კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ტყეშელაშვილი. საქართველოს მრეწველობის განვითარების ეკონომიკური პრობლემები. სტუ–ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 2002წ. თეზისები. 227 გვ..

ი. ბაზღაძე, თ.სვანიძე, თ.შარაშიძე, ნ.ხეცურიანი. საქართველოს ნავთობების სისტემური კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, გვ:133-134.

მ. მოისწრაფიშვილი, ი. ღონღაძე. საქართველოს რკინიგზის სამტრედია-სენაკი-ფოთის უბნის არსებული მდგომარეობის ანალიზი და მისი გაძლიერების ღონისძიებები. სტუ. წ. სტუ-ს 76-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული, თბილისი, გვ.40..

ნ. რურუა, ბუაძე მურადი. საქართველოს რკინიგზის ფუძემდებლური ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციების ამოსავალი კონცეფციების შემუშავება. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო -ტექნიკური კონფერენცია. 2002წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 15-18 მაისი 2002.-გვ. 160-161.

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი. საქართველოს საბაზრო ეკონომიკურ და მარკეტინგულ სისტემაში არსებულ ძრითად ბოსტნეულ კულტურებში ნიტრატული აზოტის ეკოქიმიური ექსპეტიზა დინამიკაში. სტუ, სტუდენტთა მე- 80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. გვ. 82.

გ. დანელია, null. საქართველოს საბაზრო ეკონომიკურ პირობებში არსებული ადგილობრივი და იმპორტირებულკი ციტრუსოვან კულტურათა ნედლი პროდუქციის ეკოქიმიური ექსპერტიზა. სტუ, სტუდენტთა მე- 80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. გვ.85.

გ. ლობჯანიძე, გ. ლომსაძე, გ. ტაბატაძე, ბ. კახაძე, თ. ბუტულაშვილი,. საქართველოს სამთო მრეწველობის ეკონომიკური განვითარების აქტუალური ასპექტები. აკად. არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია ,,სამთო საქმისა და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, სამთო ინსტიტუტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. ჟურნალი ,,სამთო ჟურნალი“, 2014, № 1, გვ. 82-89.

ნ. კუციავა, ა.ძიძიკაშვილი, მ.დემეტრაძე. საქართველოს სასმელი და მინერალური წყლების მდინარეების ხარისხის მონიტორინგი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე გამარჯვებულ სტუდენტთა, თეზისების კრებული. სტუ. 2010წ. გვ.1.

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი ბაქო-თბილისი-ერზერუმის სატრანსპორტო დერეფნში მოსალოდნელი ღვარცოფული მოვლენების რაოდენობრივი მახასიათებლების საიმედოობის რისკის შეფასება. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნუვერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი" 2011წ. 2011წ. .

მ.ელიზბარაშვილი, შ.ელიზბარაშვილი, რ.მესხია. საქართველოს ტერიტორიისთვის 1936-2008 წლების პერიოდისათვის ჰაერის ტემპერატურის და ატმოსფერული ნალექების 25-კილომეტრიანი ბადურ მონაცემთა მასივების შექმნის მეთოდოლოგია. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და მეტეოროლოგიის აქტუალური პრობლემები/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. წ. #117,148-150.

მ. ტატიშვილი, მ.ელიზბარაშვილი, შ.ელიზბარაშვილი, რ.მესხია. საქართველოს ტერიტორიისთვის 1936-2008წლების პერიოდისათვის ჰაერის ტემპერატურისა და ატმოსფერული ნალექების 25-კილომეტრიანი ბადურ მონაცემთა მასივების შექმნის მეთოდოლოგია. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. წ. #117,148-150.

Г. Гогичаишвили, С. Почовян. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1997წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, მოხსენებათა თეზისები; 55 გვ.

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1997წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, მოხსენებათა თეზისები; 55 გვ.

Г. Гогичаишвили, С. Почовян. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, მოხსენებათა თეზისები; 130 გვ.

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, მოხსენებათა თეზისები; 130 გვ.

ლ. ბოცვაძე, თ. კოჩაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია კონფერენცია მოხსენებების თემა „რეგიონული სატრანსპორტო-ლოგისტიკური სისტემები“. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, ოქტომბერი . 2003წ. გვ. 165-175..

ი. კვესელავა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის კათედრის 5 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია.. სასტენდო მოხსენება, სტუ, თბილისი. 2007წ. .

Г. Гогичаишвили, С. Почовян. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 35-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979), №1 (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 35-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია); 14-15, 82-84 გვ.

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 35-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979), №1 (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 35-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია); 14-15, 82-85 გვ.

С. Почовян. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფ. კონსტანტინე კამკამიძის დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “ციფრული ტექნოლოგიები: დღევანდელობა და გამოწვევები”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2018წ. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები (ISSN 1512-0996).