კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მელქაძე. “ქალაქური კვარტალის განვითარების ისტორია”. . ირაკლი ციციშვილის სახელობის სამეცნიერო კონფერენცია. 2003წ. მცხეთა;.

მ. მელქაძე. “ქალაქური სილუეტის ოქროს შუალედი თბილისისათვის”. ირაკლი ციციშვილის სახელობის სამეცნიერო კონფერენცია. 2006წ. მცხეთა.

N. Lomsadze, ნ.ბოჭორიშვილი. ”Computer assisted language teaching and learning aspects in technical faculties”.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “მსოფლიო და კავკასია”. 2013წ. გვ.179-180.

ც. გლოველი, მიხეილ მამნიაშვილი. ”იურიდიულიპირისსასჯელისდანიშვნისმიმართება სამეწარმეო კანონმდებლობასთან. სამართლის აქტუალური პრობლემები I საერთაშორისო სამეცნიერო ნომფერენცია. 2014წ. .

თ. მენაბდე. ”უმაღლეს სასწავლებელში განათლების ხარისხის მართვის საკითხები სწავლების ბოლონიის სისტემაზე გადასვლის პირობებში. სტუ. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები”თბილისი, საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსი-ტეტი”, თეზისების კრებული”,. გვ.92-93.

. ”უმაღლეს სასწავლებელში განათლების ხარისხის მართვის საკითხები სწავლების ბოლონიის სისტემაზე გადასვლის პირობებში. სტუ. 2011წ. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”,”შრომები”, ISBN 978-9941-14-942-9, გვ.67-69. .

თ. მენაბდე. ”უმაღლეს სასწავლებელში განათლების ხარისხის მართვის საკითხები სწავლების ბოლონიის სისტემაზე გადასვლის პირობებში”. . სტუ. 2010წ. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები” თბილსი, საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”,”შრომები”, ISBN 978-9941-14-942-9, გვ.67-69.

ნ. გომართელი. „აბრეშუმის გზა – ცოტა რამ ისტორიიდან“. სტუ. საერთაშორისო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2015წ. .

შ. გელაშვილი. „არქიტექტურული გარემოს ფორმირების თავისებურებები, თემატური ტურიზმის განვითარებისათვის საქართველოში“. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 83-ე სამეცნერო-ტექნიკური კონფერენცია. . 2015წ. ინტერიერისა და დიზაინის სექცია..

მ. თოფჩიშვილი. „ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები“ . სტუდენტთა ღია 84-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 31 მაისი, 2016.. 2016წ. .

მ. დავითაია. „გარემოს ფსიქოლოგიის საკითხისათვის“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2, . 2010წ. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 5 გვერდი.

ნ. ასათიანი. „გონზაგოს მკვლელობა“. რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე.. 2018წ. .

ზ. ლობჟანიძე, შ. კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა, ქ. დადიანი, ბერაია ნ,. „გრუნტის წყლის დაუმყარებელი მოძრაობის პირობებში სისტემატური ჰორიზონტალური დრენაჟის გაანგარიშება“. V საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“. 2015წ. 136-139გვ..

ი. აფციაური. „ელექტრონული ფული“. სტუ–ს სტუდენტთა 82–ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. 2014, (გვ.304)..

თ. ბაქანიძე. „ეროვნული ეკონომიკის კონკურეტუნარიანობა, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. “ოვნული ეკონომიკის განვითრების მოდელები გუშინ, დღეს, ხვალ”.

ი. მოსაშვილი, ჩაჩუა გიორგი. „ეფექტური პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებს და ტესტირება ჩაშენებული სისტემების მართვისათვის“. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ შრომები. . 2015წ. 298- 302გვ..

მ. დავითაია. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები პიტერ ეიზენმანთან“ . IV საერთაშორისო კონფერენცია ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2016 . 2016წ. 6 გვერდი.

მ. შენგელია, მ. გელაშვილი ჯ. კობაიძე ლ.ღონიაშვილი. „ზოგადი ფიზიკის კურსში წანაცვლების დენის სწავლების მეთოდიკა“ . მოხსენების თეზისი რესპუბლიკური სამეცნეირო პედაგოგიური კონფერენციიდან. 1995 წ თბილისი. 0წ. 1.

ო. ხინიკაძე. „თანამედროვე ტექნოლოგიები, სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის აქტუალური პრობლემები, ზღვარი თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას შორის“ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. 2017წ. .

ლ. გიორგობიანი. „თბილისის ქაშუეთის ტაძარი-სამთავისის მინაბაძი (შედარებითი ანალიზი). სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2016წ. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2016 წ. .