კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ჩიხლაძე, თ. აფრიაშვილი. რექტოუზერი. სტდენტთა 80-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. თბილისი სტუ.

რ. ჩიხლაძე, თ. აფრიაშვილი. რექტოუზერი. თბილისი ს.ტ.უ.. 2012წ. სტუდენტთა 80-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

ა. გვარუციძე, ლ. ტატიშვილი. რისკების მართვა ეკონომიკაში. მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია IEC–2016 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები გუშინ, დღეს, ხვალ . 2016წ. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი N 3 2016.

ბ. გოდერძიშვილი, ლაზვიაშვილი ნინო. რისკების მართვა, როგორც ბიზნეს-გარემოს განვითარების მნიშვნელოვანი წინაპირობა. სტუ. ბიზნესი და სამართალი. 2011წ. .

გ. კოტრიკაძე, IV კურსის სტუდენტი თაბუკა ციმინტია. რიცხვთა წონის მიხედვით ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, # 79, გვ:76; თეზისების კრებული გვ:190.

IV კურსის სტუდენტი თაბუკა ციმინტია. რიცხვთა წონის მიხედვით ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, # 77, თეზისების კრებული გვ:190-.

გ. კოტრიკაძე. რიცხვთა წონისა და ფერთა კოდების მიხედვით ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები". საქ. თბ. სტუ, 20-22 მაისი, გვ:115.

ლ. ბალანჩივაძე, ა.სოხაძე, ნ.ხანიშვილი, გ.ჯელაძე. რკინაბეტონის გუმბათების დაპროექტებისა და აგების თავისებურებანი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 73.

ლ. ავალიშვილი, ლ. ავალიშვილი. რკინაბეტონის გუმბათის ზიდვის უნარი. სტუ,რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, დოქტორანტი: ა.ცაკიაშვილი. რკინაბეტონის ელემენტის დახრილი კვეთის რღვევის მიზეზების კვლევა გაანგარისების თანამედროვე მეთოდების გათვალისწინებით. სტუ, 81–ე სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2014წ. სტუდენტთა 81–ე ღია აერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებულიკონფერენციის.

ლ. ავალიშვილი. რკინაბეტონის ერთსართულიანი სამრეწველო კარკასული შენობების სეისმომედეგობა. სტუ,რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. წ. 19-20 aprili.

ლ. ავალიშვილი, გ.ორაგველიძე, ს.პურიჭამიაშვილი, დ.სანაია. რკინაბეტონის კოჭების ზიდვის უნარის ანალიზი. სტუდენტთა 76-ე სამეცნიეროტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული თბილისი 2008. 2008წ. გვ:6.

ლ. ბალანჩივაძე, დაჩი ჯუგაშვუილი; ლუკა ჭკუასელი. რკინაბეტონის სიმტკიცის უზრუნველყოფა თანამედროვე მეთოდებით. სტუ–81–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. სტუდენტთა 81–ე ღია აერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებულიკონფერენციის.

ლ. ბალანჩივაძე, ს.არხოშაშვილი, გ.სულავა. რკინაბეტონის ხელოვნური ნაგებობები და მათი დაპროექტების თავისებურებანი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,. 2007წ. 73.

ზ. კოვზირიძე, დ. გვენცაძე, ნ. ჯაბიშვილი, მ. ბაციკაძე, პ. სეთურიძე. რკინის ფოსფატის და კორუნდის ბაზაზე დენგამტარი კომპოზიციური მასალის შემუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 76-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2008წ. კონფერენციის მასალები.გვ.67.

გ. ბაღათურია, თ. დუმბაძე. რუსეთ-უკრაინა-საქართველოს ,,სამკუთხედი" მსოფლიოს ზესახელმწიფოთა საერთაშორისო პოლიტიკის კონტექსტში. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

თ. აფხაიძე. რუსული ემიგრაციული ფაშიზმი ჩინეთში მეოცე საუკუნის 20-30-იან წლებში. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #4 (24) ტომი 1 გვ 52-58.

თ. აფხაიძე. რუსული ემიგრაციული ფაშიზმი ჩინეთში მეოცე საუკუნის 20-30-იან წლებში. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #4 (24) ტომი 1 გვ 52-58.

ო. კალანდარიშვილი. რუსულის, როგორც უცხო ენის, ინტერაქტიული სწავლების მეთოდი. სტუ განათლება # 1(7), გვ. 22–24 . 0წ. .

გ. გურეშიძე, გ. გურეშიძე. რღვევის მექანიკის თეორიაში ძაბვის ინტენსივობის კოეფიციენტის გამოყენების თავისებურებანი. სტუ. წ. სტუდენტთა 72-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია.