კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. მელქაძე. ნარკოტიკების ლეგალიზაცია-გამოსავალი თუ ჩიხი . სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2013წ. მასალები .

ა. გორგოშიძე. ნაწილაკების დამმუხტავი ელექტროდიდან მოწყვეტის ალბათობა, როგორც ინდუქციური დამუხტვის პროცესის გარე ინტეგრალური მახასიათებელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. სტუ-ს სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

თ. ცინცაძე. ნენსკრას ჰესის კაშხალის გარღვევის რისკებისა და მდინარის ტრანზიტულ უბნებზე შესაძლო წყალმოვარდნის მაქსიმალური ხარჯების შეფასება. 21-ესაუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმების. 2012წ. შრომათა კრებული. გვ..

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, თ. სუპატაშვილი, ი. ხუბულავა. ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო გეოხალიჩა ,,Eroekomat"-ის ლაბორატორიული კვლევა. სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2013წ. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია ,,კოლხეთის დაბლობის ეკოსისტემები-დაცვა და რაციონალური გამოყენება" შრომათა კრებული .

ვ. შუბითიძე. ნიკო ნიკოლაძე საზოგადებრივი პოლიტიკური გარდაქმნების შესახებ. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2013წ. .

ვ. შუბითიძე. ნიკო ნიკოლაძე ქალთა ემანსიპაციის პრობლემის შესახებ. მსოფლიო და გენდერი. 2013წ. .

ვ. შუბითიძე. ნიკო ნიკოლაძის სამართლებრივი თვალთახედვა . ხელისფულება სა საზოგადოება. 2012წ. .

ი. ბაზღაძე, ნ.მუმლაძე, ქ.მუმლაძე, მ.ქავთარაძე. ნიტრატები გარემოში და მათი გავლენა ცოცხალ ორგანიზმებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო ტექნიკური კონცერენცია ,, გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” გვ:239-241.

ნ. ბოჭორიშვილი, გ.ყიფიანი, ნ.რატიანი. ოპერატორის მოქმედებაზე ფსიქო-ფიზიოლოგიური ფაქტორების განსაზღვრა მათემატიკური მოდელირებით. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 0,5 გვ..

მ. ნაჭყებია, ჯ. გიორგობიანი. ოპერაციათა კვლევის მეთოდები ენერგოეკონომიკის ექსტრემალურ ამოცანებში. საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა. წ. .

ლ. გაჩეჩილაძე. ოპტიმიზაციის დინამიკური ამოცანების გადაწყვეტის ერთი რიცხვითი მეთოდის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2002წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები -გვ. 145. ISSN 99928-4-X..

გ. ღვინეფაძე. ორგანზომილებიანი ფაილების ფიზიკური ორგანიზაციის ერთი მეთოდის შესახებ. რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემების დამუშავების მეთოდები და ექსპლოატაციის გამოცდილება". 1981წ. თბილისი.სტუ, მოხსენებების თეზისები. გვ. 54.

გ. ბაღათურია, მ. ნიშნიანიძე, მ. ტაბატაძე. ორგანიზაციული ანალიზის უნივერსალური მეთოდი. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

რ. ჩიხლაძე, ზ. კიბაბიძე. ორთაჭალჰესის ძალოვანი ტრანსფორმატორის ზეთის გამრღვევი ძაბვის განსაზღვრა. თბილისი ს.ტ.უ.. 2015წ. სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

ზ. ქვათაძე. ორი ნორმალური განაწილების სიახლოვის შესახებ . სტუ 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფ. მასწ. ღია სამეცნ. ტექნ. კონფ. თეზისები 2-4 ივნისი. ქ. თბილისი, გვ. 203-206. 1997წ. .

ი. ბერძენიშვილი, ქ. შეროზია, ი. წიწილაშვილი. ოსმოსური წნევის განსაზღვრა კრიოსკოპული მეთოდით. სტუდენტთა 76-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი. 2008წ. პროგრამა, გვ. 32.

დ. ტაბატაძე, გ.ყიფიანი. ოქროს კვეთი და მშენებლობა. სტუ სამეცნიერო შრომების კრებული 2012. 2012წ. N67. გვ.209-219.

ი. ჩხეიძე, აზარაშვილი გ.. ოქროს შემცველი ქანების მონაცემთა დამუშავება ფრაქტალური გეომეტრიის მეთოდით. . 2012წ. .

მ. ვანიშვილი. ოჯახის შემოსავლების უთანასწორობა და სიღარიბესთან ბრძოლის გზები საქართველოში. ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ინსტიტუტი. სამეცნიერო სესია. 2006წ. გვ. 46-47.

მ. კაშიბაძე, გ.სურგულაძე.,გ.ჩაჩანიძე, ბეციაშვილი.. პედაგოგ-ექსპერტის აბტომატიზებული სამუშაო ადგილი პროფილური დიფერენცირებული სწავლების სისტემაში. თბილისი. 1995წ. სტუ,ქუთაისის ტექნიკ.უნივერს.შრ.კრებული,,ინტელექტი". პერ.სამეცნ.ჟურნალი 0,6.