კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1150 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გასიტაშვილი, დ.ვერულავა, ი.ვერულავა, ა.ფრანგიშვილი. საგანგებო სიტუაციების მართვის სტრატეგიის აგების ბაზური მათემატიკური მოდელი. დიდი სისტემების მართვის XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმი CONTROL’ 2000, თბილისი. 2000წ. .

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო დანიშნულების ნაკეთობების ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავე საკითხისათვის . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 211წ. კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში.

ნ. აროშვილი. საერთაშორისო ბიზნესისა და ევროკავშირის არასატარიფო ბარიერები. სტუ-ს სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. თეზისების კრებული.

ს. პოჩოვიანი. საერთაშორისო კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კომპიუტერულ მეცნიერებათა და სისტემების საერთაშორისო აკადემიის საქართველოს განყოფილება, მართვის პრობლემების ინსტიტუტი (ქ, მოსკოვი). 1996წ. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, სამეცნიერო შრომები, 111-112, 182-183, 187-188, 189-190, 191-192 გვ.

ს. პოჩოვიანი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” (ITC ’07’). საქართველოს გამოთლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, მოხსენებათა კრებული საქართველოს გამოთლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” (ITC ’07’), (I ტომი), 71-73 გვ.

ს. პოჩოვიანი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემია, ა. წულუკიძის სახელობის სამთო მექანიკის ინსტიტუტი. 2000წ. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები შრომის დაცვაში, ეკოლოგიაში, საერთო საქმესა და გეოლოგიაში, 61-65 გვ.

მ. ჯიქია. საერთო-სლავური სიტყვა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია“.

გ. ბაღათურია, მ. ტაბატაძე. საექსპორტო შეფასების მეთოდები სახელმწიფო მართვის ამოცანებში. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2009წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ო. ხარაიშვილი. სავეგეტაციო პერიოდში მზის რადიაციისა და მასზე დამოკიდებული ფაქტორების კრიტერიუმები სიმინდის მოსავლის პროგრამირებისათვის. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2008წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების პროგნოზირება.. მე-6 სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.. 2009წ. შრომათა კრებული, ფონდი ”მწვანე დედამიწა”,172-174გვ. თბილისი, გვ. 172-174..

მ. ლომსაძე-კუჭავა. საინვესტიციო პოლიტიკის თავისებურება ენერგეტიკაში. სტუ-ს 77-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია {პირველი ადგილი}. 2009წ. მოხსენებათა თეზისები, 22-24გვ..

ნ. რატიანი. საინჟინრო ფსიქოლოგიის განვითარება საქართველოში და მისი პერსპექტივები. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ''საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგებისბის განვითარების ისტორიის საკითხებზე''. 2000წ. .

გ. ომსარაშვილი. საინჟინრო-გეოლოგიური და გეოეკოლო-გიური გამოკვლევების პრობლემები საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს შელფურ ზონაში დიდი დედვეიტის მქონე გემების მიმღები პორტის მშენებლობისათვისსაინჟინრო-გეოლოგიური და გეოეკოლო-გიური გამოკვლევების პრობლემები საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს შელფურ ზონაში დიდი დედვეიტის მქონე გემების მიმღები პორტის მშენებლობისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი . 2013წ. .

ნ. რატიანი. საიჟინრო-საკონსტრუქტორო საქმიანობის სახეები და საინჟინრო ფსიქოლოგიის თავისებურებები. საერთაშორისო სამეცნიერო -ტექნიკური კონფერენცია''ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების პრობლემები. 2000წ. .

დ. ჭიჭინაძე. საკაბელო ხაზებზე დაზიანებების სახეები და ადგილის აღმოჩენის მეთოდები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,. 2017წ. სტუდენტთა 84-ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული,96 გვ..

ნ. ჭანტურია, ანა ჯიქია. საკომუნიკაციო სისტემები როგორც პროექტების მმართველობითი საქმიანობის ეფექტურობის ამაღლების ინსტრუმენტი . სტუ,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ 19-20 მაისი. 2017 თბილისი. 0წ. .

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი, გ.ტაბატაძე, ჯ.ნოზაძე. საკონვიერო ტრანსპორტისათვის ავმ (ავტონომიურ ვაკუუმურ მექანიზმებიანი) ტიპის ვაკუუმდოლის გამოყენებით მიღებული ეკონომიური ეფექტის განსაზღვრა. გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისტავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია“. სამთო საქმისა და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“.. . 2014წ. .

გ. გორაძე. სამართლის აქტუალური პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 204წ. .

მ. თაქთაქიშვილი, გლურჯიძე, დადიანი. სამარიუმის მონოსულფიდის თხელი ფირების ელექტროფიზიკური თვისებები. . 1984წ. ამიერკავკასიის უმაღლესი ტექნიკური სასწავლო დაწესებულებათა პროფესორ-მასწავლებელთა XXII სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. სამედიცინო ტექნიკურ ნაკეთობათა ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დასამუშავებლად ფასეტური კლასიფიკატორის შერჩევის საკითხისათვის . აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა.