კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1123 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ტუსიაშვილი, D. Lochisvili, M.Tsintsadze, D. Gulbani. Metal coordination compounds with pyrydine derivatives. Georgian Technical University,Tbilisi. 2007წ. conference,,Compounds & Materials with specific properties", 52 p.

ი. მოსაშვილი, მხეიძე დავით. Model-Based embedded System Design. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2011წ. შრომები. გვ.424– 425..

მ. ოქროსაშვილი, E.Kutelia, A.Peikrishvili. Nanosized Metal Powders Produced bi Electron-Beam Technology. Euro PM 2007 Proceeding.Toulouse, France. წ. pp.289-294.

გ. აგლაძე. New Developments in Manganese Hydroelectrometallurgy. Extended Abstracts of the Second R. Agladze International Symposium on Electrochemistry. წ. Tbilisi State University.

თ. მათითაიშვილი, Shorena Kenchadze, Elizbar Elizbarashvili.. New Mordant Dyes On The Base Of Macrocyclic Azomethine Compounds. Republic Conference of Young Scientists: “Chemistry Today -2011”, Tbilisi, Georgian Technical University. 2011წ. p. 27-28.

რ. ქაცარავა, D. Tugushi. Non-conventional polymers composed of naturally occurring alpha-amino acids, . NOVA Sci. Publishers, Journal of Characterization and Development of Novel Materials, 2(3-4), 325-342 . წ. 2(4).

Zh.Urchukhishvili, K. Mdivani, E. Elizbarashvili. Novel macrocyclic flourescent dyes.. Symposium on organic chemistry. Sighnagi, Teqhnical University of Georgia. 2009წ. 16 October, p. 44-45..

Zh.Urchukhishvili, K. Mdivani, E. Elizbarashvili. . Novel macrocyclic flourescent dyes. . Symposium on organic chemistry.Sighnagi, Teqhnical University of Georgia. 0წ. 16 October, 2009, p.44-45..

N. Bokuchava, L. Ebanoidze, A. Sarukhnishvili. On the essenge of inorganic component part of Pkhoveli peloid . Republic Conference of Young Scientists ”Chemistry Today”. 2011წ. GTU, Tbilisi, p. 49.

J. Peradze. On the solution of a nonlinear problem for a shell. Georgian Technical University. 2010წ. Scien.-Techn. Journal “Building”, no. 2 (17), 219-222, Tbilisi.

ი. ლაგვილავა, ი. ლაგვილავა, T. Matitaishvili . One-Pot Synthesis Of Some Novel Tetrakisazo Disperse dyes. The Jubilee Conference on Applid Chemistry, Georgian Technical Universiti. წ. 2011, p.47-48.

ი. ფავლენიშვილი, Ll. nadareiSvili, Nn. TofuriZe, Ll. SaraSiZe. ormagi sxivtexis gradientis mqone polimeruli firebis interferenciul-polarizaciuli Tvisebebi. “kibernetikis institutis fundamenturi da gamoyenebiTi problemebi”, Tbilisi, 29-30 noemberi. . 2004წ. .

თ. ლომინაძე. Paleogeography of the Bathonian Basins of Georgia. Earth Science Frontiers, Special Issue, Sichuan, China. . წ. Vol. 17, 266-267.

მ. ოქროსაშვილი, E.Kutelia, T.Makharadze, M.Topuria, A.PeikriShvili. Phaze Formation at the Condensation of a Vapor Stream and Associated Diffuzion Reactions. ASM International, Materials Park, Ohio 44073-0002, USA.. წ. Surface Enjineering. Proceeding of 5th International Surfaze Engineering Congress.pp.102-105 .

თ. მათითაიშვილი, E. Elizbarashvili, I. Lagvilava. Polyazomethine Macrocycles As Precursors For Organic Nancontainers. Symposium on organic chemistry, Sighnaghi, Georgia. 2009წ. p. 39-41.

I. Lagvilava, E. Elizbarashvili, T. Matitaishvili.. Polyazomethine macrocycles as precursors for organic nancontainers.. Symposium on organic chemistry. Sighnagi, Teqhnical University of Georgia. 2009წ. 16 October, p. 39-41..

ზ. ლობჟანიძე, ე. კუხალაშვილი, Mamasaxlisi Julver, null. Prediction of the maximum discharges of major rivers in western georgia. International Symposium on FLOODS AND MODERN METHODS OF CONTROL MEASURES Dedicated to the 80th anniversary of the GWMI . 2009წ. 23-28 September, 336-341p. .

M. Taktakishvili, Z.U. Jabua A.V. Gigineishvili. Prepsrstion of SnSb2 films and influens of valence of an ion Sn on the optical proporties. . 2009წ. Abstracts of worshop: Material Science Days. Tbilisi, Georgia p.37.

. Pulsation flow with heat transfer. Problems of mechanics. International scientific journal. Tbilisi,№2(35), pp.72-77. 0წ. №2(35), pp.72-77.

ვ. მიქელაშვილი. Quantum dot nanostructures on III-V semiconductors by means of III group metal deposition and thermal treatment method. NANO-2010, GTU. 2010წ. .