კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1046 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მენაბდე. ”უმაღლეს სასწავლებელში განათლების ხარისხის მართვის საკითხები სწავლების ბოლონიის სისტემაზე გადასვლის პირობებში”. . სტუ. 2010წ. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები” თბილსი, საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”,”შრომები”, ISBN 978-9941-14-942-9, გვ.67-69.

ნ. გომართელი. „აბრეშუმის გზა – ცოტა რამ ისტორიიდან“. სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2015წ. .

მ. თოფჩიშვილი. „ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები“ . სტუდენტთა ღია 84-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 31 მაისი, 2016.. 2016წ. .

მ. დავითაია. „გარემოს ფსიქოლოგიის საკითხისათვის“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2, . 2010წ. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 5 გვერდი.

ზ. ლობჟანიძე, შ. კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა, ქ. დადიანი, ბერაია ნ,. „გრუნტის წყლის დაუმყარებელი მოძრაობის პირობებში სისტემატური ჰორიზონტალური დრენაჟის გაანგარიშება“. V საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“. 2015წ. 136-139გვ..

ი. მოსაშვილი, ჩაჩუა გიორგი. „ეფექტური პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებს და ტესტირება ჩაშენებული სისტემების მართვისათვის“. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ შრომები. . 2015წ. 298- 302გვ..

მ. დავითაია. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები პიტერ ეიზენმანთან“ . IV საერთაშორისო კონფერენცია ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2016 . 2016წ. 6 გვერდი.

მ. შენგელია, მ. გელაშვილი ჯ. კობაიძე ლ.ღონიაშვილი. „ზოგადი ფიზიკის კურსში წანაცვლების დენის სწავლების მეთოდიკა“ . მოხსენების თეზისი რესპუბლიკური სამეცნეირო პედაგოგიური კონფერენციიდან. 1995 წ თბილისი. 0წ. 1.

მ. შენგელია, ნ.გელაშვილი კ.ქუშაშვილი ქ.კობაიძე ჯ.ჯაფარიძე მ.ბაცაცაშვილი. „იძულებითი რხევების სწავლების მეთოდიკის ზოგიერთი საკითხი“. მოხსენების თეზისი რესპუბლიკური სამეცნეირო პედაგოგიური კონფერენციიდან „უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო აღმზრდელობითი მუშაობის აქტუალური პრობლემები“ 1995 წ. თბილისი. 0წ. 2.

ბ. თინიკაშვილი. „კონსტრუქტივიზმის სტილის ფორმების არქიტექტურული ინტერპრეტაცია თანამედროვე ქართულ არქიტექტურაში“.. პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა III კონფერენცია, თბილისი. 2004წ. .

ლ. ვერბი. „კულტურათაშორისი დიალოგი“. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2014წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. „ლოგისტიკური სისტემები და მათი დანერგვის მდგომარეობა საქართველოს სამრეწველო ბიზნესში“. . ქუთაისი, მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია. . 2016წ. .

ი. მოსაშვილი, სახელაშვილი თეიმურაზ. „მართვის სისტემის საიმედობის განვითარებაზე ორიენტირებული მოდელი საავტომობილო მომსახურების მაგალითზე“. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ შრომები. . 2015წ. 339-342გვ..

მ. ლომსაძე-კუჭავა. „მარკეტინგ-მენეჯმენტის განვითარება საქართველოში“ . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. . 2017წ. .

ნ. გომართელი. „მეორე ფრონტის საკითხი ანტიჰიტლერული კოალიციის მონაწილეთა შეხვედრებსა და მიმოწერაში“. სტუ. ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი ცენტრი. საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი: „მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“. 2015წ. .

ნ. გომართელი. „მიგრაციული პროცესები ევროპაში“. სტუ. ლიბერალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი კვლევის ცენტრი, V საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი „ევროპა და სამხრეთ კავკასია“. 2016წ. .

მ. მაისურაძე. „მოქალაქის ყოფითი არეალი და თანამედროვეობა (ქ.თბილისის მაგალითზე)“. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი №3, ISSN 2233-3266;-არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები თბილისი,. 2014წ. .

მ. ნოზაძე. „საინვესტიციო უსაფრთხოება, როგორც მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ფაქტორი“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. 1. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა. გვ. 150-153..

ნ. გომართელი. „საქართველოს ევროპული იდენტობა“. სტუ. მიხეილ თამარაშვილის გარდაცვალების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. . 2010წ. .

ნ. გომართელი. „საქართველოს ევროპული ორიენტირები“. სტუ. ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი – „საქართველო ევროპულ სივრცეში“. 2010წ. .