კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბალანჩივაძე, მაგისტრები: თეონა გოგინაშვილი; დაჩი ჯუგაშვილი. წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის ღუნვადი ელემენტების დაპროექტების თავისებურება. სტუდენტთა 83–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი",19გვ..

მ. მესხია, გომართელი ნინო. წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცი. სტუ. 2013წ. ექვთიმე თაყაიშვილის150 წლისთავისადმი მიძღვნილი სიუბილეო კონფერენცია.

ლ. ქისიშვილი. წრფოვანი ზედაპირების გამოყენება მანქანათმშენებლობასა და სამშენებლო საქმეში. სტუდენტთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2002წ. \\\\\\\"ტექნიკური უნივერსიტეტი\\\\\\\" გვ. 26.

მ. მშვილდაძე, ღუნაშვილი ო.. წყალბადი - უნიკალური ელემენტი. სტუ-ს 76-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2008წ. თეზისები, 1გვ..

ნ. კუციავა, ნ.მამუკაშვილი, მ.მშვილდაძე. წყალი - სიცოცხლის წყარო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე გამარჯვებულ სტუდენტთა თეზისების კრებული. 2011წ. .

კ. ხაზალია, თ.ნინიძე. წყალსაცავის დამუშავების სიღრმის დადგენა ნამახვანის მაგალითზე. ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი'. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული გვ.16 .

დ. ტაბატაძე. წყვწტილ მახასიათებლიანი მრუდწირული ფილების პლასტიკური დეფორმაციების გავრცელების პროგნოზირების შესახებ.. სტუ-ს პროფ. გორგიძის 90 წელთან დაკავშირებით უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემებზე საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. წ. პროფ. გორგიძის 90 წელთან დაკავშირებით უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემებზე საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები.

ნ. მაჭავარიანი. წყლის გაწმენდა მავნე მინერალებისაგან. სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია მიძღვნილი საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მოხსენებათა თეზისები. 1997წ. .

ნ. რაზმაძე, დათიაშვილი მ.. წყლის დარბილება და ყვირილის აუზის გაწმენდა მინარევებისაგან. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია’’შრომის დაცვაში,ეკოლოგიაში,სამთო საქმესა და გეოლოგოაში’’. 2000წ. შრომები.

თ. გაბადაძე, თ. გაბადაძე, ლ.მასხარაშვილი. წყლის რესურსების უსწრაფესი გაწმენდა და მიღებული ნალექების გამოყენება. საერთაშორისო სამ.ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. თბილისი. წ. საერთაშორისო სამ.ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. შრომები, ,,ტექნ. უნივერსიტეტი”, გვ.113-115..

თ. გაბადაძე, თ. გაბადაძე, ლ.მასხარაშვილი. წყლის რესურსების უსწრაფესი გაწმენდა და მიღებული ნალექების გამოყენება.. საერთაშორისო სამ.ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. . წ. საერთაშორისო სამ.ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. შრომები, ,,ტექნ. უნივერსიტეტი”, გვ.113-115..

ნ. ბოჭორიშვილი, ვ.გაბრიჩიძე, ი.ბოჭორიშვილი. ჭაბურღილების კედლების საწმენდი მოწყობილობა. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 0,5 გვ..

ა. გოჩოლეიშვილი, პ. ლონდარაშვილი. ჭაურის სამაგრის ამოყვანის განცალკევებული ხერხი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია.

ვ. გორდელაძე. ჭიათურის მადნის გამდიდრების ნარჩენების უტილიზაციის შესაძლებლობა მინანქრის მიღების ტექნოლოგიით. საერთაშორისო სამ.ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. . 0წ. შრომათა კრებული, თბილისი, გვ.110-112 .

მ. მაისურაძე, ქ. ბერეკაშვილი. ხალი მეგაპროექტების ფორმირების საკითხები ძველი თბილისის ისტორიულ ცენტრში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი №4; - არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები;სტუ.არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი;. 2015წ. .

თ. მენაბდე, ბოჭოიძე ეკა. ხარისხის ტოტალური მართვის პრინციპების დანერგვა უმაღლესი განათლების ხარისხის ამაღლებაში. სტუ. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ”გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები” მოხსენებათა კრებული 2011წ. გვ. 312-315.

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი. ხახუნის კვანძებიკონსტრუქციული და შემზეთი მასალები და ხახუნის მოდიფიკატორები დიდი სიმძლავრისა და სიგრძის ლენტურ კონვეიერებში. სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია კონფერენციის შრომები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2014წ. .

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ხელოვნური ინტელექტის საშუალებების კომერციული გამოყენება. სტუ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა" . 2011წ. გვ. 41-44.

დ. ბოსტანაშვილი. ხიდი/ხედი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. .

ლ. ბალანჩივაძე. ხის შენობების სეისმომედეგობა. ქალი და xxI-საუკუნე.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 70-72.