კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1154 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, ვ. ცომაია. თანამგზავრული მონაცემებით მთის მყინვარის ფირნის ხაზის სიმაღლის განსაზღვრა გეფერის მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, მაისის 63-ე სამეცნიერო სესია, 2016 წლის 20 მაისი. 2016წ. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. ISSN 1512-0902, ტ. 123, გვ. 77-82.

თ. ჭანტურია. თანამედროვე თბილისის ქალაქგეგმარებითი განვითარების არქიტექტურულ–მხატვრული მნიშვნელობა. საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 0წ. ქალი და 21–ე საუკუნე თბილისი.

ა. კორკოტაშვილი. თანამედროვე თბილისური ინტერიერის შექმნნის სპეციფიკა და პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. კამარა .

კ. ღურწკაია, თ.ღურწკაია. თანამედროვე მარკეტინგული კომუნიკაციები, როგორც სოციალური ინსტიტუტი და ბიზნესის სახეობა. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ~-2014წ.. 2014წ. .

კ. ღურწკაია. თანამედროვე მარკეტინგული კომუნიკაციები, როგორც სოციალური ინსტიტუტი და ბიზნესის სახეობა. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ~-2014წ.. 2014წ. .

გ. გორაძე. თანამედროვე ტექნოლოგიები, სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის აქტუალური პრობლემები, ზღვარი თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას შორის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მაქს პლანკის საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და სისხლის სამართლის ინსტიტუტი. 2017წ. .

ა. ტალიაშვილი. თანამედროვე ტექნოლოგიები, სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის აქტუალური პრობლემები, ზღვარი თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას შორის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. 2017წ. .

გ. კოტრიკაძე, II კურსის სტუდენტი გიორგი თაზიაშვილი და I კურსის სტუდენტი ნათია მღებრიშვილი. თანამედროვე ტექნოლოგიებით ოპტიკური დისკის დამზადებისა და ინფორმაციის ჩაწერის პერსპექტივა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

გ. ბაღათურია, ა. პროსიუკი. თანამშრომელთა მოტივაციის შესაძლებლობები და თავისებურებები მანქანათმშენებლობის ორგანიზაციებში. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ნ. იმნაძე. თბილისის არქიტექტურულ-სივრცული სტრუქტურის ფორმირების თავისებურება. პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის მე-VI სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია;საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები;ჟურნალი .

ნ. იმნაძე. თბილისის თავისუფლების მოედნის განაშენიანების ბოლო პერიოდში მომხდარი ცვლილებების შესახებ. . 2005წ. ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები;ჟურნალი .

მ. მაისურაძე. თბილისის ისტორიული ნაწილის დაცვითი ზონის პერიოდიზაციის საკითხისათვის.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. წ. .

მ. მელქაძე. თბილისის ლანდშაფტის პრობლემები სამართლებრივ და ბიოკლიმატურ კონტექსტში. სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია: არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2012წ. თბილისი.

ო. ნახუცრიშვილი, აბულაძე მედეა. თბილისის სატრანსპორტო–საინჟინრო კვანძები და ლანდშაფტი. სტუ–ს სამეცნიერო– ტექნიკური კონფერენცია. 2012წ. .

თ. სანიკიძე. თბილისში სამუზეუმო ცენტრის ჩამოყალიბების შესახებ. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

ო. ნახუცრიშვილი, ნინიკური ბექა. თბილისში ტრამვაის ხაზების აღდგენის შესახებ. სტუ–ს სამეცნიერო– ტექნიკური კონფერენცია. 2009წ. .

თ. კოხრეიძე, გ. ჩაჩხიანი. თბოელექტროსადგურების საკუთარი მოხმარების მექანიზმების ელექტროამძრავების რეგულირებისათვის მართვადი ნახევრადგამტარული კომუტატორები. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული . 2016წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 1 გვ..

ი. ბეჟუაშვილი. თერმოდიფუზიის ორგანზომილებიანი სასაზღრო ამოცანები. . 1995წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. თერმოდიფუზიის სამგანზომილებიანი სასაზღვრო ამოცანები კონფ.–იის მასალები,. . 1993წ. .

ა. ბუქსიანიძე. თერმოდრეკადობის ღერძსიმეტრიული ამოცანა მცირე დახრის კუთხის მქონე მოკლე კონუსური გარსისთვის. საერთაშორისო სამეცნიერო -ტექნიკური კონფერენცია "შრომები". 2001წ. .