კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1157 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ხარაიშვილი. ღია დამშრობი ქსელის საანგარიშო პარამეტრები ნიადაგ გრუნტის ეროზიული მახასიათებლების გათვალისწინებით. ქ.ქუთაისი.საქართველოს სუბტრ.მეურნეულის სახ.უნივერსიტეტი, საქ.სუბტროპიკული ზონის აგროეკოლოგია,, სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. .

ჯ. ნიჟარაძე, თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია. ღია პროფილის თხელკედლიანი ღეროების შეზღუდული გრეხა დრეკად პლასტიკურ სტადიაში. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადსმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები I. 2012წ. .

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია ჯ. ნიჟარაძე. ღია პროფილის თხელკედლიანი ღეროების შეზღუდული გრეხა დრეკად პლასტიკურ სტადიაში. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადსმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები I. 2012წ. .

ნ. მურღულია, თ. ბაციკაძე, ჟ. ნიჟარაძე. ღია პროფილის თხელკედლიანი ღეროების შეზღუდული გრეხა დრეკად– პლასტიკურ სტადიაში. სტუ–ს დაარსებიდან90ნწლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2012წ. .

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია. ყაზბეგ-ომალოს თიხაფიქლებში ბუნებრივი აირის შემცველობის პერსპექტიულობა. სტუ. 2015წ. .

ვ. მჭედლიშვილი, მ.მილაშვილი. ყოფილი სამრეწველო შენობიანი ტერიტორიეის რეაქტივაციის საკითხი თბილისში. სტუ. არქიტექტურის ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. წ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი #1..

ზ. ვარაზაშვილი, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, თ. სუპატაშვილი. შავი ზღვის წყლის ხარისხის შეფასება საქართველოს ფარგლებში. სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2015წ. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები 16.07-19.07 2015.

თ. ხმელიძე, ნ.ჩაჩხიანი, ლ.ბერძული. შეკუმშულ-გაღუნული ხის ელემენტების მდგრადობის საკითხები. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერ კონფერენცია . 2011წ. თბილისი 2011 გვ:12-13.

ი. ჩხეიძე, ომარ ტომარაძე, ლალი ტოკაძე. შემთხვევითი შეცდომების ზემოქმედების პირობებში საზომი ინფორმაციის შეკუმშვის მეთოდების კვლევა კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”. 2011წ. ISSN 1512-3979, №1(10), 2011, გვ. 271-274 .

თ. ხმელიძე, თ.ვანიშვილი. შემოსავლები,მოგების სახეობები და რენტაბელურობა მშენებლობაში. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენციის "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები" მოხსენებები. 2012წ. თბილისი 2012 .

თ. აბუაშვილი. შემოქმედების ეკონომიკის წარმოშობისა და განვითარების მიზეზები. საერთაშორიო კონფერენცია: IEC-ეკონომიკური განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ – 2014 , საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2014წ. N3, 5 გვ.

რ. ჟღენტი, ნ.მსხილაძე, მ.ჯავახიშვილი, შ.ბაქანიძე. შენობა-ნაგებობათა და სამშენებლო კონსტრუქციების რეკონსტრუქციისა და გამაგრება-გაძლიერების ზოგიერთი ხერხის ტექნოლოგია. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერ-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.. წ. გვ.1.

შ. ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, მ.ჯავახიშვილი, რ.ჟღენტი. შენობა-ნაგებობათა და სამშენებლო კონსტრუქციების რეკონსტრუქციისა და გამაგრება-გაძლიერების ზოგიერთი ხერხის ტექნოლოგია.. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. წ. .

რ. ჟღენტი, შ.ბაქანიძე, დ.მალაზონია. შენობა-ნაგებობათა კარკასების კონსტრუქციული გადაწყვეტის გავლენა მათ ტექნოლოგიურობაზე. სტუ-ს 73 ღია სამეცნიერ-ტექნიკური კონფერენცია.. წ. .

თ. ხმელიძე, გ.ართქმელაძე. შენობებისა და ნაგებობების სახანძრო უსაფრთხოება. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.სტუ. 2011წ. თბილისი 2011 გვ:14-15.

დ. გოცაძე. შპს „წყალმშენი–ლილოს“ რკინაბეტონის ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიის კვლევა. . . 2014წ. .

თ. თოდუა, ლ. ვერულავა. შტრიხული გამოსახულების პრეპარირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2002წ. მოხსენებათა თეზისები.

თ. ჯიქია. ჩამოდინებაზე მომუშავე კასკადური ჰესების გამოყენების კოეფიციენტის ამაღლების ამოცანა. სტუ 77-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია . 2009წ. .

გ. გოგოლაძე. ჩინეთის ეკონომიკის ანტიკრიზისული პოტენციალი და მსოფლიო კრიზისთან ბრძოლა. საერთაშორისო კონფერენცია--სტუ-2011წ.. 2011წ. .

ნ. გელოვანი, რ. სხილაძე . ცახცახას – (Lunaria) – ფიტოქიმიური შესწავლის მასალები. სტუ-ს დაარსების 80 წლისადმი მიძღვნილი ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. წ. თბილისი, .