კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გოგიშვილი, ნ. დემურია. ელექტროლიზური მანგანუმის დიოქსიდის სუსპენზიურ აბაზანაში ელექტროსინთეზის პროცესის კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. წ. მე–2 საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მიძღვნილი რ. აგლაძის ხსოვნისადმი, 5 (444).

გ. იაშვილი. ელექტრონული ბიზნესის როლი მცირე და საშუალო საწარმოების სტრატეგიის დამუშავებისა და რეალიზაციის დროს.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ,,მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია”, გვ.207-211.

თ. მენაბდე, ი. გარსევანიშვილი. ელექტრონული საინფორმაციო - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2016წ. .

შ. ნემსაძე, შ. ნემსაძე. ელექტრორკალური პლაზმატრონის შედგენილი კათოდის დამუშავება მაგნიტურ-იმპულსური ტექნოლოგიით. საქართველოს ტქნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუ–ის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, გვ.49.

თ. ჯიქია. ელექტროსადგურებს შორის აქტიური დატვვირთვის ოპტიმალური განაწილების პროგრამირება ამ სადგურზე აგრეგატთა ოპტიმალური შემადგენლობის უზრუნველყოფით. 78 -ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. .

ნ. წერეთელი, მაზმიშვილი ს.. ელექტროსილიკოთერმული მეთოდით მანგანუმიანი ფეროშენადნობების მიღების პროცესის თერმოდინამიკური და ექსპერიმენტალური გამოკვლევა.. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფ-მასწ.ღია საიუბილეო კონფერენცია. 0წ. გვ 198-199.

თ. კოხრეიძე, ე. ჩაჩხიანი. ელექტროსისტემაში ძაბვისა და რეაქტიული სიმძლავრის ავტომატური რეგულირების აქტუალური საკითხები. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული . 2015წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 1 გვ..

თ. კუნჭულია, ნ.ბოჭორიშვილი. ელექტროუსაფრთხოების პარამეტრების გამოკვლევა ღია წესით სამშენებლო მასალების მოპოვების დროს. სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 0წ. თბილისი, 2007.

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ენერგეტიკა და გარემო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2018წ. სტუ-ს სერთიფიკატი .

თ. გაბაშვილი, კონსტანტინე კამკამიძე. ენერგოსისტემაში ელექტროსადგურებს შორის აქტიური სიმძლავრეების ეკონომიკური განაწილების ალგორითმი ქსელში დანაკარგების გათვალისწინების გარეშე. სტუ-ს სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 2013. 0წ. .

ფ. პაატაშვილი. ენერგოსისტემებში აქტიური სიმძლავრეების განაწილების ალგორითმის სრულყოფა. XXI რესპუბლიკური სამევნიერო-ტექნიკური კომფერენცია. 1978წ. გვ. 5-6.

ა. აბრალავა. ეროვნული ეკონომიკის მართვა გლობალიზაციის ეპოქაში. თბილისი. სტუ. სამეცნიერო კონფერენცია "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2010წ. მასალები. ჟ. "ხელისუფლება და საზოგადოება" #3 (15), გვ. 65-76.

ვ. შუბითიძე. ეროვნული იდეა და ქვეყნის მართვის პრობლემები. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმნი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". . 2010წ. .

ვ. აბზიანიძე, თ.ჯიქია, ნ.ფოფორაძე. ეროზიული ზედაპირების რეკულტივაციით ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება-გაზრდა და ლანდშაფტის რესტავრაცია ეკოლოგიურად უსაფრთხო ბუნებრივი მასალებით. სტუ -ს სტუდენტთა 80-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2012წ. .

მ. აბუთიძე. ექვთიმე თაყაიშვილი და ალექსი ბაქრაძე. ექვთიმე თაყაიშვილი გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე, სტუ. 2014წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი”, ექვთიმე თაყაიშვილი 150, შრომები,122-125.

გ. ინანიშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილი და ვანის არქეოლოგიური ძიებანი. საიუბილეო-სამეცნიერო კონფერენცია "გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე" მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 150 წლისთავისადმი. 2014წ. .

თ. ბლიაძე. ექვთიმე თაყაიშვილის გმირობის კულტუროლოგიური ასპექტები.. ექვთიმე თაყაიშვილის 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია, სტუ, თბილისი, . 2013წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილის მოღვაწეობის ზოგიერთი ასპექტი. სამეცნიერო–საიუბილეო კონფერენცია „ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 150 წლისთავი“. 2013წ. .

ვ. შუბითიძე, რეზო რუხაძე. ექვთიმე თაყაიშვილის ღვაწლი ქართული ისტორიული მეცნიერების წინაშე. ე.თაყაიშვილი 150. 2013წ. .

გ. ღვინეფაძე, ჩაჩანიძე გურამი, მეფარიშვილი ბადრი, ბუაძე გურამი. ექსპერტული მეთოდის გამოყენება საგანთაშორისი კავშირების დადგენის პროცესში. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია "უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები. 1993წ. თბილისი.სტუ, მოხსენებების თეზისები. გვ. 61.