კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1435 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Unsteady simultaneous rotation problem of the infinite porous plate and surrounding fluid with account of magnetic field and heat transfer in case of variable electric conductivity and injection velocity. V Annual Meeting of the Mechanical Union. Tbilisi, October 8-10. 2014წ. .

ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. Нестационарная задача МГД-течения проводящей жидкости между двумя вращающимися бесконечными пористыми дисками при переменной электропроводности. საქართველოს მათემატიკოსთა მეხუთე ყრილობა. ბათუმი–ქუთაისი. 2009წ. .

ნ. ოვსიანიკოვა, Мумладзе Э.А., Самсония Ш.А, Яшвили Н.М.. Способ получения дипиразолов . მეხუთე რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში,. 2004წ. თბილისი,გვ.33..

ს. ბლიაძე. აგრარული რეფორმა და საინვესტიციო რეფორმები საქართველოში . თსუ სოხუმის ფილიალი. . 2000წ. ეკონომისტთა მესამე რესპუბლიკური კონფერენციის მასალები 2000წ.

მ. მელაძე, მ. მელაძე. კლიმატის გლობალური დათბობის გავლენა აგროკლიმატური ზონების ცვლილებაზე. . გეოგრაფიული საზოგადოება, თსუ. წ. კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში.

ზ. ნაცვლიშვილი, ლ. რუხაძე. კომპაქტურ ჯგუფთა პირდაპირი სპექტრის შესახებ . ა.ს. პუშკინის სახ. თბ. პედინსტიტუტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი დიდი ოქტომბრის რევოლუციის 50-ე წლისთავისადმი . 1967წ. 8 გვ.

თ. ნუცუბიძე. მეხუთე საუკუნის ქართველი მოაზროვნეები. სტუდენტთა XXIX სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ, მოხსენებათა თეზისების კრებული. 1967წ. გვ. 73-74.

გ. კაკაურიძე, ბ. კილოსანიძე, ი. მშვენიერაძე. პოლარიზაციის სიბრტყის მობრუნების კუთხის პრეციზიული გაზომვის მეთოდი პოლარიზაციული მესერის მეშვეობით . კონფერენცია "ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, "HOLOOPTO-2008”. 2008წ. თეზისების კრებული, გვ. 14-16.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.დვალიშვილი, ნ.ნასყიდაშვილი, ქ.ლატარია. საქართველოს აბრეშუმის გზის სრული ამოქმედების შედეგად ეკოლოგიური რისკ-ფაქტორების შეფასება. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“; თბილისი. 2015წ. გვ.292-294.

შ. ჩხეიძე. სრულფასოვანი, დაბალანსებული კვების მეცნიერული საფუძვლები. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის კონფერენცია. 2017წ. .

ლ. გვენეტაძე. ფინანსური შუამავლები და მათი განვითარების ზოგიერთი ტენდეციები საქართველოში.,. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2009წ. ეკონომიკის განვითაების ტენდეციები თანამედროვე ეტაპზე., საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული., გვ.165.

რ. გრიგოლია. "ALGEBRAIC ANALYSIS OF MANY VALUED LOGICS". ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი სამეცნიერო კონფერენციa კომპიუტინგში (ინფორმატიკა ზოგადად), . წ. 13-15 ოქტომბერი, 2008.

მ. სოსელია. "ეკონომიკურ განვითარებასა და მაკროეკონომიკურ მოდელში რესურსთა დანიშნულების კავშირურთიერთობის საკითხები" . საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია/საქ. მეცნ. აკადემიის პ.გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2007წ. .

ბ. იმნაძე, ე.ხახუტაშვილი. "მასმედიის სოციალური ფუნქციები გამოყენების და დაკმაყოფილების თეორიის შუქზე". აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. ახალციხე. წ. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. ახალციხე გვ.17-24.

ა. კირთაძე. "ნამდვილმნიშვნელობებიანი ფუნქციების ფართობითად ზომადობა ზომათა გარკვეული კლასების მიმართ.". 2. ა. რაზმაძის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია 2-6 დეკემბერი, თბილისი 2013. . 2013წ. .

ა. ტალიაშვილი. "სამეცნიერო კონფერენცია საქართვცელო ევროპულ სიცრცეში". ევრო ინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. 2011წ. თბილისი.

რ. აბულაძე. "საქართველოს ელექტრონული მთავრობის განვითარების მარკეტინგული სისტემის საკვანძო საკითხები". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - "სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობის ამოცანები საქართველოში".. 2015წ. 20 ნოემბერი, 2015 .

ა. ფურცელაძე. "სინათლის პოლარიზაციის ხარისხის მოდელირების შესახებ”. საქართველოს მათემატიკოსთა მე-3 ყრილობა, თბილისი. 2001წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 103.

ლ. გვაჯაია. 'საინოვაციო საქმიანობის ორგანიზაცია საწარმოში". სამეცნიერო კონფერენცია, ორგანიზატორი: საქართველოს ჰომანიტარულ-ეკონომიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. #13-14, ჟ. "მოამბე"გვ.გვ.158-160.

ი. ბეჟუაშვილი. , О димамических задачах обобщенной моментной теории упругости решаемих в квадратурах.. X-конференция математиков ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВ.- ИЙ ГССР г.Телави,9-12 ноября . 1983წ. .