კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. რაჭველიშვილი. WiaTuris manganumis madnis gamdidrebis narCenebis rigi Tavisebureba. saerTaSoriso samecniero-praqtikuli konferencia `garemos dacva da mdgradi ganviTareba. 2010წ. 86-88gv. .

С. Пагава. X Республиканская научная и научно-методическая конференция физилов высших учебныч заведении Грузинской ССР. Тбилиси, 1978.. . 1978წ. .

С. Пагава. XI Республиканская научная и научно-методическая конференция физилов высших учебныч заведении Грузинской ССР. Тбилиси, 1980. . 1980წ. .

С. Пагава. XIII Республиканская научная и научно-методическая конференция физилов высших учебныч заведении Грузинской ССР. Тбилиси, 1982. . 1982წ. .

თ. სანიკიძე. XX ს-ის დასაწყისის ქართული ხელოვნების თავისებურებათა შესახებ. თბილისის ექ. თაყაიშვილის სახ. კულტურისა და ხელოვნების სახ. უნივერსიტეტის კონფერენცია. . წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. Yu.Bezhuashvili Three-dimensional boundary value problems of thermodiffusion. სიმპოზიუმი დიფ.განტოლებებსა და მათემატიკურ ფიზიკაში თბილისი,21–25 ივნისი . 1997წ. .

გ. ღვინეფაძე. "...წყლისაგან და წყლით". საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული კრეაციული საზოგადოების ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია "პირველად იყო სიტყვა". 2006წ. თსუ. ISBN 99940-855-7-3. გვ.143.

ქ. კოტრიკაძე, ო. კოტრიკაძე. "Mathematical modeling and investigation of the robust following drive in educational laboratory", . პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური სკოლა-სემინარი, ლაგოდეხი. 1994წ. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური სკოლა-სემინარის მოხსენების თეზისები.

მ. დარჩაშვილი. "არჩევნები საქართველოში". ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. 2011წ. .

მ. დარჩაშვილი. "თანამედროვეობის აქტუალური საკითხები". თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ერტობლივი კონფერენცია). 2010წ. .

გ. ინანიშვილი, თ. ბაძოშვილი. "მეტალურგიული წარმოების საკითხისათვის საქართველოში მე–18 საუკუნის მე–2 ნახევარში". მე–3 ნესპუბლიკური სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 2000წ. (136–137). თბილისი.

მ. დარჩაშვილი. "პოლიტიკის აქტუალური პრობლემები". სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი და თელავის ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო ინსტიტუტის (ერთობლივი კონფერენცია პანკისში, სოფ. დუისში). 2010წ. .

მ. დარჩაშვილი. "პოლიტიკური პარტიები საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში". სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი და თსუ (ერთობლივი კონფერენცია). 2008წ. .

მ. დარჩაშვილი. "პროფესორ-მასწავლებელტა და სტუდენტთა II სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია". თბილისის იურიდიულ-ფსიქოლოგიური ინსტიტუტი. 2005წ. .

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. "რობასტული მიმყოლი ამძრავის მათემატიკური მოდელირება და გამოკვლევა სასწავლო ლაბორატორიაში", . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია. 1994წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენციის თეზისები1 გვ.,.

მ. დარჩაშვილი. "საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 90 წლისთავი". სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. 2008წ. .

ქ. კოტრიკაძე, ო. კოტრიკაძე. "ტემპერატურის ავტომატური რეგულირების სამრეწველო სისტემის ლაბორატორიული გამოკვლევა". რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია. 1994წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენციის თეზისები, 10-12 ნოემბერი, თბილისი.

მ. დარჩაშვილი. "ქართული ემიგრაცია: ისტორია და ტანამედროვეობა". სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი და გიორგი მაჩაბლის ფონდი. 2009წ. .

გ. აბაშიძე. `დამნაშავის პიროვნების პრობლემა კრიმინოლოგიაში~. . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი . 2011წ. ბათუმის უნივერსიტეტის შრომები..

გ. აბაშიძე. `ზოგიერთი მოსაზრება მხარეთა თანასწორობასა და შეჯიბრებითობასთან დაკავშირებით~. . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი . 2015წ. .