კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1153 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ბაღათურია. პოლიტიკური პროგნოზირების კიბერნეტიკული მეთოდოლოგია: ავღანეთიდან ისლამურ სახელმწიფომდე . სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2015წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

გ. ბაღათურია, მ. ტაბატაძე. პროგნოზირების სისტემის დამუშავება საჯარო მმართველობის ობიექტებისთვის. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2011წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ნ. მაჭავარიანი, ნ. მაჭავარიანი. პროფესიული დაავადებების გავრცელების დინამიკა და საწარმოო რისკ-ფაქტორები სამთო მრეწველობაში. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენციის შრომები.

ნ. მაჭავარიანი. პროფესიული დაავადებების სახეები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 'შრომის დაცვა,ეკოლოგია,სამთო საქმე''. 2000წ. შრომები სტუ.

ნ. მაჭავარიანი. პროფესიული დაავადებების შესავალის ისტორიული ეტაპები. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ''საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე''. 2000წ. შრომები სტუ.

თ. ცინცაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ამირანაშვილი ა., ბახსოლიანი მ., რეხვიაშვილი რ., ჭითანავა რ. რ..საქართველოში ატმოსფერული პროცესების ხელოვნური რეგულირების სამუშაოთა განახლების საჭიროების შესახებ. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. ჰმი-ს სრომათა კრებული, ტ.119, გვ.150-158.

რ. მიშველაძე. რა უშლის ხელს კავკასიის გეოპოლიტიკურ გაერთიანებას. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი, . 2016წ. .

ვ. შუბითიძე. რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ამერიკული ბაზების განლაგებას საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, "მსოფლიოს ახალი წესრიგი და კავკასია". 2009წ. .

ნ. ხაზარაძე. რამდენიმე ეპიზოდი ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებიდან. რეგიონალური სამეცნიერო კონფერენცია, სტუ, მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის გარდაცვალებიდან 60 წლისთავისადმი. 2014წ. .

რ. კლდიაშვილი, შაკლიშვილი,ივანისვილი,თ.წივწივაძე. რაციონალური კვება სისხლის სხვადასხვა ჯგუფების გათვალისწინებით. სტუდენტთა 79-ე საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია.. 2011წ. თბილისი,.

ა. პეტროსიანი. რეაქტიული სიმძლავრის საკომპენსაციო მოწყობილობის მდოვრე რეგულირების მართვის სისტემის დამუშავება.. აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო “ჰიდროენერგეტიკაში ინვესტიციების ხელშეწყობის პროექტისა“ და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ერთობლივი კონფერენცია: “ახალგაზრდა ინჟინრების როლი საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში“.. 2013წ. .

გ. იაშვილი, ი. მანველიძე. რეგიონალური ელექტრონული მთავრობის დანერგვა საქართველოში. სტუ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". . 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია .

ე. ალავერდოვი. რეგიონალური კონფერენცია "კავკასიის თავისებურებები და მომავლის პერიპეტიები", ჟიურის წევრი. კავკასიის ახალგაზრდული გაერთიანება . 2014წ. .

ე. ბარათაშვილი. რეგიონთაშორისი ეკონომიკური ურთიერთობების ფორმირების ასპექტები. სტუ-ს საერთაშორისო კონფერენცია ,,ხელისიფლება და საზოგადოება’’ 2012.. 2012წ. .

კ. შურღაია, შ.ნაჭყებია. რეფორმის ეკლესიოლოგიური საფუძვლები. აკად. ი. ფრან¬გიშვ¬ილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“,. 2015წ. გვ.655..

გ. შარაშენიძე, ს. შარაშენიძე. რეფრიჟერატორული ვაგონის დიზელის ძრავის შემსრულებელი მექანიზმის დინამიკური კვლევის შესახებ.. სტუ-ის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სტკ.. 2002წ. 2002. გვ.153..

რ. ჩიხლაძე, თ. აფრიაშვილი. რექტოუზერი. სტდენტთა 80-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. თბილისი სტუ.

რ. ჩიხლაძე, თ. აფრიაშვილი. რექტოუზერი. თბილისი ს.ტ.უ.. 2012წ. სტუდენტთა 80-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

ა. გვარუციძე, ლ. ტატიშვილი. რისკების მართვა ეკონომიკაში. მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია IEC–2016 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები გუშინ, დღეს, ხვალ . 2016წ. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი N 3 2016.

ბ. გოდერძიშვილი, ლაზვიაშვილი ნინო. რისკების მართვა, როგორც ბიზნეს-გარემოს განვითარების მნიშვნელოვანი წინაპირობა. სტუ. ბიზნესი და სამართალი. 2011წ. .