კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1157 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მაჭავარიანი. წყლის გაწმენდა მავნე მინერალებისაგან. სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია მიძღვნილი საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მოხსენებათა თეზისები. 1997წ. .

ნ. რაზმაძე, დათიაშვილი მ.. წყლის დარბილება და ყვირილის აუზის გაწმენდა მინარევებისაგან. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია’’შრომის დაცვაში,ეკოლოგიაში,სამთო საქმესა და გეოლოგოაში’’. 2000წ. შრომები.

თ. გაბადაძე, თ. გაბადაძე, ლ.მასხარაშვილი. წყლის რესურსების უსწრაფესი გაწმენდა და მიღებული ნალექების გამოყენება. საერთაშორისო სამ.ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. თბილისი. წ. საერთაშორისო სამ.ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. შრომები, ,,ტექნ. უნივერსიტეტი”, გვ.113-115..

თ. გაბადაძე, თ. გაბადაძე, ლ.მასხარაშვილი. წყლის რესურსების უსწრაფესი გაწმენდა და მიღებული ნალექების გამოყენება.. საერთაშორისო სამ.ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. . წ. საერთაშორისო სამ.ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. შრომები, ,,ტექნ. უნივერსიტეტი”, გვ.113-115..

ნ. ბოჭორიშვილი, ვ.გაბრიჩიძე, ი.ბოჭორიშვილი. ჭაბურღილების კედლების საწმენდი მოწყობილობა. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 0,5 გვ..

ა. გოჩოლეიშვილი, პ. ლონდარაშვილი. ჭაურის სამაგრის ამოყვანის განცალკევებული ხერხი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია.

ვ. გორდელაძე. ჭიათურის მადნის გამდიდრების ნარჩენების უტილიზაციის შესაძლებლობა მინანქრის მიღების ტექნოლოგიით. საერთაშორისო სამ.ტექნ. კონფ. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”. . 0წ. შრომათა კრებული, თბილისი, გვ.110-112 .

მ. მაისურაძე, ქ. ბერეკაშვილი. ხალი მეგაპროექტების ფორმირების საკითხები ძველი თბილისის ისტორიულ ცენტრში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი №4; - არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები;სტუ.არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი;. 2015წ. .

თ. მენაბდე, ბოჭოიძე ეკა. ხარისხის ტოტალური მართვის პრინციპების დანერგვა უმაღლესი განათლების ხარისხის ამაღლებაში. სტუ. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ”გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები” მოხსენებათა კრებული 2011წ. გვ. 312-315.

ნ. მოლოდინი, რ.მოლოდინი. ხახუნის კვანძებიკონსტრუქციული და შემზეთი მასალები და ხახუნის მოდიფიკატორები დიდი სიმძლავრისა და სიგრძის ლენტურ კონვეიერებში. სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია კონფერენციის შრომები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2014წ. .

რ. ქუთათელაძე, ა. კობიაშვილი. ხელოვნური ინტელექტის საშუალებების კომერციული გამოყენება. სტუ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა" . 2011წ. გვ. 41-44.

დ. ბოსტანაშვილი. ხიდი/ხედი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. .

ლ. ბალანჩივაძე. ხის შენობების სეისმომედეგობა. ქალი და xxI-საუკუნე.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 70-72.

დ. თავხელიძე, ზ.მჭედლიშვილი. ხუთრგოლა ბრტყელი ბერკეტული მექანიზმის კინეტოსტატუკა. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული ტ.I . 2012წ. .

ნ. მაჭავარიანი, ნ. ჯვარელია. ჯანსაღი საწარმოო გარემო - ჯანსაღი ქალი - ჯანსაღი თაობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ქალი და XXI საუკუნე”, სტუ.. 2011წ. კონფერენციის შრომები.

მ. ქიტოშვილი, ნ,ბოჭორიშვილი. ჰაერის დაბინძურების მიზეზები საქართველოში და ეკოლოგიური გაუმჯობესების გზები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ``ქალი და XXI საუკუნე``. 2011წ. გვ.181-183.

გ. მალასიძე. ჰამილტონური სისტემების მოძრაობის მაიზოლირებელი ინტეგრალები და მათი შესაძლო გამოყენებები. სტუ სამშენებლო მექანიკის კათედრის საიუბილეო კონფერენცია, 2010. წ. .

მ. წიქარიშვილი, ტ.ანჯაფარიძე, გ.მეტრეველი. ჰიბრიდული რეაქტორის სიმტკიცეზე გაანგარიშების პრინციპები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი "მშენებლობა და XXI საუკ.მოხსენებები. წ. .

დ. დანელია. ჰიდროტექნიკური და სატრანსპორტო გვირაბების დაძაბულდეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა სეისმური ზემოქედების დროს. . 2001წ. "სამშენებლო კონსტრუქციები".

ბ. ფიფია, გ. ცივქარაშვილი, ხელმ: გ. ხელიძე. ჰიდროტურბინის თანამედროვე ტიპები და მათი გამოყენების შესაძლებლობები. სტუდენტთა 83-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია / სტუ. 2016წ. თეზისების კრებული, გვ. 55, თბილისი.