კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ბაზღაძე, ლ. გვერდწითელი,, ი. გაგუა,, ჯ. გუგეშიძე. ფაქიზი ქვის კერამიკული ქარხნის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია. 2009წ. თბილისი. გვ. 41-44.

რ. თაბუკაშვილი. ფემინისტური ლინგვისტიკა - ინტერდისციპლინარული მეცნიერება. სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების სპეციალური ნომერი.

ი. გოცირიძე. ფენილკეტონურიაზე სკრინინგის მონაცემთა ბაზის სისტემა. ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008. 2008წ. .

ვ. შუბითიძე, ჯამბულ ნაჭყებია. ფერადი რევოლუციების შედეგები პოსტ-სოციალისტურ სივრცეში. მსოფლიო და კავკასია. 2011წ. .

ი. ბერძენიშვილი, ნ. კვინიკაძე, ქ. ციცვიძე. ფერმენტების კატალიზური აქტიურობის საკითხისათვის. სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი. 2007წ. პროგრამა, გვ. 20.

ო. ნახუცრიშვილი. ფეხმავლებისა და ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზაციის გავლენა საზოგადოებრივი ცენტრების გეგმარებით სტრუქტურაზე. სტუ–ს სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 1972წ. .

გ. იაშვილი, ერმოლაევი ვ.. ფირმების და კომპანიების მუშაობის ეფექტურობის შეფასების მეთოდი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა გვ..67-73.

. ფირფიტების და გარსების დრეკადი რხევები. სპროფ-მასწავლებლების ღია საიუველირო სამეცნიენ.ტექნ. კონფერენცია. 2002წ. თეზისები.

. ფირფიტების რხევა. სტუ, რესპუბლიკური სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენცია. 2001წ. სამსენებლო კონსტრუქციები, თეზისები, 19-20.

. ფირფიტის ნორმალური რხევები მეორადი ძაბვების გათვალისწინებით. სტუ. საერთ. სიმპოზიუმი. 2001წ. თხელკედნიანი სივრცითი სისტემების პრობლემები. შრომები, 4-5.

მ. ონიანი. ფლოტაციის პროცესის ოპტიმიზაციის საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი", გვ.65-66.

ო. ხარაიშვილი. ფოტოსინთეზური პოტენციალის გავლენა სიმინდის ჰიბრიდ ,,ემგურის" ფოთლის განვითარებაზე. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2010წ. .

უ. კავთიაშვილი, ნ. ბოჭორიშვილი. ფრიქციული ანკერის რაციონალური პარამეტრების განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. .

გ. ბაღათურია, ი. ჩილოღლუ. ფუთულაჰ გიულენი და მისი როლი თურქეთის სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებაში . სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2013წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ხ. ხატიური, ვ. ნაჭყებია, ე. არსენიშვილი. ქ. თბილისის წყალმომარაგების სისტემის სატუმბო სადგურების მუშაობის რეჟიმების ანალიზი. სტუდენტთა ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფენცია. 2007წ. #75, სტუ.

ნ. ბეგლარაშვილი. ქ. თბილისში სამარშრუტო ტაქსების ქსელიდან ემიტირებილი სათბურის გაზების რაოდენბრივი მაჩვენებლი. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2011წ. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. ISSN 1512-0902. ტ.117, გვ.140-141.

ა. სურმავა, ბუაჩიძე ნ, შავლიაშვილი ლ, ბეგლარაშვილი ნ, კუჭავა გ. ქ. ფოთის მიდამოებში ჰიპოთეტური წყაროდან ავარიულად ამ¬ოფრქვეული დამაბინძუ¬რებელი ნივთიერების ატმოსფეროში გავრცელების რიცხვითი მოდელირება. . სართაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“. წ. შრომები, გვ. 264 – 266..

ზ. სვანიძე. ქ.ზესტაფონისა და მისი შემოგარენის ნიადაგის ზოგიერთი ტოქსიკური ლითონით გაჭუჭყიანების წყაროები, ეკოლოგიური გაჯანსაღების რეკომენდაციები.. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში.. 2010წ. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკურიკონფერენციისშრომები. თბილისი, 2010.

მ. რაზმაძე, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. ქ.თბილისის გეოთერმული თბომონარაგება–21–ესაუკუნის ალტერნატივა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. მსოფლიო ენერგეტიკული განვითარება გუშინ, დღეს, ხვალ, გვ.24–28.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ბუაჩიძე, გ.კუჭავა, ა.სურმავა, ნ.ბეგლარაშვილი. ქ.ფოთის მიდამოებში ჰიპოთეტური წყაროდან ავარიულად ამოფრქვეული დამაბინძურებელი ნივთიერების ატმოსფეროში გავრცელების რიცხვითი მოდელირება.. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” . 2010წ. გვ.264-266, ქ.თბილისი.