კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1105 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ცინცაძე, შილაკაძე ე., მანველიძე გ., კიკნაძე ნ.. მანგანუმისა დაკალიუმის ნაერთები იზონიკოტინმჟავას ჰიდრაზიდთან(ტუბაზიდთან). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, არაორგანული ნაერთების ფიზიკოქიმია. 0წ. №17 (373), გვ. 41-44.

მ. შავლაყაძე. მანგანუმშემცველი მასალების განმსაზღვრელი თვისებებისა და ხსნადობის პროცესის შესწავლა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი. კერამიკა1. თბილისი, 1(22)..

ა. ნადირაძე, ნ.რაზმაძე. მაპლასტიფიცირებელი დანამატების გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციებში. სტუ,სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 0წ. მოხსენებები .

ნ. რაზმაძე. მაპლასტიფიცირებელი დანამატის გამოყენების ისტორიული მიმოხილვა საშენი მასალების წარმოებაში. საერთაშორისო სიმპოზიუმი საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების საკითხებზე. 2000წ. მოხსენებათა თეზისები,სტუ.

ნ. რაზმაძე. მაპლასტიფიცირებული დანამატის გამოყენება მშენინდრუსტიაში. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია’’შრომის დაცვაში,ეკოლოგიაში,სამთო საქმესა და გეოლოგოაში’’. 2000წ. შრომები.

თ. მენაბდე, რ. ჟვანია. მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. სტუ. 2011წ. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თეზისების კრებული. ISBN 978-9941-14-937-, გვ.117-118..

გ. ბაღათურია, ო. ბაღათურია. მართვის თეორია პოლიტიკური სისტემებისთვის. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2008წ. ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები" შრომათა კრებული.

გ. ბაღათურია, ნ. ხუნაშვილი. მართვის მეთოდების სრულყოფის მექანიზმების დამუშავების რამდენიმე ასპექტი საქართველოს საჯარო მმართველობის ორგანიზაციებისთვის. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2015წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

მ. თალაკვაძე, გ.ბოკუჩავა. მასალების ხეხვით დამუშავების საკითხის განსაზღვრისათვის. მე-18 სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის თეზისები. 1974წ. .

ნ. რურუა. მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოების პირობების ამაღლებისა და რელსების ცვეთის ინტენსიურობის შემცირების ღონისძიებები საუღელტეხილო უბნებზე. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები,. 2002წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 15-18 მაისი 2002.-გვ. 160..

გ. ბაღათურია, ნ. ხუნაშვილი. მაქს ვებერის ბიუროკრატიული სისტემა და მართვის პრობლემები საქართველოს საჯარო მმართველობის ორგანიზაციებში. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ი. ირემაშვილი, ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ა. საკანდელიძე. მაღალი სიმტკიცის ბეტონის დაპროექტების ზოგიერთი საკითხები. სტუ, საქ. მეცნ. აკადემია, საქ. საინჟ. აკადემია. წ. სამშ. კონსტრ. კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნ.სამეცნ–ტექნ. კონფ., გვ. 78-82 .

რ. ჩიხლაძე, ლ.თევდორაშვილი. მაღალი ძაბვის მოწყობილობების თბოვიზორული გამოკვლევა. თბილისი ს.ტ.უ.. 2014წ. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

რ. ჩიხლაძე, დ.გამეზარდაშვილი. მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორის საიზოლაციო სისტემის წინაღობის გაზომვა.. თბილისი ს.ტ.უ.. 2014წ. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

ი. ბერძენიშვილი, ლ. კვიჭიძე. მაღალტემპერატურული მინისებრი დანაფარები ტიტანსა და მის შენადნობებზე. სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი. 2007წ. პროგრამა, გვ. 51.

გ. ღვინეფაძე, სუხიაშვილი თემური. მბმს "სპექტრში" მონაცემთა იერარქიული სტრუქტურების დამუშავება. რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემების დამუშავების მეთოდები და ექსპლოატაციის გამოცდილება". 1986წ. თბილისი.სტუ, მოხსენებების თეზისები. გვ. 16.

ა. სურმავა. მდ. მტკვარში ჩაღვრილი ნავთობის გავრცელების რიცხვითი მოდელირება. აკადემიკოს გივი სვანიძის დაბადებიდან 90 წლისთა¬ვისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”. 27 - 29 სექტემბერი. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები . წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები ტ. 117..

გ. მიქიაშვილი, ღონღაძე ნიკა. მდგრადი არქიტექტურის შენობათა ფასადები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N5 ISSN 2233-3266 http://dspace.nplg.gov.ge.

ღონღაძე ნიკა. მდგრადი არქიტექტურის შენობათა ფასადები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N5 გვ. ISSN 2233-3266. http://dspace.nplg.gov.ge.

ღონღაძე ნიკა. მდგრადი არქიტექტურის შენობათა ფასადები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები N5.