კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1150 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. სანიკიძე. უფლისციხის აღმშენებლობის ძირითადი ეტაპები. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

თ. აბუაშვილი. უძრავი ქონების ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მეთოდები. საერთაშორისო კონფერენცია, IEC-2013. `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. . 2014წ. ჟურნ. ”ბიზნეს-ინჟინერინგი”, თბ., 2014, N1, 5 გვ..

ი. გოგოლაძე. უძრავი ქონების ღირებულების კრიტერიუმები და მათი ანალიზი. ღია სამეცნიერო კონფერენცია "სტუდენტური დღეები 2004", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

გ. ბაღათურია, ო. ბაღათურია. ფ. დ. რუზველტი - ,,დიდი დეპრესიის" გამარჯვებული. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ა. ედიბერიძე, გ. ჭიკაძე, ი. კუცია. ფასების მოდელირება ეკონომიკაში. საქართვლოს ტექნ. უნივერსიტეტის დაარსების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთ.სამეცნ.კონფერენციის შრომები.თბილისი.. 2012წ. 253–257.

გ. იაშვილი, ი. ბრეგაძე, ბ. შერაზადაშვილი. ფასთწარმოქმნა მომსახურების სფეროში. სტუ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". . 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია .

ი. ბაზღაძე, ლ. გვერდწითელი, ი.გაგუა, ჯ.გუგეშიძე. ფაქიზი ქვის კერამიკული ქარხნის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი, გვ:41-44.

ი. ბაზღაძე, ლ. გვერდწითელი,, ი. გაგუა,, ჯ. გუგეშიძე. ფაქიზი ქვის კერამიკული ქარხნის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია. 2009წ. თბილისი. გვ. 41-44.

რ. თაბუკაშვილი. ფემინისტური ლინგვისტიკა - ინტერდისციპლინარული მეცნიერება. სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეციალური ნომერი.

ი. გოცირიძე. ფენილკეტონურიაზე სკრინინგის მონაცემთა ბაზის სისტემა. ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008. 2008წ. .

ვ. შუბითიძე, ჯამბულ ნაჭყებია. ფერადი რევოლუციების შედეგები პოსტ-სოციალისტურ სივრცეში. მსოფლიო და კავკასია. 2011წ. .

ი. ბერძენიშვილი, ნ. კვინიკაძე, ქ. ციცვიძე. ფერმენტების კატალიზური აქტიურობის საკითხისათვის. სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი. 2007წ. პროგრამა, გვ. 20.

ო. ნახუცრიშვილი. ფეხმავლებისა და ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის გავლენა საზოგადოებრივი ცენტრების გეგმარებით სტრუქტურაზე. სტუ–ს სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 1972წ. .

გ. იაშვილი, ერმოლაევი ვ.. ფირმების და კომპანიების მუშაობის ეფექტურობის შეფასების მეთოდი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა გვ..67-73.

. ფირფიტების და გარსების დრეკადი რხევები. სპროფ-მასწავლებლების ღია საიუველირო სამეცნიენ.ტექნ. კონფერენცია. 2002წ. თეზისები.

. ფირფიტების რხევა. სტუ, რესპუბლიკური სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენცია. 2001წ. სამსენებლო კონსტრუქციები, თეზისები, 19-20.

. ფირფიტის ნორმალური რხევები მეორადი ძაბვების გათვალისწინებით. სტუ. საერთ. სიმპოზიუმი. 2001წ. თხელკედნიანი სივრცითი სისტემების პრობლემები. შრომები, 4-5.

მ. ონიანი. ფლოტაციის პროცესის ოპტიმიზაციის საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი", გვ.65-66.

ო. ხარაიშვილი. ფოტოსინთეზური პოტენციალის გავლენა სიმინდის ჰიბრიდ ,,ემგურის" ფოთლის განვითარებაზე. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2010წ. .

უ. კავთიაშვილი, ნ. ბოჭორიშვილი. ფრიქციული ანკერის რაციონალური პარამეტრების განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. .