კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1511 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

L. Kutaladze, Chanturia G., Karakozov K.. Photonic cylindrical lens. Completely opttical switch. Conference Holographi and Optical recording, storage and processing of information. Cybernetic Institute. 2008წ. Abstract digest, 22-23 September, pp. 86 - 87, Tbilisi.

N. Rachvelishvili. PHYSICAL-CHEMICAL PROCESSING IN THE FRIT TECHNOGENIC RAW MATERIAL CONTAINING COMPOSITE. Republic Conference of Young Scientists “Chemistry Today. 2011წ. gv. 29-30..

Л. Гиоргашвили, G.Sadunishvili. Problems of Statics for an Elastic mixture with two disjoint Sperical cavities. Congress of Georgian Mathematicians,Tbilisi. 2005წ. 14-16 November.

L. Giorgashvili, G.Karseladze, G.Sadunishvili. Problems of Statics of Two-Component Mixtures for a Stretched Spheroid. Report of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. 2010წ. .

რ. გრიგოლია, რ. ლიპარტელიანი. proeqciuloba da unifikacia monadikuri, srulyofili MV-alge-brebiT warmoqmnil mra-valsaxeobebSi. 2016, 26-28 ianvari iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universiteti. 2016წ. .

V. Tsutskiridze. Pulsation flow of conducting liquid in a tube, in consideration of in homogenous magnetic field with heat transfer.. Georgian Mathematical Union.. 1997წ. Tbilisi, 24-27 September..

V. Tsutskiridze. Pulsation flow of conducting liquid in a flat tube with heat transfer.. Georgian Mathematical Union.. 1994წ. Tbilisi, 1-4 June. .

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Pulsation flow with heat transfer. Ilia Vekua Institute of Aplplied Mathematics(VIAM) .. 2009წ. Enlarged Session of The Seminar of I.VEKUA Institute of Applied Mathematics (Geo) Tbilisi .

ი. უგრეხელიძე, თ. ბარამაშვილი. Recommendadations For Elimination Of Arise In Printing Process Defects In Order Of Perfeqtion Of Printing Machine Sheet Transfer And Sheet Reversing Device.. . 2014წ. International Scientific Conference ,, MECHANIKS 2014,, 19-21.06.2014. TBILISI .

К. , Goritskiy, Y.A. . Reduction of the dimensionality of the integral met at automated processing of measuring information. . Republican ¬ scientific and technical conference on ¬ questions ¬ of working out and ¬ introduction of computing means and controlling and computing complex in national economy, Tbilisi, . 1977წ. 76-78..

თ. ალიაშვილი, Q. Shavgulidze. Representation of natural numbers by two quadratic form of fourteen variables.. Conference of Higher Education Institutions of Georgia. Sokhumi. 1977წ. Abstracts. p.3-4.

თ. ალიაშვილი. Representation of numbers by one quadratic form of type . Tbilisi State Univesity. 1977წ. 27-30 .

თ. ალიაშვილი. Representation of numbers by two quadratic form of type . Tbilisi University. 1978წ. Abstracts. 27 -29.

ი. უგრეხელიძე, თ. ბარამაშვილი. Reqomendations For Elimination Of Printing Process Defeqts for Improvement Of Printing Machine Pressing Device.. . 2016წ. International Scientific Conference ,, MECHANIKS 2016,, 23-25.06.16 TBILISI.

ა. ჭანიშვილი, გ. ჭილაია, გ. პეტრიაშვილი, მ. არონიშიძე. Reversible control of helix pitch in 1D photonic liquid crystals employing light emitting diodes. Proc.of Inst.of Cybernetics. 2008წ. .

ნ. რურუა. R≥300მ რადიუსიან მრუდებში ახალი ქართული რკინაბეტონის შპალების გამოყენების მიზანშეწონილობის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება . სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის “საქართველოს რკინიგზის განვითარების თანამედროვე პრობლემები”. 2004წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 17 დეკემბერი 2004. -გვ.15..

რ. გრიგოლია, ა. დი ნოლა, ნ. მიცკევიჩი. samniSna multi-modaluri epistemikuri lukaseviCis logikis Sesaxeb. 2015 ianvari iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universiteti. 2015წ. .

ნ. ფოფორაძე, ი. ახვლედიანი, ო. სესკურია. Sandstone from Kazbegi-Omalo region. POWER OF GEOLOGY IS THE PRECONDITION FOR REGENERATION OF ECONOMICS, BOOK OF ABSTRACTS, International Scientific-practical Conference on up-to-date problems of Geology. 2016წ. .

ს. ხარიბეგაშვილი, null. Scientific activities of academician Andria Bitsadze. . XXX Enlarged Session of the Seminar at I. Vekua Institute of Applied Mathematics dedicated to the 100th birthday anniversary of academician A. Bitsadze. Tbilisi, Georgia. 2016წ. .

ე. ელერდაშვილი. Signed area function of quadrilateral linkages. Enlarged Session of The Seminar of I. Vekua of Applied Mathematics (VIAM). Tbilisi . 2009წ. .