კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1105 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ბ.კობახიძე. მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკების დამზდებისას ადამიანის ორგანიზმზე მოქმედი ფქტორების კომპლექსური შეფასება. სამეცნ.ტექნიკური კონფერენცია მიძღვნილი შრომის დაცვის საერთაშორიო დღისადმი . წ. 4 გვ..

პ. ქენქაძე, გ. თელია, ა. შარვაშიძე. მოცემულ ეტაპზე საქართველოს რკინიგზის მთავარ მიმართულებაზე რეალურად რეალიზებული სიმძლავრისა და მისი გაზრდის ღონისძიებათა შესახებ . თბილისი, „ტექნიკური უნივერ–სიტეტი“, საერთაშორისო კონფერენცია „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა–აზია“ . 2014წ. კონფერენციის შრომათა კრებული, 2014 წ, გვ.300–303; .

მ. მოისწრაფიშვილი, ვ. ხარიტონაშვილი; ა. რატმანი. მოცემულ მარშრუტზე ავტოსატრანსპორტო საშაულების საშუალო ტექნიკური სიჩაქარის კორექტირება. სტუ. 2000წ. „შრომის დაცვა, ეკოლოგია, სამთო საქმე და გეოლოგია“.

ქ. ქუთათელაძე, ნ. მღებრიშვილი. მოძრავი შემადგენლობის რეგულირების სისტემა ინტელექტუალური გადამწოდების გამოყენებით. საქ.მეცნ.აკად., სტუ., სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა. წ. სამშ.კონსტრ. კათ.75–ე წლისთ.მიძღვ. სამეცნ.ტექნ.კონფ .

ზ. მელქაძე. მოწმის სტატუსი საქართველოს ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით. სტუ I საერთაშორისო კონფერენცია. 2012წ. კოფერენციის მასალები.

გ. კოტრიკაძე, II კურსის სტუდენტები: გიორგი შანშიაშვილი და ანა გიგილაშვილი. მრავალბირთვიანი პროცესორ ნეჰალემის არქიტექტურის შედარებითი ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

ო. ნახუცრიშვილი. მრავალდონიანი საზოგადოებრივი ცენტრები. სტუ–ს სამეცნიერო– ტექნიკური კონფერენცია. 1974წ. .

გ. ღვინეფაძე, დიდმანიძე ვაჟა, ქუჩულორია ვლადიმერი, მეფარიშვილი ბადრი. მრავალპოზიციანი ელემენტების დროითი პროგრამული მართვის ავტომატიზებული სისტემა. ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 1974წ. თბილისი, სტუ, მოხსენებების თეზისები.

გ. გურეშიძე, ა.სოხაძე, დ. გიგინეიშვილი. მრავალსართულიანი შენობის ახალი ტიპის კომბინირებული ჩონჩხედი. სტუ–ს 76–ე სამეცნიერო –ტექნიკური კონფერენციის–თეზისების კრებული. 2008წ. .

გ.გურეშიძე, დ.გიგინეიშვილი. მრავალსართულიანი შენობის ახალი ტიპის კომბინირებული ჩონჩხედი. სტუ–ს 76–ე სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია თეზისების კრებული . 0წ. თეზისების კრებული ,.

ნ. გელოვანი, რ. სხილაძე . მრგვალი ფშუკუნას ქიმიური შესწავლა. სტუ-ს დაარსების 80 წლისადმი მიძღვნილი ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, . წ. თბილისი.

ლ. ქისიშვილი, ნ. მუმლაძე. მრუდე ზედაპირები და მათი თანაკვეთის წირის აგება კონუსის და ცილინდრის მაგალითზე. სტუდენტთა ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2010წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი".

რ. შენგელია. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და სამამულო წარმოების განვითარების პესპექტივები. . 2009წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და სამამულო წარმოების განვითარების პესპექტივები.. . 2009წ. .

ნ. კუციავა, მ. დემეტრაძე. მსოფლიო ოკეანის ათვისების ეკოლოგიური პრობლემები . 77–ე სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია, სტუ, თბილისი . 2009წ. გვ. 43.

დ. თევზაძე, დ. თევზაძე, მ.თევზაძე. მტკიცე ბეტონი მრავალფრაქციულ შემავსებელზე. სტუ-ს რესპუბლიკური კონფერენცია ``მშენებლობა და XXI საუკუნე``. წ. გვ. 5.

ა. ჩიქოვანი, დ.თევზაძე. მტკიცე ბეტონი მრავალფრაქციულ შემვსებზე. ს.ტ.უ.ტექ.კონფ.მშენებლობა და XXI საუკუნე თბილისი. წ. .

კ. ჭურაძე. მუდმივი სამაგრის უკან საჭირხნი ხსნარის შემადგენლობის გავლენა მატ ჯდენაზე. . კორპორაცია" ლეგია და კომპანია". 1995წ. პროფ. მასწავლებელთა და სტუდენტთა პირველი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები- თბილისი ლეგია 1995. გვ 109..

მ. ლოსაბერიძე, null. მუდმივი სიჩქარით მოძრავი შტამპებით გამოწვეული დრეკადი ნახევარსიბრტყის შეშფოთება. თხელკედლიანი სივრ-ცითი სისტემების პრო-ბლემებისადმი მიძღვ-ნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი . 2001წ. 4-5.07, გვ. 149-153.

დ. კოხრეიძე, მ. წულაია. მუდმივმაგნიტებიანი სამფაზა სინქრონული გენერატორის ანგარიშის საფუძვლები . სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკის როლი თანამედროვე მსოფლიოში” . 2016წ. სტატიების კრებული, თბილისი საქართველო, 13 გვ.