კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. მიქაძე, ბ. გოგიჩაშვილი, გ. ლომთათიძე, გ. წნორიაშვილი. ქიმიურ-მეტალურგიული წარმოების ნარჩენების გადამუშავებისას გამოყოფილი აირების გოგირდის ოქსიდებისაგან გაწმენდა ნამუშევარი საფლოტაციო ხსნარით.. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნ.-ტექნ. კონფერენცია. 0წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, გამომცემლობა .

ზ. გოგუა, გ.გოგუა, გ.ილურიძე. ქიმიური ბმების შესუსტება და მყარი სხეულების გაფართოების ახლებური ახსნა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. სტუ 80-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. გვ.115..

ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე. ქიმიური ელემენტებისა და მათი ნაერთების გამოყენება მედიცინაში . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები“, სტუ. წ. .

მ. ბერეჟიანი, ი. თავართქილაძე, მ. თავართქილაძე. ქიმიური ტექნოლოგიის ძირითადი პროცესების მათემატიკური მოდელირება და პროგრამული უზრუნველყოფა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1999წ. სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გამოყენებითი პროგრამული ტექნოლოგიები SofTEC’99”, თბილისი, 22-23 ივნისი, 1999, 3 გვ..

თ. გაბაშვილი, ნინო ნატროშვილი. ქსელის სატრანზიტო კომუტატორებში ბუფერული მეხსიერების ზონალური დაყოფის ეფექტური მეთოდები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 76-ე სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია 2008. 0წ. .

ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. ღერძსიმეტრიულ დატვირთვაზე მომუშავე მილების გაანგარიშება ჰუკის მარტივი კანონის გამოყენებით.. სტუ. სპროფ-მასწავლებლების ღია საიუბილეო სამეცნიენ.ტექნ. კონფერენცია. 2002წ. თეზისი.

ო. ხარაიშვილი. ღია დამშრობი ქსელის საანგარიშო პარამეტრები ნიადაგ გრუნტის ეროზიული მახასიათებლების გათვალისწინებით. ქ.ქუთაისი.საქართველოს სუბტრ.მეურნეულის სახ.უნივერსიტეტი, საქ.სუბტროპიკული ზონის აგროეკოლოგია,, სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. .

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია. ღია პროფილის თხელკედლიანი ღეროების შეზღუდული გრეხა დრეკად პლასტიკურ სტადიაში. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადსმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები I. 2012წ. .

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია ჯ. ნიჟარაძე. ღია პროფილის თხელკედლიანი ღეროების შეზღუდული გრეხა დრეკად პლასტიკურ სტადიაში. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადსმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები I. 2012წ. .

ნ. მურღულია, თ. ბაციკაძე, ჟ. ნიჟარაძე. ღია პროფილის თხელკედლიანი ღეროების შეზღუდული გრეხა დრეკად– პლასტიკურ სტადიაში. სტუ–ს დაარსებიდან90ნწლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2012წ. .

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. ყაზბეგ-ომალოს თიხაფიქლებში ბუნებრივი აირის შემცველობის პერსპექტიულობა. სტუ. 2015წ. .

ვ. მჭედლიშვილი, მ.მილაშვილი. ყოფილი სამრეწველო შენობიანი ტერიტორიეის რეაქტივაციის საკითხი თბილისში. სტუ. არქიტექტურის ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. წ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი #1..

ზ. ვარაზაშვილი, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, თ. სუპატაშვილი. შავი ზღვის წყლის ხარისხის შეფასება საქართველოს ფარგლებში. სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2015წ. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები 16.07-19.07 2015.

თ. ხმელიძე, ნ.ჩაჩხიანი, ლ.ბერძული. შეკუმშულ-გაღუნული ხის ელემენტების მდგრადობის საკითხები. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერ კონფერენცია . 2011წ. თბილისი 2011 გვ:12-13.

ი. ჩხეიძე, ომარ ტომარაძე, ლალი ტოკაძე. შემთხვევითი შეცდომების ზემოქმედების პირობებში საზომი ინფორმაციის შეკუმშვის მეთოდების კვლევა კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”. 2011წ. ISSN 1512-3979, №1(10), 2011, გვ. 271-274 .

თ. ხმელიძე, თ.ვანიშვილი. შემოსავლები,მოგების სახეობები და რენტაბელურობა მშენებლობაში. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენციის "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები" მოხსენებები. 2012წ. თბილისი 2012 .

თ. აბუაშვილი. შემოქმედების ეკონომიკის წარმოშობისა და განვითარების მიზეზები. საერთაშორიო კონფერენცია: IEC-ეკონომიკური განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ – 2014 , საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2014წ. N3, 5 გვ.

რ. ჟღენტი, ნ.მსხილაძე, მ.ჯავახიშვილი, შ.ბაქანიძე. შენობა-ნაგებობათა და სამშენებლო კონსტრუქციების რეკონსტრუქციისა და გამაგრება-გაძლიერების ზოგიერთი ხერხის ტექნოლოგია. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერ-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.. წ. გვ.1.

შ. ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, მ.ჯავახიშვილი, რ.ჟღენტი. შენობა-ნაგებობათა და სამშენებლო კონსტრუქციების რეკონსტრუქციისა და გამაგრება-გაძლიერების ზოგიერთი ხერხის ტექნოლოგია.. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. წ. .

რ. ჟღენტი, შ.ბაქანიძე, დ.მალაზონია. შენობა-ნაგებობათა კარკასების კონსტრუქციული გადაწყვეტის გავლენა მათ ტექნოლოგიურობაზე. სტუ-ს 73 ღია სამეცნიერ-ტექნიკური კონფერენცია.. წ. .