კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1018 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ნატროშვილი. “ინტერტექსტუალურ კავშირთა თავისებურებანი ინგლისურენოვან პრესაში”, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. . 2012წ. .

მ. მელქაძე. “კლდის უბნის ბეთლემის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანების პრობლემები”. ირაკლი ციციშვილის სახელობის სამეცნიერო კონფერენცია. 2004წ. მცხეთა;.

მ. მელქაძე. “კლდის უბნის ბეთლემის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანების პრობლემები” “ქალაქგეგმარებითი ინსინუაციები თბილისის კონტექსტში”. . ირაკლი ციციშვილის სახელობის სამეცნიერო კონფერენცია. 2005წ. მცხეთა.

N. Lomsadze, ნ.ბოჭორიშვილი. “კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენება უცხო ენის სწავლებისას”.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები -4”. 2014წ. .

მ. ჩეჩელაშვილი. “რეგიონის ეკონომიკური სტრუქტურის ფორმირება და სრულყოფა”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული სასემინარო მოხსენება. 2011წ. .

მ. მელქაძე, ნ. თევზაძე. “რელიეფიანი ქალაქის წარმოჩენის მეთოდოლოგია”. სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია: არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2011წ. თბილისი.

მ. მელქაძე. “საცხოვრებელი სახლების ტიპები გარემოსთან მიმართებაში”. სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია: არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2011წ. თბილისი.

მ. მელქაძე, ნ. თევზაძე;. “ტერასული ქალაქის ხასიათი, წარმოჩენის მეთოდოლოგია და განვითარების ასპექტები” ; . სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია: არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2010წ. თბილისი.

მ. მელქაძე. “ქალაქური კვარტალის განვითარების ისტორია”. . ირაკლი ციციშვილის სახელობის სამეცნიერო კონფერენცია. 2003წ. მცხეთა;.

მ. მელქაძე. “ქალაქური სილუეტის ოქროს შუალედი თბილისისათვის”. ირაკლი ციციშვილის სახელობის სამეცნიერო კონფერენცია. 2006წ. მცხეთა.

N. Lomsadze, ნ.ბოჭორიშვილი. ”Computer assisted language teaching and learning aspects in technical faculties”.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “მსოფლიო და კავკასია”. 2013წ. გვ.179-180.

თ. მენაბდე. ”უმაღლეს სასწავლებელში განათლების ხარისხის მართვის საკითხები სწავლების ბოლონიის სისტემაზე გადასვლის პირობებში. სტუ. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები”თბილისი, საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსი-ტეტი”, თეზისების კრებული”,. გვ.92-93.

. ”უმაღლეს სასწავლებელში განათლების ხარისხის მართვის საკითხები სწავლების ბოლონიის სისტემაზე გადასვლის პირობებში. სტუ. 2011წ. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”,”შრომები”, ISBN 978-9941-14-942-9, გვ.67-69. .

თ. მენაბდე. ”უმაღლეს სასწავლებელში განათლების ხარისხის მართვის საკითხები სწავლების ბოლონიის სისტემაზე გადასვლის პირობებში”. . სტუ. 2010წ. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები” თბილსი, საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”,”შრომები”, ISBN 978-9941-14-942-9, გვ.67-69.

ნ. გომართელი. „აბრეშუმის გზა – ცოტა რამ ისტორიიდან“. სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2015წ. .

მ. თოფჩიშვილი. „ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები“ . სტუდენტთა ღია 84-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 31 მაისი, 2016.. 2016წ. .

მ. დავითაია. „გარემოს ფსიქოლოგიის საკითხისათვის“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2, . 2010წ. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 5 გვერდი.

ზ. ლობჟანიძე, შ. კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა, ქ. დადიანი, ბერაია ნ,. „გრუნტის წყლის დაუმყარებელი მოძრაობის პირობებში სისტემატური ჰორიზონტალური დრენაჟის გაანგარიშება“. V საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“. 2015წ. 136-139გვ..

ი. მოსაშვილი, ჩაჩუა გიორგი. „ეფექტური პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებს და ტესტირება ჩაშენებული სისტემების მართვისათვის“. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ შრომები. . 2015წ. 298- 302გვ..

მ. დავითაია. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები პიტერ ეიზენმანთან“ . IV საერთაშორისო კონფერენცია ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2016 . 2016წ. 6 გვერდი.