კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გოგუა, გ.გოგუა, გ.ილურიძე. მუხტის გადამტანთა ჩაჭერა იონიზებულ მინარევებზე მინარევული ცენტრის ერთიან მოდელში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. სტუ 80-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. გვ.116..

ი. ღარიბაშვილი. მყარი სხეულის ზედაპირის დასველებადობის მექანიზმი და მისი დაცვა ჰიდროფობიზატორებით. სტუ. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის ,,მშენებლობა და XXI საუკუნე", . წ. .

ნ. რატიანი, მ. ლურსმანაშვილი, დათიაშვილი ნ. მშენებლობისა და გარემოს ურთიერთდამოკიდებულება ბუნებრივი წიაღისეულის შენარჩუნების რაციონალურად გამოყენების საქმეში. საერთაშორისო სამეცნიერო -ტექნიკური კონფერენციია . 2000წ. სტუ შრომები.

გ. ღვინეფაძე, სუხიაშვილი თემური. მშრომელთა წერილების ავტომატიზებული დამუშავება. რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემების დამუშავების მეთოდები და ექსპლოატაციის გამოცდილება". 1986წ. თბილისი.სტუ, მოხსენებების თეზისები. გვ. 8.

თ. ხმელიძე, თ.ვანიშვილი, გ.ცინცაძე. მცირე ბიზნესის ორგანიზაციული სტრუქტურა და ფასების დადგენის ძირითადი კრიტერიუმები. IIსაერთაშორისო კონფერენცია ქუთაისი. 2012წ. მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები.

ნ. გეგენავა. მცირე ბიზნესის როლი ეკონომიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს–პროცესების მართვა,.

ა. გვარუციძე. მცირე და საშუალო ბიზნესის როლი გარდამავალი ეკონომიკის პირობები -აკ. შ. ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2009წ. გამომცემლობა "უნივერსალი", თბ. 2009.

ლ. ხვედელიძე. მცირე ქალაქების დასახლებათშორისი კავშირების რაოდენობრივი მაჩვენებლების ანალიზი . სპეციალისტთა სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია თბილისი, სტუ. 1980წ. .

თ. კაჭარავა, ლ. ქოიავა. მძიმე ლითონები სამკურნალო, არომატულ, სანელებელ მცენარეებსა და ნიადაგებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. რ. აგლაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში, თბილისი, გ. 47, 50.

უ. ზვიადაძე. მძიმე მეტალებით გაჭუჭყიანებული წყლების გასაწმენდად ბუნებრივი სორბენტების გამოყენების პერსპექტივები. სტუ. წ. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემები.

მ. ლომიძე. მწერლობის არსის წვდომის დისკურსიული პარადიგმები, როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის ფორმა.. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია. საერთასორისო კონფერენცია. მსოფლიო და კავკასია. 26.ივნისი, 2015. თბილისი. . 0წ. .

მ. მელქაძე. მწვანე სახურავები - ეკოლოგიური რევიტალიზაცია და სოციალური პროგრამები. სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია: არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2014წ. თბილისი.

გ. როყვა. მხატვრული მინის - ვიტრაჟის განვითარების ისტორია არქიტექტურაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 76-ე სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2008წ. თეზისების კრებული, გვ. 76, კონფერენციის პროგრამა, გვ. 40.

ი. მოსაშვილი, თ. ობგაძე, ა. ფრანგიშვილი, ჯანელიძე დაჩი. ნავთობის ლაქის დინამიკის მათემატიკური მოდელირება ბათუმის შავი ზღვის აკვატორიაში. საერთაშორისო სამეცნიერო –ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები"ბული II ტომი. 2011წ. მოხსენებათა თეზისები, ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ.45.

ი. ბაზღაძე, ლ. გვერდწითელი, ჯ.გუგეშიძე, ლ. დოღონაძე . ნავთობსაწყობიდან გაფრქვეული ნავთობპროდუქტების ემისიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. თბილისი, გვ.15.

თ. ცინცაძე, ბ. ბერიტაშვილი. ნალექთა რეჟიმული მონაცემებით ექსტრემალურად უხვი ნალექების რისკის შეფასება. “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”. 2013წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული ტ.119, გვ.48-51.

ნ. ჩორხაული. ნამზადთა საიმედობის გაზრდა ნეიტრონული დასხივების გზით. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის ყოველწლიური კონფერენცია.მოხსენებათა თეზისები თბილისი.თსუ.2010წელი. 0წ. .

მ. ანდღულაძე, კვარაცხელია ე.. ნამუშევარი მინერალური ზეთების რეგენერაციის შემუშავებული ვარიანტი.. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. გვ.141-142.

მ. ანდღულაძე. ნამუშევარი მოტორული ზეთების რეგენერაცია.. რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული 3-ე კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში.. 2011წ. RAS-3; გვ. 96.

მ. დონაძე, მ. ბაციკაძე. ნანონაწილაკების სინთეზი ორგანული გამხსნელისა და წყლის გაყოფის ზედაპირზე. . 2009წ. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, მიძღვნილი პროფ. გ.ჭირაქაძის დაბადების 75 წლისთავისადმი, ქ.სიღნაღი, 16 ოქტომბერი,.