კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მოსაშვილი, ვასაძე მანანა. სასტუმროს მარკეტინგი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. შრომების კრებული. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გვ. 108-116..

ი. ბეჟუაშვილი. სასწავლო პროცესის აქტივიზაცია და მართვა. სტუ სასწავლო მეთოდური კონფერენცია . 1990წ. .

ბ. ფიფია, გ. ცივქარაშვილი, ხელმ.-ბი: ი. ლომიძე, გ. ხელიძე.. სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიული სტენდის შექმნა (მინი ჰიდროტურბინის დანადგარი). სტუდენტთა 84-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია / სტუ. 2016წ. თეზისების კრებული, გვ. 130, თბილისი..

გ. ცივქარაშვილი. სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიული სტენდის შექმნა (მინი ჰიდროტურბინის დანადგარი). სტუდენტთა 84-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. თეზისების კრებული.

ა. შარვაშიძე, დ. გოგიშვილი, მ. პატურაშვილი. სატვირთო ვაგონების ორღერძიანი ურიკების ჰორიზონტალური სრიალები და 18-100 მოდელის ურიკისათვის ახალი კონსტრუქციის სრიალას დამუშავება. სტუ, საერთაშორისო კონფერენცია (ქართულ-პოლონური, თბილისი 22-24 ოქტომბერი 2014 წ.) “სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია”.. 2014წ. გვ. 175-183..

თ. ბუაჩიძე, ა.წერეთელი, ლ.დაუშვილი, თ.ალექსიძე. საფუარის Saccharomyces fragilis-დან მიღებილი ლაქტაზას გამოყენება რძის გადამუშავების არსებული ტექნოლოგიების გასაუმჯობესებლად,. საერთოშორისო სამეცნიერო -ტექნიკური-კონფერენცია 'გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება", გვ.122-124, თბილისი, 2010 წ. . 0წ. .

ნ. ნავაძე, ბორის ჟვანია. საქალაქთაშორისო გადაყვანა-გადაზიდვების ეფექტურობაზე მოქმედი ფაქტორების შესახებ.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო კონფერენციის თეზისების კრებული.გვ.120.

მ. ძიძიგური. საქალაქთმშენებლო–ესთეტიკური თავისებურებანი არ. ქურდიანის შემოქმედებაში (ორი საცხოვრებელი სახლის მაგალითზე. სტუ, არქიტექტურის ინსტიტუტი. წ. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა).

ნ. დიასამიძე, დ. ფრიდონაშვილი. საქალაქო ავტობუსების სახასიათო მარშრუტის შექმნის მეთოდიკა და მისი კონკრეტული რეალიზაცია ქალაქ თბილისის მაგალითზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. სტუდენტთა 76-ე სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული.

ნ. ნავაძე. საქალაქო სამგზავრო სატრანსპორტო სისტემის ანალიზი და მისი მოდელირების ასპექტები. ქართულ-პოლონური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2016წ. "სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია".

გ. ბაღათურია, თ. დუმბაძე. საქართველო თურქეთის ეკონომიკური ურთიერთობები: არსებული ვითარება, გამოწვევები, პერსპექტივები. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2013წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ს. მიდელაშვილი. საქართველო-აშშ-ს ურთიერთობები თანამედროვე ეტაპზე, . სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სტუ, . 2010წ. .

დ. დევაძე, ვ. ნაყოფია. საქართველოს ეკლესია და სასარგებლო მცენარეები. სს კონფერენცია მიძღვნილი ი. ფრანგიშვილის იუბილესადმი, სტუ, თბილისი,. 2015წ. გ. 674-677.

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 2-4 ივნისი, 1997წ. ნაწილი 2. შემთხვევითი პროცესებიდან ინტეგრალური პოლინომებისათვის განაწილებათა აგება. . . 1997წ. .

ნ. ქიქოძე. საქართველოს განათლების სისტემის რეფორმიდან გამომდინარე სასკოლო შენობების პროექტირების არქიტექტურულ-გეგმარებითი პრინციპების განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების წიგნი.

რ. ოთინაშვილი. საქართველოს გარდამავალი პერიოდის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები. სტუ-ს ყოველწლიური (10-ე) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ხელისუფლება და საზოგადოება . 2012წ. ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ,2012, გვ.31-32.

თ. კოხრეიძე, ნ. უფლისაშვილი. საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების მთავარი ასპექტები. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული . 2015წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 1 გვ..

გ. ტყეშელაშვილი, ნ. დიდიშვილი. საქართველოს ინდუსტრიალიზაცია–ეკონომიკის უპირველესი ამოცანა. სტუ–ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 2002წ. თეზისები,. 228 გვ..

ბ. ფიფია, ხელმ: გ. ხელიძე. საქართველოს მდინარეების ენერგეტიკული პოტენციალის შესწავლილობა და მისი სრულყოფის საკითხები. სტუდენტთა 85-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია / სტუ. 2017წ. თეზისების კრებული, გვ.81 თბილისი.

გ. ლობჯანიძე, გ. ტაბატაძე, ბ. კახაძე, თ. ბუტულაშვილი, დ. ლაბაძე, ბ. ბალავაძე,. საქართველოს მინერალური რესურსების ეფექტიანი ათვისების აქტუალური ეკონომიკური ასპექტები გლობალიზაციის პირობებში. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ,,გეოლოგიის დარგის სიძლიერე ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი. 2015წ. სტუ, კონფერენციის შრომების კრებული, 2015 წელი. გვ. 85–90.