კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. გორჯოლაძე, ნ.გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მათემატიკური მოდელების მეთოდი. . სტუ–ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ– მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. . 2002წ. ISSN 99928-902-4-X. გვ.214, თბილისი..

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ერთცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლების ჯამის სახის მათემტიკური მოდელი.. სტუ–ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ–მასწავლებელთა საიუბილეო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია.. 2002წ. ISSN 99928-902-4-X, გვ. 213, თბილისი..

ლ. ბალანჩივაძე. ძალების გადანაწილება არასტანდარტულ კონსტრუქციულ სისტემებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე" მოხსენებათა თეზისები.

ლ. ბალანჩივაძე, M.Chanturia. ძალვათა ცვლილებების ალბათური ბუნების გამოკვლევა რკინაბეტონის სტატიკურად ურკვევ კონსტრუქციებში ბეტონის ცოცვადობის დეფორმაციის მახასიათებელი მრუდების ალბათური ბუნებისგათვალისწინებით . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე" მოხსენებათა თეზისები.

მ. ჯიქია. ძველი რუსული მეტარურგიული ტერმინის Харалуг>Харалужный ეტიმოლოგიისათვის საკომუნიკაციო ლინგვისტიკის შუქზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. წ. საერთაშორისო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები“.

ზ. მელქაძე, ჯ.გახკიძე . ძიებანი სისხლის სამართლის პროცესში არსებული პრობლემების გადაწყვეტასთან დაკავშირებით. უნივერსიტეტთაშორისი საერთაშორის სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - "ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის თანმდევი სამართლებრივი და კრიმინოლოგიური პრობლემები. 2014წ. მასალები .

ქ. ქუთათელაძე, ი. ქვარაია. წარმოების ორგანიზაციული პროექტირება ტექნოლოგიური ინოვაციების განხორციელების დროს. აკად.თ.ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთ.სამეცნ. კონფ.,. 2011წ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი".სამეცნიერო შრომების კრებული გვ.112–116.

ნ. ცანავა. წარმოების( კორპორაციის) მართვის პროცესი და მისი სრულყოფის ასპექტები. საქართველოს სულხან- საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის მიერ, უკრაინის ეკონომიკისა და ინოვაციების შავი ზღვის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტთან ერთად მოწყობილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:"ბისნესის ინტეგრაციული სტრუქტურის სტრატეგიები და ტექნოლოგიები". 2017წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, მაგისტრები: თეონა გოგინაშვილი; დაჩი ჯუგაშვილი. წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის ღუნვადი ელემენტების დაპროექტების თავისებურება. სტუდენტთა 83–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი",19გვ..

მ. მესხია, გომართელი ნინო. წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცი. სტუ. 2013წ. ექვთიმე თაყაიშვილის150 წლისთავისადმი მიძღვნილი სიუბილეო კონფერენცია.

ლ. ქისიშვილი. წრფოვანი ზედაპირების გამოყენება მანქანათმშენებლობასა და სამშენებლო საქმეში. სტუდენტთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2002წ. \\\\\\\"ტექნიკური უნივერსიტეტი\\\\\\\" გვ. 26.

მ. მშვილდაძე, ღუნაშვილი ო.. წყალბადი - უნიკალური ელემენტი. სტუ-ს 76-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2008წ. თეზისები, 1გვ..

ნ. კუციავა, ნ.მამუკაშვილი, მ.მშვილდაძე. წყალი - სიცოცხლის წყარო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე გამარჯვებულ სტუდენტთა თეზისების კრებული. 2011წ. .

კ. ხაზალია, თ.ნინიძე. წყალსაცავის დამუშავების სიღრმის დადგენა ნამახვანის მაგალითზე. ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი'. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული გვ.16 .

დ. ტაბატაძე. წყვწტილ მახასიათებლიანი მრუდწირული ფილების პლასტიკური დეფორმაციების გავრცელების პროგნოზირების შესახებ.. სტუ-ს პროფ. გორგიძის 90 წელთან დაკავშირებით უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემებზე საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. წ. პროფ. გორგიძის 90 წელთან დაკავშირებით უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემებზე საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები.

ნ. მაჭავარიანი. წყლის გაწმენდა მავნე მინერალებისაგან. სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია მიძღვნილი საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მოხსენებათა თეზისები. 1997წ. .

ნ. რაზმაძე, დათიაშვილი მ.. წყლის დარბილება და ყვირილის აუზის გაწმენდა მინარევებისაგან. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია’’შრომის დაცვაში,ეკოლოგიაში,სამთო საქმესა და გეოლოგოაში’’. 2000წ. შრომები.

თ. გაბადაძე, თ. გაბადაძე, ლ.მასხარაშვილი. წყლის რესურსების უსწრაფესი გაწმენდა და მიღებული ნალექების გამოყენება. საერთაშორისო სამ.ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. თბილისი. წ. საერთაშორისო სამ.ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. შრომები, ,,ტექნ. უნივერსიტეტი”, გვ.113-115..

თ. გაბადაძე, თ. გაბადაძე, ლ.მასხარაშვილი. წყლის რესურსების უსწრაფესი გაწმენდა და მიღებული ნალექების გამოყენება.. საერთაშორისო სამ.ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. . წ. საერთაშორისო სამ.ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. შრომები, ,,ტექნ. უნივერსიტეტი”, გვ.113-115..

ნ. ბოჭორიშვილი, ვ.გაბრიჩიძე, ი.ბოჭორიშვილი. ჭაბურღილების კედლების საწმენდი მოწყობილობა. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 0,5 გვ..