კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბერიძე. სივრცული სურათის მისაღები ბოჭკოვან-ოპტიკური გასაზომი სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროპესორ-მასწავლებელთა . 2წ. .

ზ. გელიაშვილი, ნ.ობოლაშვილი, თ. ქარქუსაშვილი. სილიკაგელზე დამყნობილი ახალი 24-წევრიანი მაკროციკლური პოლიაზომეთინები. Republic conference of Young Scientists. Chemistry Today- 2011/ Georgian Technical University. Tbilisi, Georgia. 2011წ. Chemistry Today- გვ.69-71.

თ. გაბადაძე. სილიკატების ტექნოლოგიის მრეწველობის განვითარება. . საქართველოს ქიმიური მრეწველობა ,,მომავალი, აწმყო, წარსული”. . წ. გამ. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, გვ.253-257.

ო. ხარაიშვილი. სიმინდის ჰიბრიდ ,,ენგურის" ნათესებში ფოსფორის მოძრავი ფორმების დინამიკა მდელოს ყავისფერ ნიადაგებში სარწყავ პირობებში. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2011წ. .

მ. ბალახაშვილი, ჯიმი ანელი. სინერგიული ეფექტები ელექტროგამტარი რეზონების ელექტოგამტარებლობასა და მექანიკურ თვისებებში. 76-ე სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2008წ. .

რ. კლდიაშვილი, ნ.გედევანიშვილი, კ.მეფარიშვილი. სოკოს საფუძველზე ახალი სამკურნალო-პროფილაქტიკური კვების პროდუქტები. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2015წ. გვ.1.

გ. ტალახაძე. სოციალური განწყობის როლო თანამედროვე საზოგადოებაში. სტუ-ს, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი . 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" 2012,2.

თ. აფხაიძე, ანა ვერულაშვილი. სოციალური რეკლამის მნიშვნელობა თანამედროვე საზოგადოებაში. ,,მსოფლიო და კავკასია". 2016წ. .

თ. აფხაიძე. სოციალური რეკლამის მნიშვნელობა თანამედროვე საზოგადოებაში. ,,მსოფლიო და კავკასია". 2016წ. .

ქ. თელია. სოციალური როლების გავლენა პიროვნებაზე. მსოფლიო და კავკასია . 2018წ. .

null, მ. ცინცაძე, მ. ქოჩიაშვილი. სპექტროფოტომეტრული მეთოდით Fe(III) კომპლექსწარმოქმნის შესწავლა. სტუ-ს სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია , თბილისი. 2017წ. .

მ. ლომიძე. სპინი: სასურველი თუ რეალობა?! . .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),’’ 22 მაისი, 2009. 2009წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),’’ #1 (9), 2009. გვ.126-137. .

ნ. მაჭარაშვილი. სპი–ს პროფესორ–მასწავლებელთა და წარმოების მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია. ქ. თბილისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1981წ. .

თ. კოხრეიძე, ლ. მებონია. სტატიკური ტირისტორული აგზნების სისტემით ჰიდროგენერატორის მუშაობა ავარიულ რეჟიმში. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული . 2016წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 1 გვ..

. სტუ – ის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფეცორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო–ტექნიკური საიუბილეო კონფერენცია. . 0წ. .

ა. ფიცხელაური. სტუდენტთა 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ა. ფიცხელაური. სტუდენტთა 78-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

თ. ისაკაძე. სტუდენტთა 87-ე საერთაშორისო კონფერენცია (შრომათა კრებული) . თბილისი ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2015წ. საყოფაცხოვრებო მაცივარი მანქანების ენერგომომარაგების შემცირება კონდენსატორების გაცივების ინტენსიფიკაციის მეთოდით..

თ. ისაკაძე. სტუდენტთა 89-ე საერთაშორისო კონფერენცია (შრომათა კრებული) . თბილისი ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2017წ. ნახშირბადის დიოქსიდზე მომუშავე მაცივარი მანქანები.

ი. მოსაშვილი, მჭედლიშვილი ნინო, ჩაჩავა ნინო. სტუდენტთა მობილობა ორმაგი დიპლომის მხარდაჭერით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტატეგიები და გამოწვევები“. . 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.