კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Квирикашвили. Fundamental Theorems of Geometric Algebra over Rings. Scientific Conference of Prof. Georgian Technical University. 1993წ. Theses of Reports. 141-142.

ჯ. გახოკიძე. I international conference ,,Topical problems of law”, .. GTU,. 2010წ. Tbilisi, December 18-19, .

M. Akhobadze. Identification of nonlinear closed dynamic systems by the bloch impulse functions. IFAC. 1989წ. .

ჯ. გახოკიძე. II international conference ,,Business And Law”, . GTU, . 2011წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. II. ”ენერგოსექტორში დასაქმებულთა ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაზე გაწეული ინვესტიციის ეფექტურობა. სტუ-ს 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,. 2010წ. I ადგილი გაცემულია დიპლომი, .

ნ. უშვერიძე. III-V Semiconductor devices to bridge the Terahertz. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები". წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", გვ.116.

. III-V Semiconductor devices to bridge the Terahertz. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები". წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. ჭახნაკია. III-V Semiconductor devices to bridge the Terahertz. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, 2011, გვ. 116.

მ. ჭირაქაძე. III-V Semiconductor devices to bridge the Terahertz. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები". წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. ფავლენიშვილი, Kk.DjafariZe, m.Mgugava. IK-speqtri da eleqtronuli struqtura,. “kibernetikis institutis fundamenturi da gamoyenebiTi problemebi”, Tbilisi, 29-30 noemberi. . 2004წ. .

გ. მუმლაძე, რ. კოხრეიძე, ნ. პაპუნაშვილი, ოდენოვი სერგო, მესტვირიშვილი ამირან. Influence of thermal treatment on the properties of Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O, Georgian Technical University. სტუ. 2004წ. კერამიკა, მინა და მჭიდი XXI საუკუნეში, პირველი ქართული სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია და გამოფენა.

I. Samkharadze, T.Davitashvili. Investigation of Spilled Oil Infiltration Into Soil.. The International Scientific Conference Basic Paradigm in Science and Technology Development for the 21st Century dedicated to the 90-th anniversary of Georgian Technical University. 2012წ. Transactions of the International Scientific Conference “Basic Paradigm in Science and Technology Development for the 21st Century” dedicated to the 90-th anniversary of Georgian Technical University..

გ. ღვინეფაძე. jiuli Sartvas sxsovnisadmi . . 0წ. .

გ. ღვინეფაძე. jiuli Sartvas sxsovnisadmi . . 0წ. .

ლ. ქადაგიშვილი, კ. კამკამიძე. kodirebuli informaciis SerCeva saxeTa gamocnobisaTvis. Parametric CAD, 991 samecnier-teqnikuri konferencia, stu . 1999წ. gv. 25-29.

გ. ნაბახტიანი, ი.გიორგაძე. L-არაგინინ ფოსფატ მონოჰიდრატის (LAP) კრისტალიზაცია. სტუ-ს 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 1997წ. თ.2, გვ. 19-20.

გ. ნაბახტიანი, ი.პისარევსკი, ი.სილვესტროვა. L-არაგინინ ფოსფატ მონოჰიდრატის (LAP) მონოკრისტალების გაზრდადა მათი ზოგიერთი თვისებეის კვლევა. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1993წ. .

გ. ნაბახტიანი, ლ.ჩაჩხიანი. L-არაგინინის მჟავეებთან შენაეთების რენგენუსტრუქტურული კველვა და მის კავშირი ფიზიკურ თვისებებთან. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1993წ. .

გ. ნაბახტიანი, ი.გიორგაძე. LAP-ის კრისტალთა ფოტოდრეკადი თვისებები. სტუ-ს 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 1997წ. თ.2, გვ. 19.

T. Tsertsvadze, B.Gogichashvili. Liquid eteel treatment with exothermic slagproducing mixture. technologies in metallurgy and materials Innovative science International Conference. 2015წ. .