კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გელოვანი, რ. სხილაძე . მრგვალი ფშუკუნას ქიმიური შესწავლა. სტუ-ს დაარსების 80 წლისადმი მიძღვნილი ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, . წ. თბილისი.

ლ. ქისიშვილი, ნ. მუმლაძე. მრუდე ზედაპირები და მათი თანაკვეთის წირის აგება კონუსის და ცილინდრის მაგალითზე. სტუდენტთა ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2010წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი".

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და სამამულო წარმოების განვითარების პესპექტივები. . 2009წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და სამამულო წარმოების განვითარების პესპექტივები.. . 2009წ. .

ნ. კუციავა, მ. დემეტრაძე. მსოფლიო ოკეანის ათვისების ეკოლოგიური პრობლემები . 77–ე სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია, სტუ, თბილისი . 2009წ. გვ. 43.

დ. თევზაძე, დ. თევზაძე, მ.თევზაძე. მტკიცე ბეტონი მრავალფრაქციულ შემავსებელზე. სტუ-ს რესპუბლიკური კონფერენცია ``მშენებლობა და XXI საუკუნე``. წ. გვ. 5.

ა. ჩიქოვანი, დ.თევზაძე. მტკიცე ბეტონი მრავალფრაქციულ შემვსებზე. ს.ტ.უ.ტექ.კონფ.მშენებლობა და XXI საუკუნე თბილისი. წ. .

კ. ჭურაძე. მუდმივი სამაგრის უკან საჭირხნი ხსნარის შემადგენლობის გავლენა მატ ჯდენაზე. . კორპორაცია" ლეგია და კომპანია". 1995წ. პროფ. მასწავლებელთა და სტუდენტთა პირველი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები- თბილისი ლეგია 1995. გვ 109..

მ. ლოსაბერიძე, null. მუდმივი სიჩქარით მოძრავი შტამპებით გამოწვეული დრეკადი ნახევარსიბრტყის შეშფოთება. თხელკედლიანი სივრ-ცითი სისტემების პრო-ბლემებისადმი მიძღვ-ნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი . 2001წ. 4-5.07, გვ. 149-153.

დ. კოხრეიძე, მ. წულაია. მუდმივმაგნიტებიანი სამფაზა სინქრონული გენერატორის ანგარიშის საფუძვლები . სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკის როლი თანამედროვე მსოფლიოში” . 2016წ. სტატიების კრებული, თბილისი საქართველო, 13 გვ.

ი. მოსაშვილი, null. მულტიმედია ტრენაჟორები ტექნოლოგიური პროცესების მართვის შესწავლაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”. 2007წ. მოხსენებათა კრებული II ტომი, თბილისი, გვ.373-375..

ფ. პაატაშვილი, კ. კამკამიძე. მულტიპროცესორული სისტემების მათემატიკური უზრუნველყოფის შემუშავება. XXIV რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1983წ. გვ.55-56.

მ. ხართიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, ს. პროკოპიევი. მუნიციპალური წარმონაქმნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ინდიკატორული მაჩვენებლების, მუნიციპალური ფინანსების, არასაცხოვრებელი უძრავი ქონების და მიწათსარგებლობის ინფორმაციული სისტემა. სტუ. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია"ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008", სტუ-ს მოხსენებათა კრებული.

თ. ბუაჩიძე, ა.წერეთელი, ლ.დაუშვილი, ნ.ბუცხრიკიძე. მუტანტური შტამის Penicillium canescens TK-85 - ის -გალაქტოზიდაზას მიერ რძის შრატის ლაქტოზის ჰიდროლიზი. საერთოშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" გვ 119-121, თბილისი, 2010 წ.. 0წ. .

ზ. გოგუა, გ.გოგუა, გ.ილურიძე. მუხტის გადამტანთა ჩაჭერა იონიზებულ მინარევებზე მინარევული ცენტრის ერთიან მოდელში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. სტუ 80-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. გვ.116..

ი. ღარიბაშვილი. მყარი სხეულის ზედაპირის დასველებადობის მექანიზმი და მისი დაცვა ჰიდროფობიზატორებით. სტუ. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის ,,მშენებლობა და XXI საუკუნე", . წ. .

ნ. რატიანი, მ. ლურსმანაშვილი, დათიაშვილი ნ. მშენებლობისა და გარემოს ურთიერთდამოკიდებულება ბუნებრივი წიაღისეულის შენარჩუნების რაციონალურად გამოყენების საქმეში. საერთაშორისო სამეცნიერო -ტექნიკური კონფერენციია . 2000წ. სტუ შრომები.

გ. ღვინეფაძე, სუხიაშვილი თემური. მშრომელთა წერილების ავტომატიზებული დამუშავება. რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემების დამუშავების მეთოდები და ექსპლოატაციის გამოცდილება". 1986წ. თბილისი.სტუ, მოხსენებების თეზისები. გვ. 8.

თ. ხმელიძე, თ.ვანიშვილი, გ.ცინცაძე. მცირე ბიზნესის ორგანიზაციული სტრუქტურა და ფასების დადგენის ძირითადი კრიტერიუმები. IIსაერთაშორისო კონფერენცია ქუთაისი. 2012წ. მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები.

ნ. გეგენავა. მცირე ბიზნესის როლი ეკონომიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს–პროცესების მართვა,.