კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. თავხელიძე, ზ.მჭედლიშვილი. ხუთრგოლა ბრტყელი ბერკეტული მექანიზმის კინეტოსტატუკა. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული ტ.I . 2012წ. .

ნ. მაჭავარიანი, ნ. ჯვარელია. ჯანსაღი საწარმოო გარემო - ჯანსაღი ქალი - ჯანსაღი თაობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ქალი და XXI საუკუნე”, სტუ.. 2011წ. კონფერენციის შრომები.

მ. ქიტოშვილი, ნ,ბოჭორიშვილი. ჰაერის დაბინძურების მიზეზები საქართველოში და ეკოლოგიური გაუმჯობესების გზები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ``ქალი და XXI საუკუნე``. 2011წ. გვ.181-183.

გ. მალასიძე. ჰამილტონური სისტემების მოძრაობის მაიზოლირებელი ინტეგრალები და მათი შესაძლო გამოყენებები. სტუ სამშენებლო მექანიკის კათედრის საიუბილეო კონფერენცია, 2010. წ. .

მ. წიქარიშვილი, ტ.ანჯაფარიძე, გ.მეტრეველი. ჰიბრიდული რეაქტორის სიმტკიცეზე გაანგარიშების პრინციპები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი "მშენებლობა და XXI საუკ.მოხსენებები. წ. .

დ. დანელია. ჰიდროტექნიკური და სატრანსპორტო გვირაბების დაძაბულდეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა სეისმური ზემოქედების დროს. . 2001წ. "სამშენებლო კონსტრუქციები".

ბ. ფიფია, გ. ცივქარაშვილი, ხელმ: გ. ხელიძე. ჰიდროტურბინის თანამედროვე ტიპები და მათი გამოყენების შესაძლებლობები. სტუდენტთა 83-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია / სტუ. 2016წ. თეზისების კრებული, გვ. 55, თბილისი.

ნ. ბერიშვილი. ჰუკის განზოგადოებული კანონის გამოყენების ახლებური ინტერპრეტაცია. სტუ, რესპუბლიკური სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენცია. 2005წ. თეზისები.

N. Lomsadze. “The Problem of Text Compression in Terms of Globalization”,. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “მსოფლიო და კავკასია”. 2011წ. თბილისი, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”,გვ189-191. .

მ. მელქაძე. “დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ქალაქგეგმარებითი საკანონმდებლო აქტების ისტორიული ექსკურსი (პარალელი თანამედროვე საქართველოსთან)”.. ირაკლი ციციშვილის სახელობის სამეცნიერო კონფერენცია. 2002წ. მცხეთა;.

ნ. ბეგლარაშვილი. “ვაზიანი-გომბორი-თელავი” რეაბილიტირებული საავტომობილო გზის ეკოლოგიური და ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასება. გარემო და გლობალური დათბობა. ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. 2011წ. გარემო და გლობალური დათბობა, ISSN 2233-3347. N.3 (82), გვ.404-408. .

თ. ნატროშვილი. “ინტერტექსტუალურ კავშირთა თავისებურებანი ინგლისურენოვან პრესაში”, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. . 2012წ. .

მ. მელქაძე. “კლდის უბნის ბეთლემის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანების პრობლემები”. ირაკლი ციციშვილის სახელობის სამეცნიერო კონფერენცია. 2004წ. მცხეთა;.

მ. მელქაძე. “კლდის უბნის ბეთლემის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანების პრობლემები” “ქალაქგეგმარებითი ინსინუაციები თბილისის კონტექსტში”. . ირაკლი ციციშვილის სახელობის სამეცნიერო კონფერენცია. 2005წ. მცხეთა.

N. Lomsadze, ნ.ბოჭორიშვილი. “კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენება უცხო ენის სწავლებისას”.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები -4”. 2014წ. .

ქ. სალუქვაძე. “მწვანე დეკორი ამერიკულ ინტერიერში”. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ.. 2016წ. .

მ. ჩეჩელაშვილი. “რეგიონის ეკონომიკური სტრუქტურის ფორმირება და სრულყოფა”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული სასემინარო მოხსენება. 2011წ. .

მ. მელქაძე, ნ. თევზაძე. “რელიეფიანი ქალაქის წარმოჩენის მეთოდოლოგია”. სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია: არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2011წ. თბილისი.

მ. მელქაძე. “საცხოვრებელი სახლების ტიპები გარემოსთან მიმართებაში”. სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია: არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2011წ. თბილისი.

მ. მელქაძე, ნ. თევზაძე;. “ტერასული ქალაქის ხასიათი, წარმოჩენის მეთოდოლოგია და განვითარების ასპექტები” ; . სტუ არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია: არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2010წ. თბილისი.