კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ფადიურაშვილი, სარიშვილი, გარსევანიშვილი. კვების პროდუკტების დაბინძურების ექსპერტიზუ-ლი კონტროლი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კომფერენცია. 2011წ. .

ვ. ფადიურაშვილი, სარიშვილი, ხუბოლოვი, ერემეიშვილი. კვების პროდუკტების საკონტროლო თანამედროვე აპარატურა და მისი მომსახურება. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კომფერენცია. 2011წ. .

მ. ლოსაბერიძე, დ. გორგიძე. კლდოვანი ქანის მექანიკური რღვევის დინამიკური ამოცანა. საერთაშორისო სამეცნ. ტექნიკური კონფერენციის `სამშენებლო მექანიკის პრობლემების~ შრომების კრებული. 2010წ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~. # 2(17).

თ. რევაზიშვილი, ნ. ბეჟაშვილი. კლიმატის ცვლილება, როგორც გლობალური ეკოლოგიური პრობლემა და მისი შედეგები. სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2009წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. კლინიკურ-დიაგნოსტიკურ საშუალებათა ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავების საკითხისათვის . ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”, . 2008წ. .

მ. მამისეიშვილი, ი.ოკონიანი, ე.თოფურია. კობალტ (II)-ის შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთი . სტუ-ს სტუდენტთა 85-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2017წ. სტუ-ს სტუდენტთა 85-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები.

ე. თოფურია, მ. მამისეიშვილი. კობალტ II ის შერეულლიგანდიანი კოორდინაციულ ნაერთი. . 2017წ. სტუ..

ნ. ასათიანი. კოკა ციხელაშვილის ფანტასტიკური ქალების სამყარო“. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო და გენდერი -4“,. 2017წ. .

თ. შეროზია. კოლექტიური გადაწყვეტილების მიღების ალგორითმმის სტრუქტურული ოპტიმიზაცია. სტუ. მოხსენებათა კრებული. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”. YDK 519.6:519.7:681.518.

მ. გუდიაშვილი. კომპიუტერული პროგრამა დაზიანების ტიპი და შედეგების ანალიზის FMEA განხორციელების ტექნოლოგია ენერგოკომპანიებში.. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია . 2012წ. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. მოხსენებების კრებული საქართველო, თბილისი, 19-21 სექტემბერი, გვ. 244-248.

თ. გიორგაძე, გ.ცინცაძე ჯ.კერესელიძე თ.წივწივაძე რ.კურტანიძე მ.ცინცაძე ე.თოფურია ი.შარია. კომპიუტერული ქიმიის მეთოდების გამოყენება ზოგიერთი ჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის თვისებების შესწავლი-სათვის. სტუ. 2002წ. 80 წლ-დმი მიძღვნ. პროფ. მასწ. ღია საიუბილეო სამეც. ტექნ. კონფ. მოხს. თეზისები. თბილისი, გვ. 86.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, ჯ.კერესელიძე, თ.წივწივაძე, რ.კურტანიძე, ე.თოფურია, თ.გიორგაძე, ი.შარია. კომპიუტერული ქიმიის მეთოდების გამოყენება ზოგიერთი ჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის თვისებების შესწავლისთვი. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ. 86. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ. 86.

მ.ცინცაძე, ჯ.კერესელიძე, თ.წივწივაძე, რ.კურტანიძე, ე.თოფურია, თ.გიორგაძე, ი.შარია. კომპიუტერული ქიმიის მეთოდების გამოყენება ზოგიერთი ჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის თვისებების შესწავლისთვის. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.86. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.86.

მ.ცინცაძე, ჯ.კერესელიძე, თ.წივწივაძე, რ.კურტანიძე, ე.თოფურია, თ.გიორგაძე, ი.შარია. კომპიუტერული ქიმიის მეთოდების გამოყენება ზოგიერთი ჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის თვისებების შესწავლისთვის. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.86. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.86.

მ.ცინცაძე, ჯ.კერესელიძე, თ.წივწივაძე, რ.კურტანიძე, ე.თოფურია, თ.გიორგაძე, ი.შარია. კომპიუტერული ქიმიის მეთოდების გამოყენება ზოგიერთი ჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის თვისებების შესწავლისთვის. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.86. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.86.

გ. კირცხალია, მ. კიკნაძე. კომპიუტერული ქსელის ეფექტური დაგეგმარების მეთოდოლოგიის შემუშავება ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის ცენტტრის საშუალებით. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. 2012წ. .

ფ. ვერულაშვილი, მ.ჭანტურია. კომპლექსურ კონსტრუქციებში ცოცვადობის დეფორმაციების განვითარების პროგნოზირება. სტუ,სამშენებლო ფაკულტეტი, სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა. წ. მოხსენებები, "მშენებლობა და XXI საუკუნე",85.

ლ. მახარაძე, ვ.გელაშვილი. კომპლექსური ღონისძიე-ბების დამუშავება მაგისტრალური ჰიდრო-სატრანსპორტო სისტემების მდგრადი ექსპლუატაციისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით . “ინოვაციური ტექნოლოგიენი და თანამედროვე მასალები” შრომათა კრებული. ქუთაისი, . 2013წ. შრომათა კრებული. ქუთაისი, 2013, გვ.60-63.

მ. ლომიძე, ლია მეტრეველი. კომუნიკაციის პროცესის ფსიქოლოგიური ასპექტები.. .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ეკონომიკური განვითარებისა და მისი სამაართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო ცენტრი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია ,,ეროვნული ეკო0ნომიკის განვითარების მოდელები: გუსინ, დღეს, ხვალ“.16-17 ოქტომბერი, 2015. 2016წ. ,,ბიზნესინჟინერინგი“ ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. 4. 2016. გვ.264-266..

ქ. თელია. კომუნიკაციის ფორმები ტრანზაქციულ ანალიზში. სტუდენტთა 86-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2018წ. .