კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. თალაკვაძე, გ. ბოკუჩავა. ტემპერატურული ველის კვლევა მასალების ხეხვისას. ოქტომბრის რევოლუციის 60 წლისადმი მიძღვნილი ამიერკავკასიის რესპუბლიკების უმაღლესი სასწავლებლების მე-19 სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1977წ. .

მ. თალაკვაძე. ტემპერატურული ველის კვლევა სალი შენადნობის ხეხვისას. წქრმოების მუშაკთა და სპი-ს პროფესორ-მასწავლებელთა 22-ე რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1979წ. .

თ. მათითაიშვილი, ი. ლაგვილავა, ი. იარდალაშვილი, ე. ელიზბარაშვილი. ტეტრაკისაზოსაღებრების ერთსტადიანი სინთეზი. Symposium on organic chemistry, Sighnaghi, Georgia. 2009წ. p. 46-47.

ი. ლაგვილავა, თ. მათითაიშვილი, ი. იარდალაშვილი, ე. ელიზბარაშვილი.. ტეტრაკისაზოსაღებრების ერთსტადიანი სინთეზი. . სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. თეზისები. სიღნაღი, სტუ. 2009წ. 16 ოქტომბერი, ,გვ. 46-47..

ნ. ნადარეიშვილი, ძიძიკაშვილი ნოდარ. ტექნოლოგიური პლატფორმების გავლენა ინოვაციური კლასტერების ფორმირებაზე. . სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების შრომების კრებულიI. "გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. №1. გვ. 132-137. .

ნ. ნადარეიშვილი, ძიძიკაშვილი ნოდარ. ტექნოლოგიური პლატფორმების გავლენა ინოვაციური კლასტერების ფორმირებაზე. . სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების შრომების კრებულიI. "გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. №1. გვ. 132-137. .

ნ. გაჩეჩილაძე. ტოქსიკური მეტალები ნატახტრისა და მუხრანის ველის ნიადაგებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, გამომცემლობა ''ტექნიკური უნივერსიტეტი'', 86გვ..

ა. ბიბილაშვილი, ვ. დავითაია. ტრადიციის პრობლემა პოსტფუნქციონალიზმის პერიოდში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. 2017წ. არქიტექტურისა და ქალაქმშენებლობის თანამედოვე პრობლემები, #7 .

რ. თაბუკაშვილი. ტრანსლაცია როგორც ინტერკულტურული კომუნიკაცია და ტრანსლატორის კომპეტენციები კულტურაში. საერთაშორისო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. კონფერენციია "მსოფლიო და კავკასია" მასალები.

რ. ჩიხლაძე, null, ა.ჭაფანძე. ტრანსფორმატორის ზეთის ელექტრული სიმტკიცის გამსაზღვრის თავისებურებები. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. თბილისი სტუ.

რ. ჩიხლაძე, გ.სულაძე. ტრანსფორმატორის ზეთის სიბლანტის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე. თბილისი ს.ტ.უ.. 2009წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 77-ე სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული.

რ. ჩიხლაძე, ნ.ლურსმანაშვილი. ტრანსფორმატორის ზეთში ნაწილობრივი გარღვევით აირების გამოყოფა. თბილისი ს.ტ.უ.. 2014წ. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

რ. ჩიხლაძე, გ.გურასპაშვილი. ტრანსფორმატორის საექსპლუატაციო ზეთის V/ρ და tgδ -ს დამოკიდებულება ტემპერატურაზე.. თბილისი ს.ტ.უ.. 2008წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 76-ე სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული.

გ. მაღალაშვილი, ჯ. კაკულია, ლ. ქართველიშვილი, ვ. თოთიბაძე, ნ. ლომიძე. ტრაქიტების ბიო-გადამუშავების შესაძლებლობის დადგენა კალიუმის ნაერთების მიღების მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. გვ. 139-141.

ვ. ნაჭყებია, გვარამაძე ელენე. ტუმბოს სხვადასხვა რეჟიმში მუშაობის ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. სტუ-ს 76-ე სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია, თეზისების კლებული.

ე. მალანია, თ.ქობლინიძე. ტურიზმის პოლოტიკა და სახელმწიფო რეგულირება. . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკ-ის საერთაშორისო-სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. ტ 56. 2011წ. ტ 56.

ხ. ბერიშვილი. ტურიზმის როლი ბიზნესის განვითარებაში(საქართველოს მაგალითზე).. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. წ. ტურიზმის ეკონომიკა და ბიზნესი. 2010. გვ.201–206.

გ. სადუნიშვილი. უბნობრივ ერთგვაროვანი დრეკადი სხეული აკუსტიკურ ველში. სტუ. 1993წ. .

. უნივერსიტეტი,ქალური ინტუიციის როლი ინვესტიციური პროექტების რეალიზაციის რისკის მართვაში, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. .

მ. დინუაშვილი, ზ. კიკნაძე, ლ. ბერიძე. ურბანული განვითარების ობიექტებზე გარემოს ენერგეტიკული ზემოქმედების ამსახველი ალგორითმები (გეომეტრიული გარდაქმნების ფორმალიზმი CAD სისტემებში). არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. თბილისის არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები.. 2010წ. სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები.