კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. პეტროსიანი. რეაქტიული სიმძლავრის საკომპენსაციო მოწყობილობის მდოვრე რეგულირების მართვის სისტემის დამუშავება.. აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო “ჰიდროენერგეტიკაში ინვესტიციების ხელშეწყობის პროექტისა“ და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ერთობლივი კონფერენცია: “ახალგაზრდა ინჟინრების როლი საქართველოს ენერგეტიკის სექტორში“.. 2013წ. .

გ. იაშვილი, ი. მანველიძე. რეგიონალური ელექტრონული მთავრობის დანერგვა საქართველოში. სტუ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". . 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია .

ე. ალავერდოვი. რეგიონალური კონფერენცია "კავკასიის თავისებურებები და მომავლის პერიპეტიები", ჟიურის წევრი. კავკასიის ახალგაზრდული გაერთიანება . 2014წ. .

ე. ბარათაშვილი. რეგიონთაშორისი ეკონომიკური ურთიერთობების ფორმირების ასპექტები. სტუ-ს საერთაშორისო კონფერენცია ,,ხელისიფლება და საზოგადოება’’ 2012.. 2012წ. .

კ. შურღაია, შ.ნაჭყებია. რეფორმის ეკლესიოლოგიური საფუძვლები. აკად. ი. ფრან¬გიშვ¬ილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“,. 2015წ. გვ.655..

გ. შარაშენიძე, ს. შარაშენიძე. რეფრიჟერატორული ვაგონის დიზელის ძრავის შემსრულებელი მექანიზმის დინამიკური კვლევის შესახებ.. სტუ-ის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სტკ.. 2002წ. 2002. გვ.153..

რ. ჩიხლაძე, თ. აფრიაშვილი. რექტოუზერი. სტდენტთა 80-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. თბილისი სტუ.

რ. ჩიხლაძე, თ. აფრიაშვილი. რექტოუზერი. თბილისი ს.ტ.უ.. 2012წ. სტუდენტთა 80-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

ა. გვარუციძე, ლ. ტატიშვილი. რისკების მართვა ეკონომიკაში. მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია IEC–2016 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები გუშინ, დღეს, ხვალ . 2016წ. ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი N 3 2016.

ბ. გოდერძიშვილი, ლაზვიაშვილი ნინო. რისკების მართვა, როგორც ბიზნეს-გარემოს განვითარების მნიშვნელოვანი წინაპირობა. სტუ. ბიზნესი და სამართალი. 2011წ. .

გ. კოტრიკაძე, IV კურსის სტუდენტი თაბუკა ციმინტია. რიცხვთა წონის მიხედვით ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, # 79, გვ:76; თეზისების კრებული გვ:190.

IV კურსის სტუდენტი თაბუკა ციმინტია. რიცხვთა წონის მიხედვით ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, # 77, თეზისების კრებული გვ:190-.

გ. კოტრიკაძე. რიცხვთა წონისა და ფერთა კოდების მიხედვით ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები". საქ. თბ. სტუ, 20-22 მაისი, გვ:115.

ლ. ბალანჩივაძე, ა.სოხაძე, ნ.ხანიშვილი, გ.ჯელაძე. რკინაბეტონის გუმბათების დაპროექტებისა და აგების თავისებურებანი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 73.

ლ. ავალიშვილი, ლ. ავალიშვილი. რკინაბეტონის გუმბათის ზიდვის უნარი. სტუ,რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, დოქტორანტი: ა.ცაკიაშვილი. რკინაბეტონის ელემენტის დახრილი კვეთის რღვევის მიზეზების კვლევა გაანგარისების თანამედროვე მეთოდების გათვალისწინებით. სტუ, 81–ე სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2014წ. სტუდენტთა 81–ე ღია აერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებულიკონფერენციის.

ლ. ავალიშვილი. რკინაბეტონის ერთსართულიანი სამრეწველო კარკასული შენობების სეისმომედეგობა. სტუ,რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. წ. 19-20 aprili.

ლ. ავალიშვილი, გ.ორაგველიძე, ს.პურიჭამიაშვილი, დ.სანაია. რკინაბეტონის კოჭების ზიდვის უნარის ანალიზი. სტუდენტთა 76-ე სამეცნიეროტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული თბილისი 2008. 2008წ. გვ:6.

ლ. ბალანჩივაძე, დაჩი ჯუგაშვუილი; ლუკა ჭკუასელი. რკინაბეტონის სიმტკიცის უზრუნველყოფა თანამედროვე მეთოდებით. სტუ–81–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. სტუდენტთა 81–ე ღია აერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებულიკონფერენციის.

ლ. ბალანჩივაძე, ს.არხოშაშვილი, გ.სულავა. რკინაბეტონის ხელოვნური ნაგებობები და მათი დაპროექტების თავისებურებანი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,. 2007წ. 73.