კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. გვარუციძე, ნ. გეგენავა. ვენჩურული კაპიტალის როლი ინოვაციური ბიზნესის განვითარებაში. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC 2015 წ. ეროვნული ეკონომიკის განვითრების მოდელები გუშინ, დღეს, ხვალ, სტუ, 2015 . 2015წ. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი N4.

რ. კლდიაშვილი, მ.მემარნიშვილი, ნ.შავლიაშვილი, თ.ივანიაშვილი, თ.წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე. ვერცხლის ანტისეპტიკური თვისებების საფუძველზე დამზადებული ფარმაცევტული პრეპარატები და სამედიცინო კოსმეტიკური საშუალებები. სტუ 78-ე ღია საერთაშორისო კონფერენცია. 2010წ. თბილისი.

თ. ხაჩიძე, ნ.ხაჩიძე. ვერცხლისწყლის ორთქლის მგრძნობიარე ინტეგრალური გადამწოდი.. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია.. 1993წ. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 1993წ. 16-19 ნოემბერი, ქ.თბილისი. გვ.153..

ლ. ქისიშვილი, ნ. მუმლაძე. ზედაპირების აგება პროგრამა Autocad-ის დახმარებით და თანაკვეთის რამოდენიმე ამოცანის განხილვა. სტუდენტთა ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2011წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი".

გ. ბიბილეიშვილი. ზედაპირული წყლების გაწმენდა მემბრანული მეთოდების გამოყენებით. საერთაშორისო კონფერენციის ,,ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგია – მიღწევები და პერსპექტივები”-ს მოხსენების თეზისები, საქ.ტექ. უნივერსიტეტი,1996წ. წ. .

რ. ჩიხლაძე, ლ.ჯანიაშვილი. ზემაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორის საიზოლაციო სისტემის დიაგნოსტიკა. სტდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. თბილისი სტუ.

თ. მათითაიშვილი, ე. ელიზბარაშვილი, ი. ლაგვილავა. ზოგიერთი ახალი ტეტრაკის აზო საღებრების ერთსტადიანი სინთეზის მეთოდი. რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში, RAC-3. 2011წ. გვ. 42-43.

ნ. გელოვანი, ფ. ბროუჩეკი, მ. ცინცაძე. ზოგიერთი ლითონის კოორდინაციული ნაერთები ბიციკლურ ბისშარდოვანებთან. სტუ-ს 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფ. მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის . წ. ნაწ. 1. სტუ. თბილისი. გვ. 117.

ი. სამხარაძე, ზ. ხვედელიძე, თ.დავითაშვილი. ზოგიერთი ლოკალურ-,,ფენომენური” ატმოსფერული მოვლენის შესწავლა ჰიდროთერმოდინამიკური მიდგომით.. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”.. 2013წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.ტ.119..

ი. ბაზღაძე, ჯ.გუგეშიძე, ლ.დოღონაძე. ზოგიერთი მიკროელემენტის გავლენა გარემოსა და ცოცხალ ორგანიზმებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ქალი და XXI საუკუნე, თბილისი, გვ: 189-191.

რ. ბიწაძე. ზოგიერთი მოსაზრება ავტომატიკის ეგმ-ის და მას-ის სპეციალობებზე ოპერაციული აღრიცხვის ელემენტების სწავლების შესახებ. . სპი-ს III მეთოდური კონფერენცია, თბილისი. 1982წ. გვ. 21..

რ. გიორგობიანი, ნოდარ ბერიშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება სიხისტისა და სიმტკიცის პირობების მიხედვით კოჭების განივკვეთების შერჩევის დროს. სტუ-ს სამშენებლო კონსტრუქციების კათედა. 2005წ. საიუბილეო კონფერენციის მოხსენებების თეზისები.

ი. ბაზღაძე, ლ.დოღონაძე. ზოგიერთი მძიმე ლითონის გავლენა გარემოსა და ცოცხალ ორგანიზმებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო ტექნიკური კონცერენცია ,, გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” თბილისი, გვ:170-172.

ხ. წიქარიშვილი, გ. ცინცაძე. ზოგიერთი ცნობები ჩასავალის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. გვ.87.

ა. ბუქსიანიძე, გ.ჯაბიძე, ი.სვანიძე. ზოლების მეთოდის გამოყენება ბრუნვითი გარსების თბოგამტარობის ორგანზომილებიანი ამოცანის ამოსახსნელად. თხელკედლიანი სივრცითი სისტემების პრობლემოსადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის "შრომები". 2001წ. .

რ. რუხაძე. თ. ბურჭულაძე. კლასიკური და მომენტური დრეკადობის ზოგიერთი სასაზღვრო–საკონტაქტო ამოცანის საკუთრივი რიცხვებისა და საკუთრივი ვექტორ–ფუნქციების ასიმპტოტური განაწილების ფორმულები. . საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა, თბილისი, 24–27 სექტემბერი. 1997წ. მოხს. თეზ. გვ.20.

რ. რუხაძე. თ. ბურჭულაძე. კლასიკური და მომენტური დრეკადობის თეორიის ზოგიერთი სასაზღვრო–საკონტაქტო ამოცანის საკუთრივი რიცხვებისა და საკუთრივი ვექტორ–ფუნქციების ასიმპტოტური განაწილების ფორმულები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 75–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ–მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია, თბილისი, 2–4 ივნისი. 1997წ. მოხს. თეზ.II ნაწ. გვ.196.

რ. რუხაძე. თ. ბურჭულაძე. ფურიეს მეთოდი დრეკადობის თეორიის სამგანზომილებიანი დინამიკური საკონტაქტო ამოცანებისათვის. . საქართველოს სსრ უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა X რესპ. სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია. თელავი, 9–12 ნოემბერი. 1983წ. მოხს. თეზ. გვ.36.

გ. ლუტიძე. თაბაშირშემცველი ლიოსისებრი გრუნტების გამაგრება გამოწვით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 2002წ. სტუ-ს გამომცემლობა .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. თავისუფალი კონკურენცია - მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარებისა და ბიზნესის განვითარების სტიმულატორი. მეცნიერული შემოქმედება - გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. . 2010წ. .