კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ბერძენიშვილი, ი. ზედგინიძე, მ. რაზმაძე. ანტიკოროზიული მინანქრის საფარების მიღება ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებით. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში / თსუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს ქიმიური საზოგადოება. 2000წ. მოხსენებათა თეზისები, - გვ. 94-95.

მ. ჩიქავა. ანტისეკრეტორული პრეპარატების როლი Helicobacter Pylori-ის ერადიკაციაში.. თდასუ–ს XVII სამეცნიერო კონფერენციის შრომები / თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (თდასუ). 2010წ. გვ. 305-307.

მ. წიქარიშვილი, ლ.ჭიპაშვილი, გ.მურადიანი, ი.ურუშაძე. აპარატულ-კომპიუტერული დიაგნოსტიკის კომპლექსი ბეტონის კონსტრუქციების შესაფასებლად. რესპუბლიკის ღია სამეცნიერო კონფერენწია "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე". წ. 24-25 მაისი თბილისი,.

. არაზომადი სიმრავლეების ზოგიერთი თვისება უსასრულო-განზომილებიან სივრცეებში, . საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა, მიძღვნილი ი.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75-ე წლისთავისადმი, თბილისი, 1-4 ივნისი, 1994.. წ. .

ა. მამუჩიშვილი. არაიზომორფული მაგრამ სუსტად იზომორფული ნილპოტენტურ ჯგუფთა მაგალითი. საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლების მათემატიკოსების VIII კონფერენცია, მოხსენებითი თეზისები, ქუთაისი. 1979წ. .

მ. რაზმაძე. არატრადიციული ენერგიის სახეები–მომავლის ალტერნატივა. საქ.სსი –საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2010წ. .

ი. ჟორდანია, ვეზირიშვილი-ნოზაძე ქ.. არატრადიციული ენერგიის წყაროები – მომავლის ალტერნატივა. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, თბილისი. წ. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი, 3 გვ. .

გ. ღვინეფაძე. არსზე ორიენტირებული ლინგვისტიკა. "ბუნებრივ ენათა დამუშავება. ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები". ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2004წ. თბილისი. კონფერენციის მასალები. გვ. 28-29.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. გ. ჩხუბიანიშვილი, ც. კურცხალია, ლ.ვ. ქრისტესაშვილი. არტეზიული წყლებიდან სასმელი წყლის მიღების და საწარმოთა ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესების დამუშვება.. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. თეზისები. სექცია F. 16. 10. სიღნაღი. საქართველო. გ. 122.. 2009წ. .

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., ქრისტესაშვილი ლ.. არტეზიული წყლებიდან სასმელი წყლის მიღებისა და საწარმოთა ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. წ. გვ.122.

ბ. ცხადაძე, თ. ჯაგოდნიშვილი. არტიკლის ფუნქცია და მისი გამოხატვის საშუალებანი უარტიკლო ენებში. სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი. წ. .

მ. ჭანტურია, მ. ჭანტურია, მ. ჭანტურია. არქიტექტურის ისტორია - რომანულ-გოთიკური ტაძრების შედარებითი დახასიათება. სეუ, სტუდენტთა მე-7 გაერთიანებული სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. თბილისი, გვ.22-22..

გ. მალასიძე. ასტრონომია და სიცოცხლის გენეზისის საკითხები. ახალციხის სახცელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 2009. წ. .

ზ. ხვედელიძე, თ.დავითაშვილი, ი.სამხარაძე. ატმოსფეროში მძლავრი შეშფოთებების გავრცელების შესწავლა მათემატიკური მოდელირებით. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. ტიმ.117გვ145-148.

მ. ჩიქავა. ატროპინის გამოყენება ალოპათიურ და ჰომეოპათიურ ფარმაკოთერაპიაში. . თდასუ–ს XVIII სამეცნიერო კონფერენციის შრომები / თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (თდასუ). 2011წ. გვ. 333–337. .

ე. გვენეტაძე. აფხაზეთი X-XVIII საუკუნეებში. აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო. წ. .

ა. სონღულაშვილი. აფხაზეთის სამართლებრივი სტატუსი საქართველოს შემადგენლობაში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2014წ. .

ი. ლაგვილავა, ი. ლაგვილავა, ე. ელიზბარაშვილი. . აქტიური ანთრაპირიდონული ნაერთები - ახალი ფლუორესცენტული მარკერები. . რესპუბლიკური კონფერენცია „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წ. თბილისი, საქართველო, 30 მარტი, 2010, 131–133..

თ. დევიძე. აღავსო ზღვა და ხმელეთი ქველის საქმემან მისმან (დავით აღმაშენებლის ეკონომიკური ხედვა) . სამეცნიერო, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის სასულიერო აკადემია-სემინარიასთან არსებული საღვთისმეტყველო ინსტიტუტი . 2009წ. ქრისტიანობა და ეკონომიკა, სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, 119-127.

ა. ასათიანი. აღზრდის მიზანი ძველ აღთქმაში. თბილისის სასულიერო აკადემია. 2009წ. თბილისის სასულიერო აკადემიის სამეცნიერო შრომები, I, გვ. 59–67.