კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. რუხაძე. თ. ბურჭულაძე. კლასიკური და მომენტური დრეკადობის თეორიის ზოგიერთი სასაზღვრო–საკონტაქტო ამოცანის საკუთრივი რიცხვებისა და საკუთრივი ვექტორ–ფუნქციების ასიმპტოტური განაწილების ფორმულები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 75–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ–მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია, თბილისი, 2–4 ივნისი. 1997წ. მოხს. თეზ.II ნაწ. გვ.196.

რ. რუხაძე. თ. ბურჭულაძე. ფურიეს მეთოდი დრეკადობის თეორიის სამგანზომილებიანი დინამიკური საკონტაქტო ამოცანებისათვის. . საქართველოს სსრ უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა X რესპ. სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია. თელავი, 9–12 ნოემბერი. 1983წ. მოხს. თეზ. გვ.36.

გ. ლუტიძე. თაბაშირშემცველი ლიოსისებრი გრუნტების გამაგრება გამოწვით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 2002წ. სტუ-ს გამომცემლობა .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. თავისუფალი კონკურენცია - მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარებისა და ბიზნესის განვითარების სტიმულატორი. მეცნიერული შემოქმედება - გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. . 2010წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. თავისუფალი კონკურენცია - მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარებისა და ბიზნესის განვითარების სტიმულატორი. მეცნიერული შემოქმედება - გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. . . . 2010წ. მეცნიერული შემოქმედება - გზა სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისაკენ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. . 2010წ. ..

ზ. ბოგველიშვილი, თ.აბუაშვილი. თანაბარკუთხურ სიჩქარიანი კარდანული სახსრის ახალი კონსტრუციის შექმნა და მისი კინემატიკური სქემის დამუშავება. სტუ-ს „ავტომობილების, შიგაწვის ძრავებისა და საწვავ-საზეთი მასალების“ კათედრის დაარსების 50-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეც.-ტექნ. კონფერენციის „საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები“ მოხსენებები, თბილისი. 1997წ. გვ.109-110.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, ვ. ცომაია, მ. ძაძამია. თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების საფუძველზე აღმოსავლეთ საქართველოს მცირე მყინვარების კვლევა. „ჰიდროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის 62-ე მაისის სამეცნიერო სესია, 2015 წლის 28 მაისი. 2015წ. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. ISSN 1512-0902, ტ. 121, გვ. 104-111 .

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური, ვ. ცომაია. თანამგზავრული მონაცემებით მთის მყინვარის ფირნის ხაზის სიმაღლის განსაზღვრა გეფერის მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, მაისის 63-ე სამეცნიერო სესია, 2016 წლის 20 მაისი. 2016წ. „ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. ISSN 1512-0902, ტ. 123, გვ. 77-82.

თ. ჭანტურია. თანამედროვე თბილისის ქალაქგეგმარებითი განვითარების არქიტექტურულ–მხატვრული მნიშვნელობა. საქარტველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 0წ. ქალი და 21–ე საუკუნე თბილისი.

ა. კორკოტაშვილი. თანამედროვე თბილისური ინტერიერის შექმნნის სპეციფიკა და პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. კამარა .

კ. ღურწკაია, თ.ღურწკაია. თანამედროვე მარკეტინგული კომუნიკაციები, როგორც სოციალური ინსტიტუტი და ბიზნესის სახეობა. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ~-2014წ.. 2014წ. .

კ. ღურწკაია. თანამედროვე მარკეტინგული კომუნიკაციები, როგორც სოციალური ინსტიტუტი და ბიზნესის სახეობა. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ~-2014წ.. 2014წ. .

გ. გორაძე. თანამედროვე ტექნოლოგიები, სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის აქტუალური პრობლემები, ზღვარი თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას შორის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მაქს პლანკის საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და სისხლის სამართლის ინსტიტუტი. 2017წ. .

ა. ტალიაშვილი. თანამედროვე ტექნოლოგიები, სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის აქტუალური პრობლემები, ზღვარი თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას შორის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. 2017წ. .

გ. კოტრიკაძე, II კურსის სტუდენტი გიორგი თაზიაშვილი და I კურსის სტუდენტი ნათია მღებრიშვილი. თანამედროვე ტექნოლოგიებით ოპტიკური დისკის დამზადებისა და ინფორმაციის ჩაწერის პერსპექტივა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

გ. ბაღათურია, ა. პროსიუკი. თანამშრომელთა მოტივაციის შესაძლებლობები და თავისებურებები მანქანათმშენებლობის ორგანიზაციებში. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ნ. იმნაძე. თბილისის არქიტექტურულ-სივრცული სტრუქტურის ფორმირების თავისებურება. პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის მე-VI სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია;საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები;ჟურნალი .

ნ. იმნაძე. თბილისის თავისუფლების მოედნის განაშენიანების ბოლო პერიოდში მომხდარი ცვლილებების შესახებ. . 2005წ. ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები;ჟურნალი .

მ. მაისურაძე. თბილისის ისტორიული ნაწილის დაცვითი ზონის პერიოდიზაციის საკითხისათვის.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. წ. .

მ. მელქაძე. თბილისის ლანდშაფტის პრობლემები სამართლებრივ და ბიოკლიმატურ კონტექსტში. სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია: არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2012წ. თბილისი.