კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. სალუქვაძე. „ურბოეკოლოგიის და საქალაქო აგლომერაციის ურთიერთობის საკითხები“. საერთაშორისო კონფერენცია არქიტექტურის და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“, თბილისი, საქართველო . 2014წ. .

М. Аланиа. Вторичные метаболиты видов рода аstragalus флоры Грузии: структура -биологическая активность и их применение в медицине.. International congress on Heterocyclic Chemistry "KOST-2015" , dedicated to 100 years anniversary of Professor Alexei Kost. Lmonosow Moscow stte University, Moskow, Russian Federation. 2015წ. p.133.

М. Аланиа. Вторичные метаболиты видов рода аstragalus флоры Грузии: структура -биологическая активность и их применение в медицине.. International congress on Heterocyclic Chemistry "KOST-2015" , dedicated to 100 years anniversary of Professor Alexei Kst. Lmonosow Moscow stte University, Moskow, Russian Federation. 2015წ. p.133.

ლ. კუტალაძე, ჭანტურია გ., თათარაშვილი რ., კარაკოზოვი კ., მიასნიკოვი ი., ცატუროვი ა.. ,, მთლიანად ოპტიკური გადამრთველი" . ფოტონიკა III, კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 2010წ. გვ. 11 - 12.

მ. ალანია. Astragalus-ისსახეობების ციკლოარტანული ნაერთები . ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი, საქართველო.. 2013წ. გვ/ 91.

ი. სამხარაძე, ზ. ხვედელიძე, თ. დავითაშვილი. ,,ატმოსფეროში მძლავრი შეშფოთებების გავრცელების შესწავლა მათემატიკური მოდელირებით”. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”.. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ.117. გვ. 145-148..

ი. კეცხოველი. ,,ქალი სოციალურ და კულტურულ საზოგადოებაში”. საინსტიტუტო სესია, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორია და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. თბილისი. 2004წ. .

ჯ. მალაღურაძე. - ერის ერთობის მონუმენტისათვის თბილისში, პარლამენტის წინ დასადგმელად, . კონკურსი. წ. .

L. Kutaladze, Chanturia G. F., Tatarashvili R.A.,Karakozov K. G., Miasnikov I. M., Tsaturov A. M. . 1.Completely optical switch, 2.Photonic cylindrical lens. Conference holographic and Optical recording, storage and processing of Information ". 2008წ. Abstract digest, pp. 86 - 87, Institute sybernetic, Tbilisi.

ჟ. პეტრიაშვილი. CERN -ის (European Organization for Nuclear Research) ეგიდით ჩატარდა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების შესწავლის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა.. 2012წ. .

G. Berikelashvili, S. Kharibegashvili, O. Jokhadze, B. Midodashvili. Finite Difference scheme for Klein-Gordon equation with cubic nonlinearity .. XXII Enlarged Sessions of the Seminar of VIAM. I.Vekua Institute of Applied Mathematics. Tbilisi, Georgia.. 2008წ. Programm, p.9.

N. Zakariadze. Hazardous Industrial Discharges to Surface Water Bodies and Morbidity in the Regions of Georgia . Network for Environmental Assessment and Remediation in Aquatic Systems . 2012წ. .

T. Tsintsadze, M. Tsintsadze, T. Tusiashvili, d. lochoshvili D.Gulbiani L.Skhirtladze. Metal coordination compounds with pyridine derivatives. . 2007წ. Republic Scientific Coordinating snd Consultind Center on Nontraditional Materias of the Chemical Society of Georgia Conference “Compounds & Materials with Specific Properties” (With international invitation)CMSP TSU Tbilisi P.43.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Unsteady simultaneous rotation problem of the infinite porous plate and surrounding fluid with account of magnetic field and heat transfer in case of variable electric conductivity and injection velocity. V Annual Meeting of the Mechanical Union. Tbilisi, October 8-10. 2014წ. .

ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. Нестационарная задача МГД-течения проводящей жидкости между двумя вращающимися бесконечными пористыми дисками при переменной электропроводности. საქართველოს მათემატიკოსთა მეხუთე ყრილობა. ბათუმი–ქუთაისი. 2009წ. .

ნ. ოვსიანიკოვა, Мумладзе Э.А., Самсония Ш.А, Яшвили Н.М.. Способ получения дипиразолов . მეხუთე რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში,. 2004წ. თბილისი,გვ.33..

ს. ბლიაძე. აგრარული რეფორმა და საინვესტიციო რეფორმები საქართველოში . თსუ სოხუმის ფილიალი. . 2000წ. ეკონომისტთა მესამე რესპუბლიკური კონფერენციის მასალები 2000წ.

ზ. ხვედელიძე. თ.დავითაშვილი, კ. თავართქილაძე, ა. ხანთაძე,ი. სამხარაძე " საქართველოს ტერიტორიაზე კლიმატის ცვლილების ზოგიერთი თავისებურებათა გამოკვლევა მათემატილური მოდელირებით. საერთაშორისო კონფერენცია "კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში". 2008წ. .

მ. მელაძე, მ. მელაძე. კლიმატის გლობალური დათბობის გავლენა აგროკლიმატური ზონების ცვლილებაზე. . გეოგრაფიული საზოგადოება, თსუ. წ. კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში.

ზ. ნაცვლიშვილი, ლ. რუხაძე. კომპაქტურ ჯგუფთა პირდაპირი სპექტრის შესახებ . ა.ს. პუშკინის სახ. თბ. პედინსტიტუტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი დიდი ოქტომბრის რევოლუციის 50-ე წლისთავისადმი . 1967წ. 8 გვ.