კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ქიქოძე. ინსოლაციისა და ბუნებრივი განათებულობის ნორმირების საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების საიუბილეო ნომერი #7.

გ. იაშვილი, თ. იაშვილი. ინტეგრირებული და კორპორაციული სტრუქტურები საერთაშორისო ბიზნესში. სტუ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". . 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

К. კვინიხიძე, მ. მიქელაძე. ინტელექტუალური სისტემები ეკოლოგიაში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 70_ე წლისთავთან დაკავშირებით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის გამსვლელი სამეცნიერო სესია. 2011წ. .

თ. აბუაშვილი, დ. სიჭინავა. ინტერნეტ-მარკეტინგი - სტრატეგიული ღირებულება. საერთაშორიო კონფერენცია: IEC- 2015 ეკონომიკური განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ , საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. N4, 6 გვ.,.

რ. ოთინაშვილი, ობოლაძე დავით. ინფლაციის გავლენა სასურსათო უსაფრთხოებაზე,. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების მართვა - სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. 2011წ. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, 15-16 აპრილი, გვ.64-67.

ნ. ჩადუნელი. ინფორმაციის დაცვის მოცულობითი მატრიცის მეთოდის დამუშავება და მისი შედარება ასიმეტრიულ მეთოდებთან. . 2010წ. თეზისები, გვ. 47..

გ. კოტრიკაძე, null, IV კურსის სტუდენტი ნუგზარი ჩადუნელი. ინფორმაციის დაცვის მოცულობითი მატრიცის მეთოდის დამუშავება და მისი შედარება ასიმეტრიულ მეთოდებთან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, # 78, გვ:47.

თ. აბუაშვილი. ინფორმაციული ტექნოლოგიების გავლენა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე. საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“, N4 (24) ტომი 1,9 გვ. .

ლ. შავლიაშვილი, ლ.ინწკირველი, ნ.ტუღუში, მ.ტაბატაძე, ა.სურმავა. ირიგაციით ნიადაგის მარილიანობის შემცირების რიცხვითი მოდელირება. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. 2010წ. გვ.343-345, ქ.თბილისი, საქართველო.

მ. მელქაძე. ისტორიული ქალაქის პრობლემები. სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია: არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. თბილისი .

ქ. ქოქრაშვილი. იურიდიული პირის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა (მოკლე შედარენითი აბალიზი. სტუ.მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2016წ. „თანამედროვე კერძო სამართალი“.

ქ. ქოქრაშვილი. იურიდიული პირის სისხლის სამართლის სუბიექტი (ისტორიული ასპექტები. მე-4 საერთაშორისო საერთაშორისო კონფერენციის „თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა“ შრომათა კრებული. 2016წ. თბილისი.

თ. გიორგაძე, დ.სებუა ნ. კილასონია. კადმიუმის შერეულ-ლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთი. სტუ. 2017წ. სტუ-ს სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქიმიის სექცია, .

ვ. კვესელავა. კალიუმის პერმანგანატის ნახევრადელექტროქიმიური და ელექტროქიმიური მეთოდებით მიღების სრულყოფის გზები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . წ. მე–2 საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მიძღვნილი რ. აგლაძის ხსოვნისადმი, 5 (444).

ლ. გვენეტაძე. კაპიტალი სტრუქტურა და მისი ოპტიმიზაციის ზოგიერთი საკითხები. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2014 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების პრობლემები, გუშინ, რეს, ხვალ. 0წ. ბიზნეს- ინჟინერინგი ყოველკვრტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი., N 3 გვ. 107-109.

გ. ნაბახტიანი, ი.გიორგაძე. კარბამიდის მონოკრისტალთა გაზრდის ახალი მეთოდიკა. სტუ-ს 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 1997წ. თ.2, გვ. 17-18.

მ. ქიტოშვილი, გ.ჭამიაშვილი. კარიერის ატმოსფეროს მტვერ-გაზის კონტროლი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 74-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. .

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ჩხუბიანიშვილი დ., ბიბილური ნ., მჭედლიშვილი გ., მახაშვილი კ.. კარიერული წყლების მძიმე ლითონებისაგან გაწმენდისა და უტილიზაციის ტექნოლოგია. სტუ-ს გარემოს დაცვისა და საინჟინრო ეკოლოგიის მიმართულება. წ. საერთაშორისო- სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები გვ. 171-173.

დ.კერესელიძე, გ.დოხნაძე, ვ.ტრაპაიძე, გ.ბრეგვაძე. კატასტროფული წყალმოვარდნების პროგნოზირება. აკადემიკოს გ.სვანიძჳს 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტომი 117, გვ 14-16.

გ. ყირმელაშვილი. კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის ამოხსნისა და მისი პრაქტიკული გამოყენების შესახებ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის (სტუ-ს) პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 16-19 ნოემბერი, თბილისი. (სექცია დიფ. განტ. და მექანიკა). 1993წ. გვ. 2.