კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1150 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. გიორგაძე, გ.ცინცაძე ჯ.კერესელიძე თ.წივწივაძე რ.კურტანიძე მ.ცინცაძე ე.თოფურია ი.შარია. კომპიუტერული ქიმიის მეთოდების გამოყენება ზოგიერთი ჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის თვისებების შესწავლი-სათვის. სტუ. 2002წ. 80 წლ-დმი მიძღვნ. პროფ. მასწ. ღია საიუბილეო სამეც. ტექნ. კონფ. მოხს. თეზისები. თბილისი, გვ. 86.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, ჯ.კერესელიძე, თ.წივწივაძე, რ.კურტანიძე, ე.თოფურია, თ.გიორგაძე, ი.შარია. კომპიუტერული ქიმიის მეთოდების გამოყენება ზოგიერთი ჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის თვისებების შესწავლისთვი. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ. 86. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ. 86.

მ.ცინცაძე, ჯ.კერესელიძე, თ.წივწივაძე, რ.კურტანიძე, ე.თოფურია, თ.გიორგაძე, ი.შარია. კომპიუტერული ქიმიის მეთოდების გამოყენება ზოგიერთი ჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის თვისებების შესწავლისთვის. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.86. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.86.

მ.ცინცაძე, ჯ.კერესელიძე, თ.წივწივაძე, რ.კურტანიძე, ე.თოფურია, თ.გიორგაძე, ი.შარია. კომპიუტერული ქიმიის მეთოდების გამოყენება ზოგიერთი ჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის თვისებების შესწავლისთვის. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.86. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.86.

მ.ცინცაძე, ჯ.კერესელიძე, თ.წივწივაძე, რ.კურტანიძე, ე.თოფურია, თ.გიორგაძე, ი.შარია. კომპიუტერული ქიმიის მეთოდების გამოყენება ზოგიერთი ჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის თვისებების შესწავლისთვის. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.86. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.86.

გ. კირცხალია, მ. კიკნაძე. კომპიუტერული ქსელის ეფექტური დაგეგმარების მეთოდოლოგიის შემუშავება ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ცენტტრის საშუალებით. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. 2012წ. .

ფ. ვერულაშვილი, მ.ჭანტურია. კომპლექსურ კონსტრუქციებში ცოცვადობის დეფორმაციების განვითარების პროგნოზირება. სტუ,სამშენებლო ფაკულტეტი, სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა. წ. მოხსენებები, "მშენებლობა და XXI საუკუნე",85.

მ. ლომიძე, ლია მეტრეველი. კომუნიკაციის პროცესის ფსიქოლოგიური ასპექტები.. .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ეკონომიკური განვითარებისა და მისი სამაართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო ცენტრი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია ,,ეროვნული ეკო0ნომიკის განვითარების მოდელები: გუსინ, დღეს, ხვალ“.16-17 ოქტომბერი, 2015. 2016წ. ,,ბიზნესინჟინერინგი“ ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. 4. 2016. გვ.264-266..

მ. ლეკიშვილი. კონგრეს ცენტრების მიმოხილვა, სტრუქტურა და აქტუალობა. 77-ეღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. გვ. 147.

მ. ლეკიშვილი. კონგრეს ცენტრების ფუნქციონალური და ტიპოლოგიური მახასიათებლები. 79-ეღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. გვ. 162.

მ. მათნაძე, სიხარულიძე მადონა, ანანიაშვილი ვაჟა. კონდენსაციის რეაქცია იზომერული 1,2–დიოქსო–1,2–დიჰიდრო–3H–ბენზო[b]ფურო– და 2,3–დიოქსო–2,3–დიჰიდრო–1H–ბენზო[b]ფუროინდოლების საფუძველზე. სტუ. 2000წ. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეოთხე რესპუბლიკური კონფერენცია. გვ. 40 .

ი. სულაძე. კონკურენტუნარიანი სპეცცემენტები და დანამატები მშენებლობის სპეციალური სფეროებისათვის. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, გვ.71-72.

რ. ოთინაშვილი, პაპაშვილი ილია. კონკურენტუნცია ბიზნეს-დაზვერვაში. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ / სტუ. 2014წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, N3, გვ.190-194.

ნ. ბერიშვილი. კონსტრ.ელემენტ.ანგარ. მეორადი ძაბვების გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. სამეც.- საკვ. თემის ანგარიში,სახ სარეგ .

თ. ბაციკაძე, ს. უთმელიძე. კოჭის ზიდვის უნარის შესახებ. სტუ. სტუდენტთა №79 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. თეზისები.

მ. ლომიძე. კრიზისის მართვის მეთოდოლოგია.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება 2010’’.12 ივნისი, 2010. . 2010წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),’’ #2 (14), 2010. გვ.5 -20.

გ. კოტრიკაძე, IV კურსის სტუდენტები: ზინაიდა დვალიშვილი და თეონა ჯელაძე. კრიპტომეთოდი გასაღების გამოთვლისა და გამოყენების გარეშე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, # 79, გვ:77.

გ. კოტრიკაძე. კრიპტომეთოდი გასაღების გარეშე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები". საქ. თბ. სტუ, 20-22 მაისი, გვ:116.

ლ. ჩხარტიშვილი. კრისტალის ელექტრონული სტრუქტურის ანალიზი კვაზიკლასიკური ატომური ორბიტალების ბაზისში. სტუ-ის 75-ე წლისთ. მიძღვ. პროფ.-მასწ. ღია სამეც.-ტექნ. კონფ. (1997 წ. 2–4 ივნისი, თბილისი). 1997წ. მოხს. თეზ. სტუ–ის 75–ე წლისთ. მიძღვ. პროფ.-მასწ. ღია სამეც.-ტექნ. კონფ. თბილისი: სტუ, 31-32.

ლ. ჩხარტიშვილი. კრისტალური ბმის წარმომქმნელი ორბიტალების გათვლა ტრაექტორული ინტეგრალების მეთოდით. სტუ–ის 75–ე წლისთ. მიძღვ. პროფ.-მასწ. ღია სამეც.-ტექნ. კონფ. (1997 წ. 2–4 ივნისი, თბილისი). 1997წ. მოხს. თეზ. სტუ–ის 75–ე წლისთ. მიძღვ. პროფ.-მასწ. ღია სამეც.-ტექნ. კონფ. თბილისი: სტუ, 32-33.