კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. აბუთიძე. საქართველოს უადრესი ეკლესიები . საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლისთავი; სტუ-ს თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი. 2017წ. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლისთავი, თეზისები, 15-16.

მ. აბუთიძე. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში დაცული დავითნის მინაწერები. სტუ. 1997წ. თეზისები.

ბ. ფიფია, ხელმ.-ბი : ი. ლომიძე , გ. ხელიძე.. საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის შეფასების სრულყოფის შესახებ. “ახალგაზრდა ექსპერტების როლი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის განვითარებაში” / USAID, G4G . 2017წ. თბილისი.

გ. მაღალაშვილი. საქართველოში არსებული არატრადიციული ბუნებრივი მინერალური კომპონენტების გამოყენება და მათ ბაზაზე მიღებული ხელოვნური ნიადაგის (სუფსტრატის) წარმოება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. გვ. 89-98.

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი. საქართველოში გავრცელებული ვაშლის ძირითადი ჯიშების შენახვიუნარიანობა და ეკოქიმიური ექსპერტიზა. სტუ, სტუდენტთა მე- 80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. გვ. 88.

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე. საქართველოში გამავალი ბაქო-თბილისი-ერზერუმის სატრანსპორტო დერეფნის მოწყვლად უბნებზე ეროზიული პროცესების განვითარების საიმედოობისა და რისკის შეფასება. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნუვერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი" 2011წ. 2011წ. .

ნ. დარსაველიძე, გ.ტყეშელაშვილი , ზ.შარაშენიძე. საქართველოში ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის ძირითადი მიმართულებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თეზისები. გვ.227.

გ. ტყეშელაშვილი, ნ. დარსაველიძე. საქართველოში ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის ძირითადი მიმართულებები. . 2002წ. თეზისები, 227 გვ.

მ. მოისწრაფიშვილი. საქართველოში ვიწროლიანდიანი რკინიგზების ქსელის განვითარება. სტუ. წ. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, გვ.162.

რ. ოთინაშვილი, იაშვილი მაგდა. საქართველოში მცირე ბიზნესის განვითარების ხელისშემშლელი ზოგიერთი ფაქტორის შესახებ, . ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, / აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2015წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი, N3, გვ.191-194.

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. საქართველოში სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების შესახებ მონაცემების სტატისტიკური დამუშავების საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2011წ. მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები 297–299.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი. საშენი და მოსაპირკეთებელი ქვები, მათი სახეები და ძირითადი თვისებები. სამშ. კონსტრ.კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. მშენებლობა და XXI საუკუნე. გვ. 5.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი. საშენი და მოსაპირკეთებელი ქვების გამოყენება და მათ მიმართ ტექნიკური მოთხოვნები. სამშ. კონსტრ.კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. ``მშენებლობა და XXI საუკუნე``, გვ. 3.

გ. იაშვილი, ბეთლემიძე ქ., ერმოლაევი ვ.. საწარმოთა მართვის გადაწყვეტილებების ხარისხის გაზრდის მექანიზმები.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

ქ. ქოქრაშვილი. საწარმოს პარტნიორის საკანონმდებლო პრობლემა ქართულ საკორპორაციო სამართალში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე ამოწვევები“ შრომების კრებული II. 2017წ. თბილისი.

ნ. ხუნდაძე, ლ.კაკაშვილი. საწვავი გაზების და მისი წვის პროდუქტების გავლენა გარემოზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. ქალი და XXI საუკუნე, შრომები, 176.

ნ. მაჭავარიანი, ნ. რაზმაძე, დ. რუხაძე. სახანძრო პროფილაქტიკა მშენებლობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები.

ა. აბრალავა, ზ. ჯორბენაძე. სახელმწიფო და კერძო პარტნიორული ურთიერთობის საკითხისათვის. . 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული II, თბ., 2017, გვ. 207-214.

ო. შონია. სახელმწიფო და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის დაგეგმვის პროცესის მოდელირება. სტუ-ს 80 წლისთავისათვის მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, გვ. 143 . 2002წ. .

შ. დოღონაძე. სახელმწიფო მართვის თეორია და მეთოდოლოგია . სტუ ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი; სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2007წ. სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება” # 3 გვ.16-23.