კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Unsteady simultaneous rotation problem of the infinite porous plate and surrounding fluid with account of magnetic field and heat transfer in case of variable electric conductivity and injection velocity. V Annual Meeting of the Mechanical Union. Tbilisi, October 8-10. 2014წ. .

ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. Нестационарная задача МГД-течения проводящей жидкости между двумя вращающимися бесконечными пористыми дисками при переменной электропроводности. საქართველოს მათემატიკოსთა მეხუთე ყრილობა. ბათუმი–ქუთაისი. 2009წ. .

ა. ტალიაშვილი. "სამეცნიერო კონფერენცია საქართვცელო ევროპულ სიცრცეში". ევრო ინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. 2011წ. თბილისი.

ი. გელენავა. ,,ბიბლიოთეკა-სამკითხველოები აფხაზეთში XIX ს-ის დასასრულსა და XX ს-ის დასაწყისში.”. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2006წ. .

ი. კეცხოველი. ,,გლობალიზაცია თუ ლოკალური ინტერესები". აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკურ, სამეცნიერო კონფერენცია, შრომები, თბ.-ახალციხე. 2009წ. გვ. 415-419.

ი. გელენავა. ,,საგანმანათლებლო საქმიანობის ისტორიიდან სამურზაყანოში (გალის რაიონი). XX ს-ის დასაწყისი და XXI ს-ის დასაწყისი.აფხაზეთის საჯარო სკოლების მასწავლებელთა კონფერენცია ,,საზღვრისპირა საქართველო”.. (აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო). 2007წ. .

ა. სონღულაშვილი. 9 აპრილის ტრაგედიის პოლიტიკური შეფასებისთის. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2009წ. .

ნ. შავლაყაძე. About contact problems of elasticity theory.. Conference of Georgian Mechanical Union. TSU. 2010წ. .

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Approximate method of the simultaneous rotation problem of the porous plate and fluid with account of magnetic field and heat transfer in case of variable electroconductivity. Ilia Vekua Institute of Aplplied Mathematics(VIAM) .II ANNUAL MEETING OF THE GEORGIAN MECHANICAL UNION (Dedicated to the 105th Birthday Anniversary of Ilia Vekua). 2011წ. BOOK OF ABSTRACTS, pp.23,88.

I. Metreveli, M.Jincharadze. BIOCHEMICAL STUDY OG LEAVS FROM GLEDITSHIA (L.GLEDITSHIA); A PLANT SPREAD IN GEORGOA. The Conference is Dedicated to the 60th Anniversary of R.Agladze Institute of Inorganic Chemistry And Electrochemistry. MODERN RESEARCHES AND PROSPECTS OF THEIR USE IN CHEMISTRY, CHEMICAL ENGINEERING AND RELATED FIELDS. 2016წ. international scientific conference, september 21-23, ureki, georgia.

A. Robitashvili, I. Kevanishvili. Eleqtromagnetic analysis of a complex structure cylindrical antenna. IEEE. 2014წ. XIX (th) International seminar/workshop on direct and invrse problems of electromagnetic and acoustic wave theory (DIPED) Tbilisi,Georgia,September 22-25 .

I. Metreveli. NATURAL GEORGIAN RAW VITAMIN COMPLEXES. DEVELOPMENT F TECHNOLOGY. The Conference is Dedicated to the 60th Anniversary of R.Agladze Institute of Inorganic Chemistry And Electrochemistry. MODERN RESEARCHES AND PROSPECTS OF THEIR USE IN CHEMISTRY, CHEMICAL ENGINEERING AND RELATED FIELDS. 2016წ. international scientific conference, september 21-23, ureki, georgia.

Z. Tsitskishvili, Tsitskishvili A., Tsitskishvili R.. On the constuction of solutions of the spatial axially symmetric stationary problem with partially unkown boundaries problems of the theory of jet flows. Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics REPORTS vol. 34. 2008წ. .

Z. Tsitskishvili, Tsitskishvili A., Tsitskishvili R.. On the solution of Spatial Axi-Symmetric with Partially Unknown Boundaries problems of the theory of jet flows. Fifth congress of mathematicians of Georgian abstracts of contributed talks. Batumi/ Kutaisi. 2009წ. .

V. Tsutskiridze, L. Jikidze. On the unsteady motion of a viscous hydromagnetic fluid contained between rotating coaxial cylinders of finite length . Ilia Vekua Institute of Aplplied Mathematics(VIAM) . 2008წ. Enlarged Sessions of The Seminar of I.VEKUA Institute of Applied Mathematics(VIAM).Tbilisi, 22-25 April.

თ. ლომინაძე. Paleobiogeographical zoning of the Early Jurassic marine basins of the Caucasus by ammonites . The Intern. Sci. Conf.: “Problems of Geology of the Caucasus”.A.Janelidze .Institute of Geology. Tbilisi, . წ. p.101-103.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Pulsation flow with heat transfer. Ilia Vekua Institute of Aplplied Mathematics(VIAM) .. 2009წ. Enlarged Session of The Seminar of I.VEKUA Institute of Applied Mathematics (Geo) Tbilisi .

ნ. რურუა. R≥300მ რადიუსიან მრუდებში ახალი ქართული რკინაბეტონის შპალების გამოყენების მიზანშეწონილობის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება . სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის “საქართველოს რკინიგზის განვითარების თანამედროვე პრობლემები”. 2004წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 17 დეკემბერი 2004. -გვ.15..

L. Jikidze, J.Sharikadze, V.Tsutskiridze. Some Issues of conducting Fluid Unsteady Flows in Pipes Under the Action of a Transverse Magnetic field. III Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union (Dedicated to the 110-th Birthday Anniversary of Victor Kupradze). Tbilisi, Georgia, December 19-21. 2012წ. .

N. Shavlakadze. The boundary-contact problem Electroelasticity for piezo-electric matherial with inclusion. II Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union. 2011წ. Book of Abstracts.