კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჩადუნელი. ინფორმაციის დაცვის მოცულობითი მატრიცის მეთოდის დამუშავება და მისი შედარება ასიმეტრიულ მეთოდებთან. . 2010წ. თეზისები, გვ. 47..

გ. კოტრიკაძე, null, IV კურსის სტუდენტი ნუგზარი ჩადუნელი. ინფორმაციის დაცვის მოცულობითი მატრიცის მეთოდის დამუშავება და მისი შედარება ასიმეტრიულ მეთოდებთან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, # 78, გვ:47.

თ. აბუაშვილი. ინფორმაციული ტექნოლოგიების გავლენა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე. საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“, N4 (24) ტომი 1,9 გვ. .

ლ. შავლიაშვილი, ლ.ინწკირველი, ნ.ტუღუში, მ.ტაბატაძე, ა.სურმავა. ირიგაციით ნიადაგის მარილიანობის შემცირების რიცხვითი მოდელირება. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. 2010წ. გვ.343-345, ქ.თბილისი, საქართველო.

მ. მელქაძე. ისტორიული ქალაქის პრობლემები. სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია: არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. თბილისი .

ქ. ქოქრაშვილი. იურიდიული პირის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა (მოკლე შედარენითი აბალიზი. სტუ.მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2016წ. „თანამედროვე კერძო სამართალი“.

ქ. ქოქრაშვილი. იურიდიული პირის სისხლის სამართლის სუბიექტი (ისტორიული ასპექტები. მე-4 საერთაშორისო საერთაშორისო კონფერენციის „თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა“ შრომათა კრებული. 2016წ. თბილისი.

თ. გიორგაძე, დ.სებუა ნ. კილასონია. კადმიუმის შერეულ-ლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთი. სტუ. 2017წ. სტუ-ს სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქიმიის სექცია, .

ვ. კვესელავა. კალიუმის პერმანგანატის ნახევრადელექტროქიმიური და ელექტროქიმიური მეთოდებით მიღების სრულყოფის გზები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . წ. მე–2 საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მიძღვნილი რ. აგლაძის ხსოვნისადმი, 5 (444).

ლ. გვენეტაძე. კაპიტალი სტრუქტურა და მისი ოპტიმიზაციის ზოგიერთი საკითხები. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2014 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების პრობლემები, გუშინ, რეს, ხვალ. 0წ. ბიზნეს- ინჟინერინგი ყოველკვრტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი., N 3 გვ. 107-109.

გ. ნაბახტიანი, ი.გიორგაძე. კარბამიდის მონოკრისტალთა გაზრდის ახალი მეთოდიკა. სტუ-ს 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 1997წ. თ.2, გვ. 17-18.

მ. ქიტოშვილი, გ.ჭამიაშვილი. კარიერის ატმოსფეროს მტვერ-გაზის კონტროლი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 74-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. .

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ჩხუბიანიშვილი დ., ბიბილური ნ., მჭედლიშვილი გ., მახაშვილი კ.. კარიერული წყლების მძიმე ლითონებისაგან გაწმენდისა და უტილიზაციის ტექნოლოგია. სტუ-ს გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის მიმართულება. წ. საერთაშორისო- სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები გვ. 171-173.

დ.კერესელიძე, გ.დოხნაძე, ვ.ტრაპაიძე, გ.ბრეგვაძე. კატასტროფული წყალმოვარდნების პროგნოზირება. აკადემიკოს გ.სვანიძჳს 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტომი 117, გვ 14-16.

გ. ყირმელაშვილი. კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის ამოხსნისა და მისი პრაქტიკული გამოყენების შესახებ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (სტუ-ს) პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 16-19 ნოემბერი, თბილისი. (სექცია დიფ. განტ. და მექანიკა). 1993წ. გვ. 2.

ვ. ფადიურაშვილი, სარიშვილი, გარსევანიშვილი. კვების პროდუკტების დაბინძურების ექსპერტიზუ-ლი კონტროლი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კომფერენცია. 2011წ. .

ვ. ფადიურაშვილი, სარიშვილი, ხუბოლოვი, ერემეიშვილი. კვების პროდუკტების საკონტროლო თანამედროვე აპარატურა და მისი მომსახურება. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კომფერენცია. 2011წ. .

მ. ლოსაბერიძე, დ. გორგიძე. კლდოვანი ქანის მექანიკური რღვევის დინამიკური ამოცანა. საერთაშორისო სამეცნ. ტექნიკური კონფერენციის `სამშენებლო მექანიკის პრობლემების~ შრომების კრებული. 2010წ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~. # 2(17).

თ. რევაზიშვილი, ნ. ბეჟაშვილი. კლიმატის ცვლილება, როგორც გლობალური ეკოლოგიური პრობლემა და მისი შედეგები. სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2009წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. კლინიკურ-დიაგნოსტიკურ საშუალებათა ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავების საკითხისათვის . ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”, . 2008წ. .