კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. ამირგულაშვილი. ძალაუფლება და მორალი. ახალციხის უნივერსიტეტი. 2009წ. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი,#1, გვ.91-97.

გ. ცინცაძე, რ.ჩაგუნავა, მ.დემეტრაძე. ძვირფასი ლითონების საბადოთა გასაიდუმლოების პრაქტიკა ძველ საქართველოში. V რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.155-156. წ. მოხსენებათა თეზისები. გვ.155-156.

ა. ნადირაძე, ი.ანდრიაძე. წმინდა სამების ტაძრის ბეტონის კჯნსტრუქციების სიმტკიცის დადგენა ურღვევი მეთოდით. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 0წ. თბილისი, ISSN 99928-902-4-4.

მ. ჩიქავა. ჰომეოპათიური NUX VOMICA და ალოპათიური სტრიქნინი. . თდასუ–ს XVIII სამეცნიერო კონფერენციის შრომები / თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (თდასუ). 2011წ. გვ. 341–344. .

მ. დარჩაშვილი. “ერთი შტრიხი ქართული პოლიტიკის უახლესი ისტორიიდან” . თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთო ღია კონფერენცია. . 2010წ. .

თ. მენაბდე. “საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ინფორმაციული უსაფრთხოებ. ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა” შრომების კრებული..

თ. მენაბდე. ”მათემატიკური მოდელის როლი უმაღლესი სასწავლებლის ინფორმატიზაციის ამოცანების ფორმულირებასა და გადაწყვეტაში. ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა „შრომების კრებული. გვ.485-488 .

თ. მენაბდე. ”მათემატიკური მოდელის როლი უმაღლესი სასწავლებლის ინფორმატიზაციის ამოცანების ფორმულირებასა და გადაწყვეტაში. ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა” შრომების კრებული.. გვ.485-488.

ე. შამანაძე. „ინფორმაციის ტიპები და ინფორმაციული საზოგადოება,ინფორმაცია, მისი როლი და ფუნქცია სოციალურ სისტემაში“ . . 2010წ. სტუდენტური კონფერენცია, გვ. 20-22.თბილისი.

მ. დარჩაშვილი. „კავკასიის ხალხთ ურთიერთობის საკითხი საქართველოს პრეზიდენთა საინაუგაურაციო სიტყვების მიხედვით“, . ს.ს.ი.პ. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის და თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტრის ერთობლივი კონფერენცია პანკისში, სოფ. დუისში. . 2010წ. .

ა. სონღულაშვილი. „ცივი ომის“ ანატომია. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2014წ. .

ე. შამანაძე. „ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ს საქართველოს განვითარების კომპლექსური კვლევის ცენტრის მიერ ჩატარებული კონფერენცია . 2014წ. გვერდი-105-115, თბილისი.