კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. შენგელია, ნ.გელაშვილი კ.ქუშაშვილი ქ.კობაიძე ჯ.ჯაფარიძე მ.ბაცაცაშვილი. „იძულებითი რხევების სწავლების მეთოდიკის ზოგიერთი საკითხი“. მოხსენების თეზისი რესპუბლიკური სამეცნეირო პედაგოგიური კონფერენციიდან „უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო აღმზრდელობითი მუშაობის აქტუალური პრობლემები“ 1995 წ. თბილისი. 0წ. 2.

ბ. თინიკაშვილი. „კონსტრუქტივიზმის სტილის ფორმების არქიტექტურული ინტერპრეტაცია თანამედროვე ქართულ არქიტექტურაში“.. პროფ. ირაკლი ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა III კონფერენცია, თბილისი. 2004წ. .

ლ. ვერბი. „კულტურათაშორისი დიალოგი“. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2014წ. .

შ. გელაშვილი. „კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი - ჭავჭავაძეების კომპლექსი წინანდალში - წარსული და დღევანდელობა“.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2012წ. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის სექცია.

მ. ლომსაძე-კუჭავა. „ლოგისტიკური სისტემები და მათი დანერგვის მდგომარეობა საქართველოს სამრეწველო ბიზნესში“. . ქუთაისი, მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია. . 2016წ. .

ი. მოსაშვილი, სახელაშვილი თეიმურაზ. „მართვის სისტემის საიმედობის განვითარებაზე ორიენტირებული მოდელი საავტომობილო მომსახურების მაგალითზე“. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ შრომები. . 2015წ. 339-342გვ..

მ. ლომსაძე-კუჭავა. „მარკეტინგ-მენეჯმენტის განვითარება საქართველოში“ . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. . 2017წ. .

ნ. გომართელი. „მეორე ფრონტის საკითხი ანტიჰიტლერული კოალიციის მონაწილეთა შეხვედრებსა და მიმოწერაში“. სტუ. ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი ცენტრი. საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი: „მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“. 2015წ. .

ნ. გომართელი. „მიგრაციული პროცესები ევროპაში“. სტუ. ლიბერალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი კვლევის ცენტრი, V საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი „ევროპა და სამხრეთ კავკასია“. 2016წ. .

მ. მაისურაძე. „მოქალაქის ყოფითი არეალი და თანამედროვეობა (ქ.თბილისის მაგალითზე)“. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი №3, ISSN 2233-3266;-არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები თბილისი,. 2014წ. .

მ. შიუკაშვილი. „პლასტიკური ბარათების საგადასახადო სისტემის მიმოხილვა". სტუდენტთა 73-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2005წ. .

ი. აფციაური. „რისკები, რისკების მართვის მეთოდები, რისკებისგან თავის არიდება. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ, 2014. 2014წ. IEC-2014 .

ნ. ლაცაბიძე. „რომის კათოლიკურ ეკლესიასა და საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის ურთიერთობის ისტორიიდან“, . ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მსოფლიო და კავკასია, . 2015წ. .

მ. ნოზაძე. „საინვესტიციო უსაფრთხოება, როგორც მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ფაქტორი“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. 1. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა. გვ. 150-153..

ნ. გომართელი. „საქართველოს ევროპული იდენტობა“. სტუ. მიხეილ თამარაშვილის გარდაცვალების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. . 2010წ. .

ნ. გომართელი. „საქართველოს ევროპული ორიენტირები“. სტუ. ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი – „საქართველო ევროპულ სივრცეში“. 2010წ. .

მ. დავითაია. „სიმბიოზის კონცეფციის ზოგიერთი თავისებურების გამოვლენა არქიტექტურაში“. პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. 2007წ. სტუ-ს „შრომები“, 7 გვერდი.

მ. მაისურაძე. „უახლესი არქიტექტურის გამომსახველობითი ტენდენციები“;. სტუ.სამეცნიერო ჟურნალი“განათლება“№1(4); თბილისი . 2012წ. .

მ. შიუკაშვილი, მ. კიკნაძე. „ფინანსები, ფინანსური ურთიერთობები, ქვეყნის საფინანსო სისტემა ფინანსური ბაზარი“. სტუ–ს სტუდენტთა 82–ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. სტუ–ს სტუდენტთა 82–ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია.

მ. შიუკაშვილი, მ. კიკნაძე. „ფინანსები, ფინანსური ურთიერთობები, ქვეყნის საფინანსო სისტემა ფინანსური ბაზარი“. სტუ–ს სტუდენტთა 82–ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. სტუ–ს სტუდენტთა 82–ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია.