კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ბაღათურია, ნ. ხუნაშვილი. მართვის მეთოდების სრულყოფის მექანიზმების დამუშავების რამდენიმე ასპექტი საქართველოს საჯარო მმართველობის ორგანიზაციებისთვის. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2015წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

მ. თალაკვაძე, გ.ბოკუჩავა. მასალების ხეხვით დამუშავების საკითხის განსაზღვრისათვის. მე-18 სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის თეზისები. 1974წ. .

ნ. რურუა. მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოების პირობების ამაღლებისა და რელსების ცვეთის ინტენსიურობის შემცირების ღონისძიებები საუღელტეხილო უბნებზე. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები,. 2002წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 15-18 მაისი 2002.-გვ. 160..

გ. ბაღათურია, ნ. ხუნაშვილი. მაქს ვებერის ბიუროკრატიული სისტემა და მართვის პრობლემები საქართველოს საჯარო მმართველობის ორგანიზაციებში. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ი. ირემაშვილი, ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ა. საკანდელიძე. მაღალი სიმტკიცის ბეტონის დაპროექტების ზოგიერთი საკითხები. სტუ, საქ. მეცნ. აკადემია, საქ. საინჟ. აკადემია. წ. სამშ. კონსტრ. კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნ.სამეცნ–ტექნ. კონფ., გვ. 78-82 .

რ. ჩიხლაძე, ლ.თევდორაშვილი. მაღალი ძაბვის მოწყობილობების თბოვიზორული გამოკვლევა. თბილისი ს.ტ.უ.. 2014წ. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

რ. ჩიხლაძე, დ.გამეზარდაშვილი. მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორის საიზოლაციო სისტემის წინაღობის გაზომვა.. თბილისი ს.ტ.უ.. 2014წ. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

ი. ბერძენიშვილი, ლ. კვიჭიძე. მაღალტემპერატურული მინისებრი დანაფარები ტიტანსა და მის შენადნობებზე. სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი. 2007წ. პროგრამა, გვ. 51.

გ. ღვინეფაძე, სუხიაშვილი თემური. მბმს "სპექტრში" მონაცემთა იერარქიული სტრუქტურების დამუშავება. რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემების დამუშავების მეთოდები და ექსპლოატაციის გამოცდილება". 1986წ. თბილისი.სტუ, მოხსენებების თეზისები. გვ. 16.

ა. სურმავა. მდ. მტკვარში ჩაღვრილი ნავთობის გავრცელების რიცხვითი მოდელირება. აკადემიკოს გივი სვანიძის დაბადებიდან 90 წლისთა¬ვისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”. 27 - 29 სექტემბერი. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები . წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები ტ. 117..

გ. მიქიაშვილი, ღონღაძე ნიკა. მდგრადი არქიტექტურის შენობათა ფასადები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N5 ISSN 2233-3266 http://dspace.nplg.gov.ge.

ღონღაძე ნიკა. მდგრადი არქიტექტურის შენობათა ფასადები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N5 გვ. ISSN 2233-3266. http://dspace.nplg.gov.ge.

ღონღაძე ნიკა. მდგრადი არქიტექტურის შენობათა ფასადები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები N5.

თ. რევაზიშვილი. მდგრადი განვითარება ცივილიზაციის პროცესის კონტექსტში. სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2010წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

გ. მიქიაშვილი, გირგაძე ვასილ. მდგრადი განვითარების არქიტექტურის პრობლემები შენობათა კონსტრუქციების და თბოეფექტური მასალების ურთიერთგანლაგების ცვლილების ასპექტში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N3 გვ. ISSN 2233-3266. http://dspace.nplg.gov.ge..

ჩიგოგიძე ტაიელი. მდგრადი განვითარების არქიტექტურის პრობლემები შენობათა კონსტრუქციების და თბოეფექტური მასალების ურთიერთგანლაგების ცვლილების ასპექტში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები N3.

თ. რევაზიშვილი. მდგრადი განვითარების ეკონომიკური პრობლემები . სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2013წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

გ. გავარდაშვილი. მდინარე მლეთის-ხევის წყალშემკრებ აუზში ეროზიული კერის საინჟინრო გეოლოგიური შეფასება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. წ. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომათა კრებული მიძღვნილი ი. ბუაჩიძის დაბადებიდან 100 წლის აღსანიშნავად. 6 გვ..

რ. კლდიაშვილი, ლ.ინწკრიველი, ნ.ბუაჩიძხე, გ.კუჭავა, მ.ტაბატაძე, ს.მდივანი. მდინარე მტკვრის აუზის თანამედროვე ეკო-ქიმიური მდგომარეობის შეფასება. საერთაშორისო კონფერენცია გარემოს დაცვა და გარემოს განვითარება. 2010წ. თბილისი.

ზ. ვარაზაშვილი, ზ. ვარაზაშვილი, რ.დიაკონიძე, მ.შავლაყაძე, ლ.წულუკიძე. მდინარე ნაოხრევისწყლის და ვალე 2-სა და სოფ. ნაოხრევს შორის მოძიებულ წყალშემკრებ აუზებში მიმდინარე ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება და მოსალოდნელ ღვარცოფში არსებული ქვის ჩანართების რაოდენობისა და მოცულობის დადგენა მათი კონფიგურაციის მხედველობაში მიღებით . საქართვეს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები. თბილისი, გვ. 194-197..