კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ნაბახტიანი, ი.გიორგაძე. L-არაგინინ ფოსფატ მონოჰიდრატის (LAP) კრისტალიზაცია. სტუ-ს 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 1997წ. თ.2, გვ. 19-20.

გ. ნაბახტიანი, ი.პისარევსკი, ი.სილვესტროვა. L-არაგინინ ფოსფატ მონოჰიდრატის (LAP) მონოკრისტალების გაზრდადა მათი ზოგიერთი თვისებეის კვლევა. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1993წ. .

გ. ნაბახტიანი, ლ.ჩაჩხიანი. L-არაგინინის მჟავეებთან შენაეთების რენგენუსტრუქტურული კველვა და მის კავშირი ფიზიკურ თვისებებთან. სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1993წ. .

გ. ნაბახტიანი, ი.გიორგაძე. LAP-ის კრისტალთა ფოტოდრეკადი თვისებები. სტუ-ს 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 1997წ. თ.2, გვ. 19.

T. Tsertsvadze, B.Gogichashvili. Liquid eteel treatment with exothermic slagproducing mixture. technologies in metallurgy and materials Innovative science International Conference. 2015წ. .

თ. ტუსიაშვილი, D. Lochisvili, M.Tsintsadze, D. Gulbani. Metal coordination compounds with pyrydine derivatives. Georgian Technical University,Tbilisi. 2007წ. conference,,Compounds & Materials with specific properties", 52 p.

ი. მოსაშვილი, მხეიძე დავით. Model-Based embedded System Design. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2011წ. შრომები. გვ.424– 425..

მ. ოქროსაშვილი, E.Kutelia, A.Peikrishvili. Nanosized Metal Powders Produced bi Electron-Beam Technology. Euro PM 2007 Proceeding.Toulouse, France. წ. pp.289-294.

. New Developments in Manganese Hydroelectrometallurgy. Extended Abstracts of the Second R. Agladze International Symposium on Electrochemistry. წ. Tbilisi State University.

თ. მათითაიშვილი, Shorena Kenchadze, Elizbar Elizbarashvili.. New Mordant Dyes On The Base Of Macrocyclic Azomethine Compounds. Republic Conference of Young Scientists: “Chemistry Today -2011”, Tbilisi, Georgian Technical University. 2011წ. p. 27-28.

რ. ქაცარავა, D. Tugushi. Non-conventional polymers composed of naturally occurring alpha-amino acids, . NOVA Sci. Publishers, Journal of Characterization and Development of Novel Materials, 2(3-4), 325-342 . წ. 2(4).

Zh.Urchukhishvili, K. Mdivani, E. Elizbarashvili. Novel macrocyclic flourescent dyes.. Symposium on organic chemistry. Sighnagi, Teqhnical University of Georgia. 2009წ. 16 October, p. 44-45..

Zh.Urchukhishvili, K. Mdivani, E. Elizbarashvili. . Novel macrocyclic flourescent dyes. . Symposium on organic chemistry.Sighnagi, Teqhnical University of Georgia. 0წ. 16 October, 2009, p.44-45..

N. Bokuchava, L. Ebanoidze, A. Sarukhnishvili. On the essenge of inorganic component part of Pkhoveli peloid . Republic Conference of Young Scientists ”Chemistry Today”. 2011წ. GTU, Tbilisi, p. 49.

J. Peradze. On the solution of a nonlinear problem for a shell. Georgian Technical University. 2010წ. Scien.-Techn. Journal “Building”, no. 2 (17), 219-222, Tbilisi.

ი. ლაგვილავა, ი. ლაგვილავა, T. Matitaishvili . One-Pot Synthesis Of Some Novel Tetrakisazo Disperse dyes. The Jubilee Conference on Applid Chemistry, Georgian Technical Universiti. წ. 2011, p.47-48.

ი. ფავლენიშვილი, Ll. nadareiSvili, Nn. TofuriZe, Ll. SaraSiZe. ormagi sxivtexis gradientis mqone polimeruli firebis interferenciul-polarizaciuli Tvisebebi. “kibernetikis institutis fundamenturi da gamoyenebiTi problemebi”, Tbilisi, 29-30 noemberi. . 2004წ. .

თ. ლომინაძე. Paleogeography of the Bathonian Basins of Georgia. Earth Science Frontiers, Special Issue, Sichuan, China. . წ. Vol. 17, 266-267.

ი. აფციაური. PGP-ის აგებულების სტრუქტურა და მისი მუშაობის პრინციპი. სტუდენტთა 73-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2005წ. .

მ. ოქროსაშვილი, E.Kutelia, T.Makharadze, M.Topuria, A.PeikriShvili. Phaze Formation at the Condensation of a Vapor Stream and Associated Diffuzion Reactions. ASM International, Materials Park, Ohio 44073-0002, USA.. წ. Surface Enjineering. Proceeding of 5th International Surfaze Engineering Congress.pp.102-105 .