაძამია. დისტანციური ზონდირების (თანამგზავრული და აერო-ფოტო გადაღებების) გამოყენებით მდინარე ტვიბერის აუზის მყინვარების შესწავლის შედეგები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის მაისის 64-ე სამეცნიერო სესია, 2017 წლის 24 მაისი.. 2017წ. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ISSN 1512-0902, ტ. 124, გვ. 97-106 საქართველო, თბილისი. .

ნ. მახარაშვილი. დრეკადელემენტიანი ორმასიანი სისტემის დინამიკური რეჟიმის კვლევა კიდული ბაგირგზის მაგალითზე. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო კონფერენციის თეზისების კრებული. " ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2011 წ..

გ. სადუნიშვილი. დრეკადი და სკალარული ველების ურთიერთქმედების მდგრადი რხევის და ფსევდორხევის ამოცანები. სტუ. 1994წ. .

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყოიძე. დრეკადი პოტენციალის გამოსახულებების კორექტულობის შესახებ. სტუ-ს სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა საიუბილეო კონფერენციის მოხსენებები. წ. .

ნ. ბერიშვილი. დრეკადი პოტენციალის გამოსახულების კორექტულობის შესახებ. სტუ, რესპუბლიკური სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენცია. 2005წ. თეზისები.

. დრეკადი სისტემების რხევები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. სამეც.- საკვ. თემის ანგარიში,სახ სარეგ №69764223.

ბ. გოგიჩაშვილი. ეგზოთერმული წიდა წარმომქმნელი ნარევით თხევადი ფოლადისღუმელგარე დამუშავების გამოკვლევა. სტუ 75 წლისტავისადმი მიძღვნილი პროფესორ მასწავლებელთა სამეჩნიერო ტექნიკური კონფერენცის მოხსენების თეზისები. 2015წ. .

ნ. ვარძიაშვილი. ევოლუციური ეკონომიკური სისტემების სივრცული ურთიერთქმედების მოდელირებისათვის. ჟიული შარტავას დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია “ქართულ პოლიტიკის თანამედ-როვე პრობლემები”. 2014წ. .

ს. მიდელაშვილი. ევრო-ატლანტიკური სივრცის როლი საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საქმეში. სტუდენტთა 77-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია, სტუ, . 2009წ. .

ვ. შუბითიძე. ევროინტეგრაცია და საქართველო. სტუ სამეცნიერო კონფერენცია საქართველო ევროპულ სივრცეში. 2010წ. .

თ. წერეთელი. ევროკავშირის შიდა ბაზარი და მასში საქართველოს მონაწილეობის. 82– საერთაშორისო სტუდენტური კონფერენცია. 2014წ. .

ვ. შუბითიძე, ედიშერ ჯაფარიძე. ევროკავშირისა და საქართველოს თანამშრომლობა ახალი სამეზობლო პოლიტიკისა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში. მსოფლიო და კავკასია. 2013წ. .

მ. გაგაძე. ეკოლოგიურად სუფთა სამშენებლო მასალები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2016წ. .

თ. რევაზიშვილი. ეკოლოგიური განათლება საქართველოში. სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

თ. გაბადაძე, თ. გაბადაძე, ი.სულაძე. ეკოლოგიური უსაფრთხოება და არაფეთქებადი დამანგრეველი მასალები. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. თბილისი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. შრომები, ,,ტექნ. ნივერსიტეტი”, გვ.244-246.

ნ. თოფურია, რ.თედორაძე, გ.სისვაძე. ეკოლოგიურობის ლოგისტიკური ასპექტები. საქართველოს ტექნი- კური უნივერსიტეტი . 2014წ. სტუდენტთა 82-ე საერთაშორისო კონფერენციის შრომების კრებული.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკური განვითარების მაკროეკონომიკური პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნუვერსიტეტი. 2012წ. „ხელისუფლება და საზოგადოება“ თეზისები. თბ. 2012. გვ. 32 .

გ. ბაღათურია, გ. ყაჭიაშვილი. ეკონომიკური განვითარების ოპტიმალური გზის არჩევის ამოცანის ფორმალიზება. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2011წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ნ. გეგენავა. ეკონომიკური განვითარების საწარმოთა პარტნიორული მოდელის არსი . 19. მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია IEC- 2016 წ. 2016წ. ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი“ N3, გვ:285–287(3გვ.).

რ. ოთინაშვილი. ეკონომიკური ზრდის დაჩქარების პრობლემები. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო” - სტუ. 2011წ. სტუ - ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, 25 მარტი .