კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ლემონჯავა. ლემონჯავა. ლ-თანამედროვე საბიუჯეტო კლასიფიკაცია-საქართველოს საჯარო ფინანსების სისტემაში. ევროპის უნივერსიტეტი. 2017წ. ჟურნალი ,,გლობალიზაცია და ბიზნესი", №2 2017წ. .

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი, თ. კაპანაძე. ლენტური კონვეიერის მაღალი წევის ფაქტორიანი კომპაქტური ვაკუუმაამძრავი. სექცია -8.დარგის ახალი მანქანა დანადგარები და მოწყობილობები. ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიური და თანამედროვე მასალები“ . ქუთაისი. 2013წ. .

თ. მალაღურაძე. ლეო ქიაჩელი და ქართული წიგნის გამოცემის პრობლემები. ივ. ჯავახიშვილი დაბადების 120-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლებისა და ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის (ჟურნალისტიკა. 1996წ. თსუ.

ნ. იმნაძე. ლესელიძის ქუჩის არქიტექტურულ-სივრცითი გარემოს ანალიზის მცდელობს. . წ. ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები;ჟურნალი .

. ლეხოურიდან მთაწმინდამდე. საიუბილეო-სამეცნიერო კონფერენცია "გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე" მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 150 წლისთავისადმი. 2013წ. .

მ. მრევლიშვილი. ლიაპუნოვ-ტაუბერის თეორემა თერმო-ელექტრო-მაგნიტო დრეკადობის თეორიაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე ღიასაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მათემატიკის სექცია, თბილისი, საქართველო, აპრილი-მაისი. 2010წ. .

დ. ჩუტკერაშვილი, შ.პეტრაშვილი, თ.ძაძამია, ლ.ცერცვაძე, დ. ჩუტკერაშვილი. ლითონების ამოწვლილვა ბიოლოგიური სორბენტებით მრავალკომპონენტიანი საწარმმოო ხანარებიდან. (რუსულ ენაზე). კრებული . წ. გამოცემა 6,გეოს,გვ.308-312, მოსკოვი.

თ. გიორგაძე. ლითონების კოორდი-ნაციული ნაერთები ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან. სტუ. 1999წ. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეორე რესპუბლიკური კონფ. მოხს. თეზისები. თბილისი. . გვ. 2.

ნ. ქოიავა, ნ. ნიორაძე, ნ. ფაშალიშვილი. ლითონთა კოროზიულ–ელექტროქიმიური ქცევის სპექტროპოტენციოსტატური მეთოდი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. წ. მე–2 საერთაშორისო სიმპოზოუმი, მიძღვნილი რ. აგლაძის ხსოვნისადმი, 5 (444).

ნ ქოიავა, ე. ჩხიკვაძე, ნ. ჯოხაძე, ქ. ზარიძე. ლითონური მანგანუმის და მანგანუმის დიოქსიდის ელექტროლიზით მიღება შუალედური პროდუქტის – მანგანუმის კარბონატის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. წ. მე–2 საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მიძღვნილი რ. აგლაძის ხსოვნისადმი, 5 (444) .

დ.ერისთავი, ხ.წეროძე, თკვინიკაძე თ.ბუტულაშვილი. მადნეულის საბადოს მჟავე კარიერული წყლების ზოგიერთი მახასიეთებელი . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. შრომები.

Н. Ратиани. მათემატიკური მოდელი ოპერატორების მოღვაწეობის ფსიქოლოგიური ფაქტორების შესახებ. . 2002წ. .

თ. ცინცაძე, შილაკაძე ე., მანველიძე გ., კიკნაძე ნ.. მანგანუმისა დაკალიუმის ნაერთები იზონიკოტინმჟავას ჰიდრაზიდთან(ტუბაზიდთან). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, არაორგანული ნაერთების ფიზიკოქიმია. 0წ. №17 (373), გვ. 41-44.

მ. შავლაყაძე. მანგანუმშემცველი მასალების განმსაზღვრელი თვისებებისა და ხსნადობის პროცესის შესწავლა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი. კერამიკა1. თბილისი, 1(22)..

დ. ბლუაშვილი, ქ. ბენაშვილი, შ. ჯანაშვილი. მანჩხაფის ოქროს მადანგამოვლინების სტრუქტურულ-გეოლოგიური პოზიცია (ზემო სვანეთი); . . 2015წ. გეოლოგიის დარგის სიძლიერე ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემების შესახებ, 23-24 აპრილი, თბილისი-2015.

ა. ნადირაძე, ნ.რაზმაძე. მაპლასტიფიცირებელი დანამატების გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციებში. სტუ,სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 0წ. მოხსენებები .

ნ. რაზმაძე. მაპლასტიფიცირებელი დანამატის გამოყენების ისტორიული მიმოხილვა საშენი მასალების წარმოებაში. საერთაშორისო სიმპოზიუმი საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების საკითხებზე. 2000წ. მოხსენებათა თეზისები,სტუ.

ნ. რაზმაძე. მაპლასტიფიცირებული დანამატის გამოყენება მშენინდრუსტიაში. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია’’შრომის დაცვაში,ეკოლოგიაში,სამთო საქმესა და გეოლოგოაში’’. 2000წ. შრომები.

თ. მენაბდე, რ. ჟვანია. მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. სტუ. 2011წ. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თეზისების კრებული. ISBN 978-9941-14-937-, გვ.117-118..

გ. ბაღათურია, ო. ბაღათურია. მართვის თეორია პოლიტიკური სისტემებისთვის. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2008წ. ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები" შრომათა კრებული.