კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჩადუნელი. პერსონალის მართვის ავტომატიზაციის განვითარების პერსპექტივები. თბილისი, სტუ, სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.. 2015წ. თეზისები, გვ. 321. .

გ. ღვინეფაძე. პირდაპირი შეღწევის მოწყობილობებში ინფორმაციის განთავსების ოპტიმიზაცია. სპი-ს მასწავლებელთა და წარმოების მუშაკთა XXI სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1978წ. თბილისი.სტუ, მოხსენებების თეზისები. გვ. 29.

მ. კუბლაშვილი. პირველი გვარის სინგულარული ინტეგრალური განტოლებების რიცხვითი ამოხსნა დისკრეტულ განსაკუთრებულობათა მეთოდით გახსნილი კონტურებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ–მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, გვ.20 .

ვ. მენთეშაშვილი. პლაზმურ-რკალური ტექნოლოგიური პროცესის პარამეტრების ოპტიმიზაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები,თბილისი . წ. .

ნ. მაჭავარიანი, ჯოხარიძე გივი, ჯოხარიძე ზურაბი. პლანეტარული მოძრაობის ელემენტები ფთილის ნართის და ნაგრეხი ნაწარმის ფორმირებაში და სართავი მანანების სიჩქარის რეზერვები. საერთაშორისო კონფერენცია'' გამოყენებითი მანქანათმშენებლობის პრობლემებზე. 2000წ. (გმპ–200) შრომები სტუ.

დ. ტაბატაძე, გ. ბაზღაძე, ნ. მამათელაშვილი. პლასტიკურობის წარმოქმნის პროგნოზირება ფილებსა და გარსებში. სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის რესპბლიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.. წ. რესპბლიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები..

თ. ბარამაშვილი. პოლიგრაფიული მანქანის საბეჭდი მოწყობილობის მექანიზმი. სტუ-ს სტუდენტთა 77-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, გვ. 66, თბილისი.

გ. ბაღათურია. პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესების მართვა - მსგავსება და განსხვავება. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2009წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ვ. შუბითიძე. პოლიტიკური კომუნიკაციის როლი არჩევნებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები". 2010წ. .

გ. ბაღათურია, ო. ბაღათურია. პოლიტიკური კრიზისის პროგნოზირების ალბათური მოდელირება. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2013წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

გ. ბაღათურია. პოლიტიკური პროგნოზირების კიბერნეტიკული მეთოდოლოგია: ავღანეთიდან ისლამურ სახელმწიფომდე . სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2015წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

გ. ბაღათურია, მ. ტაბატაძე. პროგნოზირების სისტემის დამუშავება საჯარო მმართველობის ობიექტებისთვის. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2011წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ნ. მაჭავარიანი, ნ. მაჭავარიანი. პროფესიული დაავადებების გავრცელების დინამიკა და საწარმოო რისკ-ფაქტორები სამთო მრეწველობაში. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენციის შრომები.

ნ. მაჭავარიანი. პროფესიული დაავადებების სახეები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 'შრომის დაცვა,ეკოლოგია,სამთო საქმე''. 2000წ. შრომები სტუ.

ნ. მაჭავარიანი. პროფესიული დაავადებების შესავალის ისტორიული ეტაპები. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ''საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე''. 2000წ. შრომები სტუ.

თ. ცინცაძე, ბ. ბერიტაშვილი, ამირანაშვილი ა., ბახსოლიანი მ., რეხვიაშვილი რ., ჭითანავა რ. რ..საქართველოში ატმოსფერული პროცესების ხელოვნური რეგულირების სამუშაოთა განახლების საჭიროების შესახებ. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. ჰმი-ს სრომათა კრებული, ტ.119, გვ.150-158.

რ. მიშველაძე. რა უშლის ხელს კავკასიის გეოპოლიტიკურ გაერთიანებას. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი, . 2016წ. .

ვ. შუბითიძე. რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ამერიკული ბაზების განლაგებას საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, "მსოფლიოს ახალი წესრიგი და კავკასია". 2009წ. .

. რამდენიმე ეპიზოდი ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებიდან. რეგიონალური სამეცნიერო კონფერენცია, სტუ, მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის გარდაცვალებიდან 60 წლისთავისადმი. 2014წ. .

რ. კლდიაშვილი, შაკლიშვილი,ივანისვილი,თ.წივწივაძე. რაციონალური კვება სისხლის სხვადასხვა ჯგუფების გათვალისწინებით. სტუდენტთა 79-ე საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია.. 2011წ. თბილისი,.