კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1105 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჩორხაული. ნამზადთა საიმედობის გაზრდა ნეიტრონული დასხივების გზით. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის ყოველწლიური კონფერენცია.მოხსენებათა თეზისები თბილისი.თსუ.2010წელი. 0წ. .

მ. ანდღულაძე, კვარაცხელია ე.. ნამუშევარი მინერალური ზეთების რეგენერაციის შემუშავებული ვარიანტი.. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. გვ.141-142.

მ. ანდღულაძე. ნამუშევარი მოტორული ზეთების რეგენერაცია.. რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული 3-ე კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში.. 2011წ. RAS-3; გვ. 96.

თ. აგლაძე, მ. დონაძე, მ. ბაციკაძე. ნანონაწილაკების სინთეზი ორგანული გამხსნელისა და წყლის გაყოფის ზედაპირზე. . 2009წ. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, მიძღვნილი პროფ. გ.ჭირაქაძის დაბადების 75 წლისთავისადმი, ქ.სიღნაღი, 16 ოქტომბერი,.

ზ. მელქაძე. ნარკოტიკების ლეგალიზაცია-გამოსავალი თუ ჩიხი . სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2013წ. მასალები .

ა. გორგოშიძე. ნაწილაკების დამმუხტავი ელექტროდიდან მოწყვეტის ალბათობა, როგორც ინდუქციური დამუხტვის პროცესის გარე ინტეგრალური მახასიათებელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. სტუ-ს სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

თ. ცინცაძე. ნენსკრას ჰესის კაშხალის გარღვევის რისკებისა და მდინარის ტრანზიტულ უბნებზე შესაძლო წყალმოვარდნის მაქსიმალური ხარჯების შეფასება. 21-ესაუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმების. 2012წ. შრომათა კრებული. გვ..

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, თ. სუპატაშვილი, ი. ხუბულავა. ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო გეოხალიჩა ,,Eroekomat"-ის ლაბორატორიული კვლევა. სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2013წ. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია ,,კოლხეთის დაბლობის ეკოსისტემები-დაცვა და რაციონალური გამოყენება" შრომათა კრებული .

ვ. შუბითიძე. ნიკო ნიკოლაძე საზოგადებრივი პოლიტიკური გარდაქმნების შესახებ. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2013წ. .

ვ. შუბითიძე. ნიკო ნიკოლაძე ქალთა ემანსიპაციის პრობლემის შესახებ. მსოფლიო და გენდერი. 2013წ. .

ვ. შუბითიძე. ნიკო ნიკოლაძის სამართლებრივი თვალთახედვა . ხელისფულება სა საზოგადოება. 2012წ. .

ი. ბაზღაძე, ნ.მუმლაძე, ქ.მუმლაძე, მ.ქავთარაძე. ნიტრატები გარემოში და მათი გავლენა ცოცხალ ორგანიზმებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო ტექნიკური კონცერენცია ,, გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” გვ:239-241.

ნ. ბოჭორიშვილი, გ.ყიფიანი, ნ.რატიანი. ოპერატორის მოქმედებაზე ფსიქო-ფიზიოლოგიური ფაქტორების განსაზღვრა მათემატიკური მოდელირებით. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 0,5 გვ..

მ. ნაჭყებია, ჯ. გიორგობიანი. ოპერაციათა კვლევის მეთოდები ენერგოეკონომიკის ექსტრემალურ ამოცანებში. საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა. წ. .

ლ. გაჩეჩილაძე. ოპტიმიზაციის დინამიკური ამოცანების გადაწყვეტის ერთი რიცხვითი მეთოდის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2002წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები -გვ. 145. ISSN 99928-4-X..

გ. ღვინეფაძე. ორგანზომილებიანი ფაილების ფიზიკური ორგანიზაციის ერთი მეთოდის შესახებ. რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემების დამუშავების მეთოდები და ექსპლოატაციის გამოცდილება". 1981წ. თბილისი.სტუ, მოხსენებების თეზისები. გვ. 54.

გ. ბაღათურია, მ. ნიშნიანიძე, მ. ტაბატაძე. ორგანიზაციული ანალიზის უნივერსალური მეთოდი. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

რ. ჩიხლაძე, ზ. კიბაბიძე. ორთაჭალჰესის ძალოვანი ტრანსფორმატორის ზეთის გამრღვევი ძაბვის განსაზღვრა. თბილისი ს.ტ.უ.. 2015წ. სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

ზ. ქვათაძე. ორი ნორმალური განაწილების სიახლოვის შესახებ . სტუ 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფ. მასწ. ღია სამეცნ. ტექნ. კონფ. თეზისები 2-4 ივნისი. ქ. თბილისი, გვ. 203-206. 1997წ. .

ი. ბერძენიშვილი, ქ. შეროზია, ი. წიწილაშვილი. ოსმოსური წნევის განსაზღვრა კრიოსკოპული მეთოდით. სტუდენტთა 76-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი. 2008წ. პროგრამა, გვ. 32.