კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1046 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ღვინეფაძე. მეცნიერებათმცოდნეობა და რთული ამოცანების დასმა-გადაწყვეტის პრობლემატიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2002წ. თბილისი.სტუ, მოხსენებების თეზისები. გვ. 54, გვ.142.

ა. აბრალავა, ბ. გვაზავა. მეწარმეობის განვითარების რექტროსპექტივა და თეორიულ-კონცეპტუალური ანალიზი. . 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული I, თბ., 2017, გვ. 13-17.

ი. ირემაშვილი, თ. ჟორდანია, ა. მონიავა. მზის ენერგიის გამოყენება ბეტონის გამყარების დასაჩქარებლად მარტივი ტექნოლოგიების მეშვეობით. სტუ, საქ. მეცნ. აკადემია, საქ. საინჟინრო აკადემია. წ. სამშ. კონსტრ. კათედრის 75 წლისადმი მიძღვ. სამეცნიერო–ტექნიკური კონფ. გვ. 104-108 .

ო. ხარაიშვილი, ნ. მებონია. მზის რადიაციის გავლენა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობაზე. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ც. მირცხულავას სახ. წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი გარემოს დაცვის ეკოცენტრი VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები შრომების კრებული . 2017წ. .

ზ. სვანიძე. მთიან რეგიონებში ჰიდრო ენერგეტიკული სისტემების მდგრადი განვითარების ეკო ლოგიური პრობლემების შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერ სიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგი ური ინსტიტუტის სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენცია „ ექსტრე მალური ჰიდრომეტეოროლოგიური და ეკოლოგიური მოვლენები სამხრეთ საქართველოში“. 2015წ. თბილისი, სტუ, 2.

მ. მელქაძე. მთის კურორტების პრობლემები საქართველოში (აჭარის მაგალითზე). სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია: არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2017წ. თბილისი .

დ. ჩუტკერაშვილი, შ.პეტრიაშვილი, თ.ძაძამია. მიკრობიოლოგიური მეთოდის გამოყენებით სამთამადნო წარმოების ნარჩენების უტილიზაცია.(რუსულ ენაზე). კრებული. წ. გამოცემა 4, გვ.276-280 მოსკოვი.

ფ. ვერულაშვილი. მინაპლასტიკური ღეროვანი კონსტრუქციების დაძაბულ–დეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა დეფორმაციების ალბათური ბუნების გათვალისწინებით. სტუ, სამშენებლო ფაკულტეტი, სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წ. თეზისები, "მშენებლობა და XXI საუკუნე",29.

ზ. გოგუა, გ.გოგუა. მინარევული ცეტრის ერთიანი მოდელი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1997წ. სტუ 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. გვ.95..

გ. როყვა. მინის ადგილი და როლი არქიტექტურაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2009წ. თეზისების კრებული. გვ. 54. კონფერენციის პროგრამა. გვ. 45. .

გ. ომსარაშვილი. მიწისქვეშა წყლების რეზერვუარების შექმნის პრინციპები არიდული ზონის დასახლების სასმელი წყლით მომარაგებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2013წ. .

გ. გურეშიძე, ლ. ვერულაშვილი, გ. თაბაგარი, რ. კინწურაშვილი. მიწისძვრების გავლენა მშენებლობაზე. სტუ–ს 76–ე სამეცნიერო –ტექნიკური კონფერენციის–თეზისების კრებული. 2008წ. .

თ. კოხრეიძე, ლ. კუპრეიშვილი, ლ. გაბაძე. მოკლე შერთვის ძაბვების სხვადასხვა მნიშვნელობისათვის ერთფაზა ავტოტრანსფორმატორების დიაგნოსტირების თავისებურებანი სამფაზა ჯგუფში. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული . 2016წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 1 გვ..

გ. ბაღათურია, თ. გორშკოვი, ნ. ჭიჭიკოშვილი. მოკლევადიანი პროგნოზირება სახელმწიფო მართვის ამოცანებში. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2008წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

გ. იაშვილი, თ. იაშვილი, თ.თვალჭრელიძე. მომსახურების ახალი როლის განმსაზღვრელი ფაქტორები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება".

თ. იაშვილი, თ. თვალჭრელიძე. მომსახურების ახალი როლის განმსაზღვრელი ფაქტორები. სტუ.. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”.

ვ. ნაჭყებია, ე.გვარამძე. მომხმარებლის საჭირო ხარჯით უზრუნველყოფა წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემაში ავარიის შემთხვევაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. სტუ-ს 77-ე სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია, თეზისების კრებული.

გ. ბაღათურია, ლ. წიქარიძე. მონტესკიეს ნაშრომი ,,კანონთა გონი" როგორც საჯარო მმართველობის თეორიული საფუძვლები . სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

მ. მოისწრაფიშვილი. მოსაზრებები საქართველოში რკინიგზების ქსელის განვითარების შესახებ. სტუ. წ. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის `საქართველოს რკინიგზის განვითარების თანამედროვე პრობლემები, მოხსენებათა თეზისები, გვ.16 .

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ბ.კობახიძე. მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკების დამზდებისას ადამიანის ორგანიზმზე მოქმედი ფქტორების კომპლექსური შეფასება. სამეცნ.ტექნიკური კონფერენცია მიძღვნილი შრომის დაცვის საერთაშორიო დღისადმი . წ. 4 გვ..