კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. კუციავა, ნ.მამუკაშვილი, მ.მშვილდაძე. წყალი - სიცოცხლის წყარო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე გამარჯვებულ სტუდენტთა თეზისების კრებული. 2011წ. .

კ. ხაზალია, თ.ნინიძე. წყალსაცავის დამუშავების სიღრმის დადგენა ნამახვანის მაგალითზე. ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი'. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული გვ.16 .

ნ. ბოჭორიშვილი, ვ.გაბრიჩიძე, ი.ბოჭორიშვილი. ჭაბურღილების კედლების საწმენდი მოწყობილობა. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 0,5 გვ..

ა. გოჩოლეიშვილი, პ. ლონდარაშვილი. ჭაურის სამაგრის ამოყვანის განცალკევებული ხერხი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია.

თ. მენაბდე, ბოჭოიძე ეკა. ხარისხის ტოტალური მართვის პრინციპების დანერგვა უმაღლესი განათლების ხარისხის ამაღლებაში. სტუ. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ”გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები” მოხსენებათა კრებული 2011წ. გვ. 312-315.

ნ. მაჭავარიანი, ნ. ჯვარელია. ჯანსაღი საწარმოო გარემო - ჯანსაღი ქალი - ჯანსაღი თაობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ქალი და XXI საუკუნე”, სტუ.. 2011წ. კონფერენციის შრომები.

გ. მალასიძე. ჰამილტონური სისტემების მოძრაობის მაიზოლირებელი ინტეგრალები და მათი შესაძლო გამოყენებები. სტუ სამშენებლო მექანიკის კათედრის საიუბილეო კონფერენცია, 2010. წ. .

დ. დანელია. ჰიდროტექნიკური და სატრანსპორტო გვირაბების დაძაბულდეფორმირებული მდგომარეობის გამოკვლევა სეისმური ზემოქედების დროს. . 2001წ. "სამშენებლო კონსტრუქციები".

რ. ჭყოიძე, ნ. ბერიშვილი. ჰუკის განზოგადოებული კანონის გამოყენების ახლებური ინტერპრეტაცია. სტუ, რესპუბლიკური სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენცია. 2005წ. თეზისები.

თ. მენაბდე. ”უმაღლეს სასწავლებელში განათლების ხარისხის მართვის საკითხები სწავლების ბოლონიის სისტემაზე გადასვლის პირობებში. სტუ. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები”თბილისი, საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსი-ტეტი”, თეზისების კრებული”,. გვ.92-93.

თ. მენაბდე. ”უმაღლეს სასწავლებელში განათლების ხარისხის მართვის საკითხები სწავლების ბოლონიის სისტემაზე გადასვლის პირობებში”. . სტუ. 2010წ. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები” თბილსი, საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”,”შრომები”, ISBN 978-9941-14-942-9, გვ.67-69.