კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1153 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. აგლაძე, ნ. ქოიავა, ნ. ნიორაძე, ნ. ფაშალიშვილი. ლითონთა კოროზიულ–ელექტროქიმიური ქცევის სპექტროპოტენციოსტატური მეთოდი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. წ. მე–2 საერთაშორისო სიმპოზოუმი, მიძღვნილი რ. აგლაძის ხსოვნისადმი, 5 (444).

გ. აგლაძე, ნ ქოიავა, ე. ჩხიკვაძე, ნ. ჯოხაძე, ქ. ზარიძე. ლითონური მანგანუმის და მანგანუმის დიოქსიდის ელექტროლიზით მიღება შუალედური პროდუქტის – მანგანუმის კარბონატის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. წ. მე–2 საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მიძღვნილი რ. აგლაძის ხსოვნისადმი, 5 (444) .

დ.ერისთავი, ხ.წეროძე, თკვინიკაძე თ.ბუტულაშვილი. მადნეულის საბადოს მჟავე კარიერული წყლების ზოგიერთი მახასიეთებელი . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. შრომები.

Н. Ратиани. მათემატიკური მოდელი ოპერატორების მოღვაწეობის ფსიქოლოგიური ფაქტორების შესახებ. . 2002წ. .

თ. ცინცაძე, შილაკაძე ე., მანველიძე გ., კიკნაძე ნ.. მანგანუმისა დაკალიუმის ნაერთები იზონიკოტინმჟავას ჰიდრაზიდთან(ტუბაზიდთან). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, არაორგანული ნაერთების ფიზიკოქიმია. 0წ. №17 (373), გვ. 41-44.

მ. შავლაყაძე. მანგანუმშემცველი მასალების განმსაზღვრელი თვისებებისა და ხსნადობის პროცესის შესწავლა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი. კერამიკა1. თბილისი, 1(22)..

ა. ნადირაძე, ნ.რაზმაძე. მაპლასტიფიცირებელი დანამატების გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციებში. სტუ,სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 0წ. მოხსენებები .

ნ. რაზმაძე. მაპლასტიფიცირებელი დანამატის გამოყენების ისტორიული მიმოხილვა საშენი მასალების წარმოებაში. საერთაშორისო სიმპოზიუმი საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების საკითხებზე. 2000წ. მოხსენებათა თეზისები,სტუ.

ნ. რაზმაძე. მაპლასტიფიცირებული დანამატის გამოყენება მშენინდრუსტიაში. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია’’შრომის დაცვაში,ეკოლოგიაში,სამთო საქმესა და გეოლოგოაში’’. 2000წ. შრომები.

თ. მენაბდე, რ. ჟვანია. მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. სტუ. 2011წ. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თეზისების კრებული. ISBN 978-9941-14-937-, გვ.117-118..

გ. ბაღათურია, ო. ბაღათურია. მართვის თეორია პოლიტიკური სისტემებისთვის. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2008წ. ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები" შრომათა კრებული.

გ. ბაღათურია, ნ. ხუნაშვილი. მართვის მეთოდების სრულყოფის მექანიზმების დამუშავების რამდენიმე ასპექტი საქართველოს საჯარო მმართველობის ორგანიზაციებისთვის. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2015წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

მ. თალაკვაძე, გ.ბოკუჩავა. მასალების ხეხვით დამუშავების საკითხის განსაზღვრისათვის. მე-18 სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის თეზისები. 1974წ. .

ნ. რურუა. მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოების პირობების ამაღლებისა და რელსების ცვეთის ინტენსიურობის შემცირების ღონისძიებები საუღელტეხილო უბნებზე. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები,. 2002წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 15-18 მაისი 2002.-გვ. 160..

გ. ბაღათურია, ნ. ხუნაშვილი. მაქს ვებერის ბიუროკრატიული სისტემა და მართვის პრობლემები საქართველოს საჯარო მმართველობის ორგანიზაციებში. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ი. ირემაშვილი, ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ა. საკანდელიძე. მაღალი სიმტკიცის ბეტონის დაპროექტების ზოგიერთი საკითხები. სტუ, საქ. მეცნ. აკადემია, საქ. საინჟ. აკადემია. წ. სამშ. კონსტრ. კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნ.სამეცნ–ტექნ. კონფ., გვ. 78-82 .

რ. ჩიხლაძე, ლ.თევდორაშვილი. მაღალი ძაბვის მოწყობილობების თბოვიზორული გამოკვლევა. თბილისი ს.ტ.უ.. 2014წ. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

რ. ჩიხლაძე, დ.გამეზარდაშვილი. მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორის საიზოლაციო სისტემის წინაღობის გაზომვა.. თბილისი ს.ტ.უ.. 2014წ. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

ი. ბერძენიშვილი, ლ. კვიჭიძე. მაღალტემპერატურული მინისებრი დანაფარები ტიტანსა და მის შენადნობებზე. სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი. 2007წ. პროგრამა, გვ. 51.

გ. ღვინეფაძე, სუხიაშვილი თემური. მბმს "სპექტრში" მონაცემთა იერარქიული სტრუქტურების დამუშავება. რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემების დამუშავების მეთოდები და ექსპლოატაციის გამოცდილება". 1986წ. თბილისი.სტუ, მოხსენებების თეზისები. გვ. 16.