კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ნახუცრიშვილი, აბულაძე მედეა. თბილისის სატრანსპორტო–საინჟინრო კვანძები და ლანდშაფტი. სტუ–ს სამეცნიერო– ტექნიკური კონფერენცია. 2012წ. .

თ. სანიკიძე. თბილისში სამუზეუმო ცენტრის ჩამოყალიბების შესახებ. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

ო. ნახუცრიშვილი, ნინიკური ბექა. თბილისში ტრამვაის ხაზების აღდგენის შესახებ. სტუ–ს სამეცნიერო– ტექნიკური კონფერენცია. 2009წ. .

თ. კოხრეიძე, გ. ჩაჩხიანი. თბოელექტროსადგურების საკუთარი მოხმარების მექანიზმების ელექტროამძრავების რეგულირებისათვის მართვადი ნახევრადგამტარული კომუტატორები. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული . 2016წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 1 გვ..

ი. ბეჟუაშვილი. თერმოდიფუზიის ორგანზომილებიანი სასაზღრო ამოცანები. . 1995წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. თერმოდიფუზიის სამგანზომილებიანი სასაზღვრო ამოცანები კონფ.–იის მასალები,. . 1993წ. .

ა. ბუქსიანიძე. თერმოდრეკადობის ღერძსიმეტრიული ამოცანა მცირე დახრის კუთხის მქონე მოკლე კონუსური გარსისთვის. საერთაშორისო სამეცნიერო -ტექნიკური კონფერენცია "შრომები". 2001წ. .

ა. ბუქსიანიძე. თერმოდრეკადობის სტაციონალური ამოცანა თავისუფალი განივი კიდეების მქონე სწორკუთხა ფირფიტებისა და ცილინდრული პანელისათვის. სტუ. რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია" სამშენებლო კონსტრუქციები". 2001წ. .

შ. ნემსაძე, შ. ნემსაძე, შ. ნემსაძე. თვითგაციებადი მობილური პლაზმატრონი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. უახლოესი ტექ¬ნო¬ლო¬გიები-XXI. მოხსე¬ნებათა თეზისები, თბილისი, გვ.5.

ი. მოსაშვილი, მჭედლიშვილი ნინო, ყიფშიძე დავით. თვითმფრინავის ფრენის რეჟიმების მართვის სისტემის მოდელირება. შრომები “21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები”, ტ.I.. 2012წ. თბილისი, გვ. 204-210..

ნ. მაჭავარიანი. თუთის აბრეშუმხვევია და მისი განვითარების სტადიები . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ''ტექნოლოგიური პროცესების მოწყობილობების პრობლემები“, მოხსენებათა თეზისები. 2000წ. მოხსენებათა თეზისები სტუ.

თ. ცინცაძე, რ. ქაცარავა. იზომერული დიოქსოჰიდრო 1Hბენზო [b] თიოფენინდოლების ელექტრონული სტრუქტურა და კანცეროგენების შეფასება. სტუ-80 წლისადმი მიძღვნილი ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის თეზისები,. წ. გვ.85.

თ. სანიკიძე. იკორთისა და XII-XIII სს. მოჯნის გუმბათოვანი ნაგებობების არქიტექტურული თავისებურებანი . არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

ზ. გელიაშვილი. ინდიგოს დამყნობა სილიკაგელის ზედაპირზე. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2002წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი გვ.72.

გ. გურეშიძე, გ. გურეშიძე, გ. გურეშიძე. ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის კომპიუტერული პროექტირება. სტუ. წ. სტუდენტთა 72-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.გაბრიჭიძე, ი.ბოჭორიშვილი. ინერტული სამშენებლო მასალების ოპოვებისა და ტრანსპორტის მოწყობილობა. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 0,5 გვ..

ა. გვარუციძე, კ. ღურწკაია, ზ. ჯორბენაძე. ინვესტიციების მნიშვნელობა ტრანსფორმირებადი ეკონომიკის ქვეყნების განვითარებაში. პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC 2013. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ 17–18 ოქტომბერი, 2013 წ.. 2013წ. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი, N4.

დ. ჯაფარიძე. ინვესტიციურ-ინოავაციური პროექტების მართვის შინაარსი, შემადგენლობა და სტრუქტურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კომფერენციის შრომები“ . 2010წ. გვ: 264-267.

ა. გვარუციძე, ა. ბოლქვაძე. ინოვაციური ეკონომიკის რეგულირება საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC 2014 წ. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები გუშინ, დღეს, ხვალ. . 2014წ. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი, N3.

ნ. ქიქოძე, ლ. ბერიძე, ზ. ასათიანი, გ. გოგოლაძე. ინსოლაციისა და ბუნებრივი განათებულობის გაანგარიშების გამოყენების პაკეტი. რესპუბლიკის სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია-გამოფენა SofTEC’99. წ. მეორე ხარისხის პრიზი.