კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. გვარუციძე. მცირე და საშუალო ბიზნესის როლი გარდამავალი ეკონომიკის პირობები -აკ. შ. ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2009წ. გამომცემლობა "უნივერსალი", თბ. 2009.

ლ. ხვედელიძე. მცირე ქალაქების დასახლებათშორისი კავშირების რაოდენობრივი მაჩვენებლების ანალიზი . სპეციალისტთა სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია თბილისი, სტუ. 1980წ. .

თ. კაჭარავა, ლ. ქოიავა. მძიმე ლითონები სამკურნალო, არომატულ, სანელებელ მცენარეებსა და ნიადაგებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. რ. აგლაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში, თბილისი, გ. 47, 50.

უ. ზვიადაძე. მძიმე მეტალებით გაჭუჭყიანებული წყლების გასაწმენდად ბუნებრივი სორბენტების გამოყენების პერსპექტივები. სტუ. წ. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემები.

მ. ლომიძე. მწერლობის არსის წვდომის დისკურსიული პარადიგმები, როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის ფორმა.. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია. საერთასორისო კონფერენცია. მსოფლიო და კავკასია. 26.ივნისი, 2015. თბილისი. . 0წ. .

მ. მელქაძე. მწვანე სახურავები - ეკოლოგიური რევიტალიზაცია და სოციალური პროგრამები. სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია: არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2014წ. თბილისი.

გ. როყვა. მხატვრული მინის - ვიტრაჟის განვითარების ისტორია არქიტექტურაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 76-ე სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2008წ. თეზისების კრებული, გვ. 76, კონფერენციის პროგრამა, გვ. 40.

ი. მოსაშვილი, თ. ობგაძე, ა. ფრანგიშვილი, ჯანელიძე დაჩი. ნავთობის ლაქის დინამიკის მათემატიკური მოდელირება ბათუმის შავი ზღვის აკვატორიაში. საერთაშორისო სამეცნიერო –ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები"ბული II ტომი. 2011წ. მოხსენებათა თეზისები, ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ.45.

ი. ბაზღაძე, ლ. გვერდწითელი, ჯ.გუგეშიძე, ლ. დოღონაძე . ნავთობსაწყობიდან გაფრქვეული ნავთობპროდუქტების ემისიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. თბილისი, გვ.15.

თ. ცინცაძე, ბ. ბერიტაშვილი. ნალექთა რეჟიმული მონაცემებით ექსტრემალურად უხვი ნალექების რისკის შეფასება. “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”. 2013წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული ტ.119, გვ.48-51.

ნ. ჩორხაული. ნამზადთა საიმედობის გაზრდა ნეიტრონული დასხივების გზით. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის ყოველწლიური კონფერენცია.მოხსენებათა თეზისები თბილისი.თსუ.2010წელი. 0წ. .

მ. ანდღულაძე, კვარაცხელია ე.. ნამუშევარი მინერალური ზეთების რეგენერაციის შემუშავებული ვარიანტი.. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. გვ.141-142.

მ. ანდღულაძე. ნამუშევარი მოტორული ზეთების რეგენერაცია.. რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული 3-ე კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში.. 2011წ. RAS-3; გვ. 96.

მ. დონაძე, მ. ბაციკაძე. ნანონაწილაკების სინთეზი ორგანული გამხსნელისა და წყლის გაყოფის ზედაპირზე. . 2009წ. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, მიძღვნილი პროფ. გ.ჭირაქაძის დაბადების 75 წლისთავისადმი, ქ.სიღნაღი, 16 ოქტომბერი,.

ზ. მელქაძე. ნარკოტიკების ლეგალიზაცია-გამოსავალი თუ ჩიხი . სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2013წ. მასალები .

ა. გორგოშიძე. ნაწილაკების დამმუხტავი ელექტროდიდან მოწყვეტის ალბათობა, როგორც ინდუქციური დამუხტვის პროცესის გარე ინტეგრალური მახასიათებელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. სტუ-ს სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

თ. ცინცაძე. ნენსკრას ჰესის კაშხალის გარღვევის რისკებისა და მდინარის ტრანზიტულ უბნებზე შესაძლო წყალმოვარდნის მაქსიმალური ხარჯების შეფასება. 21-ესაუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმების. 2012წ. შრომათა კრებული. გვ..

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, თ. სუპატაშვილი, ი. ხუბულავა. ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო გეოხალიჩა ,,Eroekomat"-ის ლაბორატორიული კვლევა. სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2013წ. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია ,,კოლხეთის დაბლობის ეკოსისტემები-დაცვა და რაციონალური გამოყენება" შრომათა კრებული .

ვ. შუბითიძე. ნიკო ნიკოლაძე საზოგადებრივი პოლიტიკური გარდაქმნების შესახებ. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2013წ. .

ვ. შუბითიძე. ნიკო ნიკოლაძე ქალთა ემანსიპაციის პრობლემის შესახებ. მსოფლიო და გენდერი. 2013წ. .