კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ღვინეფაძე. არსზე ორიენტირებული ლინგვისტიკა. "ბუნებრივ ენათა დამუშავება. ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები". ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2004წ. თბილისი. კონფერენციის მასალები. გვ. 28-29.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. გ. ჩხუბიანიშვილი, ც. კურცხალია, ლ.ვ. ქრისტესაშვილი. არტეზიული წყლებიდან სასმელი წყლის მიღების და საწარმოთა ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესების დამუშვება.. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. თეზისები. სექცია F. 16. 10. სიღნაღი. საქართველო. გ. 122.. 2009წ. .

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., ქრისტესაშვილი ლ.. არტეზიული წყლებიდან სასმელი წყლის მიღებისა და საწარმოთა ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავება. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. წ. გვ.122.

ბ. ცხადაძე, თ. ჯაგოდნიშვილი. არტიკლის ფუნქცია და მისი გამოხატვის საშუალებანი უარტიკლო ენებში. სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი. წ. .

მ. ჭანტურია, მ. ჭანტურია, მ. ჭანტურია. არქიტექტურის ისტორია - რომანულ-გოთიკური ტაძრების შედარებითი დახასიათება. სეუ, სტუდენტთა მე-7 გაერთიანებული სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. თბილისი, გვ.22-22..

გ. მალასიძე. ასტრონომია და სიცოცხლის გენეზისის საკითხები. ახალციხის სახცელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 2009. წ. .

ზ. ხვედელიძე, თ.დავითაშვილი, ი.სამხარაძე. ატმოსფეროში მძლავრი შეშფოთებების გავრცელების შესწავლა მათემატიკური მოდელირებით. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. ტიმ.117გვ145-148.

მ. ჩიქავა. ატროპინის გამოყენება ალოპათიურ და ჰომეოპათიურ ფარმაკოთერაპიაში. . თდასუ–ს XVIII სამეცნიერო კონფერენციის შრომები / თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (თდასუ). 2011წ. გვ. 333–337. .

ე. გვენეტაძე. აფხაზეთი X-XVIII საუკუნეებში. აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო. წ. .

ა. სონღულაშვილი. აფხაზეთის სამართლებრივი სტატუსი საქართველოს შემადგენლობაში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2014წ. .

ი. ლაგვილავა, ი. ლაგვილავა, ე. ელიზბარაშვილი. . აქტიური ანთრაპირიდონული ნაერთები - ახალი ფლუორესცენტული მარკერები. . რესპუბლიკური კონფერენცია „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წ. თბილისი, საქართველო, 30 მარტი, 2010, 131–133..

თ. დევიძე. აღავსო ზღვა და ხმელეთი ქველის საქმემან მისმან (დავით აღმაშენებლის ეკონომიკური ხედვა) . სამეცნიერო, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის სასულიერო აკადემია-სემინარიასთან არსებული საღვთისმეტყველო ინსტიტუტი . 2009წ. ქრისტიანობა და ეკონომიკა, სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, 119-127.

ა. ასათიანი. აღზრდის მიზანი ძველ აღთქმაში. თბილისის სასულიერო აკადემია. 2009წ. თბილისის სასულიერო აკადემიის სამეცნიერო შრომები, I, გვ. 59–67.

ი. მკურნალიძე. აღმოსავლეთ საქართველოში ელჭექიან დღეთა რიცხვის მრავალწლიური ვარიაციები.. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის 60 წლისტავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია . წ. ჰავის თანამედროვე ცვლილება საქართველოში. მეტეოროლოგიური ელემენტების ურთიერთკავშირი და ცვალებადობა. ტომი 21. გვ. 134-149.

ნ. ბახსოლიანი. აღმოსავლეთი კაპადოკია ძვ. წ. IX-VII სს-ის ასურული წერილობითი წყაროების მონაცემთა შუქზე. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ექვთიმე თაყაიშვილისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა დარგთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2003წ. .

ნ. ბახსოლიანი. აღმოსავლეთი კაპადოკია ძვ. წ. VIII-VII სს-ის ურარტული ლურსმული წარწერების მიხედვით. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, გიორგი მელიქიშვილის დაბადებიდან 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მკვლევართა და ასპირანტთა სამეცნიერო კონფერენცია. 2003წ. .

თ. მათითაიშვილი, ნ. ოჩხიკიძე, კ. დიდებულიძე, ე. ელიზბარაშვილი. ახალი არატოქსიკური ფრაგმენტების შემცველი აზომეთინები. მესამე სამეცნიერო კონფერენცია „ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია . 2016წ. გვ. 70-71.

თ. ხოხობაშვილი. ახალი აღმოჩენა თბილისის დედაციხიდან (მკურნალის სახლი). სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, სერგი ჯიქიასადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, გვ. 233-239.

რ. ქაცარავა, გ.ჯოხაძე, ნ.ზავრადაშვილი, ც.გოგუაძე. ახალი ბიოდეგრადირებადი თანაპოლიესტერამიდები ალფა-ამინომჟავების, ალიფატური დიოლების და დიკარბომჟავების საფძველზე. IV რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, თეზისები, გვ. 37-38, თბილისი, 29-31 ოქტომბერი. წ. .

რ. ქაცარავა, რ. ქაცარავა. ახალი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდები ფუნქციური ჯგუფებით გვერდით ჯაჭვში. მეხუთე რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში, თეზისები, გვ. 51,თბილისი. წ. .