კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1113 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ოთინაშვილი, შაკიაშვილი თემურ, კაჭახიძე ჯაბა. სახელმწიფო მართვისა და ეკონომიკური განვითარების ურთიერთკავშირი. სტუ-ს ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ხელისუფლება და საზოგადოება . 2010წ. ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ,2010, გვ. 21.

გ. ბაღათურია, ს. ცხადაძე. სახელმწიფო პოლიტიკის სტრატეგიული დაგეგმვა - ბისმარკი. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2008წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ა. აბრალავა, ბ.გოდერძიშვილი. სახელმწიფო საინვესტიციო საქმიანობის რეალიზაციის ძირითადი ფორმები და ეკონოიმკური მექანიზმები. . 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული II, თბ., 2017, გვ. 201-206.

რ. ოთინაშვილი, ზეინკლიშვილი ლალი. სახელმწიფოს როლი ბიზნესის სოციალური ორიენტაციის პოლიტიკის სრულყოფაში. სტუ-ს ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ხელისუფლება და საზოგადოება. 2012წ. ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),2012, გვ.32.

მ. თალაკვაძე, გ.ბოკუჩავა. სახეხი იარაღების ზოგიერთი მახასიათებლების გავლენა ფოლადის ნამზადის ზედაპირული ფენის ხარისხზე. სპი-ს პროფესორ-მასწავლებელთა და წარმოების მუშაკთა მე-19 რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1975წ. .

ვ. ნათბილაძე, თ. თევზაძე. სახსრული და მოქნილი მანიპულატორის სივრცითი გადაადგილების სიზუსტის ანალიზის საკითხები. ნ. ზალდასტანიშვილის ხსოვნის აღსანიშნავად ტექნიკური კონფერენცია. 2001წ. .

გ. ბაღათურია, ლ. წიქარიძე. საჯარო მმართველობის თანამედროვე გამოწვევები საქართველოში და მათი გადაჭრის გზები. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

გ. ბაღათურია, ლ. წიქარიძე. საჯარო მმართველობის ძირითადი სისტემების შედარებითი ანალიზი. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2013წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ნ. გელოვანი, სხილაძე რ.. სვანეთში მოზარდი ხატოტის ფიტოქიმიური შესწავლა. სტუ-ს დაარსების 80 წლისადმი მიძღვნილი ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, . წ. თბილისი.

ლ. ბერიძე. სივრცული სურათის მისაღები ბოჭკოვან-ოპტიკური გასაზომი სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროპესორ-მასწავლებელთა . 2წ. .

ზ. გელიაშვილი, ნ.ობოლაშვილი, თ. ქარქუსაშვილი. სილიკაგელზე დამყნობილი ახალი 24-წევრიანი მაკროციკლური პოლიაზომეთინები. Republic conference of Young Scientists. Chemistry Today- 2011/ Georgian Technical University. Tbilisi, Georgia. 2011წ. Chemistry Today- გვ.69-71.

თ. გაბადაძე. სილიკატების ტექნოლოგიის მრეწველობის განვითარება. . საქართველოს ქიმიური მრეწველობა ,,მომავალი, აწმყო, წარსული”. . წ. გამ. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ.253-257.

ო. ხარაიშვილი. სიმინდის ჰიბრიდ ,,ენგურის" ნათესებში ფოსფორის მოძრავი ფორმების დინამიკა მდელოს ყავისფერ ნიადაგებში სარწყავ პირობებში. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2011წ. .

რ. კლდიაშვილი, ნ.გედევანიშვილი, კ.მეფარიშვილი. სოკოს საფუძველზე ახალი სამკურნალო-პროფილაქტიკური კვების პროდუქტები. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2015წ. გვ.1.

გ. ტალახაძე. სოციალური განწყობის როლო თანამედროვე საზოგადოებაში. სტუ-ს, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი . 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" 2012,2.

თ. აფხაიძე, ანა ვერულაშვილი. სოციალური რეკლამის მნიშვნელობა თანამედროვე საზოგადოებაში. ,,მსოფლიო და კავკასია". 2016წ. .

თ. აფხაიძე. სოციალური რეკლამის მნიშვნელობა თანამედროვე საზოგადოებაში. ,,მსოფლიო და კავკასია". 2016წ. .

null, მ. ცინცაძე, მ. ქოჩიაშვილი. სპექტროფოტომეტრული მეთოდით Fe(III) კომპლექსწარმოქმნის შესწავლა. სტუ-ს სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია , თბილისი. 2017წ. .

მ. ლომიძე. სპინი: სასურველი თუ რეალობა?! . .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),’’ 22 მაისი, 2009. 2009წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),’’ #1 (9), 2009. გვ.126-137. .

ნ. მაჭარაშვილი. სპი–ს პროფესორ–მასწავლებელთა და წარმოების მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია. ქ. თბილისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1981წ. .