კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კოტრიკაძე, II კურსის სტუდენტები: გიორგი შანშიაშვილი და ანა გიგილაშვილი. მრავალბირთვიანი პროცესორ ნეჰალემის არქიტექტურის შედარებითი ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

ო. ნახუცრიშვილი. მრავალდონიანი საზოგადოებრივი ცენტრები. სტუ–ს სამეცნიერო– ტექნიკური კონფერენცია. 1974წ. .

გ. ღვინეფაძე, დიდმანიძე ვაჟა, ქუჩულორია ვლადიმერი, მეფარიშვილი ბადრი. მრავალპოზიციანი ელემენტების დროითი პროგრამული მართვის ავტომატიზებული სისტემა. ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 1974წ. თბილისი, სტუ, მოხსენებების თეზისები.

გ. გურეშიძე, ა.სოხაძე, დ. გიგინეიშვილი. მრავალსართულიანი შენობის ახალი ტიპის კომბინირებული ჩონჩხედი. სტუ–ს 76–ე სამეცნიერო –ტექნიკური კონფერენციის–თეზისების კრებული. 2008წ. .

გ.გურეშიძე, დ.გიგინეიშვილი. მრავალსართულიანი შენობის ახალი ტიპის კომბინირებული ჩონჩხედი. სტუ–ს 76–ე სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია თეზისების კრებული . 0წ. თეზისების კრებული ,.

ზ. ბოგველიშვილი. მრავალღერძიანი სატრანსპორტო მანქანების კონსტრუქციული თავისებურებები. სტუ-ს 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეც.-ტექნ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები თბილისი. 1997წ. გვ.61-62.

ნ. გელოვანი, რ. სხილაძე . მრგვალი ფშუკუნას ქიმიური შესწავლა. სტუ-ს დაარსების 80 წლისადმი მიძღვნილი ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, . წ. თბილისი.

ლ. ქისიშვილი, ნ. მუმლაძე. მრუდე ზედაპირები და მათი თანაკვეთის წირის აგება კონუსის და ცილინდრის მაგალითზე. სტუდენტთა ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2010წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი".

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და სამამულო წარმოების განვითარების პესპექტივები. . 2009წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და სამამულო წარმოების განვითარების პესპექტივები.. . 2009წ. .

ნ. კუციავა, მ. დემეტრაძე. მსოფლიო ოკეანის ათვისების ეკოლოგიური პრობლემები . 77–ე სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია, სტუ, თბილისი . 2009წ. გვ. 43.

დ. თევზაძე, დ. თევზაძე, მ.თევზაძე. მტკიცე ბეტონი მრავალფრაქციულ შემავსებელზე. სტუ-ს რესპუბლიკური კონფერენცია ``მშენებლობა და XXI საუკუნე``. წ. გვ. 5.

ა. ჩიქოვანი, დ.თევზაძე. მტკიცე ბეტონი მრავალფრაქციულ შემვსებზე. ს.ტ.უ.ტექ.კონფ.მშენებლობა და XXI საუკუნე თბილისი. წ. .

კ. ჭურაძე. მუდმივი სამაგრის უკან საჭირხნი ხსნარის შემადგენლობის გავლენა მატ ჯდენაზე. . კორპორაცია" ლეგია და კომპანია". 1995წ. პროფ. მასწავლებელთა და სტუდენტთა პირველი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები- თბილისი ლეგია 1995. გვ 109..

მ. ლოსაბერიძე, null. მუდმივი სიჩქარით მოძრავი შტამპებით გამოწვეული დრეკადი ნახევარსიბრტყის შეშფოთება. თხელკედლიანი სივრ-ცითი სისტემების პრო-ბლემებისადმი მიძღვ-ნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი . 2001წ. 4-5.07, გვ. 149-153.

დ. კოხრეიძე, მ. წულაია. მუდმივმაგნიტებიანი სამფაზა სინქრონული გენერატორის ანგარიშის საფუძვლები . სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკის როლი თანამედროვე მსოფლიოში” . 2016წ. სტატიების კრებული, თბილისი საქართველო, 13 გვ.

ი. მოსაშვილი, null. მულტიმედია ტრენაჟორები ტექნოლოგიური პროცესების მართვის შესწავლაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”. 2007წ. მოხსენებათა კრებული II ტომი, თბილისი, გვ.373-375..

ფ. პაატაშვილი, კ. კამკამიძე. მულტიპროცესორული სისტემების მათემატიკური უზრუნველყოფის შემუშავება. XXIV რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1983წ. გვ.55-56.

მ. ხართიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, ს. პროკოპიევი. მუნიციპალური წარმონაქმნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ინდიკატორული მაჩვენებლების, მუნიციპალური ფინანსების, არასაცხოვრებელი უძრავი ქონების და მიწათსარგებლობის ინფორმაციული სისტემა. სტუ. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია"ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008", სტუ-ს მოხსენებათა კრებული.

თ. ბუაჩიძე, ა.წერეთელი, ლ.დაუშვილი, ნ.ბუცხრიკიძე. მუტანტური შტამის Penicillium canescens TK-85 - ის -გალაქტოზიდაზას მიერ რძის შრატის ლაქტოზის ჰიდროლიზი. საერთოშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" გვ 119-121, თბილისი, 2010 წ.. 0წ. .