კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ლომსაძე-კუჭავა. სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების პროგნოზირება.. მე-6 სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.. 2009წ. შრომათა კრებული, ფონდი ”მწვანე დედამიწა”,172-174გვ. თბილისი, გვ. 172-174..

მ. ლომსაძე-კუჭავა. საინვესტიციო პოლიტიკის თავისებურება ენერგეტიკაში. სტუ-ს 77-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია {პირველი ადგილი}. 2009წ. მოხსენებათა თეზისები, 22-24გვ..

ნ. რატიანი. საინჟინრო ფსიქოლოგიის განვითარება საქართველოში და მისი პერსპექტივები. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ''საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგებისბის განვითარების ისტორიის საკითხებზე''. 2000წ. .

გ. ომსარაშვილი. საინჟინრო-გეოლოგიური და გეოეკოლო-გიური გამოკვლევების პრობლემები საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს შელფურ ზონაში დიდი დედვეიტის მქონე გემების მიმღები პორტის მშენებლობისათვისსაინჟინრო-გეოლოგიური და გეოეკოლო-გიური გამოკვლევების პრობლემები საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს შელფურ ზონაში დიდი დედვეიტის მქონე გემების მიმღები პორტის მშენებლობისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი . 2013წ. .

ნ. რატიანი. საიჟინრო-საკონსტრუქტორო საქმიანობის სახეები და საინჟინრო ფსიქოლოგიის თავისებურებები. საერთაშორისო სამეცნიერო -ტექნიკური კონფერენცია''ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობების პრობლემები. 2000წ. .

დ. ჭიჭინაძე. საკაბელო ხაზებზე დაზიანებების სახეები და ადგილის აღმოჩენის მეთოდები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,. 2017წ. სტუდენტთა 84-ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თეზისების კრებული,96 გვ..

ნ. ჭანტურია, ანა ჯიქია. საკომუნიკაციო სისტემები როგორც პროექტების მმართველობითი საქმიანობის ეფექტურობის ამაღლების ინსტრუმენტი . სტუ,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ 19-20 მაისი. 2017 თბილისი. 0წ. .

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი, გ.ტაბატაძე, ჯ.ნოზაძე. საკონვიერო ტრანსპორტისათვის ავმ (ავტონომიურ ვაკუუმურ მექანიზმებიანი) ტიპის ვაკუუმდოლის გამოყენებით მიღებული ეკონომიური ეფექტის განსაზღვრა. გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისტავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია“. სამთო საქმისა და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“.. . 2014წ. .

გ. გორაძე. სამართლის აქტუალური პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 204წ. .

მ. თაქთაქიშვილი, გლურჯიძე, დადიანი. სამარიუმის მონოსულფიდის თხელი ფირების ელექტროფიზიკური თვისებები. . 1984წ. ამიერკავკასიის უმაღლესი ტექნიკური სასწავლო დაწესებულებათა პროფესორ-მასწავლებელთა XXII სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. სამედიცინო ტექნიკურ ნაკეთობათა ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დასამუშავებლად ფასეტური კლასიფიკატორის შერჩევის საკითხისათვის . აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა.

გ. ღვინეფაძე, ჩაჩანიძე გურამი. სამეცნიერო-ტექნიკური შემოქმედების აქტივიზაციის მეთოდების შესახებ. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია "უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები. 1993წ. თბილისი.სტუ, მოხსენებების თეზისები.

დ. ტაბატაძე, ლ.ქაჯაია. სამკუთხა წამწის გაანაგრიშება ოქროს კვეთის მეთოდით. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები ქ.ქუთაისი 2012. 2012წ. გვ.207-213.

ი. გოცირიძე, ზ. ღურწკაია, რ. კუპრავა გ. გიგილაშვილი. სამკურნალო პრეპარატების ფარმაკოკინეტიკის მათემატიკური მოდელი. ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. 2008წ. .

ნ. ბოკუჩავა. სამკურნალო ტალახებიდან ლიპიდების მიღების მეთოდი. სტუ-ს 80-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფ. მასწ. ღია საიუბილეო სამეცნ. ტექნ. კონფ . 2002წ. თბილისი, გვ. 69.

კ. ღურწკაია, თ.ღურწკაია. სამომხმარებლო ბაზრები და მყიდველის ქცევის მოდელები. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია . 2014წ. .

ნ. აჩუაშვილი. სამოქალაქო ავიაციის განვითარების სათავეებთან. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. სტუ. 29-30 აპრილი 197-199 გვერდზე. 3 გვერდი.

ბ. გითოლენდია. სამრეწველო საწარმოთა პროექტირების ხარისხი როგორც ბიზნესში კონკრეტული საფუძველი. საქართველოს ტექიკური უნივერსიტეტის #76, სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 2008წ. გვ 63.

მ. წიქარიშვილი, მ.კიკნაძე, გ.ბოხაშვილი. სამრეწველო შენობების საზოგადოებრივ დანიშნულების ობიექტად ტრანსფორმირებისას წარმოქმნილი პრობლემები . სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, . 2012წ. გვ. 33-37.

თ. ჭანტურია, გ.ცვანიძე. სამშენებლო ობიექტების აგების განგრძლივობების შედარებითი ანალიზი საქ.მშენ.№13ტრესტის მაგალ. . სამშენებლო წარმოება სამეცნიერო შრომები№14(370). 1990წ. თბილისი №14(370).