კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

N. Lomsadze, ნ.ბოჭორიშვილი. Foreign Language Teaching with the help ”Technologies”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “მსოფლიო და კავკასია”თბილისი, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2015 მაისი.. 2015წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი. Foreign Language Teaching with the help ”Technologies”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, “მსოფლიო და კავკასია”. 2015წ. თბილისი, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, .

რ. ქაცარავა, H. Zhang, T.D. Jenkins, W.G. Turnell et al.. From drug-eluting stents to biopharmaceuticals: poly(ester amide) a versatile new bioabsorbable biopolymer,. Oxford University Press, ACS Symposium Series 977: Polymers for Biomedical Applications, Eds A. Mahapatro, A.S. Kulshrestha, 10-26. წ. .

Т. Квирикашвили. Fundamental Theorems of Geometric Algebra over Rings. Scientific Conference of Prof. Georgian Technical University. 1993წ. Theses of Reports. 141-142.

ჯ. გახოკიძე. I international conference ,,Topical problems of law”, .. GTU,. 2010წ. Tbilisi, December 18-19, .

M. Akhobadze. Identification of nonlinear closed dynamic systems by the bloch impulse functions. IFAC. 1989წ. .

ჯ. გახოკიძე. II international conference ,,Business And Law”, . GTU, . 2011წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. II. ”ენერგოსექტორში დასაქმებულთა ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაზე გაწეული ინვესტიციის ეფექტურობა. სტუ-ს 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,. 2010წ. I ადგილი გაცემულია დიპლომი, .

ნ. უშვერიძე. III-V Semiconductor devices to bridge the Terahertz. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები". წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", გვ.116.

. III-V Semiconductor devices to bridge the Terahertz. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები". წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. ჭახნაკია. III-V Semiconductor devices to bridge the Terahertz. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, 2011, გვ. 116.

მ. ჭირაქაძე. III-V Semiconductor devices to bridge the Terahertz. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები". წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. ფავლენიშვილი, Kk.DjafariZe, m.Mgugava. IK-speqtri da eleqtronuli struqtura,. “kibernetikis institutis fundamenturi da gamoyenebiTi problemebi”, Tbilisi, 29-30 noemberi. . 2004წ. .

L. Maxaradze, A Tavelishvili. Improved Methodology of Calculation and Design of Multi-Stage Pressure Pipeline Hydrotransport Systems . Tbilisi,Georgia. 2014წ. Conference “Transport Bridge Euro-Asia, , 2014, Tbilisi,Georgia, pp.13- -22.

გ. მუმლაძე, რ. კოხრეიძე, ნ. პაპუნაშვილი, ოდენოვი სერგო, მესტვირიშვილი ამირან. Influence of thermal treatment on the properties of Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O, Georgian Technical University. სტუ. 2004წ. კერამიკა, მინა და მჭიდი XXI საუკუნეში, პირველი ქართული სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია და გამოფენა.

I. Samkharadze, T.Davitashvili. Investigation of Spilled Oil Infiltration Into Soil.. The International Scientific Conference Basic Paradigm in Science and Technology Development for the 21st Century dedicated to the 90-th anniversary of Georgian Technical University. 2012წ. Transactions of the International Scientific Conference “Basic Paradigm in Science and Technology Development for the 21st Century” dedicated to the 90-th anniversary of Georgian Technical University..

გ. ღვინეფაძე. jiuli Sartvas sxsovnisadmi . . 0წ. .

გ. ღვინეფაძე. jiuli Sartvas sxsovnisadmi . . 0წ. .

ა. შარვაშიძე, N. Davitashvili. Kinematic analysis of spherical geared linkage mechanisms. The International Scientific Conference of Mechanics 2016. ISBN 978-9941-9420-4-4. Tbilisi. p. 33-40.. 2016წ. .

ლ. ქადაგიშვილი, კ. კამკამიძე. kodirebuli informaciis SerCeva saxeTa gamocnobisaTvis. Parametric CAD, 991 samecnier-teqnikuri konferencia, stu . 1999წ. gv. 25-29.