კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. შუბითიძე. ნიკო ნიკოლაძის სამართლებრივი თვალთახედვა . ხელისფულება სა საზოგადოება. 2012წ. .

ი. ბაზღაძე, ნ.მუმლაძე, ქ.მუმლაძე, მ.ქავთარაძე. ნიტრატები გარემოში და მათი გავლენა ცოცხალ ორგანიზმებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო ტექნიკური კონცერენცია ,, გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” გვ:239-241.

ნ. ბოჭორიშვილი, გ.ყიფიანი, ნ.რატიანი. ოპერატორის მოქმედებაზე ფსიქო-ფიზიოლოგიური ფაქტორების განსაზღვრა მათემატიკური მოდელირებით. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 0,5 გვ..

მ. ნაჭყებია, ჯ. გიორგობიანი. ოპერაციათა კვლევის მეთოდები ენერგოეკონომიკის ექსტრემალურ ამოცანებში. საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა. წ. .

ლ. გაჩეჩილაძე. ოპტიმიზაციის დინამიკური ამოცანების გადაწყვეტის ერთი რიცხვითი მეთოდის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2002წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები -გვ. 145. ISSN 99928-4-X..

გ. ღვინეფაძე. ორგანზომილებიანი ფაილების ფიზიკური ორგანიზაციის ერთი მეთოდის შესახებ. რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემების დამუშავების მეთოდები და ექსპლოატაციის გამოცდილება". 1981წ. თბილისი.სტუ, მოხსენებების თეზისები. გვ. 54.

გ. ბაღათურია, მ. ნიშნიანიძე, მ. ტაბატაძე. ორგანიზაციული ანალიზის უნივერსალური მეთოდი. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

რ. ჩიხლაძე, ზ. კიბაბიძე. ორთაჭალჰესის ძალოვანი ტრანსფორმატორის ზეთის გამრღვევი ძაბვის განსაზღვრა. თბილისი ს.ტ.უ.. 2015წ. სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

ზ. ქვათაძე. ორი ნორმალური განაწილების სიახლოვის შესახებ . სტუ 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფ. მასწ. ღია სამეცნ. ტექნ. კონფ. თეზისები 2-4 ივნისი. ქ. თბილისი, გვ. 203-206. 1997წ. .

ი. ბერძენიშვილი, ქ. შეროზია, ი. წიწილაშვილი. ოსმოსური წნევის განსაზღვრა კრიოსკოპული მეთოდით. სტუდენტთა 76-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი. 2008წ. პროგრამა, გვ. 32.

დ. ტაბატაძე, გ.ყიფიანი. ოქროს კვეთი და მშენებლობა. სტუ სამეცნიერო შრომების კრებული 2012. 2012წ. N67. გვ.209-219.

ი. ჩხეიძე, აზარაშვილი გ.. ოქროს შემცველი ქანების მონაცემთა დამუშავება ფრაქტალური გეომეტრიის მეთოდით. . 2012წ. .

მ. ვანიშვილი. ოჯახის შემოსავლების უთანასწორობა და სიღარიბესთან ბრძოლის გზები საქართველოში. ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ინსტიტუტი. სამეცნიერო სესია. 2006წ. გვ. 46-47.

მ. კაშიბაძე, გ.სურგულაძე.,გ.ჩაჩანიძე, ბეციაშვილი.. პედაგოგ-ექსპერტის აბტომატიზებული სამუშაო ადგილი პროფილური დიფერენცირებული სწავლების სისტემაში. თბილისი. 1995წ. სტუ,ქუთაისის ტექნიკ.უნივერს.შრ.კრებული,,ინტელექტი". პერ.სამეცნ.ჟურნალი 0,6.

ნ. ჩადუნელი. პერსონალის მართვის ავტომატიზაციის განვითარების პერსპექტივები. თბილისი, სტუ, სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.. 2015წ. თეზისები, გვ. 321. .

გ. ღვინეფაძე. პირდაპირი შეღწევის მოწყობილობებში ინფორმაციის განთავსების ოპტიმიზაცია. სპი-ს მასწავლებელთა და წარმოების მუშაკთა XXI სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1978წ. თბილისი.სტუ, მოხსენებების თეზისები. გვ. 29.

მ. კუბლაშვილი. პირველი გვარის სინგულარული ინტეგრალური განტოლებების რიცხვითი ამოხსნა დისკრეტულ განსაკუთრებულობათა მეთოდით გახსნილი კონტურებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ–მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, გვ.20 .

ვ. მენთეშაშვილი. პლაზმურ-რკალური ტექნოლოგიური პროცესის პარამეტრების ოპტიმიზაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები,თბილისი . წ. .

ნ. მაჭავარიანი, ჯოხარიძე გივი, ჯოხარიძე ზურაბი. პლანეტარული მოძრაობის ელემენტები ფთილის ნართის და ნაგრეხი ნაწარმის ფორმირებაში და სართავი მანანების სიჩქარის რეზერვები. საერთაშორისო კონფერენცია'' გამოყენებითი მანქანათმშენებლობის პრობლემებზე. 2000წ. (გმპ–200) შრომები სტუ.

დ. ტაბატაძე, გ. ბაზღაძე, ნ. მამათელაშვილი. პლასტიკურობის წარმოქმნის პროგნოზირება ფილებსა და გარსებში. სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის რესპბლიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.. წ. რესპბლიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები..