კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ლობჟანიძე, შ. კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა, ქ. დადიანი, ბერაია ნ,. „გრუნტის წყლის დაუმყარებელი მოძრაობის პირობებში სისტემატური ჰორიზონტალური დრენაჟის გაანგარიშება“. V საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“. 2015წ. 136-139გვ..

ი. აფციაური. „ელექტრონული ფული“. სტუ–ს სტუდენტთა 82–ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. 2014, (გვ.304)..

თ. ბაქანიძე. „ეროვნული ეკონომიკის კონკურეტუნარიანობა, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. “ოვნული ეკონომიკის განვითრების მოდელები გუშინ, დღეს, ხვალ”.

ი. მოსაშვილი, ჩაჩუა გიორგი. „ეფექტური პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებს და ტესტირება ჩაშენებული სისტემების მართვისათვის“. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ შრომები. . 2015წ. 298- 302გვ..

მ. დავითაია. „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები პიტერ ეიზენმანთან“ . IV საერთაშორისო კონფერენცია ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-2016 . 2016წ. 6 გვერდი.

მ. შენგელია, მ. გელაშვილი ჯ. კობაიძე ლ.ღონიაშვილი. „ზოგადი ფიზიკის კურსში წანაცვლების დენის სწავლების მეთოდიკა“ . მოხსენების თეზისი რესპუბლიკური სამეცნეირო პედაგოგიური კონფერენციიდან. 1995 წ თბილისი. 0წ. 1.

ო. ხინიკაძე. „თანამედროვე ტექნოლოგიები, სისხლის სამართლისა და კრიმინოლოგიის აქტუალური პრობლემები, ზღვარი თავისუფლებასა და უსაფრთხოებას შორის“ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი. 2017წ. .

ლ. გიორგობიანი. „თბილისის ქაშუეთის ტაძარი-სამთავისის მინაბაძი (შედარებითი ანალიზი). სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2016წ. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2016 წ. .

მ. შენგელია, ნ.გელაშვილი კ.ქუშაშვილი ქ.კობაიძე ჯ.ჯაფარიძე მ.ბაცაცაშვილი. „იძულებითი რხევების სწავლების მეთოდიკის ზოგიერთი საკითხი“. მოხსენების თეზისი რესპუბლიკური სამეცნეირო პედაგოგიური კონფერენციიდან „უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო აღმზრდელობითი მუშაობის აქტუალური პრობლემები“ 1995 წ. თბილისი. 0წ. 2.

ბ. თინიკაშვილი. „კონსტრუქტივიზმის სტილის ფორმების არქიტექტურული ინტერპრეტაცია თანამედროვე ქართულ არქიტექტურაში“.. პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა III კონფერენცია, თბილისი. 2004წ. .

ლ. ვერბი. „კულტურათაშორისი დიალოგი“. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2014წ. .

შ. გელაშვილი. „კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი - ჭავჭავაძეების კომპლექსი წინანდალში - წარსული და დღევანდელობა“.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2012წ. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის სექცია.

მ. ლომსაძე-კუჭავა. „ლოგისტიკური სისტემები და მათი დანერგვის მდგომარეობა საქართველოს სამრეწველო ბიზნესში“. . ქუთაისი, მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია. . 2016წ. .

ი. მოსაშვილი, სახელაშვილი თეიმურაზ. „მართვის სისტემის საიმედობის განვითარებაზე ორიენტირებული მოდელი საავტომობილო მომსახურების მაგალითზე“. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ შრომები. . 2015წ. 339-342გვ..

მ. ლომსაძე-კუჭავა. „მარკეტინგ-მენეჯმენტის განვითარება საქართველოში“ . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. . 2017წ. .

ნ. გომართელი. „მეორე ფრონტის საკითხი ანტიჰიტლერული კოალიციის მონაწილეთა შეხვედრებსა და მიმოწერაში“. სტუ. ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი ცენტრი. საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი: „მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“. 2015წ. .

ნ. გომართელი. „მიგრაციული პროცესები ევროპაში“. სტუ. ლიბერალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი კვლევის ცენტრი, V საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი „ევროპა და სამხრეთ კავკასია“. 2016წ. .

მ. მაისურაძე. „მოქალაქის ყოფითი არეალი და თანამედროვეობა (ქ.თბილისის მაგალითზე)“. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი №3, ISSN 2233-3266;-არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები თბილისი,. 2014წ. .

მ. შიუკაშვილი. „პლასტიკური ბარათების საგადასახადო სისტემის მიმოხილვა". სტუდენტთა 73-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2005წ. .

ი. აფციაური. „რისკები, რისკების მართვის მეთოდები, რისკებისგან თავის არიდება. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ, 2014. 2014წ. IEC-2014 .