კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ახობაძე. ქალაქის ფუნქციონალურ-სივრცული განვითარების იმიტაციური მოდელირება და მართვის პრინციპები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟიული შარტავას დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია “ქართულ პოლიტიკის თანამედროვე პრობლემები”. 2014წ. .

ნ. რატიანი. ქალაქმშენებლობა და ფსიქოლოგიური ფაქტორები. რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ''სამშენებლო კონსტრუქციები''. 2001წ. .

ლ. ოსიძე. ქალთა უფლებები პოლიტიკურ - სამართლებრივი წყაროების მიხედვით. სტუ.,. 0წ. "მსოფლიო და გენდერი"., 09/03/2012.

ქ. თელია. ქალის როლი XIX-XX საუკუნის ლიტერატურაში. მსოფლიო და გენდერი - 4. 2017წ. .

გ. წურწუმია, ა. ბენაშვილი. ქალკოპირიტის სუსპენზიის ანოდური დაჟანგვის თავისებურებანი ელექტროლიტთა წყალხსნარებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. წ. მე–2 საერთაშორისო სიმპოზოუმი, მიძღვნილი რ. აგლაძის ხსოვნისადმი, 5 (444).

თ. აფხაიძე. ქართველები ქალაქ ხარბინში (გაზეთ დამოუკიდებელი საქართველოს მასალებისმიხედვით). ,,ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3". 2012წ. 36-39.

. ქართველების აღმნიშვნელი ძველი ბერძნული ტერმინები. სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ივანე გვარამაძის გარდაცვალებიდან მე-100 წლისთავისადმი. 2012წ. .

თ. სანიკიძე. ქართლის სამეფო კარის მხატვართუხუცესის შესახებ. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

მ. მარდაშოვა, უ. ზვიადაძე. ქართლისა და კახეთის საირიგაციო მასივებზე მოწეულ ხილსა და ბოსტნეულში მძიმე ტოქსიკური ლითონების შემცველობის ანალიზი. სტუ-ს ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის კათედრის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2004, გვ. 71 - 72. 2004წ. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემები. .

უ. ზვიადაძე, ???. ქართლისა და კახეთის საირიგაციო მასივებზე მოწეულ ხილსა და ბოსტნეულში მძიმე ტოქსიკური ლითონების შემცველობის ანალიზი. სტუ, . წ. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემები.

რ. ჩიხლაძე, ი.ვახტანგაძე. ქართული ბენტონიტური თიხებით ტრანსფორმატორის დაძველებული ზეთების რეგენერაცია. თბილისი ს.ტ.უ.. 2014წ. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, ა. მასხარაშვილი. ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიზნები, მეთოდები, შედეგები. ალექსი გორგიძის დაბადებიდან 105 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ალექსი გორგიძის დაბადებიდან 105 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, http://gtu.ge/Library/Cifruli_bibl/cifruli.php , (ქართულად), 129-137.

გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, ა. მასხარაშვილი. ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიზნები, მეთოდები, შედეგები. ალექსი გორგიძის დაბადებიდან 105 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ალექსი გორგიძის დაბადებიდან 105 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, http://gtu.ge/Library/Cifruli_bibl/cifruli.php , (ქართულად), 129-137.

რ. ოთინაშვილი, კუტუბიძე შალვა. ქართული საადგილმამულო ბანკის ფუნქციები და მიზანი. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016 - ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ / სტუ, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2016წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი, N3,N4, გვ.63-67.

ნ. გზირიშვილი. ქართული ტიხრული მინანქარი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ახალი ტექნოლოგიები თანამეტროვე მრეწველობაში გვ.61.

ნ. გზირიშვილი, დემეტრაძე ლეილა. ქართული ფეხსაცმელი და სამკაული. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში გვ.58.

თ. სანიკიძე. ქართული წარმართული ტაძრების ერთი ჯგუფის გენეზისი და სტრუქტურული თავისებურებანი. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

თ. ხაჩიძე, რ.ჩიქოვანი, ნ.ხაჩიძე. ქარის ნაკადის ვექტორის მიმართულების და სიდიდის მიკროელექტრონული სენსორი.. სტუ-ს პროფესორ -მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1997წ. სტუ-ს პროფესორ -მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 1997წ. 2-4 ივნისი, ქ.თბილისი. გვ.10..

რ. კლდიაშვილი, ნ.გედევანისვილი,კ.მეფარიშვილი. ქიმიის როლი რესტავრაცია-კონსერვაციის დარგში.. სტუდენტთა 82 ე საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია.. 2015წ. თბილისი 8-9 სექტემბერი.