კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1018 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. აგლაძე, გ. წურწუმია, ა. ბენაშვილი. ქალკოპირიტის სუსპენზიის ანოდური დაჟანგვის თავისებურებანი ელექტროლიტთა წყალხსნარებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. წ. მე–2 საერთაშორისო სიმპოზოუმი, მიძღვნილი რ. აგლაძის ხსოვნისადმი, 5 (444).

თ. აფხაიძე. ქართველები ქალაქ ხარბინში (გაზეთ დამოუკიდებელი საქართველოს მასალებისმიხედვით). ,,ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3". 2012წ. 36-39.

ნ. ხაზარაძე. ქართველების აღმნიშვნელი ძველი ბერძნული ტერმინები. სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ივანე გვარამაძის გარდაცვალებიდან მე-100 წლისთავისადმი. 2012წ. .

თ. სანიკიძე. ქართლის სამეფო კარის მხატვართუხუცესის შესახებ. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

მ. მარდაშოვა, უ. ზვიადაძე. ქართლისა და კახეთის საირიგაციო მასივებზე მოწეულ ხილსა და ბოსტნეულში მძიმე ტოქსიკური ლითონების შემცველობის ანალიზი. სტუ-ს ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის კათედრის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2004, გვ. 71 - 72. 2004წ. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემები. .

უ. ზვიადაძე, ???. ქართლისა და კახეთის საირიგაციო მასივებზე მოწეულ ხილსა და ბოსტნეულში მძიმე ტოქსიკური ლითონების შემცველობის ანალიზი. სტუ, . წ. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემები.

რ. ჩიხლაძე, ი.ვახტანგაძე. ქართული ბენტონიტური თიხებით ტრანსფორმატორის დაძველებული ზეთების რეგენერაცია. თბილისი ს.ტ.უ.. 2014წ. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

რ. ოთინაშვილი, კუტუბიძე შალვა. ქართული საადგილმამულო ბანკის ფუნქციები და მიზანი. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016 - ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ / სტუ, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2016წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი, N3,N4, გვ.63-67.

ნ. გზირიშვილი. ქართული ტიხრული მინანქარი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ახალი ტექნოლოგიები თანამეტროვე მრეწველობაში გვ.61.

ნ. გზირიშვილი, დემეტრაძე ლეილა. ქართული ფეხსაცმელი და სამკაული. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში გვ.58.

თ. სანიკიძე. ქართული წარმართული ტაძრების ერთი ჯგუფის გენეზისი და სტრუქტურული თავისებურებანი. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

თ. ხაჩიძე, რ.ჩიქოვანი, ნ.ხაჩიძე. ქარის ნაკადის ვექტორის მიმართულების და სიდიდის მიკროელექტრონული სენსორი.. სტუ-ს პროფესორ -მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1997წ. სტუ-ს პროფესორ -მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 1997წ. 2-4 ივნისი, ქ.თბილისი. გვ.10..

რ. კლდიაშვილი, ნ.გედევანისვილი,კ.მეფარიშვილი. ქიმიის როლი რესტავრაცია-კონსერვაციის დარგში.. სტუდენტთა 82 ე საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია.. 2015წ. თბილისი 8-9 სექტემბერი.

ო. მიქაძე, ბ. გოგიჩაშვილი, გ. ლომთათიძე, გ. წნორიაშვილი. ქიმიურ-მეტალურგიული წარმოების ნარჩენების გადამუშავებისას გამოყოფილი აირების გოგირდის ოქსიდებისაგან გაწმენდა ნამუშევარი საფლოტაციო ხსნარით.. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნ.-ტექნ. კონფერენცია. 0წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, გამომცემლობა .

ზ. გოგუა, გ.გოგუა, გ.ილურიძე. ქიმიური ბმების შესუსტება და მყარი სხეულების გაფართოების ახლებური ახსნა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. სტუ 80-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. გვ.115..

ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე. ქიმიური ელემენტებისა და მათი ნაერთების გამოყენება მედიცინაში . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები“, სტუ. წ. .

მ. ბერეჟიანი, ი. თავართქილაძე, მ. თავართქილაძე. ქიმიური ტექნოლოგიის ძირითადი პროცესების მათემატიკური მოდელირება და პროგრამული უზრუნველყოფა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1999წ. სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გამოყენებითი პროგრამული ტექნოლოგიები SofTEC’99”, თბილისი, 22-23 ივნისი, 1999, 3 გვ..

რ. ჭყოიძე, ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. ღერძსიმეტრიულ დატვირთვაზე მომუშავე მილების გაანგარიშება ჰუკის მარტივი კანონის გამოყენებით.. სტუ. სპროფ-მასწავლებლების ღია საიუბილეო სამეცნიენ.ტექნ. კონფერენცია. 2002წ. თეზისი.

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია. ღია პროფილის თხელკედლიანი ღეროების შეზღუდული გრეხა დრეკად პლასტიკურ სტადიაში. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადსმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები I. 2012წ. .