კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მელქაძე. “კლდის უბნის ბეთლემის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანების პრობლემები”. ირაკლი ციციშვილის სახელობის სამეცნიერო კონფერენცია. 2004წ. მცხეთა;.

მ. მელქაძე. “კლდის უბნის ბეთლემის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანების პრობლემები” “ქალაქგეგმარებითი ინსინუაციები თბილისის კონტექსტში”. . ირაკლი ციციშვილის სახელობის სამეცნიერო კონფერენცია. 2005წ. მცხეთა.

N. Lomsadze, ნ.ბოჭორიშვილი. “კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენება უცხო ენის სწავლებისას”.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები -4”. 2014წ. .

ქ. სალუქვაძე. “მწვანე დეკორი ამერიკულ ინტერიერში”. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ.. 2016წ. .

მ. ჩეჩელაშვილი. “რეგიონის ეკონომიკური სტრუქტურის ფორმირება და სრულყოფა”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული სასემინარო მოხსენება. 2011წ. .

მ. მელქაძე, ნ. თევზაძე. “რელიეფიანი ქალაქის წარმოჩენის მეთოდოლოგია”. სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია: არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2011წ. თბილისი.

მ. მელქაძე. “საცხოვრებელი სახლების ტიპები გარემოსთან მიმართებაში”. სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია: არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2011წ. თბილისი.

მ. მელქაძე, ნ. თევზაძე;. “ტერასული ქალაქის ხასიათი, წარმოჩენის მეთოდოლოგია და განვითარების ასპექტები” ; . სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია: არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2010წ. თბილისი.

მ. მელქაძე. “ქალაქური კვარტალის განვითარების ისტორია”. . ირაკლი ციციშვილის სახელობის სამეცნიერო კონფერენცია. 2003წ. მცხეთა;.

მ. მელქაძე. “ქალაქური სილუეტის ოქროს შუალედი თბილისისათვის”. ირაკლი ციციშვილის სახელობის სამეცნიერო კონფერენცია. 2006წ. მცხეთა.

N. Lomsadze, ნ.ბოჭორიშვილი. ”Computer assisted language teaching and learning aspects in technical faculties”.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “მსოფლიო და კავკასია”. 2013წ. გვ.179-180.

ც. გლოველი, მიხეილ მამნიაშვილი. ”იურიდიულიპირისსასჯელისდანიშვნისმიმართება სამეწარმეო კანონმდებლობასთან. სამართლის აქტუალური პრობლემები I საერთაშორისო სამეცნიერო ნომფერენცია. 2014წ. .

თ. მენაბდე. ”უმაღლეს სასწავლებელში განათლების ხარისხის მართვის საკითხები სწავლების ბოლონიის სისტემაზე გადასვლის პირობებში. სტუ. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები”თბილისი, საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსი-ტეტი”, თეზისების კრებული”,. გვ.92-93.

. ”უმაღლეს სასწავლებელში განათლების ხარისხის მართვის საკითხები სწავლების ბოლონიის სისტემაზე გადასვლის პირობებში. სტუ. 2011წ. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”,”შრომები”, ISBN 978-9941-14-942-9, გვ.67-69. .

თ. მენაბდე. ”უმაღლეს სასწავლებელში განათლების ხარისხის მართვის საკითხები სწავლების ბოლონიის სისტემაზე გადასვლის პირობებში”. . სტუ. 2010წ. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები” თბილსი, საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”,”შრომები”, ISBN 978-9941-14-942-9, გვ.67-69.

ნ. გომართელი. „აბრეშუმის გზა – ცოტა რამ ისტორიიდან“. სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2015წ. .

შ. გელაშვილი. „არქიტექტურული გარემოს ფორმირების თავისებურებები, თემატური ტურიზმის განვითარებისათვის საქართველოში“. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 83-ე სამეცნერო-ტექნიკური კონფერენცია. . 2015წ. ინტერიერისა და დიზაინის სექცია..

მ. თოფჩიშვილი. „ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები“ . სტუდენტთა ღია 84-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 31 მაისი, 2016.. 2016წ. .

მ. დავითაია. „გარემოს ფსიქოლოგიის საკითხისათვის“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2, . 2010წ. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 5 გვერდი.

ნ. ასათიანი. „გონზაგოს მკვლელობა“. რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე.. 2018წ. .