კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1157 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. პოჩოვიანი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. საქართველო, თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, (II ნაწილი) (ISSN 978-9941-20-098-4), 463-364 გვ.

ი. კვესელავა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის კათედრის 5 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია.. სასტენდო მოხსენება, სტუ, თბილისი. 2007წ. .

ს. პოჩოვიანი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. თბილისი, სტუ, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები (ISSN 1512-0996), 69-70, 139-141 გვ.

გ. გოგიჩაიშვილი, ს. პოჩოვიანი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 35-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979), №1 (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 35-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია); 11-14, 14-15, 215-216 გვ.

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 35-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები (ISSN 1512-3979), №1 (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსებიდან 35-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია); 14-15, 82-85 გვ.

მ. აბუთიძე. საქართველოს უადრესი ეკლესიები . საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლისთავი; სტუ-ს თეოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი. 2017წ. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლისთავი, თეზისები, 15-16.

მ. აბუთიძე. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში დაცული დავითნის მინაწერები. სტუ. 1997წ. თეზისები.

ბ. ფიფია, ხელმ.-ბი : ი. ლომიძე , გ. ხელიძე.. საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის შეფასების სრულყოფის შესახებ. “ახალგაზრდა ექსპერტების როლი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის განვითარებაში” / USAID, G4G . 2017წ. თბილისი.

გ. მაღალაშვილი. საქართველოში არსებული არატრადიციული ბუნებრივი მინერალური კომპონენტების გამოყენება და მათ ბაზაზე მიღებული ხელოვნური ნიადაგის (სუფსტრატის) წარმოება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. გვ. 89-98.

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი. საქართველოში გავრცელებული ვაშლის ძირითადი ჯიშების შენახვიუნარიანობა და ეკოქიმიური ექსპერტიზა. სტუ, სტუდენტთა მე- 80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. გვ. 88.

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე. საქართველოში გამავალი ბაქო-თბილისი-ერზერუმის სატრანსპორტო დერეფნის მოწყვლად უბნებზე ეროზიული პროცესების განვითარების საიმედოობისა და რისკის შეფასება. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნუვერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი" 2011წ. 2011წ. .

ნ. დარსაველიძე, გ.ტყეშელაშვილი , ზ.შარაშენიძე. საქართველოში ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის ძირითადი მიმართულებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თეზისები. გვ.227.

გ. ტყეშელაშვილი, ნ. დარსაველიძე. საქართველოში ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის ძირითადი მიმართულებები. . 2002წ. თეზისები, 227 გვ.

მ. მოისწრაფიშვილი. საქართველოში ვიწროლიანდიანი რკინიგზების ქსელის განვითარება. სტუ. წ. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, გვ.162.

რ. ოთინაშვილი, იაშვილი მაგდა. საქართველოში მცირე ბიზნესის განვითარების ხელისშემშლელი ზოგიერთი ფაქტორის შესახებ, . ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, / აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2015წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი, N3, გვ.191-194.

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. საქართველოში სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების შესახებ მონაცემების სტატისტიკური დამუშავების საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2011წ. მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები 297–299.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი. საშენი და მოსაპირკეთებელი ქვები, მათი სახეები და ძირითადი თვისებები. სამშ. კონსტრ.კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. მშენებლობა და XXI საუკუნე. გვ. 5.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი. საშენი და მოსაპირკეთებელი ქვების გამოყენება და მათ მიმართ ტექნიკური მოთხოვნები. სამშ. კონსტრ.კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. ``მშენებლობა და XXI საუკუნე``, გვ. 3.

გ. იაშვილი, ბეთლემიძე ქ., ერმოლაევი ვ.. საწარმოთა მართვის გადაწყვეტილებების ხარისხის გაზრდის მექანიზმები.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.

ქ. ქოქრაშვილი. საწარმოს პარტნიორის საკანონმდებლო პრობლემა ქართულ საკორპორაციო სამართალში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე ამოწვევები“ შრომების კრებული II. 2017წ. თბილისი.