კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1008 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Р. Рухадзе. . О решение решении первой основной пространственной динамической задачи моментной теории упругости. . საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის პროფესორ–მასწავლებელთა და წარმოების მუშაკთა XX რესპუბლიკური სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი, 28–30 ოქტომბერი. 1976წ. Тез. Докл. II Часть, стр.236.

Р. Рухадзе. . Применение метода Фурье в динамических задачах моментной теории упругости. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის პროფესორ–მასწავლებელთა და წარმოების მუშაკთა XXI რესპუბლიკური სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი, 25–28 აპრილი. 1978წ. Тезисы. Докл. II Часть, стр.9.

ი. ბეჟუაშვილი. . თერმოდიფუზიის სამგანზომილებიანი სასაზღვრო ამოცანები. . 1993წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. . მეთოდური სიახლენი უმაღლესი მათემატიკის სახელმძღვანელოს შედგენაში. . 1995წ. .

მ. ლომიძე. . მწერლის დისკურსიული დიალოგი, როგორც PR-ფაქტორი.. 45. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება-2015”, 28 ნოემბერი,2015. 0წ. .

მ. ლომიძე. . სპინი: სასურველი თუ რეალობა?! . .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),’’ 22 მაისი, 2009. 2009წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),’’ #1 (9), 2009. გვ.126-137. .

მ. ლომიძე. .გაბრიელ გარსია მარკესი: ,,იცხოვრო, რათა წერო”.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, 21-22 ოქტომბერი, 2010. 2010წ. კონფერენციის მასალები. გვ. 315-320..

მ. წულუკიძე. .სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «ქალი და XXI საუკუნე»,. . 2011წ. თბილისი,სტუ,2011 წ..

ლ. ვერბი. .“ენობრივი მანიპულაციის ხერხები თანამედროვე ინგლისურ ენოვან პრესაში“. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2015წ. .

ლ. ვერბი. .“იდიომატური გამოთქმები-ინტერკულტურული კომუნიკაციის შემაფერხებელი . საქართველოს უნივერსიტეტი. 2016წ. .

ლ. ვერბი. .“ფრაზეოლოგიზმები პრპფესიულ დისკურსში.“. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2013წ. .

მ. გურამიშვილი. 1. 9 აპრილის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ 27-29 მაისი. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი;. . 2009წ. .

Т. Фагава, З.В. Башелейшвили, В.В. Санадзе). 10. Кинетика отжига акцепторных и донорных центров в облученных кристаллах кремния п-типа.. Изд-во ТГУ, Тбилиси, Тезисы докл. Республиканской научной и научно-методической конф. физиков ВУЗ-ов ГССР, . 1980წ. .

მ. მათნაძე. 1H-ბენზო[b]ფუროინდოლების და მათი დიოქსოდიჰიდრო სინთეზის ახალი გზა . სტუ. 2000წ. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მესამე რესპუბლიკური კონფერენცია. გვ. 40 .

ზ. გელიაშვილი, თ. მათითაიშვილი, მ. ტანასოვა. 2,2-ბის(ინდოლ)ინდიგოს დამყნობა სილიკაგელის ზედაპირზე. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 2000წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.25.

Б. Мепаришвили. 2. Всесоюзная научная конференция «Автоматизированные системы управления»,. ГПИ, Тбилиси. 1976წ. .

მ. გურამიშვილი. 2. საქართველოში ქრისტიანობის გავრცელების 20 საუკუნოვანი იუბილესადმი მიძღვნილი კონფერენცია. ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრი და სტუ, 2005წ. 3 ივნისი;. . 2005წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა, გურამ ამყოლაძე, კონსტანტინე კუჭავა. 2. „ინოვაციურ პროცესებში ინვესტიციების გამოყენების კვლევის შედეგების თეორიული და გამოყენებითი მიდგომები“. სტუ-ს დარსებიდან 90 წ-მი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. .

თ. რევაზიშვილი. 21-ე საუკუნის საქართველოს გამოწვევა: გარემო და ჯანმრთელობა. სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია. 2011წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ზ. გელიაშვილი, ხ. თოფურია, მ. გურიელი. 24-წევრიანი მაკროციკლური აზომეთინის სინთეზი. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, სიღნაღი/ სტუ. 2009წ. ORGANIC CHEMISTRY SYMPOSIUM- გვ. 63-64.