კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1153 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კოტრიკაძე, IV კურსის სტუდენტი თაბუკა ციმინტია. რიცხვთა წონის მიხედვით ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, # 79, გვ:76; თეზისების კრებული გვ:190.

IV კურსის სტუდენტი თაბუკა ციმინტია. რიცხვთა წონის მიხედვით ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, # 77, თეზისების კრებული გვ:190-.

გ. კოტრიკაძე. რიცხვთა წონისა და ფერთა კოდების მიხედვით ინფორმაციის დაცვის მეთოდის დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები". საქ. თბ. სტუ, 20-22 მაისი, გვ:115.

ლ. ბალანჩივაძე, ა.სოხაძე, ნ.ხანიშვილი, გ.ჯელაძე. რკინაბეტონის გუმბათების დაპროექტებისა და აგების თავისებურებანი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 73.

ლ. ავალიშვილი, ლ. ავალიშვილი. რკინაბეტონის გუმბათის ზიდვის უნარი. სტუ,რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, დოქტორანტი: ა.ცაკიაშვილი. რკინაბეტონის ელემენტის დახრილი კვეთის რღვევის მიზეზების კვლევა გაანგარისების თანამედროვე მეთოდების გათვალისწინებით. სტუ, 81–ე სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2014წ. სტუდენტთა 81–ე ღია აერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებულიკონფერენციის.

ლ. ავალიშვილი. რკინაბეტონის ერთსართულიანი სამრეწველო კარკასული შენობების სეისმომედეგობა. სტუ,რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. წ. 19-20 aprili.

ლ. ავალიშვილი, გ.ორაგველიძე, ს.პურიჭამიაშვილი, დ.სანაია. რკინაბეტონის კოჭების ზიდვის უნარის ანალიზი. სტუდენტთა 76-ე სამეცნიეროტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული თბილისი 2008. 2008წ. გვ:6.

ლ. ბალანჩივაძე, დაჩი ჯუგაშვუილი; ლუკა ჭკუასელი. რკინაბეტონის სიმტკიცის უზრუნველყოფა თანამედროვე მეთოდებით. სტუ–81–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. სტუდენტთა 81–ე ღია აერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებულიკონფერენციის.

ლ. ბალანჩივაძე, ს.არხოშაშვილი, გ.სულავა. რკინაბეტონის ხელოვნური ნაგებობები და მათი დაპროექტების თავისებურებანი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,. 2007წ. 73.

ზ. კოვზირიძე, დ. გვენცაძე, ნ. ჯაბიშვილი, მ. ბაციკაძე, პ. სეთურიძე. რკინის ფოსფატის და კორუნდის ბაზაზე დენგამტარი კომპოზიციური მასალის შემუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 76-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2008წ. კონფერენციის მასალები.გვ.67.

გ. ბაღათურია, თ. დუმბაძე. რუსეთ-უკრაინა-საქართველოს ,,სამკუთხედი" მსოფლიოს ზესახელმწიფოთა საერთაშორისო პოლიტიკის კონტექსტში. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

თ. აფხაიძე. რუსული ემიგრაციული ფაშიზმი ჩინეთში მეოცე საუკუნის 20-30-იან წლებში. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #4 (24) ტომი 1 გვ 52-58.

თ. აფხაიძე. რუსული ემიგრაციული ფაშიზმი ჩინეთში მეოცე საუკუნის 20-30-იან წლებში. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #4 (24) ტომი 1 გვ 52-58.

ო. კალანდარიშვილი. რუსულის, როგორც უცხო ენის, ინტერაქტიული სწავლების მეთოდი. სტუ განათლება # 1(7), გვ. 22–24 . 0წ. .

გ. გურეშიძე, გ. გურეშიძე. რღვევის მექანიკის თეორიაში ძაბვის ინტენსივობის კოეფიციენტის გამოყენების თავისებურებანი. სტუ. წ. სტუდენტთა 72-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია.

ი. ფრანგიშვილი. საავტომობილო და საჰაერო ტრანსპორტის თანამედროვე მდგომარეობა, პრობლემები და განვითარების ტენდენციები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. თბილისი, 168-173გვ. .

ბ. გითოლენდია. საავტომობილო სატრანზიტო გადაზიდვები საქართველოში. საქართველოს ტექიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 2008წ. გვ 46.

ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი მანქანის მანქანური წესით კონსტრუირებული მექანიზმი. სტუ-ს სტუდენტთა 77-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, გვ. 66, თბილისი.

ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი მასალების შერჩევა ბეჭდვის პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების გათვალისწინებით. სტუ-ს სტუდენტთა 72-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია,. 2004წ. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი ..