კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1113 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ფ. ვერულაშვილი, მ.ჭანტურია. კომპლექსურ კონსტრუქციებში ცოცვადობის დეფორმაციების განვითარების პროგნოზირება. სტუ,სამშენებლო ფაკულტეტი, სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა. წ. მოხსენებები, "მშენებლობა და XXI საუკუნე",85.

მ. ლომიძე, ლია მეტრეველი. კომუნიკაციის პროცესის ფსიქოლოგიური ასპექტები.. .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ეკონომიკური განვითარებისა და მისი სამაართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო ცენტრი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია ,,ეროვნული ეკო0ნომიკის განვითარების მოდელები: გუსინ, დღეს, ხვალ“.16-17 ოქტომბერი, 2015. 2016წ. ,,ბიზნესინჟინერინგი“ ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. 4. 2016. გვ.264-266..

მ. მათნაძე, სიხარულიძე მადონა, ანანიაშვილი ვაჟა. კონდენსაციის რეაქცია იზომერული 1,2–დიოქსო–1,2–დიჰიდრო–3H–ბენზო[b]ფურო– და 2,3–დიოქსო–2,3–დიჰიდრო–1H–ბენზო[b]ფუროინდოლების საფუძველზე. სტუ. 2000წ. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეოთხე რესპუბლიკური კონფერენცია. გვ. 40 .

ი. სულაძე. კონკურენტუნარიანი სპეცცემენტები და დანამატები მშენებლობის სპეციალური სფეროებისათვის. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, გვ.71-72.

რ. ოთინაშვილი, პაპაშვილი ილია. კონკურენტუნცია ბიზნეს-დაზვერვაში. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ / სტუ. 2014წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, N3, გვ.190-194.

რ. ჭყოიძე, ნ. ბერიშვილი. კონსტრ.ელემენტ.ანგარ. მეორადი ძაბვების გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. სამეც.- საკვ. თემის ანგარიში,სახ სარეგ .

რ. ჭყოიძე, თ. ბაციკაძე, ს. უთმელიძე. კოჭის ზიდვის უნარის შესახებ. სტუ. სტუდენტთა №79 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. თეზისები.

მ. ლომიძე. კრიზისის მართვის მეთოდოლოგია.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება 2010’’.12 ივნისი, 2010. . 2010წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),’’ #2 (14), 2010. გვ.5 -20.

გ. კოტრიკაძე, IV კურსის სტუდენტები: ზინაიდა დვალიშვილი და თეონა ჯელაძე. კრიპტომეთოდი გასაღების გამოთვლისა და გამოყენების გარეშე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, # 79, გვ:77.

გ. კოტრიკაძე. კრიპტომეთოდი გასაღების გარეშე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები". საქ. თბ. სტუ, 20-22 მაისი, გვ:116.

ლ. ჩხარტიშვილი. კრისტალის ელექტრონული სტრუქტურის ანალიზი კვაზიკლასიკური ატომური ორბიტალების ბაზისში. სტუ-ის 75-ე წლისთ. მიძღვ. პროფ.-მასწ. ღია სამეც.-ტექნ. კონფ. (1997 წ. 2–4 ივნისი, თბილისი). 1997წ. მოხს. თეზ. სტუ–ის 75–ე წლისთ. მიძღვ. პროფ.-მასწ. ღია სამეც.-ტექნ. კონფ. თბილისი: სტუ, 31-32.

ლ. ჩხარტიშვილი. კრისტალური ბმის წარმომქმნელი ორბიტალების გათვლა ტრაექტორული ინტეგრალების მეთოდით. სტუ–ის 75–ე წლისთ. მიძღვ. პროფ.-მასწ. ღია სამეც.-ტექნ. კონფ. (1997 წ. 2–4 ივნისი, თბილისი). 1997წ. მოხს. თეზ. სტუ–ის 75–ე წლისთ. მიძღვ. პროფ.-მასწ. ღია სამეც.-ტექნ. კონფ. თბილისი: სტუ, 32-33.

რ. ჭყოიძე, დ.ბედუკაძე, ი.გოგოხია, დ.სტურუა. კრიტიკული ძალის განსაზღვრა ენერგეტიკული მეთოდით. სტუ. სტუდენტთა №77 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული. 2009წ. .

ზ. სვანიძე. კულტურული ტურიზმის გარემოს ეკოლოგიური დატვირთვისა და მისი ნეგატიური შედეგების შეფასების საკითხები, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ხელშეწყობის ასპექტში.. საერთაშორისო კონფერენცია “ ხელისუფლება და საზოგადოება “.მოხსენებათა თეზისები. . 2010წ. თბილისი, სტუ, 2.

. ლ. ხვედელიძე. შეწყვილებული ქალაქების ურბანული განვითარების თავისებურებანი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლები. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. 2011წ. .

ლ. თალაკვაძე, ლ. თალაკვაძე, ქარქუსაშვილი თ.გ.. ლაბორატორილი სამუშაოები ორგანულ სინთეზში „სეკვესტრულ პირობებში“. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ქიმიაში.. წ. მოხსენებათა თეზისები. 9–12 ოქტომბერი 2000. თბილისი, 124-125.

თ. ბუაჩიძე, ა.წერეთელი, ლ.დაუშვილი, ნ.ბუცხრიკიძე. ლაქტოზის ჰიდროლიზის შედეგად მიღებული სიროფების გამოყენების პერსპექტივები პურისა და საკონდიტრო მრეწველობაში. საერთოშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია "სუბტროპიკული ზონის დარგების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები" გვ.242-244, ქუთაისი, 2010 წ.. 0წ. .

. ლებეგის ზომის ერთი გაგრძელების შესახებ, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ--მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, 16-19 ნოემბერი, 1993. 1993წ. .

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი, თ. კაპანაძე. ლენტური კონვეიერის მაღალი წევის ფაქტორიანი კომპაქტური ვაკუუმაამძრავი. სექცია -8.დარგის ახალი მანქანა დანადგარები და მოწყობილობები. ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიური და თანამედროვე მასალები“ . ქუთაისი. 2013წ. .

თ. მალაღურაძე. ლეო ქიაჩელი და ქართული წიგნის გამოცემის პრობლემები. ივ. ჯავახიშვილი დაბადების 120-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლებისა და ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის (ჟურნალისტიკა. 1996წ. თსუ.