კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1018 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

null, მ. ცინცაძე, მ. ქოჩიაშვილი. სპექტროფოტომეტრული მეთოდით Fe(III) კომპლექსწარმოქმნის შესწავლა. სტუ-ს სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია , თბილისი. 2017წ. .

მ. ლომიძე. სპინი: სასურველი თუ რეალობა?! . .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),’’ 22 მაისი, 2009. 2009წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),’’ #1 (9), 2009. გვ.126-137. .

ნ. მაჭარაშვილი. სპი–ს პროფესორ–მასწავლებელთა და წარმოების მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია. ქ. თბილისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1981წ. .

თ. კოხრეიძე, ლ. მებონია. სტატიკური ტირისტორული აგზნების სისტემით ჰიდროგენერატორის მუშაობა ავარიულ რეჟიმში. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული . 2016წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 1 გვ..

ნ. აბულაძე. სტუ – ის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფეცორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო–ტექნიკური საიუბილეო კონფერენცია. . 0წ. .

ა. ფიცხელაური. სტუდენტთა 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ა. ფიცხელაური. სტუდენტთა 78-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

ი. მოსაშვილი, მჭედლიშვილი ნინო, ჩაჩავა ნინო. სტუდენტთა მობილობა ორმაგი დიპლომის მხარდაჭერით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტატეგიები და გამოწვევები“. . 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ვ. ხითარიშვილი. სტუ–ს პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო ტექნიკ. კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები. სტუ. 1997წ. .

ვ. ხითარიშვილი. სტუ–ს პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო ტექნიკ. კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები. სტუ. 1993წ. .

ნ. მაჭარაშვილი. სტუ–ს პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო–ტექნკური კონფერენცია. ქ. თბილისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. .

ნ. მაჭარაშვილი. სტუ–ს პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო–ტექნკური კონფერენცია. ქ. თბილისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1997წ. .

თ. რევაზიშვილი, ლ. თალაკვაძე, ნ. ღონღაძე. სულფონამიდური და ნიტროზოჯგუფის შემცველი ახალი მეოთხეული ამონიუმის მარილის სინთეზი. სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ქალი და XXI საუკუნე". 2011წ. .

ო. ისაკის ძე მიქაძე, ა.კანდელაკი, ჯ.ბაღდავაძე, ლ.რუხაძე. სუფთა ლითონების მიღების ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. .

თ. მათითაიშვილი, ი. ლაგვილავა, ი. იარდალაშვილი, ე. ელიზბარაშვილი. ტეტრაკისაზოსაღებრების ერთსტადიანი სინთეზი. Symposium on organic chemistry, Sighnaghi, Georgia. 2009წ. p. 46-47.

ი. ლაგვილავა, თ. მათითაიშვილი, ი. იარდალაშვილი, ე. ელიზბარაშვილი.. ტეტრაკისაზოსაღებრების ერთსტადიანი სინთეზი. . სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. თეზისები. სიღნაღი, სტუ. 2009წ. 16 ოქტომბერი, ,გვ. 46-47..

ნ. ნადარეიშვილი, ძიძიკაშვილი ნოდარ. ტექნოლოგიური პლატფორმების გავლენა ინოვაციური კლასტერების ფორმირებაზე. . სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების შრომების კრებულიI. "გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. №1. გვ. 132-137. .

ნ. ნადარეიშვილი, ძიძიკაშვილი ნოდარ. ტექნოლოგიური პლატფორმების გავლენა ინოვაციური კლასტერების ფორმირებაზე. . სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების შრომების კრებულიI. "გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. №1. გვ. 132-137. .

ნ. გაჩეჩილაძე. ტოქსიკური მეტალები ნატახტრისა და მუხრანის ველის ნიადაგებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, გამომცემლობა ''ტექნიკური უნივერსიტეტი'', 86გვ..

ა. ბიბილაშვილი, ვ. დავითაია. ტრადიციის პრობლემა პოსტფუნქციონალიზმის პერიოდში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. 2017წ. არქიტექტურისა და ქალაქმშენებლობის თანამედოვე პრობლემები, #7 .