კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გავარდაშვილი. მდინარე ცხენისწყალზე ცაგერის რაიონის სოფელ ჭალისთავში წყალდიდობის საწინააღმდეგო ღონისძიებები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. გვ. 274-276.

კ. ხაზალია, ხვიჩა აშორდია. მდინარის კალაპოტის (ზღვისპირა და ტბისპირა შელფის) ეროზირებული უბნების დაცვა ბეტონის ლოდებით. ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი'. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული გვ.20.

გ. ბაღათურია, ნ. ქურასბედიანი. მე-19 საუკუნეში გერმანიის გაერთიანების სამართლებრივ-პოლიტიკური საფუძვლები (საჯარო მმართველობის სისტემის ჩამოყალიბება-განვითარების თვალსაზრისით). სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

გ. სვიანაძე. მედის როლი საქართველოში ნაფიც მსაჯლთა სასამართლოს მიერ მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ხელისუფლება და საზოგადოება გვ.52.

მ. კაშიბაძე, ბოტჰე კ.. მემკვიდრეობითება მართვის ინფორმაციული სისტემების დაპროგრამებაში მონაცემთა ბაზებიდან UML ტექნოლოგიამდე. სტუ მას კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 0წ. თბილისი 2011.

მ. ლომიძე. მეორე მსოფლიო ომის პიარტექნოლოგიები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი კვლევითი ცენტრი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმის ,, მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“ 3-4 ივნისი, 2015. თბილისი. . 0წ. .

ნ. ხომერიკი. მეორე რიგის ორცვლადიანი ელიფსური ტიპის დიფერენციალური განტოლებისათვის დირიხლეს ამოცანის ამოხსნა ნებისმიერი მიმართულების წარმოებულის მეთოდით. სტუ-ს 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1997წ. მოხსენებათა თეზისები, II ნაწილი, თბილისი, 200-201.

თ. ხმელიძე, ა.სოხაძე, მ.მოდებაძე, ნ.დავითაშვილი. მერქნის საანგარიშო წინაღობა. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის . 2005წ. მოხსენებები, 277გვ..

გ. ცინცაძე, ი.შარია. მეტა-ნიტრობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან (მნბჰ) და მეტანიტრობენზალდეჰიდის მეტანიტრობენზოილჰიდრაზონთან (მნბამნბჰ) კობალტის და ნიკელის კოორდინაციული ნაერთები. სტუ-ს 80 წლისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. გვ.82-83. წ. .

თ. ხმელიძე, ა.სოხაძე, ი.ხმელიძე. მეტალოპლასტმასის კონსტრუქციების გამოყენება მშენებლობაში და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის . 2005წ. მოხსენებათა თეზისები.

ბ. ცხადაძე, გ. ქაშაკაშვილი, ე. ცხადაძე. მეტალურგიული ტერმინის გრდემლ’ის წარმომავლობისათვის . სტუ. 2012წ. გვ. 12.

გ. ღვინეფაძე. მეცნიერებათაშორისი კავშირები და გამომგონებლობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2002წ. თბილისი.სტუ, მოხსენებების თეზისები. გვ. 54, გვ.142.

გ. ღვინეფაძე. მეცნიერებათმცოდნეობა და რთული ამოცანების დასმა-გადაწყვეტის პრობლემატიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2002წ. თბილისი.სტუ, მოხსენებების თეზისები. გვ. 54, გვ.142.

ა. აბრალავა, ბ. გვაზავა. მეწარმეობის განვითარების რექტროსპექტივა და თეორიულ-კონცეპტუალური ანალიზი. . 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული I, თბ., 2017, გვ. 13-17.

მ. გაგაძე, ლევან ბერიძე. მზე და მდგრადი არქიტექტურა. პარლამენტის ეროვნულლი ბიბლიოთეკა. 2015წ. .

მ. გაგაძე. მზე და მდგრადი არქიტექტურა. პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა. 2015წ. .

ი. ირემაშვილი, თ. ჟორდანია, ა. მონიავა. მზის ენერგიის გამოყენება ბეტონის გამყარების დასაჩქარებლად მარტივი ტექნოლოგიების მეშვეობით. სტუ, საქ. მეცნ. აკადემია, საქ. საინჟინრო აკადემია. წ. სამშ. კონსტრ. კათედრის 75 წლისადმი მიძღვ. სამეცნიერო–ტექნიკური კონფ. გვ. 104-108 .

ო. ხარაიშვილი, ნ. მებონია. მზის რადიაციის გავლენა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობაზე. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ც. მირცხულავას სახ. წყალთამეურნეობის ინსტიტუტი გარემოს დაცვის ეკოცენტრი VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები შრომების კრებული . 2017წ. .

ზ. სვანიძე. მთიან რეგიონებში ჰიდრო ენერგეტიკული სისტემების მდგრადი განვითარების ეკო ლოგიური პრობლემების შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერ სიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგი ური ინსტიტუტის სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენცია „ ექსტრე მალური ჰიდრომეტეოროლოგიური და ეკოლოგიური მოვლენები სამხრეთ საქართველოში“. 2015წ. თბილისი, სტუ, 2.

მ. მელქაძე. მთის კურორტების პრობლემები საქართველოში (აჭარის მაგალითზე). სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია: არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2017წ. თბილისი .