კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1105 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მოისწრაფიშვილი. საქართველოში ვიწროლიანდიანი რკინიგზების ქსელის განვითარება. სტუ. წ. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, გვ.162.

რ. ოთინაშვილი, იაშვილი მაგდა. საქართველოში მცირე ბიზნესის განვითარების ხელისშემშლელი ზოგიერთი ფაქტორის შესახებ, . ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, / აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2015წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი, N3, გვ.191-194.

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. საქართველოში სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების შესახებ მონაცემების სტატისტიკური დამუშავების საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2011წ. მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები 297–299.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი. საშენი და მოსაპირკეთებელი ქვები, მათი სახეები და ძირითადი თვისებები. სამშ. კონსტრ.კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. მშენებლობა და XXI საუკუნე. გვ. 5.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი. საშენი და მოსაპირკეთებელი ქვების გამოყენება და მათ მიმართ ტექნიკური მოთხოვნები. სამშ. კონსტრ.კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. ``მშენებლობა და XXI საუკუნე``, გვ. 3.

გ. იაშვილი, ბეთლემიძე ქ., ერმოლაევი ვ.. საწარმოთა მართვის გადაწყვეტილებების ხარისხის გაზრდის მექანიზმები.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

ნ. ხუნდაძე, ლ.კაკაშვილი. საწვავი გაზების და მისი წვის პროდუქტების გავლენა გარემოზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. ქალი და XXI საუკუნე, შრომები, 176.

ნ. მაჭავარიანი, ნ. რაზმაძე, დ. რუხაძე. სახანძრო პროფილაქტიკა მშენებლობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები.

ა. აბრალავა. სახელმწიფო და კერძო პარტნიორული ურთიერთობის საკითხისათვის. . 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული II, თბ., 2017, გვ. 207-214.

ო. შონია. სახელმწიფო და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის დაგეგმვის პროცესის მოდელირება. სტუ-ს 80 წლისთავისათვის მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, გვ. 143 . 2002წ. .

შ. დოღონაძე. სახელმწიფო მართვის თეორია და მეთოდოლოგია . სტუ ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი; სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2007წ. სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება” # 3 გვ.16-23.

შ. დოღონაძე. სახელმწიფო მართვის ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში. სტუ ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2008წ. .

რ. ოთინაშვილი, შაკიაშვილი თემურ, კაჭახიძე ჯაბა. სახელმწიფო მართვისა და ეკონომიკური განვითარების ურთიერთკავშირი. სტუ-ს ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ხელისუფლება და საზოგადოება . 2010წ. ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ,2010, გვ. 21.

გ. ბაღათურია, ს. ცხადაძე. სახელმწიფო პოლიტიკის სტრატეგიული დაგეგმვა - ბისმარკი. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2008წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ა. აბრალავა, ბ.გოდერძიშვილი. სახელმწიფო საინვესტიციო საქმიანობის რეალიზაციის ძირითადი ფორმები და ეკონოიმკური მექანიზმები. . 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული II, თბ., 2017, გვ. 201-206.

რ. ოთინაშვილი, ზეინკლიშვილი ლალი. სახელმწიფოს როლი ბიზნესის სოციალური ორიენტაციის პოლიტიკის სრულყოფაში. სტუ-ს ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ხელისუფლება და საზოგადოება. 2012წ. ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),2012, გვ.32.

მ. თალაკვაძე, გ.ბოკუჩავა. სახეხი იარაღების ზოგიერთი მახასიათებლების გავლენა ფოლადის ნამზადის ზედაპირული ფენის ხარისხზე. სპი-ს პროფესორ-მასწავლებელთა და წარმოების მუშაკთა მე-19 რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1975წ. .

ვ. ნათბილაძე, თ. თევზაძე. სახსრული და მოქნილი მანიპულატორის სივრცითი გადაადგილების სიზუსტის ანალიზის საკითხები. ნ. ზალდასტანიშვილის ხსოვნის აღსანიშნავად ტექნიკური კონფერენცია. 2001წ. .

გ. ბაღათურია, ლ. წიქარიძე. საჯარო მმართველობის თანამედროვე გამოწვევები საქართველოში და მათი გადაჭრის გზები. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

გ. ბაღათურია, ლ. წიქარიძე. საჯარო მმართველობის ძირითადი სისტემების შედარებითი ანალიზი. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2013წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .