კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. იაშვილი, ი. მანველიძე. რეგიონალური ელექტრონული მთავრობის დანერგვა საქართველოში. სტუ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". . 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია .

ე. ალავერდოვი. რეგიონალური კონფერენცია "კავკასიის თავისებურებები და მომავლის პერიპეტიები", ჟიურის წევრი. კავკასიის ახალგაზრდული გაერთიანება . 2014წ. .

გ. ტყეშელაშვილი. საგადასახადო სისტემის ლიბერალიზაცია–მრეწველობის კრიზისის დაძლევის აუცილებელი პირობა. სტუ–ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 2002წ. თეზისები.226 გვ..

ზ. გასიტაშვილი, დ.ვერულავა, ი.ვერულავა, ა.ფრანგიშვილი. საგანგებო სიტუაციების მართვის სტრატეგიის აგების ბაზური მათემატიკური მოდელი. დიდი სისტემების მართვის XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმი CONTROL’ 2000, თბილისი. 2000წ. .

ა. ნადირაძე, ლ.მიქელაძე. სამშენებლო კონსტრუქციების ჰიდროიზოლაცია. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია . 0წ. ISSN 99928-902-4-4.

ქ. მახაშვილი, ძაგანია თ., ფადიურაშვილი ვ., იაშვილი ნ., ბუცხრიკიძე ე., ხუტაშვილი ი., სემიონოვი რ. სასმელი წყლის ვერცხლით გამდიდრების ავტომატური ხელსაწყოების დამუშავება და დამზადება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში. (თეზისები), თბილისი, 2011, გვ. 64.

ს. მიდელაშვილი. საქართველო-აშშ-ს ურთიერთობები თანამედროვე ეტაპზე, . სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სტუ, . 2010წ. .

თ. კოხრეიძე, ნ. უფლისაშვილი. საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების მთავარი ასპექტები. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული . 2015წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 1 გვ..

გ. ტყეშელაშვილი, ნ. დიდიშვილი. საქართველოს ინდუსტრიალიზაცია–ეკონომიკის უპირველესი ამოცანა. სტუ–ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 2002წ. თეზისები,. 228 გვ..

გ. ტყეშელაშვილი. საქართველოს მრეწველობის განვითარების ეკონომიკური პრობლემები. სტუ–ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 2002წ. თეზისები. 227 გვ..

მ. მოისწრაფიშვილი, ი. ღონღაძე. საქართველოს რკინიგზის სამტრედია-სენაკი-ფოთის უბნის არსებული მდგომარეობის ანალიზი და მისი გაძლიერების ღონისძიებები. სტუ. წ. სტუ-ს 76-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული, თბილისი, გვ.40..

ნ. რურუა, ბუაძე მურადი. საქართველოს რკინიგზის ფუძემდებლური ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციების ამოსავალი კონცეფციების შემუშავება. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო -ტექნიკური კონფერენცია. 2002წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 15-18 მაისი 2002.-გვ. 160-161.

ნ. კუციავა, ა.ძიძიკაშვილი, მ.დემეტრაძე. საქართველოს სასმელი და მინერალური წყლების მდინარეების ხარისხის მონიტორინგი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე გამარჯვებულ სტუდენტთა, თეზისების კრებული. სტუ. 2010წ. გვ.1.

ი. კვესელავა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის კათედრის 5 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია.. სასტენდო მოხსენება, სტუ, თბილისი. 2007წ. .

გ. მაღალაშვილი. საქართველოში არსებული არატრადიციული ბუნებრივი მინერალური კომპონენტების გამოყენება და მათ ბაზაზე მიღებული ხელოვნური ნიადაგის (სუფსტრატის) წარმოება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. გვ. 89-98.

გ. ტყეშელაშვილი, ნ. დარსაველიძე. საქართველოში ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის ძირითადი მიმართულებები. . 2002წ. თეზისები, 227 გვ.

მ. მოისწრაფიშვილი. საქართველოში ვიწროლიანდიანი რკინიგზების ქსელის განვითარება. სტუ. წ. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, გვ.162.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი. საშენი და მოსაპირკეთებელი ქვები, მათი სახეები და ძირითადი თვისებები. სამშ. კონსტრ.კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. მშენებლობა და XXI საუკუნე. გვ. 5.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი. საშენი და მოსაპირკეთებელი ქვების გამოყენება და მათ მიმართ ტექნიკური მოთხოვნები. სამშ. კონსტრ.კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. ``მშენებლობა და XXI საუკუნე``, გვ. 3.

გ. იაშვილი, ბეთლემიძე ქ., ერმოლაევი ვ.. საწარმოთა მართვის გადაწყვეტილებების ხარისხის გაზრდის მექანიზმები.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. ხელისუფლება და საზოგადოება.