კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ომსარაშვილი. მიწისქვეშა წყლების რეზერვუარების შექმნის პრინციპები არიდული ზონის დასახლების სასმელი წყლით მომარაგებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2013წ. .

გ. გურეშიძე, ლ. ვერულაშვილი, გ. თაბაგარი, რ. კინწურაშვილი. მიწისძვრების გავლენა მშენებლობაზე. სტუ–ს 76–ე სამეცნიერო –ტექნიკური კონფერენციის–თეზისების კრებული. 2008წ. .

თ. კოხრეიძე, ლ. კუპრეიშვილი, ლ. გაბაძე. მოკლე შერთვის ძაბვების სხვადასხვა მნიშვნელობისათვის ერთფაზა ავტოტრანსფორმატორების დიაგნოსტირების თავისებურებანი სამფაზა ჯგუფში. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული . 2016წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 1 გვ..

გ. ბაღათურია, თ. გორშკოვი, ნ. ჭიჭიკოშვილი. მოკლევადიანი პროგნოზირება სახელმწიფო მართვის ამოცანებში. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2008წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

გ. იაშვილი, თ. იაშვილი, თ.თვალჭრელიძე. მომსახურების ახალი როლის განმსაზღვრელი ფაქტორები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება".

თ. იაშვილი, თ. თვალჭრელიძე. მომსახურების ახალი როლის განმსაზღვრელი ფაქტორები. სტუ.. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”.

ვ. ნაჭყებია, ე.გვარამძე. მომხმარებლის საჭირო ხარჯით უზრუნველყოფა წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემაში ავარიის შემთხვევაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. სტუ-ს 77-ე სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია, თეზისების კრებული.

ზ. ყიფშიძე. მონაცემთა შენახვის კონსტრუქციული მეთოდი. Computing, Informatics, Education Sciences, Teacher, Education. 2016წ. შრომები.

გ. ბაღათურია, ლ. წიქარიძე. მონტესკიეს ნაშრომი ,,კანონთა გონი" როგორც საჯარო მმართველობის თეორიული საფუძვლები . სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

მ. მოისწრაფიშვილი. მოსაზრებები საქართველოში რკინიგზების ქსელის განვითარების შესახებ. სტუ. წ. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის `საქართველოს რკინიგზის განვითარების თანამედროვე პრობლემები, მოხსენებათა თეზისები, გვ.16 .

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ბ.კობახიძე. მოსაპირკეთებელი ქვის ბლოკების დამზდებისას ადამიანის ორგანიზმზე მოქმედი ფქტორების კომპლექსური შეფასება. სამეცნ.ტექნიკური კონფერენცია მიძღვნილი შრომის დაცვის საერთაშორიო დღისადმი . წ. 4 გვ..

პ. ქენქაძე, გ. თელია, ა. შარვაშიძე. მოცემულ ეტაპზე საქართველოს რკინიგზის მთავარ მიმართულებაზე რეალურად რეალიზებული სიმძლავრისა და მისი გაზრდის ღონისძიებათა შესახებ . თბილისი, „ტექნიკური უნივერ–სიტეტი“, საერთაშორისო კონფერენცია „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა–აზია“ . 2014წ. კონფერენციის შრომათა კრებული, 2014 წ, გვ.300–303; .

მ. მოისწრაფიშვილი, ვ. ხარიტონაშვილი; ა. რატმანი. მოცემულ მარშრუტზე ავტოსატრანსპორტო საშაულების საშუალო ტექნიკური სიჩაქარის კორექტირება. სტუ. 2000წ. „შრომის დაცვა, ეკოლოგია, სამთო საქმე და გეოლოგია“.

ქ. ქუთათელაძე, ნ. მღებრიშვილი. მოძრავი შემადგენლობის რეგულირების სისტემა ინტელექტუალური გადამწოდების გამოყენებით. საქ.მეცნ.აკად., სტუ., სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა. წ. სამშ.კონსტრ. კათ.75–ე წლისთ.მიძღვ. სამეცნ.ტექნ.კონფ .

ზ. მელქაძე. მოწმის სტატუსი საქართველოს ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის მიხედვით. სტუ I საერთაშორისო კონფერენცია. 2012წ. კოფერენციის მასალები.

გ. კოტრიკაძე, II კურსის სტუდენტები: გიორგი შანშიაშვილი და ანა გიგილაშვილი. მრავალბირთვიანი პროცესორ ნეჰალემის არქიტექტურის შედარებითი ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

ო. ნახუცრიშვილი. მრავალდონიანი საზოგადოებრივი ცენტრები. სტუ–ს სამეცნიერო– ტექნიკური კონფერენცია. 1974წ. .

გ. ღვინეფაძე, დიდმანიძე ვაჟა, ქუჩულორია ვლადიმერი, მეფარიშვილი ბადრი. მრავალპოზიციანი ელემენტების დროითი პროგრამული მართვის ავტომატიზებული სისტემა. ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 1974წ. თბილისი, სტუ, მოხსენებების თეზისები.

გ. გურეშიძე, ა.სოხაძე, დ. გიგინეიშვილი. მრავალსართულიანი შენობის ახალი ტიპის კომბინირებული ჩონჩხედი. სტუ–ს 76–ე სამეცნიერო –ტექნიკური კონფერენციის–თეზისების კრებული. 2008წ. .

გ.გურეშიძე, დ.გიგინეიშვილი. მრავალსართულიანი შენობის ახალი ტიპის კომბინირებული ჩონჩხედი. სტუ–ს 76–ე სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია თეზისების კრებული . 0წ. თეზისების კრებული ,.