კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1018 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მელქაძე. ისტორიული ქალაქის პრობლემები. სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია: არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. თბილისი .

თ. გიორგაძე, დ.სებუა ნ. კილასონია. კადმიუმის შერეულ-ლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთი. სტუ. 2017წ. სტუ-ს სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქიმიის სექცია, .

გ. აგლაძე, ვ. კვესელავა. კალიუმის პერმანგანატის ნახევრადელექტროქიმიური და ელექტროქიმიური მეთოდებით მიღების სრულყოფის გზები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . წ. მე–2 საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მიძღვნილი რ. აგლაძის ხსოვნისადმი, 5 (444).

ლ. გვენეტაძე. კაპიტალი სტრუქტურა და მისი ოპტიმიზაციის ზოგიერთი საკითხები. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2014 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების პრობლემები, გუშინ, რეს, ხვალ. 0წ. ბიზნეს- ინჟინერინგი ყოველკვრტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი., N 3 გვ. 107-109.

გ. ნაბახტიანი, ი.გიორგაძე. კარბამიდის მონოკრისტალთა გაზრდის ახალი მეთოდიკა. სტუ-ს 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 1997წ. თ.2, გვ. 17-18.

მ. ქიტოშვილი, გ.ჭამიაშვილი. კარიერის ატმოსფეროს მტვერ-გაზის კონტროლი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 74-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. .

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ჩხუბიანიშვილი დ., ბიბილური ნ., მჭედლიშვილი გ., მახაშვილი კ.. კარიერული წყლების მძიმე ლითონებისაგან გაწმენდისა და უტილიზაციის ტექნოლოგია. სტუ-ს გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის მიმართულება. წ. საერთაშორისო- სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები გვ. 171-173.

დ.კერესელიძე, გ.დოხნაძე, ვ.ტრაპაიძე, გ.ბრეგვაძე. კატასტროფული წყალმოვარდნების პროგნოზირება. აკადემიკოს გ.სვანიძჳს 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტომი 117, გვ 14-16.

გ. ყირმელაშვილი. კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის ამოხსნისა და მისი პრაქტიკული გამოყენების შესახებ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (სტუ-ს) პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 16-19 ნოემბერი, თბილისი. (სექცია დიფ. განტ. და მექანიკა). 1993წ. გვ. 2.

ვ. ფადიურაშვილი, სარიშვილი, გარსევანიშვილი. კვების პროდუკტების დაბინძურების ექსპერტიზუ-ლი კონტროლი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კომფერენცია. 2011წ. .

ვ. ფადიურაშვილი, სარიშვილი, ხუბოლოვი, ერემეიშვილი. კვების პროდუკტების საკონტროლო თანამედროვე აპარატურა და მისი მომსახურება. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კომფერენცია. 2011წ. .

მ. ლოსაბერიძე, დ. გორგიძე. კლდოვანი ქანის მექანიკური რღვევის დინამიკური ამოცანა. საერთაშორისო სამეცნ. ტექნიკური კონფერენციის `სამშენებლო მექანიკის პრობლემების~ შრომების კრებული. 2010წ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~. # 2(17).

თ. რევაზიშვილი, ნ. ბეჟაშვილი. კლიმატის ცვლილება, როგორც გლობალური ეკოლოგიური პრობლემა და მისი შედეგები. სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2009წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. კლინიკურ-დიაგნოსტიკურ საშუალებათა ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავების საკითხისათვის . ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”, . 2008წ. .

მ. მამისეიშვილი, ი.ოკონიანი, ე.თოფურია. კობალტ (II)-ის შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთი . სტუ-ს სტუდენტთა 85-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2017წ. სტუ-ს სტუდენტთა 85-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები.

ე. თოფურია, მ. მამისეიშვილი. კობალტ II ის შერეულლიგანდიანი კოორდინაციულ ნაერთი. . 2017წ. სტუ..

თ. შეროზია. კოლექტიური გადაწყვეტილების მიღების ალგორითმმის სტრუქტურული ოპტიმიზაცია. სტუ. მოხსენებათა კრებული. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”. YDK 519.6:519.7:681.518.

მ. გუდიაშვილი. კომპიუტერული პროგრამა დაზიანების ტიპი და შედეგების ანალიზის FMEA განხორციელების ტექნოლოგია ენერგოკომპანიებში.. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია . 2012წ. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. მოხსენებების კრებული საქართველო, თბილისი, 19-21 სექტემბერი, გვ. 244-248.

თ. გიორგაძე, გ.ცინცაძე ჯ.კერესელიძე თ.წივწივაძე რ.კურტანიძე მ.ცინცაძე ე.თოფურია ი.შარია. კომპიუტერული ქიმიის მეთოდების გამოყენება ზოგიერთი ჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის თვისებების შესწავლი-სათვის. სტუ. 2002წ. 80 წლ-დმი მიძღვნ. პროფ. მასწ. ღია საიუბილეო სამეც. ტექნ. კონფ. მოხს. თეზისები. თბილისი, გვ. 86.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, ჯ.კერესელიძე, თ.წივწივაძე, რ.კურტანიძე, ე.თოფურია, თ.გიორგაძე, ი.შარია. კომპიუტერული ქიმიის მეთოდების გამოყენება ზოგიერთი ჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის თვისებების შესწავლისთვი. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ. 86. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ. 86.