კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1161 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ლემონჯავა. ლემონჯავა. ლ-თანამედროვე საბიუჯეტო კლასიფიკაცია-საქართველოს საჯარო ფინანსების სისტემაში. ევროპის უნივერსიტეტი. 2017წ. ჟურნალი ,,გლობალიზაცია და ბიზნესი", №2 2017წ. .

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი, თ. კაპანაძე. ლენტური კონვეიერის მაღალი წევის ფაქტორიანი კომპაქტური ვაკუუმაამძრავი. სექცია -8.დარგის ახალი მანქანა დანადგარები და მოწყობილობები. ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიური და თანამედროვე მასალები“ . ქუთაისი. 2013წ. .

თ. მალაღურაძე. ლეო ქიაჩელი და ქართული წიგნის გამოცემის პრობლემები. ივ. ჯავახიშვილი დაბადების 120-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლებისა და ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის (ჟურნალისტიკა. 1996წ. თსუ.

ნ. იმნაძე. ლესელიძის ქუჩის არქიტექტურულ-სივრცითი გარემოს ანალიზის მცდელობს. . წ. ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები;ჟურნალი .

ნ. ხაზარაძე. ლეხოურიდან მთაწმინდამდე. საიუბილეო-სამეცნიერო კონფერენცია "გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე" მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 150 წლისთავისადმი. 2013წ. .

მ. მრევლიშვილი. ლიაპუნოვ-ტაუბერის თეორემა თერმო-ელექტრო-მაგნიტო დრეკადობის თეორიაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე ღიასაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მათემატიკის სექცია, თბილისი, საქართველო, აპრილი-მაისი. 2010წ. .

დ. ჩუტკერაშვილი, შ.პეტრაშვილი, თ.ძაძამია, ლ.ცერცვაძე, დ. ჩუტკერაშვილი. ლითონების ამოწვლილვა ბიოლოგიური სორბენტებით მრავალკომპონენტიანი საწარმმოო ხანარებიდან. (რუსულ ენაზე). კრებული . წ. გამოცემა 6,გეოს,გვ.308-312, მოსკოვი.

თ. გიორგაძე. ლითონების კოორდი-ნაციული ნაერთები ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან. სტუ. 1999წ. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეორე რესპუბლიკური კონფ. მოხს. თეზისები. თბილისი. . გვ. 2.

გ. აგლაძე, ნ. ქოიავა, ნ. ნიორაძე, ნ. ფაშალიშვილი. ლითონთა კოროზიულ–ელექტროქიმიური ქცევის სპექტროპოტენციოსტატური მეთოდი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. წ. მე–2 საერთაშორისო სიმპოზოუმი, მიძღვნილი რ. აგლაძის ხსოვნისადმი, 5 (444).

გ. აგლაძე, ნ ქოიავა, ე. ჩხიკვაძე, ნ. ჯოხაძე, ქ. ზარიძე. ლითონური მანგანუმის და მანგანუმის დიოქსიდის ელექტროლიზით მიღება შუალედური პროდუქტის – მანგანუმის კარბონატის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. წ. მე–2 საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მიძღვნილი რ. აგლაძის ხსოვნისადმი, 5 (444) .

დ.ერისთავი, ხ.წეროძე, თკვინიკაძე თ.ბუტულაშვილი. მადნეულის საბადოს მჟავე კარიერული წყლების ზოგიერთი მახასიეთებელი . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. შრომები.

Н. Ратиани. მათემატიკური მოდელი ოპერატორების მოღვაწეობის ფსიქოლოგიური ფაქტორების შესახებ. . 2002წ. .

თ. ცინცაძე, შილაკაძე ე., მანველიძე გ., კიკნაძე ნ.. მანგანუმისა დაკალიუმის ნაერთები იზონიკოტინმჟავას ჰიდრაზიდთან(ტუბაზიდთან). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, არაორგანული ნაერთების ფიზიკოქიმია. 0წ. №17 (373), გვ. 41-44.

მ. შავლაყაძე. მანგანუმშემცველი მასალების განმსაზღვრელი თვისებებისა და ხსნადობის პროცესის შესწავლა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი. კერამიკა1. თბილისი, 1(22)..

ა. ნადირაძე, ნ.რაზმაძე. მაპლასტიფიცირებელი დანამატების გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციებში. სტუ,სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 0წ. მოხსენებები .

ნ. რაზმაძე. მაპლასტიფიცირებელი დანამატის გამოყენების ისტორიული მიმოხილვა საშენი მასალების წარმოებაში. საერთაშორისო სიმპოზიუმი საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების საკითხებზე. 2000წ. მოხსენებათა თეზისები,სტუ.

ნ. რაზმაძე. მაპლასტიფიცირებული დანამატის გამოყენება მშენინდრუსტიაში. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია’’შრომის დაცვაში,ეკოლოგიაში,სამთო საქმესა და გეოლოგოაში’’. 2000წ. შრომები.

თ. მენაბდე, რ. ჟვანია. მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. სტუ. 2011წ. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თეზისების კრებული. ISBN 978-9941-14-937-, გვ.117-118..

გ. ბაღათურია, ო. ბაღათურია. მართვის თეორია პოლიტიკური სისტემებისთვის. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2008წ. ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები" შრომათა კრებული.

გ. ბაღათურია, ნ. ხუნაშვილი. მართვის მეთოდების სრულყოფის მექანიზმების დამუშავების რამდენიმე ასპექტი საქართველოს საჯარო მმართველობის ორგანიზაციებისთვის. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2015წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .