კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Z. Lobjanidze. ,,Climate change and its influence on sustainable and safe agriculture development,,. Georgian Academy of Agricultural Sciences. International Scientific Conference.. 2014წ. October 2-3-4, .

ი. გელენავა. ,,ბიბლიოთეკა-სამკითხველოები აფხაზეთში XIX ს-ის დასასრულსა და XX ს-ის დასაწყისში.”. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2006წ. .

ე. ნინუა. ,,ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ კანონში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები’’. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სასწავლო უნივერსიტეტი სეუ.. 2015წ. გვ. 315-324. თბილისი.

ქ. მჭედლიძე, ე.ფანცხავა. ,,გეოთერმული ენერგიის მსოფლიო პოტენციალი და მისი გამოყენების პერსპექტივები". საერთაშორისო კონფერენცია.აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 24-25 ოქტომბერი.ქუთაისი,საქართველო.2015წ.. 0წ. გვ.-5..

ი. კეცხოველი. ,,გლობალიზაცია თუ ლოკალური ინტერესები". აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკურ, სამეცნიერო კონფერენცია, შრომები, თბ.-ახალციხე. 2009წ. გვ. 415-419.

ა. კირთაძე. ,,ზომის თვალსაზრისით უგულებელყოფადი სიმრავლეების შესახებ“.. 4. ა. რაზმაზის მათემატიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია, 14-18 დეკემბერი, თბილისი, 2015.. 2015წ. .

ი. გელენავა. ,,თავისუფალი - თვითმოქმედი საზოგადოებები აფხაზეთში 1900-1917 წლებში”.. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2005წ. .

ი. გელენავა. ,,კულტურა და საგანმანათლებლო საქმიანობა აფხაზეთში XIX საუკუნის დასასრულსა და XX საუკუნის დასაწყისში”.. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2005წ. .

ნ. კოპალიანი, თ.რუსაძე,. ,,მანქანის რხევითი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლებები“. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1995წ.. 1995წ. რესპუბლიკურ სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,მობილური მანქანის დინამიკა, სიმტკიცე და ხანგამძლეობა.

ე. ნინუა. ,,მიწის რეფორმის ზოგიერთი სამართლებრივი და ეკონომიკური ასპექტები. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია.თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2015წ. გვ. 151-153 . თბილისი.

ნ. კოპალიანი, თ.რუსაძე,. ,,მობილური მანქანის სვლის სიმდოვრის კვლევა ავტომატური მართვის თეორიის გამოყენებით“.. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1996წ.. 1996წ. რესპუბლიკურ სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,მობილური მანქანა''.

ე. ნინუა. ,,მშენებარე ნაგებობებზე საკუთრების რეგისტრაციის ზოგიერთი სამართლებრივი ასპექტები’’.. უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე ,, საქართველო-ახალი გამოწვევების წინაშე’’. 28-29 მაისი, 2016 წ. შპს სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი.. 2016წ. გვ 142-146. თბილისი.

ქ. მჭედლიძე, ე.ფანცხავა. ,,ორთქლაირული დანადგარების მოკლე დახასიათება და მათი ეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლები". საერთაშორისო კონფერენცია აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.18 ივნისი.ქუთაისი,საქართველო,2015წ.. 0წ. გვ.-5..

ი. გელენავა. ,,საგანმანათლებლო საქმიანობის ისტორიიდან სამურზაყანოში (გალის რაიონი). XX ს-ის დასაწყისი და XXI ს-ის დასაწყისი.აფხაზეთის საჯარო სკოლების მასწავლებელთა კონფერენცია ,,საზღვრისპირა საქართველო”.. (აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო). 2007წ. .

ე. ნინუა. ,,სამეცნიერო საქმიანობა, როგორც უმაღლესი სკოლის პედაგოგის ინდივიდუალური სტილის ნაყოფიერების განვითარების აუცილებელი პირობა’’. მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ,,განათლება XXI საუკუნეში’’, 13-14 ნოემბერი, 2015 წ. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.. 2015წ. გვ.100-104 თბილისი.

ქ. მჭედლიძე, ქ.ვეზირიშვილი, ე.ფანცხავა, ლ.პაპავა, მ.ჯიხვაძე. ,,საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ათვისების პოტენციალური მიმართულებანი". აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია.ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.29-30 ოქტომბერი,2016წ.. 0წ. გვ.-5..

ი. კეცხოველი. ,,ქალაქელი ქალის სოციალური პრობლემები”. (მარი ბროსეს დაბადებისა 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი სესია). თბილისი. 2002წ. გვ. 94-97.

მ. ქუთათელაძე. ,,ქართლის ცხოვრების" ერთი ადგილის ინტერპრეტაციისათვის. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილ რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებები, გვ. 221-224.

ი. სამხარაძე, თ. დავითაშვილი, გ. გუბელიძე. ,,ძირითად მილსადენში გაზის არაორდინალური დინებების მათემატიკური მოდელირება. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”.. 2011წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.ტ.117.გვ. 162-165. .

გ. სამსონაძე. . Countable identification classes of the multibasic Ω-groups and representations . . 1993წ. I congress of mathematical of Georgia. Tbilisi..