კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1018 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მაჭავარიანი, ნ. რაზმაძე, დ. რუხაძე. სახანძრო პროფილაქტიკა მშენებლობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები.

ა. აბრალავა. სახელმწიფო და კერძო პარტნიორული ურთიერთობის საკითხისათვის. . 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული II, თბ., 2017, გვ. 207-214.

ო. შონია. სახელმწიფო და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის დაგეგმვის პროცესის მოდელირება. სტუ-ს 80 წლისთავისათვის მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, გვ. 143 . 2002წ. .

შ. დოღონაძე. სახელმწიფო მართვის თეორია და მეთოდოლოგია . სტუ ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი; სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2007წ. სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება” # 3 გვ.16-23.

შ. დოღონაძე. სახელმწიფო მართვის ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში. სტუ ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2008წ. .

რ. ოთინაშვილი, შაკიაშვილი თემურ, კაჭახიძე ჯაბა. სახელმწიფო მართვისა და ეკონომიკური განვითარების ურთიერთკავშირი. სტუ-ს ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ხელისუფლება და საზოგადოება . 2010წ. ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ,2010, გვ. 21.

გ. ბაღათურია, ს. ცხადაძე. სახელმწიფო პოლიტიკის სტრატეგიული დაგეგმვა - ბისმარკი. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2008წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ა. აბრალავა, ბ.გოდერძიშვილი. სახელმწიფო საინვესტიციო საქმიანობის რეალიზაციის ძირითადი ფორმები და ეკონოიმკური მექანიზმები. . 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული II, თბ., 2017, გვ. 201-206.

რ. ოთინაშვილი, ზეინკლიშვილი ლალი. სახელმწიფოს როლი ბიზნესის სოციალური ორიენტაციის პოლიტიკის სრულყოფაში. სტუ-ს ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ხელისუფლება და საზოგადოება. 2012წ. ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),2012, გვ.32.

ვ. ნათბილაძე, თ. თევზაძე. სახსრული და მოქნილი მანიპულატორის სივრცითი გადაადგილების სიზუსტის ანალიზის საკითხები. ნ. ზალდასტანიშვილის ხსოვნის აღსანიშნავად ტექნიკური კონფერენცია. 2001წ. .

გ. ბაღათურია, ლ. წიქარიძე. საჯარო მმართველობის თანამედროვე გამოწვევები საქართველოში და მათი გადაჭრის გზები. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

გ. ბაღათურია, ლ. წიქარიძე. საჯარო მმართველობის ძირითადი სისტემების შედარებითი ანალიზი. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2013წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ნ. გელოვანი, სხილაძე რ.. სვანეთში მოზარდი ხატოტის ფიტოქიმიური შესწავლა. სტუ-ს დაარსების 80 წლისადმი მიძღვნილი ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, . წ. თბილისი.

ლ. ბერიძე. სივრცული სურათის მისაღები ბოჭკოვან-ოპტიკური გასაზომი სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროპესორ-მასწავლებელთა . 2წ. .

ზ. გელიაშვილი, ნ.ობოლაშვილი, თ. ქარქუსაშვილი. სილიკაგელზე დამყნობილი ახალი 24-წევრიანი მაკროციკლური პოლიაზომეთინები. Republic conference of Young Scientists. Chemistry Today- 2011/ Georgian Technical University. Tbilisi, Georgia. 2011წ. Chemistry Today- გვ.69-71.

თ. გაბადაძე. სილიკატების ტექნოლოგიის მრეწველობის განვითარება. . საქართველოს ქიმიური მრეწველობა ,,მომავალი, აწმყო, წარსული”. . წ. გამ. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ.253-257.

რ. კლდიაშვილი, ნ.გედევანიშვილი, კ.მეფარიშვილი. სოკოს საფუძველზე ახალი სამკურნალო-პროფილაქტიკური კვების პროდუქტები. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2015წ. გვ.1.

გ. ტალახაძე. სოციალური განწყობის როლო თანამედროვე საზოგადოებაში. სტუ-ს, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი . 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" 2012,2.

თ. აფხაიძე, ანა ვერულაშვილი. სოციალური რეკლამის მნიშვნელობა თანამედროვე საზოგადოებაში. ,,მსოფლიო და კავკასია". 2016წ. .

თ. აფხაიძე. სოციალური რეკლამის მნიშვნელობა თანამედროვე საზოგადოებაში. ,,მსოფლიო და კავკასია". 2016წ. .