კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ჩიხლაძე, ლ.თევდორაშვილი. მაღალი ძაბვის მოწყობილობების თბოვიზორული გამოკვლევა. თბილისი ს.ტ.უ.. 2014წ. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

რ. ჩიხლაძე, დ.გამეზარდაშვილი. მაღალი ძაბვის ტრანსფორმატორის საიზოლაციო სისტემის წინაღობის გაზომვა.. თბილისი ს.ტ.უ.. 2014წ. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

ი. ბერძენიშვილი, ლ. კვიჭიძე. მაღალტემპერატურული მინისებრი დანაფარები ტიტანსა და მის შენადნობებზე. სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი. 2007წ. პროგრამა, გვ. 51.

გ. ღვინეფაძე, სუხიაშვილი თემური. მბმს "სპექტრში" მონაცემთა იერარქიული სტრუქტურების დამუშავება. რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემების დამუშავების მეთოდები და ექსპლოატაციის გამოცდილება". 1986წ. თბილისი.სტუ, მოხსენებების თეზისები. გვ. 16.

ა. სურმავა. მდ. მტკვარში ჩაღვრილი ნავთობის გავრცელების რიცხვითი მოდელირება. აკადემიკოს გივი სვანიძის დაბადებიდან 90 წლისთა¬ვისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”. 27 - 29 სექტემბერი. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები . წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები ტ. 117..

გ. მიქიაშვილი, ღონღაძე ნიკა. მდგრადი არქიტექტურის შენობათა ფასადები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N5 ISSN 2233-3266 http://dspace.nplg.gov.ge.

ღონღაძე ნიკა. მდგრადი არქიტექტურის შენობათა ფასადები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2015წ. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N5 გვ. ISSN 2233-3266. http://dspace.nplg.gov.ge.

ღონღაძე ნიკა. მდგრადი არქიტექტურის შენობათა ფასადები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები N5.

თ. რევაზიშვილი. მდგრადი განვითარება ცივილიზაციის პროცესის კონტექსტში. სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2010წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

გ. მიქიაშვილი, გირგაძე ვასილ. მდგრადი განვითარების არქიტექტურის პრობლემები შენობათა კონსტრუქციების და თბოეფექტური მასალების ურთიერთგანლაგების ცვლილების ასპექტში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. N3 გვ. ISSN 2233-3266. http://dspace.nplg.gov.ge..

ჩიგოგიძე ტაიელი. მდგრადი განვითარების არქიტექტურის პრობლემები შენობათა კონსტრუქციების და თბოეფექტური მასალების ურთიერთგანლაგების ცვლილების ასპექტში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები N3.

თ. რევაზიშვილი. მდგრადი განვითარების ეკონომიკური პრობლემები . სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2013წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

გ. გავარდაშვილი. მდინარე მლეთის-ხევის წყალშემკრებ აუზში ეროზიული კერის საინჟინრო გეოლოგიური შეფასება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. წ. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომათა კრებული მიძღვნილი ი. ბუაჩიძის დაბადებიდან 100 წლის აღსანიშნავად. 6 გვ..

რ. კლდიაშვილი, ლ.ინწკრიველი, ნ.ბუაჩიძხე, გ.კუჭავა, მ.ტაბატაძე, ს.მდივანი. მდინარე მტკვრის აუზის თანამედროვე ეკო-ქიმიური მდგომარეობის შეფასება. საერთაშორისო კონფერენცია გარემოს დაცვა და გარემოს განვითარება. 2010წ. თბილისი.

ზ. ვარაზაშვილი, ზ. ვარაზაშვილი, რ.დიაკონიძე, მ.შავლაყაძე, ლ.წულუკიძე. მდინარე ნაოხრევისწყლის და ვალე 2-სა და სოფ. ნაოხრევს შორის მოძიებულ წყალშემკრებ აუზებში მიმდინარე ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება და მოსალოდნელ ღვარცოფში არსებული ქვის ჩანართების რაოდენობისა და მოცულობის დადგენა მათი კონფიგურაციის მხედველობაში მიღებით . საქართვეს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები. თბილისი, გვ. 194-197..

გ. გავარდაშვილი. მდინარე ცხენისწყალზე ცაგერის რაიონის სოფელ ჭალისთავში წყალდიდობის საწინააღმდეგო ღონისძიებები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. გვ. 274-276.

კ. ხაზალია, ხვიჩა აშორდია. მდინარის კალაპოტის (ზღვისპირა და ტბისპირა შელფის) ეროზირებული უბნების დაცვა ბეტონის ლოდებით. ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი'. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული გვ.20.

გ. ბაღათურია, ნ. ქურასბედიანი. მე-19 საუკუნეში გერმანიის გაერთიანების სამართლებრივ-პოლიტიკური საფუძვლები (საჯარო მმართველობის სისტემის ჩამოყალიბება-განვითარების თვალსაზრისით). სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

გ. სვიანაძე. მედის როლი საქართველოში ნაფიც მსაჯლთა სასამართლოს მიერ მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ხელისუფლება და საზოგადოება გვ.52.

მ. კაშიბაძე, ბოტჰე კ.. მემკვიდრეობითება მართვის ინფორმაციული სისტემების დაპროგრამებაში მონაცემთა ბაზებიდან UML ტექნოლოგიამდე. სტუ მას კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 0წ. თბილისი 2011.