კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1157 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გომართელი. „აბრეშუმის გზა – ცოტა რამ ისტორიიდან“. სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2015წ. .

შ. გელაშვილი. „არქიტექტურული გარემოს ფორმირების თავისებურებები, თემატური ტურიზმის განვითარებისათვის საქართველოში“. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 83-ე სამეცნერო-ტექნიკური კონფერენცია. . 2015წ. ინტერიერისა და დიზაინის სექცია..

მ. თოფჩიშვილი. „ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები“ . სტუდენტთა ღია 84-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 31 მაისი, 2016.. 2016წ. .

მ. დავითაია. „გარემოს ფსიქოლოგიის საკითხისათვის“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2, . 2010წ. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 5 გვერდი.

ნ. ასათიანი. „გონზაგოს მკვლელობა“. რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე.. 2018წ. .

ზ. ლობჟანიძე, შ. კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა, ქ. დადიანი, ბერაია ნ,. „გრუნტის წყლის დაუმყარებელი მოძრაობის პირობებში სისტემატური ჰორიზონტალური დრენაჟის გაანგარიშება“. V საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“. 2015წ. 136-139გვ..

ი. აფციაური. „ელექტრონული ფული“. სტუ–ს სტუდენტთა 82–ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. 2014, (გვ.304)..

თ. ბაქანიძე. „ეროვნული ეკონომიკის კონკურეტუნარიანობა, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. “ოვნული ეკონომიკის განვითრების მოდელები გუშინ, დღეს, ხვალ”.

ი. მოსაშვილი, ჩაჩუა გიორგი. „ეფექტური პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებს და ტესტირება ჩაშენებული სისტემების მართვისათვის“. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ შრომები. . 2015წ. 298- 302გვ..

მ. დავითაია. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები პიტერ ეიზენმანთან“ . IV საერთაშორისო კონფერენცია ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2016 . 2016წ. 6 გვერდი.

მ. შენგელია, მ. გელაშვილი ჯ. კობაიძე ლ.ღონიაშვილი. „ზოგადი ფიზიკის კურსში წანაცვლების დენის სწავლების მეთოდიკა“ . მოხსენების თეზისი რესპუბლიკური სამეცნეირო პედაგოგიური კონფერენციიდან. 1995 წ თბილისი. 0წ. 1.

ო. ხინიკაძე. „თანამედროვე ტექნოლოგიები, სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის აქტუალური პრობლემები, ზღვარი თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას შორის“ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. 2017წ. .

ლ. გიორგობიანი. „თბილისის ქაშუეთის ტაძარი-სამთავისის მინაბაძი (შედარებითი ანალიზი). სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2016წ. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2016 წ. .

მ. შენგელია, ნ.გელაშვილი კ.ქუშაშვილი ქ.კობაიძე ჯ.ჯაფარიძე მ.ბაცაცაშვილი. „იძულებითი რხევების სწავლების მეთოდიკის ზოგიერთი საკითხი“. მოხსენების თეზისი რესპუბლიკური სამეცნეირო პედაგოგიური კონფერენციიდან „უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო აღმზრდელობითი მუშაობის აქტუალური პრობლემები“ 1995 წ. თბილისი. 0წ. 2.

ბ. თინიკაშვილი. „კონსტრუქტივიზმის სტილის ფორმების არქიტექტურული ინტერპრეტაცია თანამედროვე ქართულ არქიტექტურაში“.. პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა III კონფერენცია, თბილისი. 2004წ. .

ლ. ვერბი. „კულტურათაშორისი დიალოგი“. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2014წ. .

შ. გელაშვილი. „კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი - ჭავჭავაძეების კომპლექსი წინანდალში - წარსული და დღევანდელობა“.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2012წ. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის სექცია.

მ. ლომსაძე-კუჭავა. „ლოგისტიკური სისტემები და მათი დანერგვის მდგომარეობა საქართველოს სამრეწველო ბიზნესში“. . ქუთაისი, მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია. . 2016წ. .

ი. მოსაშვილი, სახელაშვილი თეიმურაზ. „მართვის სისტემის საიმედობის განვითარებაზე ორიენტირებული მოდელი საავტომობილო მომსახურების მაგალითზე“. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ შრომები. . 2015წ. 339-342გვ..

მ. ლომსაძე-კუჭავა. „მარკეტინგ-მენეჯმენტის განვითარება საქართველოში“ . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. . 2017წ. .