კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ნუცუბიძე. მეხუთე საუკუნის ქართველი მოაზროვნეები. სტუდენტთა XXIX სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ, მოხსენებათა თეზისების კრებული. 1967წ. გვ. 73-74.

გ. კაკაურიძე, ბ. კილოსანიძე, ი. მშვენიერაძე. პოლარიზაციის სიბრტყის მობრუნების კუთხის პრეციზიული გაზომვის მეთოდი პოლარიზაციული მესერის მეშვეობით . კონფერენცია "ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, "HOLOOPTO-2008”. 2008წ. თეზისების კრებული, გვ. 14-16.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.დვალიშვილი, ნ.ნასყიდაშვილი, ქ.ლატარია. საქართველოს აბრეშუმის გზის სრული ამოქმედების შედეგად ეკოლოგიური რისკ-ფაქტორების შეფასება. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“; თბილისი. 2015წ. გვ.292-294.

შ. ჩხეიძე. სრულფასოვანი, დაბალანსებული კვების მეცნიერული საფუძვლები. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის კონფერენცია. 2017წ. .

ლ. გვენეტაძე. ფინანსური შუამავლები და მათი განვითარების ზოგიერთი ტენდეციები საქართველოში.,. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2009წ. ეკონომიკის განვითაების ტენდეციები თანამედროვე ეტაპზე., საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული., გვ.165.

გ. სალუქვაძე. „ეკოლოგიური ცნობიერება ეკოლოგიური განათლება“. ადგილობრივი კონფერენცია „თბილისის არქიტექტურის და ქალაქმშნებლობის თანამედროვე პრობლემები“. . 2017წ. .

რ. გრიგოლია. "ALGEBRAIC ANALYSIS OF MANY VALUED LOGICS". ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი სამეცნიერო კონფერენციa კომპიუტინგში (ინფორმატიკა ზოგადად), . წ. 13-15 ოქტომბერი, 2008.

მ. სოსელია. "ეკონომიკურ განვითარებასა და მაკროეკონომიკურ მოდელში რესურსთა დანიშნულების კავშირურთიერთობის საკითხები" . საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია/საქ. მეცნ. აკადემიის პ.გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2007წ. .

ა. წულაია. "ინფორმაციული და საკომუნიკაციო სისტემების მნიშვნელობა მარკეტინგულ მართვაში". კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი . 2016წ. საერთაშორისო კონფერენცია.

ბ. იმნაძე, ე.ხახუტაშვილი. "მასმედიის სოციალური ფუნქციები გამოყენების და დაკმაყოფილების თეორიის შუქზე". აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. ახალციხე. წ. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. ახალციხე გვ.17-24.

ნ. ასათიანი. "მერე რა,რომ სველია, სველი იასამანი". რუსთაველის თეატრის მუზეუმის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის საიუბილეო ჟურნალში, 2012 წ. . 2012წ. .

ა. კირთაძე. "ნამდვილმნიშვნელობებიანი ფუნქციების ფართობითად ზომადობა ზომათა გარკვეული კლასების მიმართ.". 2. ა. რაზმაძის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია 2-6 დეკემბერი, თბილისი 2013. . 2013წ. .

ა. ტალიაშვილი. "სამეცნიერო კონფერენცია საქართვცელო ევროპულ სიცრცეში". ევრო ინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. 2011წ. თბილისი.

რ. აბულაძე. "საქართველოს ელექტრონული მთავრობის განვითარების მარკეტინგული სისტემის საკვანძო საკითხები". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - "სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობის ამოცანები საქართველოში".. 2015წ. 20 ნოემბერი, 2015 .

ა. ფურცელაძე. "სინათლის პოლარიზაციის ხარისხის მოდელირების შესახებ”. საქართველოს მათემატიკოსთა მე-3 ყრილობა, თბილისი. 2001წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 103.

ლ. გვაჯაია. 'საინოვაციო საქმიანობის ორგანიზაცია საწარმოში". სამეცნიერო კონფერენცია, ორგანიზატორი: საქართველოს ჰომანიტარულ-ეკონომიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. #13-14, ჟ. "მოამბე"გვ.გვ.158-160.

ი. ბეჟუაშვილი. , О димамических задачах обобщенной моментной теории упругости решаемих в квадратурах.. X-конференция математиков ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВ.- ИЙ ГССР г.Телави,9-12 ноября . 1983წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. , О задачах термодиффузии решаемих в квадратурах г.Батуми , тезиси докладов, . IX- конференция математиков ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВ.- ИЙ ГССР г.Батуми, 21-25 декобря . 1981წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. , решение протранственной динамической задачи термоупругости тезиси доклад конференции, . XXIII- конференция гпи г.Тбилиси, . 1981წ. .

И. Бежуашвили. , плоские задачи термоупругости со смещанными краевими условиями ипм . тгу ,Тбилиси. 1974წ. конференция молодых ученных.19-20.