კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ჩიხლაძე, ი.ვახტანგაძე. ქართული ბენტონიტური თიხებით ტრანსფორმატორის დაძველებული ზეთების რეგენერაცია. თბილისი ს.ტ.უ.. 2014წ. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, ა. მასხარაშვილი. ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიზნები, მეთოდები, შედეგები. ალექსი გორგიძის დაბადებიდან 105 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ალექსი გორგიძის დაბადებიდან 105 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, http://gtu.ge/Library/Cifruli_bibl/cifruli.php , (ქართულად), 129-137.

გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, ა. მასხარაშვილი. ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიზნები, მეთოდები, შედეგები. ალექსი გორგიძის დაბადებიდან 105 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. ალექსი გორგიძის დაბადებიდან 105 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, http://gtu.ge/Library/Cifruli_bibl/cifruli.php , (ქართულად), 129-137.

რ. ოთინაშვილი, კუტუბიძე შალვა. ქართული საადგილმამულო ბანკის ფუნქციები და მიზანი. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016 - ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ / სტუ, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2016წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი, N3,N4, გვ.63-67.

ნ. გზირიშვილი. ქართული ტიხრული მინანქარი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ახალი ტექნოლოგიები თანამეტროვე მრეწველობაში გვ.61.

ნ. გზირიშვილი, დემეტრაძე ლეილა. ქართული ფეხსაცმელი და სამკაული. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში გვ.58.

თ. სანიკიძე. ქართული წარმართული ტაძრების ერთი ჯგუფის გენეზისი და სტრუქტურული თავისებურებანი. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

თ. ხაჩიძე, რ.ჩიქოვანი, ნ.ხაჩიძე. ქარის ნაკადის ვექტორის მიმართულების და სიდიდის მიკროელექტრონული სენსორი.. სტუ-ს პროფესორ -მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1997წ. სტუ-ს პროფესორ -მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 1997წ. 2-4 ივნისი, ქ.თბილისი. გვ.10..

რ. კლდიაშვილი, ნ.გედევანისვილი,კ.მეფარიშვილი. ქიმიის როლი რესტავრაცია-კონსერვაციის დარგში.. სტუდენტთა 82 ე საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია.. 2015წ. თბილისი 8-9 სექტემბერი.

ო. მიქაძე, ბ. გოგიჩაშვილი, გ. ლომთათიძე, გ. წნორიაშვილი. ქიმიურ-მეტალურგიული წარმოების ნარჩენების გადამუშავებისას გამოყოფილი აირების გოგირდის ოქსიდებისაგან გაწმენდა ნამუშევარი საფლოტაციო ხსნარით.. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნ.-ტექნ. კონფერენცია. 0წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, გამომცემლობა .

ზ. გოგუა, გ.გოგუა, გ.ილურიძე. ქიმიური ბმების შესუსტება და მყარი სხეულების გაფართოების ახლებური ახსნა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. სტუ 80-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. გვ.115..

ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე. ქიმიური ელემენტებისა და მათი ნაერთების გამოყენება მედიცინაში . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები“, სტუ. წ. .

მ. ბერეჟიანი, ი. თავართქილაძე, მ. თავართქილაძე. ქიმიური ტექნოლოგიის ძირითადი პროცესების მათემატიკური მოდელირება და პროგრამული უზრუნველყოფა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1999წ. სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გამოყენებითი პროგრამული ტექნოლოგიები SofTEC’99”, თბილისი, 22-23 ივნისი, 1999, 3 გვ..

თ. გაბაშვილი, ნინო ნატროშვილი. ქსელის სატრანზიტო კომუტატორებში ბუფერული მეხსიერების ზონალური დაყოფის ეფექტური მეთოდები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 76-ე სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია 2008. 0წ. .

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. ღერძსიმეტრიულ დატვირთვაზე მომუშავე მილების გაანგარიშება ჰუკის მარტივი კანონის გამოყენებით.. სტუ. სპროფ-მასწავლებლების ღია საიუბილეო სამეცნიენ.ტექნ. კონფერენცია. 2002წ. თეზისი.

ო. ხარაიშვილი. ღია დამშრობი ქსელის საანგარიშო პარამეტრები ნიადაგ გრუნტის ეროზიული მახასიათებლების გათვალისწინებით. ქ.ქუთაისი.საქართველოს სუბტრ.მეურნეულის სახ.უნივერსიტეტი, საქ.სუბტროპიკული ზონის აგროეკოლოგია,, სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. .

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია. ღია პროფილის თხელკედლიანი ღეროების შეზღუდული გრეხა დრეკად პლასტიკურ სტადიაში. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადსმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები I. 2012წ. .

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია ჯ. ნიჟარაძე. ღია პროფილის თხელკედლიანი ღეროების შეზღუდული გრეხა დრეკად პლასტიკურ სტადიაში. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადსმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები I. 2012წ. .

ნ. მურღულია, თ. ბაციკაძე, ჟ. ნიჟარაძე. ღია პროფილის თხელკედლიანი ღეროების შეზღუდული გრეხა დრეკად– პლასტიკურ სტადიაში. სტუ–ს დაარსებიდან90ნწლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2012წ. .

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. ყაზბეგ-ომალოს თიხაფიქლებში ბუნებრივი აირის შემცველობის პერსპექტიულობა. სტუ. 2015წ. .