კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1157 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მალანია, თ.ქობლინიძე. ტურიზმის პოლოტიკა და სახელმწიფო რეგულირება. . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკ-ის საერთაშორისო-სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. ტ 56. 2011წ. ტ 56.

ხ. ბერიშვილი. ტურიზმის როლი ბიზნესის განვითარებაში(საქართველოს მაგალითზე).. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. წ. ტურიზმის ეკონომიკა და ბიზნესი. 2010. გვ.201–206.

გ. სადუნიშვილი. უბნობრივ ერთგვაროვანი დრეკადი სხეული აკუსტიკურ ველში. სტუ. 1993წ. .

. უნივერსიტეტი,ქალური ინტუიციის როლი ინვესტიციური პროექტების რეალიზაციის რისკის მართვაში, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. .

მ. დინუაშვილი, ზ. კიკნაძე, ლ. ბერიძე. ურბანული განვითარების ობიექტებზე გარემოს ენერგეტიკული ზემოქმედების ამსახველი ალგორითმები (გეომეტრიული გარდაქმნების ფორმალიზმი CAD სისტემებში). არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. თბილისის არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები.. 2010წ. სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები.

მ. ახობაძე, ო. ზუმბურიძე. ურბანული სისტემა და ზოგადსისტემური კანონზომიერებანი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. "განათლება", N2.

მ. ახობაძე. ურბანული სისტემის მდგრადობა, სტრუქტურული ცვლილებები და ქაოსი. "არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". 2011წ. N1 (გვ. 11-16).

თ. სანიკიძე. უფლისციხის აღმშენებლობის ძირითადი ეტაპები. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

თ. აბუაშვილი. უძრავი ქონების ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მეთოდები. საერთაშორისო კონფერენცია, IEC-2013. `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. . 2014წ. ჟურნ. ”ბიზნეს-ინჟინერინგი”, თბ., 2014, N1, 5 გვ..

ი. გოგოლაძე. უძრავი ქონების ღირებულების კრიტერიუმები და მათი ანალიზი. ღია სამეცნიერო კონფერენცია "სტუდენტური დღეები 2004", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

გ. ბაღათურია, ო. ბაღათურია. ფ. დ. რუზველტი - ,,დიდი დეპრესიის" გამარჯვებული. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ა. ედიბერიძე, გ. ჭიკაძე, ი. კუცია. ფასების მოდელირება ეკონომიკაში. საქართვლოს ტექნ. უნივერსიტეტის დაარსების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთ.სამეცნ.კონფერენციის შრომები.თბილისი.. 2012წ. 253–257.

გ. იაშვილი, ი. ბრეგაძე, ბ. შერაზადაშვილი. ფასთწარმოქმნა მომსახურების სფეროში. სტუ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". . 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია .

ი. ბაზღაძე, ლ. გვერდწითელი, ი.გაგუა, ჯ.გუგეშიძე. ფაქიზი ქვის კერამიკული ქარხნის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი, გვ:41-44.

ი. ბაზღაძე, ლ. გვერდწითელი,, ი. გაგუა,, ჯ. გუგეშიძე. ფაქიზი ქვის კერამიკული ქარხნის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია. 2009წ. თბილისი. გვ. 41-44.

რ. თაბუკაშვილი. ფემინისტური ლინგვისტიკა - ინტერდისციპლინარული მეცნიერება. სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეციალური ნომერი.

ი. გოცირიძე. ფენილკეტონურიაზე სკრინინგის მონაცემთა ბაზის სისტემა. ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008. 2008წ. .

ვ. შუბითიძე, ჯამბულ ნაჭყებია. ფერადი რევოლუციების შედეგები პოსტ-სოციალისტურ სივრცეში. მსოფლიო და კავკასია. 2011წ. .

ი. ბერძენიშვილი, ნ. კვინიკაძე, ქ. ციცვიძე. ფერმენტების კატალიზური აქტიურობის საკითხისათვის. სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი. 2007წ. პროგრამა, გვ. 20.

ო. ნახუცრიშვილი. ფეხმავლებისა და ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის გავლენა საზოგადოებრივი ცენტრების გეგმარებით სტრუქტურაზე. სტუ–ს სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 1972წ. .