კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1435 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ბეჟუაშვილი. , О задачах термодиффузии решаемих в квадратурах г.Батуми , тезиси докладов, . IX- конференция математиков ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВ.- ИЙ ГССР г.Батуми, 21-25 декобря . 1981წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. , решение протранственной динамической задачи термоупругости тезиси доклад конференции, . XXIII- конференция гпи г.Тбилиси, . 1981წ. .

И. Бежуашвили. , плоские задачи термоупругости со смещанными краевими условиями ипм . тгу ,Тбилиси. 1974წ. конференция молодых ученных.19-20.

Z. . ,,Climate change and its influence on sustainable and safe agriculture development,,. Georgian Academy of Agricultural Sciences. International Scientific Conference.. 2014წ. October 2-3-4, .

ი. გელენავა. ,,ბიბლიოთეკა-სამკითხველოები აფხაზეთში XIX ს-ის დასასრულსა და XX ს-ის დასაწყისში.”. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2006წ. .

ქ. მჭედლიძე, ე.ფანცხავა. ,,გეოთერმული ენერგიის მსოფლიო პოტენციალი და მისი გამოყენების პერსპექტივები". საერთაშორისო კონფერენცია.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 24-25 ოქტომბერი.ქუთაისი,საქართველო.2015წ.. 0წ. გვ.-5..

ი. კეცხოველი. ,,გლობალიზაცია თუ ლოკალური ინტერესები". აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკურ, სამეცნიერო კონფერენცია, შრომები, თბ.-ახალციხე. 2009წ. გვ. 415-419.

ა. კირთაძე. ,,ზომის თვალსაზრისით უგულებელყოფადი სიმრავლეების შესახებ“.. 4. ა. რაზმაზის მათემატიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, 14-18 დეკემბერი, თბილისი, 2015.. 2015წ. .

ი. გელენავა. ,,თავისუფალი - თვითმოქმედი საზოგადოებები აფხაზეთში 1900-1917 წლებში”.. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2005წ. .

ი. გელენავა. ,,კულტურა და საგანმანათლებლო საქმიანობა აფხაზეთში XIX საუკუნის დასასრულსა და XX საუკუნის დასაწყისში”.. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2005წ. .

ნ. კოპალიანი, თ.რუსაძე,. ,,მანქანის რხევითი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლებები“. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1995წ.. 1995წ. რესპუბლიკურ სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,მობილური მანქანის დინამიკა, სიმტკიცე და ხანგამძლეობა.

ნ. კოპალიანი, თ.რუსაძე,. ,,მობილური მანქანის სვლის სიმდოვრის კვლევა ავტომატური მართვის თეორიის გამოყენებით“.. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1996წ.. 1996წ. რესპუბლიკურ სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,მობილური მანქანა''.

ქ. მჭედლიძე, ე.ფანცხავა. ,,ორთქლაირული დანადგარების მოკლე დახასიათება და მათი ეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლები". საერთაშორისო კონფერენცია აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.18 ივნისი.ქუთაისი,საქართველო,2015წ.. 0წ. გვ.-5..

ი. გელენავა. ,,საგანმანათლებლო საქმიანობის ისტორიიდან სამურზაყანოში (გალის რაიონი). XX ს-ის დასაწყისი და XXI ს-ის დასაწყისი.აფხაზეთის საჯარო სკოლების მასწავლებელთა კონფერენცია ,,საზღვრისპირა საქართველო”.. (აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო). 2007წ. .

ქ. მჭედლიძე, ქ.ვეზირიშვილი, ე.ფანცხავა, ლ.პაპავა, მ.ჯიხვაძე. ,,საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ათვისების პოტენციალური მიმართულებანი". აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია.ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.29-30 ოქტომბერი,2016წ.. 0წ. გვ.-5..

ი. კეცხოველი. ,,ქალაქელი ქალის სოციალური პრობლემები”. (მარი ბროსეს დაბადებისა 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი სესია). თბილისი. 2002წ. გვ. 94-97.

მ. ქუთათელაძე. ,,ქართლის ცხოვრების" ერთი ადგილის ინტერპრეტაციისათვის. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილ რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები, გვ. 221-224.

ი. სამხარაძე, თ. დავითაშვილი, გ. გუბელიძე. ,,ძირითად მილსადენში გაზის არაორდინალური დინებების მათემატიკური მოდელირება. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”.. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.ტ.117.გვ. 162-165. .

გ. სამსონაძე. . Countable identification classes of the multibasic Ω-groups and representations . . 1993წ. I congress of mathematical of Georgia. Tbilisi..

С. Пагава. . XII Республиканская научная и научно-методическая конференция физилов высших учебныч заведении Грузинской ССР. Тбилиси, 1981. . 1981წ. .