კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ლომიძე. . სპინი: სასურველი თუ რეალობა?! . .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),’’ 22 მაისი, 2009. 2009წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),’’ #1 (9), 2009. გვ.126-137. .

მ. ლომიძე. .გაბრიელ გარსია მარკესი: ,,იცხოვრო, რათა წერო”.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, 21-22 ოქტომბერი, 2010. 2010წ. კონფერენციის მასალები. გვ. 315-320..

მ. წულუკიძე. .სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «ქალი და XXI საუკუნე»,. . 2011წ. თბილისი,სტუ,2011 წ..

ლ. ვერბი. .“ენობრივი მანიპულაციის ხერხები თანამედროვე ინგლისურ ენოვან პრესაში“. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2015წ. .

ლ. ვერბი. .“იდიომატური გამოთქმები-ინტერკულტურული კომუნიკაციის შემაფერხებელი . საქართველოს უნივერსიტეტი. 2016წ. .

ლ. ვერბი. .“ფრაზეოლოგიზმები პრპფესიულ დისკურსში.“. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2013წ. .

მ. გურამიშვილი. 1. 9 აპრილის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ 27-29 მაისი. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი;. . 2009წ. .

Т. Фагава, З.В. Башелейшвили, В.В. Санадзе). 10. Кинетика отжига акцепторных и донорных центров в облученных кристаллах кремния п-типа.. Изд-во ТГУ, Тбилиси, Тезисы докл. Республиканской научной и научно-методической конф. физиков ВУЗ-ов ГССР, . 1980წ. .

მ. მათნაძე. 1H-ბენზო[b]ფუროინდოლების და მათი დიოქსოდიჰიდრო სინთეზის ახალი გზა . სტუ. 2000წ. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მესამე რესპუბლიკური კონფერენცია. გვ. 40 .

ზ. გელიაშვილი, თ. მათითაიშვილი, მ. ტანასოვა. 2,2-ბის(ინდოლ)ინდიგოს დამყნობა სილიკაგელის ზედაპირზე. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 2000წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.25.

Б. Мепаришвили. 2. Всесоюзная научная конференция «Автоматизированные системы управления»,. ГПИ, Тбилиси. 1976წ. .

მ. გურამიშვილი. 2. საქართველოში ქრისტიანობის გავრცელების 20 საუკუნოვანი იუბილესადმი მიძღვნილი კონფერენცია. ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრი და სტუ, 2005წ. 3 ივნისი;. . 2005წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა, გურამ ამყოლაძე, კონსტანტინე კუჭავა. 2. „ინოვაციურ პროცესებში ინვესტიციების გამოყენების კვლევის შედეგების თეორიული და გამოყენებითი მიდგომები“. სტუ-ს დარსებიდან 90 წ-მი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. .

ზ. გელიაშვილი, ხ. თოფურია, მ. გურიელი. 24-წევრიანი მაკროციკლური აზომეთინის სინთეზი. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, სიღნაღი/ სტუ. 2009წ. ORGANIC CHEMISTRY SYMPOSIUM- გვ. 63-64.

მ. ჯავახიშვილი. 3. "ქალაქის გარემოს ეკოლოგიური და არქიტექტურუ-მხატვრული საკითხები". . სტუ-ს 78-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.. 2010წ. სტუ-ს 78-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული .

ბ. მეფარიშვილი. 3. ХХ Республиканская научно-техническая конференция профессорского состава . ГПИ, Тбилиси. 0წ. .

მ. გურამიშვილი. 3. ეროვნული და სარწმუნოებრივი იდენტობა. დისციპლინათოშორისო რესპუბლიკური კონფერენცია. 2004წ. 4-10 ოქტომბერი, თბილისი-მანგლისი. საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.. . 2004წ. .

ლ. გვენეტაძე. 3. ფინანსური შუამავლობის განვითარება საქართველოში პრობლემები და ტენდენციები. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2015ეროვნული ეკონომიკის განვითარების პრობლემები, გუშინ, დღეს, ხვალ. 0წ. ბიზნეს- ინჟინერინგი ყოველკვრტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი., N 3 გვ. 115-118.

ლ. ყორღანაშვილი. 81-ე ღია საერთაშორისო კონფერენცია. . 2013წ. .

ლ. ყორღანაშვილი. 82-ე ღია საერთაშორისო კონფერენცია. . 2014წ. .