კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. დოღონაძე. სახელმწიფო მართვის ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში. სტუ ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი; ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; სამეცნიერო ჟურნალი ”ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2008წ. .

რ. ოთინაშვილი, შაკიაშვილი თემურ, კაჭახიძე ჯაბა. სახელმწიფო მართვისა და ეკონომიკური განვითარების ურთიერთკავშირი. სტუ-ს ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ხელისუფლება და საზოგადოება . 2010წ. ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) ,2010, გვ. 21.

გ. ბაღათურია, ს. ცხადაძე. სახელმწიფო პოლიტიკის სტრატეგიული დაგეგმვა - ბისმარკი. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2008წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ა. აბრალავა, ბ.გოდერძიშვილი. სახელმწიფო საინვესტიციო საქმიანობის რეალიზაციის ძირითადი ფორმები და ეკონოიმკური მექანიზმები. . 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული II, თბ., 2017, გვ. 201-206.

რ. ოთინაშვილი, ზეინკლიშვილი ლალი. სახელმწიფოს როლი ბიზნესის სოციალური ორიენტაციის პოლიტიკის სრულყოფაში. სტუ-ს ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ხელისუფლება და საზოგადოება. 2012წ. ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),2012, გვ.32.

მ. თალაკვაძე, გ.ბოკუჩავა. სახეხი იარაღების ზოგიერთი მახასიათებლების გავლენა ფოლადის ნამზადის ზედაპირული ფენის ხარისხზე. სპი-ს პროფესორ-მასწავლებელთა და წარმოების მუშაკთა მე-19 რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1975წ. .

ვ. ნათბილაძე, თ. თევზაძე. სახსრული და მოქნილი მანიპულატორის სივრცითი გადაადგილების სიზუსტის ანალიზის საკითხები. ნ. ზალდასტანიშვილის ხსოვნის აღსანიშნავად ტექნიკური კონფერენცია. 2001წ. .

ნ. ხოლუაშვილი. საჯარო და კერძო სამართლის იურიდიული პირების რეორგანიზაციის თავისებურაბა. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია "თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა". 2016წ. თბილისი.

გ. ბაღათურია, ლ. წიქარიძე. საჯარო მმართველობის თანამედროვე გამოწვევები საქართველოში და მათი გადაჭრის გზები. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

გ. ბაღათურია, ლ. წიქარიძე. საჯარო მმართველობის ძირითადი სისტემების შედარებითი ანალიზი. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2013წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ნ. გელოვანი, სხილაძე რ.. სვანეთში მოზარდი ხატოტის ფიტოქიმიური შესწავლა. სტუ-ს დაარსების 80 წლისადმი მიძღვნილი ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, . წ. თბილისი.

ლ. ბერიძე. სივრცული სურათის მისაღები ბოჭკოვან-ოპტიკური გასაზომი სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროპესორ-მასწავლებელთა . 2წ. .

ზ. გელიაშვილი, ნ.ობოლაშვილი, თ. ქარქუსაშვილი. სილიკაგელზე დამყნობილი ახალი 24-წევრიანი მაკროციკლური პოლიაზომეთინები. Republic conference of Young Scientists. Chemistry Today- 2011/ Georgian Technical University. Tbilisi, Georgia. 2011წ. Chemistry Today- გვ.69-71.

თ. გაბადაძე. სილიკატების ტექნოლოგიის მრეწველობის განვითარება. . საქართველოს ქიმიური მრეწველობა ,,მომავალი, აწმყო, წარსული”. . წ. გამ. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ.253-257.

ო. ხარაიშვილი. სიმინდის ჰიბრიდ ,,ენგურის" ნათესებში ფოსფორის მოძრავი ფორმების დინამიკა მდელოს ყავისფერ ნიადაგებში სარწყავ პირობებში. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2011წ. .

მ. ბალახაშვილი, ჯიმი ანელი. სინერგიული ეფექტები ელექტროგამტარი რეზონების ელექტოგამტარებლობასა და მექანიკურ თვისებებში. 76-ე სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2008წ. .

რ. კლდიაშვილი, ნ.გედევანიშვილი, კ.მეფარიშვილი. სოკოს საფუძველზე ახალი სამკურნალო-პროფილაქტიკური კვების პროდუქტები. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2015წ. გვ.1.

გ. ტალახაძე. სოციალური განწყობის როლო თანამედროვე საზოგადოებაში. სტუ-ს, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი . 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" 2012,2.

თ. აფხაიძე, ანა ვერულაშვილი. სოციალური რეკლამის მნიშვნელობა თანამედროვე საზოგადოებაში. ,,მსოფლიო და კავკასია". 2016წ. .

თ. აფხაიძე. სოციალური რეკლამის მნიშვნელობა თანამედროვე საზოგადოებაში. ,,მსოფლიო და კავკასია". 2016წ. .