კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ლეკიშვილი. კონგრეს ცენტრების მიმოხილვა, სტრუქტურა და აქტუალობა. 77-ეღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. გვ. 147.

მ. ლეკიშვილი. კონგრეს ცენტრების ფუნქციონალური და ტიპოლოგიური მახასიათებლები. 79-ეღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. გვ. 162.

მ. მათნაძე, სიხარულიძე მადონა, ანანიაშვილი ვაჟა. კონდენსაციის რეაქცია იზომერული 1,2–დიოქსო–1,2–დიჰიდრო–3H–ბენზო[b]ფურო– და 2,3–დიოქსო–2,3–დიჰიდრო–1H–ბენზო[b]ფუროინდოლების საფუძველზე. სტუ. 2000წ. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეოთხე რესპუბლიკური კონფერენცია. გვ. 40 .

ი. სულაძე. კონკურენტუნარიანი სპეცცემენტები და დანამატები მშენებლობის სპეციალური სფეროებისათვის. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, გვ.71-72.

რ. ოთინაშვილი, პაპაშვილი ილია. კონკურენტუნცია ბიზნეს-დაზვერვაში. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ / სტუ. 2014წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, N3, გვ.190-194.

ნ. ბერიშვილი. კონსტრ.ელემენტ.ანგარ. მეორადი ძაბვების გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. სამეც.- საკვ. თემის ანგარიში,სახ სარეგ .

თ. ბაციკაძე, ს. უთმელიძე. კოჭის ზიდვის უნარის შესახებ. სტუ. სტუდენტთა №79 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. თეზისები.

მ. ლომიძე. კრიზისის მართვის მეთოდოლოგია.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება 2010’’.12 ივნისი, 2010. . 2010წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),’’ #2 (14), 2010. გვ.5 -20.

გ. კოტრიკაძე, IV კურსის სტუდენტები: ზინაიდა დვალიშვილი და თეონა ჯელაძე. კრიპტომეთოდი გასაღების გამოთვლისა და გამოყენების გარეშე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, # 79, გვ:77.

გ. კოტრიკაძე. კრიპტომეთოდი გასაღების გარეშე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები". საქ. თბ. სტუ, 20-22 მაისი, გვ:116.

ლ. ჩხარტიშვილი. კრისტალის ელექტრონული სტრუქტურის ანალიზი კვაზიკლასიკური ატომური ორბიტალების ბაზისში. სტუ-ის 75-ე წლისთ. მიძღვ. პროფ.-მასწ. ღია სამეც.-ტექნ. კონფ. (1997 წ. 2–4 ივნისი, თბილისი). 1997წ. მოხს. თეზ. სტუ–ის 75–ე წლისთ. მიძღვ. პროფ.-მასწ. ღია სამეც.-ტექნ. კონფ. თბილისი: სტუ, 31-32.

ლ. ჩხარტიშვილი. კრისტალური ბმის წარმომქმნელი ორბიტალების გათვლა ტრაექტორული ინტეგრალების მეთოდით. სტუ–ის 75–ე წლისთ. მიძღვ. პროფ.-მასწ. ღია სამეც.-ტექნ. კონფ. (1997 წ. 2–4 ივნისი, თბილისი). 1997წ. მოხს. თეზ. სტუ–ის 75–ე წლისთ. მიძღვ. პროფ.-მასწ. ღია სამეც.-ტექნ. კონფ. თბილისი: სტუ, 32-33.

დ.ბედუკაძე, ი.გოგოხია, დ.სტურუა. კრიტიკული ძალის განსაზღვრა ენერგეტიკული მეთოდით. სტუ. სტუდენტთა №77 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული. 2009წ. .

ზ. სვანიძე. კულტურული ტურიზმის გარემოს ეკოლოგიური დატვირთვისა და მისი ნეგატიური შედეგების შეფასების საკითხები, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ხელშეწყობის ასპექტში.. საერთაშორისო კონფერენცია “ ხელისუფლება და საზოგადოება “.მოხსენებათა თეზისები. . 2010წ. თბილისი, სტუ, 2.

. ლ. ხვედელიძე. შეწყვილებული ქალაქების ურბანული განვითარების თავისებურებანი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლები. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. 2011წ. .

ლ. თალაკვაძე, ლ. თალაკვაძე, ქარქუსაშვილი თ.გ.. ლაბორატორილი სამუშაოები ორგანულ სინთეზში „სეკვესტრულ პირობებში“. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ქიმიაში.. წ. მოხსენებათა თეზისები. 9–12 ოქტომბერი 2000. თბილისი, 124-125.

თ. ბუაჩიძე, ა.წერეთელი, ლ.დაუშვილი, ნ.ბუცხრიკიძე. ლაქტოზის ჰიდროლიზის შედეგად მიღებული სიროფების გამოყენების პერსპექტივები პურისა და საკონდიტრო მრეწველობაში. საერთოშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია "სუბტროპიკული ზონის დარგების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები" გვ.242-244, ქუთაისი, 2010 წ.. 0წ. .

. ლებეგის ზომის ერთი გაგრძელების შესახებ, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ--მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, 16-19 ნოემბერი, 1993. 1993წ. .

ლ. ლემონჯავა. ლემონჯავა ლ. – “საბანკო სისტემა და მისი რეფორმირების საკითხები“.. აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომების კრებული. ნაწ. I, 2013წ. გვ. 83–86.

ლ. ლემონჯავა. ლემონჯავა ლ.-საჯარო ფინანსების მართვის სისტემა თანამედროვე საქართველოში. ევროპის უნივერსიტეტი. 2016წ. ჟურნალი ,,გლობალიზაცია და ბიზნესი", №1 2016წ. გვ. 129-133.