კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

შ. ნემსაძე, შ. ნემსაძე, შ. ნემსაძე. თვითგაციებადი მობილური პლაზმატრონი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. უახლოესი ტექ¬ნო¬ლო¬გიები-XXI. მოხსე¬ნებათა თეზისები, თბილისი, გვ.5.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.გაბრიჭიძე, ი.ბოჭორიშვილი. ინერტული სამშენებლო მასალების ოპოვებისა და ტრანსპორტის მოწყობილობა. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 0,5 გვ..

გ. იაშვილი, თ. იაშვილი. ინტეგრირებული და კორპორაციული სტრუქტურები საერთაშორისო ბიზნესში. სტუ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". . 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

ვ. ფადიურაშვილი, სარიშვილი, გარსევანიშვილი. კვების პროდუკტების დაბინძურების ექსპერტიზუ-ლი კონტროლი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კომფერენცია. 2011წ. .

ვ. ფადიურაშვილი, სარიშვილი, ხუბოლოვი, ერემეიშვილი. კვების პროდუკტების საკონტროლო თანამედროვე აპარატურა და მისი მომსახურება. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კომფერენცია. 2011წ. .

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, ჯ.კერესელიძე, თ.წივწივაძე, რ.კურტანიძე, ე.თოფურია, თ.გიორგაძე, ი.შარია. კომპიუტერული ქიმიის მეთოდების გამოყენება ზოგიერთი ჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის თვისებების შესწავლისთვი. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ. 86. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ. 86.

რ. ჭყოიძე, ნ. ბერიშვილი. კონსტრ.ელემენტ.ანგარ. მეორადი ძაბვების გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. სამეც.- საკვ. თემის ანგარიში,სახ სარეგ .

რ. ჭყოიძე, თ. ბაციკაძე, ს. უთმელიძე. კოჭის ზიდვის უნარის შესახებ. სტუ. სტუდენტთა №79 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. თეზისები.

მ. შავლაყაძე. მანგანუმშემცველი მასალების განმსაზღვრელი თვისებებისა და ხსნადობის პროცესის შესწავლა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი. კერამიკა1. თბილისი, 1(22)..

ა. ნადირაძე, ნ.რაზმაძე. მაპლასტიფიცირებელი დანამატების გამოყენება ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციებში. სტუ,სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 0წ. მოხსენებები .

თ. მენაბდე, რ. ჟვანია. მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. სტუ. 2011წ. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თეზისების კრებული. ISBN 978-9941-14-937-, გვ.117-118..

ნ. რურუა. მატარებლების მოძრაობის უსაფრთხოების პირობების ამაღლებისა და რელსების ცვეთის ინტენსიურობის შემცირების ღონისძიებები საუღელტეხილო უბნებზე. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები,. 2002წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 15-18 მაისი 2002.-გვ. 160..

ი. ირემაშვილი, ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ა. საკანდელიძე. მაღალი სიმტკიცის ბეტონის დაპროექტების ზოგიერთი საკითხები. სტუ, საქ. მეცნ. აკადემია, საქ. საინჟ. აკადემია. წ. სამშ. კონსტრ. კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნ.სამეცნ–ტექნ. კონფ., გვ. 78-82 .

ა. სურმავა. მდ. მტკვარში ჩაღვრილი ნავთობის გავრცელების რიცხვითი მოდელირება. აკადემიკოს გივი სვანიძის დაბადებიდან 90 წლისთა¬ვისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”. 27 - 29 სექტემბერი. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები . წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები ტ. 117..

გ. გავარდაშვილი. მდინარე მლეთის-ხევის წყალშემკრებ აუზში ეროზიული კერის საინჟინრო გეოლოგიური შეფასება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. წ. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომათა კრებული მიძღვნილი ი. ბუაჩიძის დაბადებიდან 100 წლის აღსანიშნავად. 6 გვ..

ზ. ვარაზაშვილი, ზ. ვარაზაშვილი, რ.დიაკონიძე, მ.შავლაყაძე, ლ.წულუკიძე. მდინარე ნაოხრევისწყლის და ვალე 2-სა და სოფ. ნაოხრევს შორის მოძიებულ წყალშემკრებ აუზებში მიმდინარე ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება და მოსალოდნელ ღვარცოფში არსებული ქვის ჩანართების რაოდენობისა და მოცულობის დადგენა მათი კონფიგურაციის მხედველობაში მიღებით . საქართვეს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” შრომები. თბილისი, გვ. 194-197..

გ. გავარდაშვილი. მდინარე ცხენისწყალზე ცაგერის რაიონის სოფელ ჭალისთავში წყალდიდობის საწინააღმდეგო ღონისძიებები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. გვ. 274-276.

კ. ხაზალია, ხვიჩა აშორდია. მდინარის კალაპოტის (ზღვისპირა და ტბისპირა შელფის) ეროზირებული უბნების დაცვა ბეტონის ლოდებით. ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი'. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული გვ.20.

გ. ცინცაძე, ი.შარია. მეტა-ნიტრობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან (მნბჰ) და მეტანიტრობენზალდეჰიდის მეტანიტრობენზოილჰიდრაზონთან (მნბამნბჰ) კობალტის და ნიკელის კოორდინაციული ნაერთები. სტუ-ს 80 წლისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. გვ.82-83. წ. .

ი. ირემაშვილი, თ. ჟორდანია, ა. მონიავა. მზის ენერგიის გამოყენება ბეტონის გამყარების დასაჩქარებლად მარტივი ტექნოლოგიების მეშვეობით. სტუ, საქ. მეცნ. აკადემია, საქ. საინჟინრო აკადემია. წ. სამშ. კონსტრ. კათედრის 75 წლისადმი მიძღვ. სამეცნიერო–ტექნიკური კონფ. გვ. 104-108 .