კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. The steady MHD-flow conductive fluid in the neighbourhood of an infinite porous plate at simultaneous rotation of a plate and fluid with strong magnetic field. I.VEKUA Institute of Applied Mathematics (VIAM). 2008წ. Enlarged Session of The Seminar of I.VEKUA Institute of Applied Mathematics (Geo) Tbilisi.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Unsteady rotation problem of the motion of infinite porous plate with the falling stream of the conductive fluid with account of magnetic field and heat transfer in case of variable injection velocity and electric conductivity. Georgian Aviation University. VI Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union. 30.09-4.10. Tbilisi, Georgia. 2015წ. .

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Unsteady Rotation Problem on Infinite Porous Plate in the Conducting Fluid with Account Heat Transfer in Case of Variable electroconductivity and Injection Velocity. IV Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union (Dedicated to the 80th Anniversary of the Akaki Tsereteli State Unioversity). Kutaisi, Georgia. November 8-10. 2013წ. Book of Abstracts, p.95.

L. Kekelishvili. Waus of reducing freshet prcesses by the technilogy of antierosional irrigation. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2009წ. წყალდიდობები და მასთან ბრძოლის თანამედროვე მეთოდები. შრომათა კრებული გვ.383-387.

მ. დარჩაშვილი. "არჩევნები საქართველოში". ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. 2011წ. .

მ. დარჩაშვილი. "თანამედროვეობის აქტუალური საკითხები". თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ერტობლივი კონფერენცია). 2010წ. .

მ. დარჩაშვილი. "პოლიტიკის აქტუალური პრობლემები". სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი და თელავის ი.გოგებაშვილის სახელმწიფო ინსტიტუტის (ერთობლივი კონფერენცია პანკისში, სოფ. დუისში). 2010წ. .

მ. დარჩაშვილი. "პოლიტიკური პარტიები საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში". სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი და თსუ (ერთობლივი კონფერენცია). 2008წ. .

მ. დარჩაშვილი. "საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 90 წლისთავი". სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. 2008წ. .

მ. დარჩაშვილი. "ქართული ემიგრაცია: ისტორია და ტანამედროვეობა". სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი და გიორგი მაჩაბლის ფონდი. 2009წ. .

გ. აბაშიძე. `დამნაშავის პიროვნების პრობლემა კრიმინოლოგიაში~. . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი . 2011წ. ბათუმის უნივერსიტეტის შრომები..

გ. აბაშიძე. `ზოგიერთი მოსაზრება მხარეთა თანასწორობასა და შეჯიბრებითობასთან დაკავშირებით~. . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი . 2015წ. .

გ. აბაშიძე. `ზოგიერთი მოსაზრება სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის შესახებ~. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. . 2013წ. უნივერსიტეტის შრომები..

გ. აბაშიძე. `ზოგიერთი საკითხი სს პროცესის უმთავრესი პრინციპის შესახებ~. . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. 2010წ. ბათუმის უნივერსიტეტის შრომები..

გ. აბაშიძე. `რამდენიმე წინადადება სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში არსებული პრობლემების გადაწყვეტასთან დაკავშირებით~ . .ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. 2014წ. .

მ. დარჩაშვილი. «საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა« . თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია . 2012წ. .

მ. დარჩაშვილი. «ქალთა უფლებები ფეოდალური ხანის საქართველოში« . ღია საუნივერსიტეტო კონფერენცია, თბილისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი “გენდერული კვლევის აქტუალური პრობლემები”, . 2012წ. .

ზ. გასიტაშვილი, И.А.Степановская Л.А.Сырых. Автоматизация модели- рования средств вычи- слительной техники. Республиканская научно техническая конф.. 1985წ. «Вопросы разработки и применения средств вычислительной техники». Тез. докл. Тбилиси. .

ზ. გასიტაშვილი, А.Прангишвили. Автоматизированный програмный комплекс моделирования учебного процесса.. Республиканская научно-техническая конференция, Тбилиси,. 1993წ. «Методы автоматизации обучения в высших школах», .

Л. Имнаишвили. Бенашвили А.М. К вопросу синтеза асинхронных последовательностных модулей. Х Международный школа-семинар "Иверси-98", 1993 г. . . 1993წ. .