კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1405 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. კოტრიკაძე, ო. კოტრიკაძე. "Mathematical modeling and investigation of the robust following drive in educational laboratory", . პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური სკოლა-სემინარი, ლაგოდეხი. 1994წ. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური სკოლა-სემინარის მოხსენების თეზისები.

მ. დარჩაშვილი. "არჩევნები საქართველოში". ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. 2011წ. .

მ. დარჩაშვილი. "თანამედროვეობის აქტუალური საკითხები". თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ერტობლივი კონფერენცია). 2010წ. .

გ. ინანიშვილი, თ. ბაძოშვილი. "მეტალურგიული წარმოების საკითხისათვის საქართველოში მე–18 საუკუნის მე–2 ნახევარში". მე–3 ნესპუბლიკური სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 2000წ. (136–137). თბილისი.

მ. დარჩაშვილი. "პოლიტიკის აქტუალური პრობლემები". სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი და თელავის ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო ინსტიტუტის (ერთობლივი კონფერენცია პანკისში, სოფ. დუისში). 2010წ. .

მ. დარჩაშვილი. "პოლიტიკური პარტიები საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში". სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი და თსუ (ერთობლივი კონფერენცია). 2008წ. .

მ. დარჩაშვილი. "პროფესორ-მასწავლებელტა და სტუდენტთა II სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია". თბილისის იურიდიულ-ფსიქოლოგიური ინსტიტუტი. 2005წ. .

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. "რობასტული მიმყოლი ამძრავის მათემატიკური მოდელირება და გამოკვლევა სასწავლო ლაბორატორიაში", . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია. 1994წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენციის თეზისები1 გვ.,.

მ. დარჩაშვილი. "საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 90 წლისთავი". სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. 2008წ. .

ქ. კოტრიკაძე, ო. კოტრიკაძე. "ტემპერატურის ავტომატური რეგულირების სამრეწველო სისტემის ლაბორატორიული გამოკვლევა". რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია. 1994წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენციის თეზისები, 10-12 ნოემბერი, თბილისი.

მ. დარჩაშვილი. "ქართული ემიგრაცია: ისტორია და ტანამედროვეობა". სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი და გიორგი მაჩაბლის ფონდი. 2009წ. .

გ. აბაშიძე. `დამნაშავის პიროვნების პრობლემა კრიმინოლოგიაში~. . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი . 2011წ. ბათუმის უნივერსიტეტის შრომები..

გ. აბაშიძე. `ზოგიერთი მოსაზრება მხარეთა თანასწორობასა და შეჯიბრებითობასთან დაკავშირებით~. . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი . 2015წ. .

გ. აბაშიძე. `ზოგიერთი მოსაზრება სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის შესახებ~. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. . 2013წ. უნივერსიტეტის შრომები..

გ. აბაშიძე. `ზოგიერთი საკითხი გამომძიებლის საპროცესო სტატუსისა და ფუნქციების შესახებ~.. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი . 0წ. ბათუმის უნივერსიტეტის შრომები..

გ. აბაშიძე. `ზოგიერთი საკითხი სს პროცესის უმთავრესი პრინციპის შესახებ~. . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. 2010წ. ბათუმის უნივერსიტეტის შრომები..

გ. აბაშიძე. `რამდენიმე წინადადება სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში არსებული პრობლემების გადაწყვეტასთან დაკავშირებით~ . .ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. 2014წ. .

მ. სოსელია. `“წყლის რესურსების დაცვისა და გამოყენების ზოგიერთი საკითხი საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების პირობებში" . საქ. მეცნ. აკადემიის პ.გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 1995წ. .

მ. ცირეკიძე, Гелашвили Н.И. Романова И.П. Керашвили В.Н.. « Содержание и органи¬зация самостоятельной работы студентов с учётом преемственности в преподавания. Тезисы докладов Всесоюзной научно-педагогичес¬кой кон¬ференций «Совершен¬ствование подготовки специалистов в ВУЗ-ов» . 1991წ. Тбилиси, 24-26, 11, (1991).

მ. ცირეკიძე. « Содержание преподавания с учётом генерации обучения в Высщей школе”. Тезисы докладов Всесоюзной научно-педаго-гической конференции «Совершенствование подготовки специалистов в ВУЗ-ов» . 1991წ. Тбилиси, 24-26, 11, (1991).