კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. კოვზირიძე, დ. გვენცაძე, ნ. ჯაბიშვილი, მ. ბაციკაძე, პ. სეთურიძე. რკინის ფოსფატის და კორუნდის ბაზაზე დენგამტარი კომპოზიციური მასალის შემუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 76-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2008წ. კონფერენციის მასალები.გვ.67.

გ. ბაღათურია, თ. დუმბაძე. რუსეთ-უკრაინა-საქართველოს ,,სამკუთხედი" მსოფლიოს ზესახელმწიფოთა საერთაშორისო პოლიტიკის კონტექსტში. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

თ. აფხაიძე. რუსული ემიგრაციული ფაშიზმი ჩინეთში მეოცე საუკუნის 20-30-იან წლებში. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #4 (24) ტომი 1 გვ 52-58.

თ. აფხაიძე. რუსული ემიგრაციული ფაშიზმი ჩინეთში მეოცე საუკუნის 20-30-იან წლებში. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #4 (24) ტომი 1 გვ 52-58.

ო. კალანდარიშვილი. რუსულის, როგორც უცხო ენის, ინტერაქტიული სწავლების მეთოდი. სტუ განათლება # 1(7), გვ. 22–24 . 0წ. .

გ. გურეშიძე, გ. გურეშიძე. რღვევის მექანიკის თეორიაში ძაბვის ინტენსივობის კოეფიციენტის გამოყენების თავისებურებანი. სტუ. წ. სტუდენტთა 72-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია.

ი. ფრანგიშვილი. საავტომობილო და საჰაერო ტრანსპორტის თანამედროვე მდგომარეობა, პრობლემები და განვითარების ტენდენციები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. თბილისი, 168-173გვ. .

ბ. გითოლენდია. საავტომობილო სატრანზიტო გადაზიდვები საქართველოში. საქართველოს ტექიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 2008წ. გვ 46.

ზ. ბოგველიშვილი, გ.ამაშუკელი. საავტომობილო ტრანსპორტის გამოყენება საგანგებო სიტუაციებში. სტუ-ს 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეც.-ტექნ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები თბილისი. 1997წ. გვ.61.

ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი მანქანის მანქანური წესით კონსტრუირებული მექანიზმი. სტუ-ს სტუდენტთა 77-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, გვ. 66, თბილისი.

ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი მასალების შერჩევა ბეჭდვის პროცესში წარმოქმნილი პრობლემების გათვალისწინებით. სტუ-ს სტუდენტთა 72-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია,. 2004წ. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი ..

თ. კუნჭულია, ვ.ხითარიშვილი, ა.მაისურაძე. საბურღი ხსნარების ზეგავლენა კოროზიულ პროცესებზე ჭაბურღილების ბურღვისას. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 0წ. თბილისი, 2016.

გ. ტყეშელაშვილი. საგადასახადო სისტემის ლიბერალიზაცია–მრეწველობის კრიზისის დაძლევის აუცილებელი პირობა. სტუ–ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 2002წ. თეზისები.226 გვ..

გ. ღვინეფაძე, ჩაჩანიძე გურამი. საგამომგონებლო კომპიუტერული სისტემების სწავლების მეთოდიკის შესახებ . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია "უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები. 1993წ. თბილისი.სტუ, მოხსენებების თეზისები. გვ. 65.

ზ. გასიტაშვილი, დ.ვერულავა, ი.ვერულავა, ა.ფრანგიშვილი. საგანგებო სიტუაციების მართვის სტრატეგიის აგების ბაზური მათემატიკური მოდელი. დიდი სისტემების მართვის XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმი CONTROL’ 2000, თბილისი. 2000წ. .

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო დანიშნულების ნაკეთობების ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავე საკითხისათვის . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 211წ. კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში.

ნ. აროშვილი. საერთაშორისო ბიზნესისა და ევროკავშირის არასატარიფო ბარიერები. სტუ-ს სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. თეზისების კრებული.

მ. ჯიქია. საერთო-სლავური სიტყვა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია“.

გ. ბაღათურია, მ. ტაბატაძე. საექსპორტო შეფასების მეთოდები სახელმწიფო მართვის ამოცანებში. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2009წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ო. ხარაიშვილი. სავეგეტაციო პერიოდში მზის რადიაციისა და მასზე დამოკიდებული ფაქტორების კრიტერიუმები სიმინდის მოსავლის პროგრამირებისათვის. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2008წ. .