კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1018 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ბაღათურია, მ. ტაბატაძე. საექსპორტო შეფასების მეთოდები სახელმწიფო მართვის ამოცანებში. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2009წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების პროგნოზირება.. მე-6 სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.. 2009წ. შრომათა კრებული, ფონდი ”მწვანე დედამიწა”,172-174გვ. თბილისი, გვ. 172-174..

მ. ლომსაძე-კუჭავა. საინვესტიციო პოლიტიკის თავისებურება ენერგეტიკაში. სტუ-ს 77-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია {პირველი ადგილი}. 2009წ. მოხსენებათა თეზისები, 22-24გვ..

ნ. რატიანი. საინჟინრო ფსიქოლოგიის განვითარება საქართველოში და მისი პერსპექტივები. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ''საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგებისბის განვითარების ისტორიის საკითხებზე''. 2000წ. .

გ. ომსარაშვილი. საინჟინრო-გეოლოგიური და გეოეკოლო-გიური გამოკვლევების პრობლემები საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს შელფურ ზონაში დიდი დედვეიტის მქონე გემების მიმღები პორტის მშენებლობისათვისსაინჟინრო-გეოლოგიური და გეოეკოლო-გიური გამოკვლევების პრობლემები საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს შელფურ ზონაში დიდი დედვეიტის მქონე გემების მიმღები პორტის მშენებლობისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი . 2013წ. .

ნ. რატიანი. საიჟინრო-საკონსტრუქტორო საქმიანობის სახეები და საინჟინრო ფსიქოლოგიის თავისებურებები. საერთაშორისო სამეცნიერო -ტექნიკური კონფერენცია''ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების პრობლემები. 2000წ. .

ნ. ჭანტურია, ანა ჯიქია. საკომუნიკაციო სისტემები როგორც პროექტების მმართველობითი საქმიანობის ეფექტურობის ამაღლების ინსტრუმენტი . სტუ,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ 19-20 მაისი. 2017 თბილისი. 0წ. .

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი, გ.ტაბატაძე, ჯ.ნოზაძე. საკონვიერო ტრანსპორტისათვის ავმ (ავტონომიურ ვაკუუმურ მექანიზმებიანი) ტიპის ვაკუუმდოლის გამოყენებით მიღებული ეკონომიური ეფექტის განსაზღვრა. გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისტავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია“. სამთო საქმისა და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“.. . 2014წ. .

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. სამედიცინო ტექნიკურ ნაკეთობათა ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დასამუშავებლად ფასეტური კლასიფიკატორის შერჩევის საკითხისათვის . აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა.

გ. ღვინეფაძე, ჩაჩანიძე გურამი. სამეცნიერო-ტექნიკური შემოქმედების აქტივიზაციის მეთოდების შესახებ. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია "უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები. 1993წ. თბილისი.სტუ, მოხსენებების თეზისები.

დ. ტაბატაძე, ლ.ქაჯაია. სამკუთხა წამწის გაანაგრიშება ოქროს კვეთის მეთოდით. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები ქ.ქუთაისი 2012. 2012წ. გვ.207-213.

ი. გოცირიძე, რ. კუპრავა გ. გიგილაშვილი. სამკურნალო პრეპარატების ფარმაკოკინეტიკის მათემატიკური მოდელი. ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. 2008წ. .

ნ. ბოკუჩავა. სამკურნალო ტალახებიდან ლიპიდების მიღების მეთოდი. სტუ-ს 80-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფ. მასწ. ღია საიუბილეო სამეცნ. ტექნ. კონფ . 2002წ. თბილისი, გვ. 69.

კ. ღურწკაია, თ.ღურწკაია. სამომხმარებლო ბაზრები და მყიდველის ქცევის მოდელები. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია . 2014წ. .

ნ. აჩუაშვილი. სამოქალაქო ავიაციის განვითარების სათავეებთან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. სტუ. 29-30 აპრილი 197-199 გვერდზე. 3 გვერდი.

მ. წიქარიშვილი, მ.კიკნაძე, გ.ბოხაშვილი. სამრეწველო შენობების საზოგადოებრივ დანიშნულების ობიექტად ტრანსფორმირებისას წარმოქმნილი პრობლემები . სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, . 2012წ. გვ. 33-37.

თ. ჭანტურია, გ.ცვანიძე. სამშენებლო ობიექტების აგების განგრძლივობების შედარებითი ანალიზი საქ.მშენ.№13ტრესტის მაგალ. . სამშენებლო წარმოება სამეცნიერო შრომები№14(370). 1990წ. თბილისი №14(370).

ა. ნადირაძე, ლ.მიქელაძე. სამშენებლო კონსტრუქციების ჰიდროიზოლაცია. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია . 0წ. ISSN 99928-902-4-4.

მ. ქიტოშვილი, კ.რამაზაშვილი. სანიტარია და ჰიგიენა სამთო საწარმოებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 75-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2007წ. .

პ. ქენქაძე. სარკინიგზო ტრანსპორტზე გადაზიდვითი პროცესის განვითარების ძირითადი მიმართულებები თანამედროვე ეტაპზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კომფერენცია. 2002წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კომფერენციის მოხსენ. თეზისები. თბილ., 2002 წ, გვ. 153-154..