კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1464 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. გიორგაძე, M.Tsintsadze,N.Kilasonia, N.Gegeshidze, T.Tsintsadze, I.Gvelesiani, J.Kereselidze. Metal coordination compounds with hy drazones of atoma tic and heterocyclic hydrazydes . Republic Scientific Coordinating snd Consultind Center on Nontraditional Materias of the Chemical Society of Georgia Confe rence“Compounds & Materials with Specific Propert ies”(With interna tional invitation)CMSPTSU. 2007წ. P.43. Tbilisi, .

ს. ხარიბეგაშვილი, O. Jokhadze. Mixed problems for some class of integro-differential equations of parabolic type . Conference of Andrea Razmadze Mathematical Institute, Tbilisi, Georgia. 2015წ. .

რ. გრიგოლია, ა. დი ნოლა. monadikuri MV-algebre-bis topologiuri sivrceebi. 2016, 26-28 ianvari iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universiteti. 2016წ. .

ა. ჭანიშვილი, გ. პეტრიაშვილი, გ. ჭილაია. mzis ultraiisferi gamosxivebisadmi mgrZnobiare Txevadkristaluri qolesteruli struqturebi. kompiuterul mecnierebaTa fundamenturi da gamoyenebiTi problemebi. 2002წ. .

თ. ხმელიძე, D.Nikabadze, M.Nikoladze. Nano Lumber,innovative construction material of the 21 century. 3rd International Conference "Nanotechnologies",Tbilisi. 2014წ. Tbilisi Georgia Nano2014.

I. Metreveli, L. Targamadze. NATURAL GEORGIAN RAW VITAMIN COMPLEXES. DEVELOPMENT F TECHNOLOGY. The Conference is Dedicated to the 60th Anniversary of R.Agladze Institute of Inorganic Chemistry And Electrochemistry. MODERN RESEARCHES AND PROSPECTS OF THEIR USE IN CHEMISTRY, CHEMICAL ENGINEERING AND RELATED FIELDS. 2016წ. international scientific conference, september 21-23, ureki, georgia.

ბ. მამფორია. Naturalness of Definition of the Generalized Stochastic Integral in a Banach Space. Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. წ. Vol.34.

I. Berdzenishvili. New one-coat protective coatings for direct enameling technology of steel pipes. Business Development Forum. ქართული ტექნოლოგიების გამოფენა. 2014წ. 10-12 ივლისი, თბილისი.

V. Tsutskiridze. Non-stationary flow of electricity conducting liquid considering magnetic field.. Georgian Mathematical Union.. 2005წ. Conference of Georgian Mathematicians. Tbilisi, 14-16 November. Book of Abstracts, p. 157..

ს. ხარიბეგაშვილი, B. Midodashvili. Nonlocal problems for one class of hyperbolic systems on a plane . XXIV Enlarged Session of the Seminar at I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Tbilisi, Georgia. 2010წ. .

თ. ალიაშვილი. Normal forms of stable mappings in the plane. Scientific-methodical conference mathematicians of higher education institutions of Georgia. Telavi. 1983წ. Abstracts. p.13.

J. Peradze, A. Papukashvili, Z. Vashakidze. Numerical computation of the Kirchhoff type nonlinear static beam equation. VIII International Conference of the Georgian Mathematical Union, Batumi, September 4-8. 2017წ. .

თ. დავითაშვილი. Numerical Modelling of Harmfull Substances Distributiob in Costal Areas of the Black Sea. Fifth Congress og Mathematicians of Georgia. წ. Batumi-Kutaisi,Georgia.

ს. ხარიბეგაშვილი. On a characteristic problem for a class of second order hyperbolic systems with parabolic degeneration. . Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics.Tbilisi, Georgia. 1986წ. .

ა. მესხი. On a measure of non-compactness formaximal functions. საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა, . 2001წ. ყრილობის თეზისები.

N. Kachakhidze, N. Khomeriki, Z. Tsiklauri. On a Method of the Solution of Two-Dimensional Carrier Static Equation. III Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union. 2012წ. Book of Abstracts, p. 12.

ს. ხარიბეგაშვილი. On a multidimensional versions of the Darboux problem for a second order degenerated hyperbolic equations.. The Second Congress of Georgian Mathematicians. Tbilisi, Georgia. 1997წ. .

ს. ხარიბეგაშვილი. On a non-characteristic multidimensional problem of Darboux type for the wave equation. . Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Tbilisi, Georgia. 1995წ. .

ს. ხარიბეგაშვილი. On a problem of Darboux type for second order hyperbolic equation. . Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Tbilisi, Georgia. 1993წ. .

ს. ხარიბეგაშვილი. On a spatial problem of Darboux type for a second order hyperbolic equations. . The First Congress of Georgian Mathematicians. Tbilisi, Georgia,. 1994წ. .