კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1154 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ისაკის ძე მიქაძე, ა.კანდელაკი, ჯ.ბაღდავაძე, ლ.რუხაძე. სუფთა ლითონების მიღების ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. .

გ. ჩიტაიშვილი. სფერული მექანიზმების ბარბაცოვანი წერტილების მდებარეობის განსაზღვრა. 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თეზისების კრებული ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

მ. თალაკვაძე, გ. ბოკუჩავა. ტემპერატურული ველის კვლევა მასალების ხეხვისას. ოქტომბრის რევოლუციის 60 წლისადმი მიძღვნილი ამიერკავკასიის რესპუბლიკების უმაღლესი სასწავლებლების მე-19 სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1977წ. .

მ. თალაკვაძე. ტემპერატურული ველის კვლევა სალი შენადნობის ხეხვისას. წქრმოების მუშაკთა და სპი-ს პროფესორ-მასწავლებელთა 22-ე რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1979წ. .

თ. მათითაიშვილი, ი. ლაგვილავა, ი. იარდალაშვილი, ე. ელიზბარაშვილი. ტეტრაკისაზოსაღებრების ერთსტადიანი სინთეზი. Symposium on organic chemistry, Sighnaghi, Georgia. 2009წ. p. 46-47.

ი. ლაგვილავა, თ. მათითაიშვილი, ი. იარდალაშვილი, ე. ელიზბარაშვილი.. ტეტრაკისაზოსაღებრების ერთსტადიანი სინთეზი. . სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. თეზისები. სიღნაღი, სტუ. 2009წ. 16 ოქტომბერი, ,გვ. 46-47..

ნ. ნადარეიშვილი, ძიძიკაშვილი ნოდარ. ტექნოლოგიური პლატფორმების გავლენა ინოვაციური კლასტერების ფორმირებაზე. . სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების შრომების კრებულიI. "გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. №1. გვ. 132-137. .

ნ. ნადარეიშვილი, ძიძიკაშვილი ნოდარ. ტექნოლოგიური პლატფორმების გავლენა ინოვაციური კლასტერების ფორმირებაზე. . სტუ. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების შრომების კრებულიI. "გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. №1. გვ. 132-137. .

ნ. გაჩეჩილაძე. ტოქსიკური მეტალები ნატახტრისა და მუხრანის ველის ნიადაგებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, გამომცემლობა ''ტექნიკური უნივერსიტეტი'', 86გვ..

ა. ბიბილაშვილი, ვ. დავითაია. ტრადიციის პრობლემა პოსტფუნქციონალიზმის პერიოდში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. 2017წ. არქიტექტურისა და ქალაქმშენებლობის თანამედოვე პრობლემები, #7 .

რ. თაბუკაშვილი. ტრანსლაცია როგორც ინტერკულტურული კომუნიკაცია და ტრანსლატორის კომპეტენციები კულტურაში. საერთაშორისო კონფერენცია "მსოფლიო და კავკასია". 2011წ. კონფერენციია "მსოფლიო და კავკასია" მასალები.

რ. ჩიხლაძე, null, ა.ჭაფანძე. ტრანსფორმატორის ზეთის ელექტრული სიმტკიცის გამსაზღვრის თავისებურებები. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. თბილისი სტუ.

რ. ჩიხლაძე, გ.სულაძე. ტრანსფორმატორის ზეთის სიბლანტის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე. თბილისი ს.ტ.უ.. 2009წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 77-ე სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული.

რ. ჩიხლაძე, ნ.ლურსმანაშვილი. ტრანსფორმატორის ზეთში ნაწილობრივი გარღვევით აირების გამოყოფა. თბილისი ს.ტ.უ.. 2014წ. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

რ. ჩიხლაძე, გ.გურასპაშვილი. ტრანსფორმატორის საექსპლუატაციო ზეთის V/ρ და tgδ -ს დამოკიდებულება ტემპერატურაზე.. თბილისი ს.ტ.უ.. 2008წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 76-ე სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული.

გ. მაღალაშვილი, ჯ. კაკულია, ლ. ქართველიშვილი, ვ. თოთიბაძე, ნ. ლომიძე. ტრაქიტების ბიო-გადამუშავების შესაძლებლობის დადგენა კალიუმის ნაერთების მიღების მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. გვ. 139-141.

ვ. ნაჭყებია, გვარამაძე ელენე. ტუმბოს სხვადასხვა რეჟიმში მუშაობის ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. სტუ-ს 76-ე სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია, თეზისების კლებული.

ე. მალანია, თ.ქობლინიძე. ტურიზმის პოლოტიკა და სახელმწიფო რეგულირება. . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკ-ის საერთაშორისო-სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. ტ 56. 2011წ. ტ 56.

ხ. ბერიშვილი. ტურიზმის როლი ბიზნესის განვითარებაში(საქართველოს მაგალითზე).. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. წ. ტურიზმის ეკონომიკა და ბიზნესი. 2010. გვ.201–206.

გ. სადუნიშვილი. უბნობრივ ერთგვაროვანი დრეკადი სხეული აკუსტიკურ ველში. სტუ. 1993წ. .