კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1464 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ალიაშვილი. Representation of numbers by one quadratic form of type . Tbilisi State Univesity. 1977წ. 27-30 .

თ. ალიაშვილი. Representation of numbers by two quadratic form of type . Tbilisi University. 1978წ. Abstracts. 27 -29.

ი. უგრეხელიძე, თ. ბარამაშვილი. Reqomendations For Elimination Of Printing Process Defeqts for Improvement Of Printing Machine Pressing Device.. . 2016წ. International Scientific Conference ,, MECHANIKS 2016,, 23-25.06.16 TBILISI.

ა. ჭანიშვილი, გ. ჭილაია, გ. პეტრიაშვილი, მ. არონიშიძე. Reversible control of helix pitch in 1D photonic liquid crystals employing light emitting diodes. Proc.of Inst.of Cybernetics. 2008წ. .

ნ. რურუა. R≥300მ რადიუსიან მრუდებში ახალი ქართული რკინაბეტონის შპალების გამოყენების მიზანშეწონილობის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება . სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის “საქართველოს რკინიგზის განვითარების თანამედროვე პრობლემები”. 2004წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 17 დეკემბერი 2004. -გვ.15..

რ. გრიგოლია, ა. დი ნოლა, ნ. მიცკევიჩი. samniSna multi-modaluri epistemikuri lukaseviCis logikis Sesaxeb. 2015 ianvari iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universiteti. 2015წ. .

ნ. ფოფორაძე, ი. ახვლედიანი, ო. სესკურია. Sandstone from Kazbegi-Omalo region. POWER OF GEOLOGY IS THE PRECONDITION FOR REGENERATION OF ECONOMICS, BOOK OF ABSTRACTS, International Scientific-practical Conference on up-to-date problems of Geology. 2016წ. .

ს. ხარიბეგაშვილი, null. Scientific activities of academician Andria Bitsadze. . XXX Enlarged Session of the Seminar at I. Vekua Institute of Applied Mathematics dedicated to the 100th birthday anniversary of academician A. Bitsadze. Tbilisi, Georgia. 2016წ. .

ე. ელერდაშვილი. Signed area function of quadrilateral linkages. Enlarged Session of The Seminar of I. Vekua of Applied Mathematics (VIAM). Tbilisi . 2009წ. .

K. Kachiashvili, et al. . Software packages of automation of monitoring of the environment and processing of the experimental data. . Republican scientific-technological conference-exhibition “Applied program technologies” SofTEC’99, Tbilisi, . 1999წ. 273-278..

თ. ძაგანია, იაშვილი ნ., ფედულოვი გ., ტიბუა ლ.. Software Tool for Solving the Large Size Models for a Class of One-Dimensional Bin Packing Problems. XXV Expanded Seminars of I.Vekua Institute of Applied Mathematics. წ. .

ნ. იაშვილი, ძაგანია თ., ფედულოვი გ., ტიბუა ლ.. Software Tool for Solving the Large Size Models for a Class of One-Dimensional Bin Packing Problems. XXV Expanded Seminars of I.Vekua Institute of Applied Mathematics. წ. .

Л. Гиоргашвили. Solution of the value boundary problems of statics and stationary oscillations for the hemitropic micropolar medium. The 10th Republic conference in Telavi. 1983წ. pp.51.

Л. Гиоргашвили. Solution of the value boundary problems of statics for the solid sphere. The second All-Union conference on the theory of elasticity. Tbilisi,. 1994წ. pp.64-68.

L. Giorgashvili, Sh.Zazashvili. Solution of the value boundary-contact problems of statics of the theory of elasticity for the regions bounded by the concentric solid spheres. GPI. 1981წ. pp. 63.

J. Peradze, V. Odisharia. Solvability of one problem on a strong shell bending and its grid approximation. Tbilisi State University. 1990წ. Scientific Session “Thin-Walled Struct. and Dynamics”, TSU, Tbilisi.

თ. გიორგაძე, G.Tsintsadze, D.Lochoshvili. E.Topuria, T.TusiaSvili. Solvent effect on complex formation of dimethylacetamide an N,N-dimetilformamide. International Scientifik conference. 2016წ. Semptember 21-23, Ureki, Georgia, 179-180.

ა. კირთაძე. Some applications of set-theoretical and algebraic methods to measurability of sets and functions. Workshop in Discrete Mathematics, 31.10-01.11, 2016, Tbilisi, Georgia. 2016წ. .

ს. ხარიბეგაშვილი. Some boundary value problems for nonlinear hyperbolic equations.. A. Razmadze Institute of Mathematics. Scientific Session. Tbilisi, Georgia. 2008წ. .

L. Jikidze, J.Sharikadze, V.Tsutskiridze. Some Issues of conducting Fluid Unsteady Flows in Pipes Under the Action of a Transverse Magnetic field. III Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union (Dedicated to the 110-th Birthday Anniversary of Victor Kupradze). Tbilisi, Georgia, December 19-21. 2012წ. .