კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ახობაძე, ო. ზუმბურიძე. ურბანული სისტემა და ზოგადსისტემური კანონზომიერებანი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. "განათლება", N2.

მ. ახობაძე. ურბანული სისტემის მდგრადობა, სტრუქტურული ცვლილებები და ქაოსი. "არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". 2011წ. N1 (გვ. 11-16).

თ. სანიკიძე. უფლისციხის აღმშენებლობის ძირითადი ეტაპები. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

თ. აბუაშვილი. უძრავი ქონების ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მეთოდები. საერთაშორისო კონფერენცია, IEC-2013. `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. . 2014წ. ჟურნ. ”ბიზნეს-ინჟინერინგი”, თბ., 2014, N1, 5 გვ..

ი. გოგოლაძე. უძრავი ქონების ღირებულების კრიტერიუმები და მათი ანალიზი. ღია სამეცნიერო კონფერენცია "სტუდენტური დღეები 2004", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

გ. ბაღათურია, ო. ბაღათურია. ფ. დ. რუზველტი - ,,დიდი დეპრესიის" გამარჯვებული. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ა. ედიბერიძე, გ. ჭიკაძე, ი. კუცია. ფასების მოდელირება ეკონომიკაში. საქართვლოს ტექნ. უნივერსიტეტის დაარსების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთ.სამეცნ.კონფერენციის შრომები.თბილისი.. 2012წ. 253–257.

გ. იაშვილი, ი. ბრეგაძე, ბ. შერაზადაშვილი. ფასთწარმოქმნა მომსახურების სფეროში. სტუ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". . 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია .

ი. ბაზღაძე, ლ. გვერდწითელი, ი.გაგუა, ჯ.გუგეშიძე. ფაქიზი ქვის კერამიკული ქარხნის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი, გვ:41-44.

ი. ბაზღაძე, ლ. გვერდწითელი,, ი. გაგუა,, ჯ. გუგეშიძე. ფაქიზი ქვის კერამიკული ქარხნის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია. 2009წ. თბილისი. გვ. 41-44.

რ. თაბუკაშვილი. ფემინისტური ლინგვისტიკა - ინტერდისციპლინარული მეცნიერება. სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეციალური ნომერი.

ი. გოცირიძე. ფენილკეტონურიაზე სკრინინგის მონაცემთა ბაზის სისტემა. ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008. 2008წ. .

ვ. შუბითიძე, ჯამბულ ნაჭყებია. ფერადი რევოლუციების შედეგები პოსტ-სოციალისტურ სივრცეში. მსოფლიო და კავკასია. 2011წ. .

ი. ბერძენიშვილი, ნ. კვინიკაძე, ქ. ციცვიძე. ფერმენტების კატალიზური აქტიურობის საკითხისათვის. სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი. 2007წ. პროგრამა, გვ. 20.

ო. ნახუცრიშვილი. ფეხმავლებისა და ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის გავლენა საზოგადოებრივი ცენტრების გეგმარებით სტრუქტურაზე. სტუ–ს სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 1972წ. .

გ. იაშვილი, ერმოლაევი ვ.. ფირმების და კომპანიების მუშაობის ეფექტურობის შეფასების მეთოდი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა გვ..67-73.

. ფირფიტების და გარსების დრეკადი რხევები. სპროფ-მასწავლებლების ღია საიუველირო სამეცნიენ.ტექნ. კონფერენცია. 2002წ. თეზისები.

. ფირფიტების რხევა. სტუ, რესპუბლიკური სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენცია. 2001წ. სამსენებლო კონსტრუქციები, თეზისები, 19-20.

. ფირფიტის ნორმალური რხევები მეორადი ძაბვების გათვალისწინებით. სტუ. საერთ. სიმპოზიუმი. 2001წ. თხელკედნიანი სივრცითი სისტემების პრობლემები. შრომები, 4-5.

მ. ონიანი. ფლოტაციის პროცესის ოპტიმიზაციის საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი", გვ.65-66.