კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. თალაკვაძე, თ.რევაზიშვილი, ჯ.ლაღიძე. ახალი პოტენციური კიბოს საწინააღმდეგო ნაერთების სინთეზი . საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია.რესპ. სამეცნიერო კონფ. ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები . წ. ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, 30 მარტი, 2010 .

რ. ქაცარავა, დ.ხარაძე, თ.ქართველიშვილი, ნ.ნადირაშვილი, გ.წითლანაძე, ლ.ედილაშვილი. ახალი სინთეზური ფიზიოლოგიური პოლიმერები ამინომჟავების საფუძველზე. საქართველოს ფიზიოლოგთა ყრილობა, 1995, მასალები, გვ. 172.. წ. .

ვ. დათაშვილი. ახალი ტექნიკის ეფექტიანობის შეფასების საკითხისათვის. კონფერენციაზე ნოხსენების თეზისები. წ. კონფერენციაზე ნოხსენების თეზისები თბილისი.

მ. ჯავახიშვილი, გ.ლოლაძე, ნ.მსხილაძე. ახალი ტექნოლოგი-ური და კონსტრუქციული გადაწყვეტები სარემონტო-აღდგენით სამუშაოებისათვის. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “სამშენებლო კონსტრუქციები” . წ. .

ი. ბერძენიშვილი. ახალი ტიპის ანტიკოროზიული მინასაფარების მიღება ადგილობრივი ნედლეულის გამოყენებით. სამეცნიერო კონფერენცია /საქართველოს ქიმიური საზოგადოება, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, თსუ . 1995წ. მოხსენებების თეზისები, - გვ. 23.

ლ. იტრიაშვილი, მ.შავლაყაძე, ქ.დადიანი, ხ.კიკნაძე. ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა მრავალმიზნობრივი კომპოზიტების და არატრადიციული მრავალფუნქციონალური მასალების დამზადების და გამოყენების ტექნოლოგიები.. . 2009წ. ”გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები”. გვ.98-102..

მ. შავლაყაძე, ქ.დადიანი, ხ.კიკნაძე. ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა, მრავალმიზნობრივი კომპოზიტების, არატრადიციული მრავალფუნქციონალური მასალების და მათი დამზადების და გამოყენების ტექნოლოგიები.. “გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები“საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. 95-98.

ჟ. მამასახლისი. ახალციხის უნივერსიტეტის საიუბილეო კონფერენცია. ახალციხის უნივერსიტეტი. 2009წ. ეკოლოგიური წონასწორობის შესანარჩუნებლად ლანდშაფტური ზონების დაცვა მდინარეთა კატასტროფული წყალმოვარდნებისგან.

ბ. ცხადაძე. ბ. სვანიძის "თურქული დღიური" და მისი სამეცნიერო მნიშვნელობა. ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. .

ხ. თოდაძე. ბაგრატიონები და სამხედრო ხელოვნება. ქუთაისი, ბაგრატის დაარსების 1000 წლისთავისადმი მიძღვნილი. 2003წ. .

მ. ჭანტურია, ზ.რობაქიძე. ბაგრატის ტაძარი. სეუ, სტუდენტთა მე-7 გაერთიანებული სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. თბილისი, გვ.23-23.

ნ. მაჭავარიანი, ყანჩაველი ომარი. ბამბა–შალის შერეული ნართის მიღების ოპტიმალური ტექნოლოგიის დამუშავება. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის ''ახალი სამეურნეო მექანიზმი,მიმართული სახალხო მოხმარების პროდუქციის ხარისხის ამაღლებისა და მათ წარმოებაზე დანახარჯების შემცირებისკენ'' მოხსნებათა თეზისები. 1990წ. .

ლ.შენგელია, ნ.ჩხაიძე, თ.ჩუბინიშვილი. ბამბის ნაზავის დიაგნოსტიკური კვლევა ფუნქციურ-ღირებულებითი ანალიზის გამოყენებით . საქართველოს საფეიქრო მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის 30 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1990წ. თბილისი, .

. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან კობალტის (II) და ნიკელის (II) ქლორიდების და როდანიდების კოორდინაციული ნაერთები. გვ.1 . ი.ვ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
საქართველოს ქიმიური საზოგადოება .
2001წ. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მესამე რესპუბლიკური კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს რაფიელაგლაძის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, გვ.1 .

ნ. ბახსოლიანი. ბიბლია როგორც მესხების უძველესი ისტორიის წყარო. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, მარი ბროსეს დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა დარგთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია. 2002წ. .

ნ. ასათიანი. ბიზნეს კომუნიაკციის ენობრივი მახასიათებლები. საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2014წ. .

ნ. ასათიანი. ბიზნეს კომუნიაკციის მახასიათებლები. საქართველოს უნივერსიტეტის V ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებშ. 2013წ. .

ხ. ბერიშვილი. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა საქართველოში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. წ. 24–25 სექტემბერი. 2011. გვ. 112–116.

რ. ქაცარავა, რ. ქაცარავა. ბიოდეგრადირებად პოლიამიდურ მატარებელზე ბიოაქტიური ნაერთების კოვალენტური იმობილიზაცია და მათი კონტროლირებადი გამოყოფის შესწავლა ცდებში in vitro. მეხუთე რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში, თეზისები, გვ. 50, თბილისი. წ. .

ე. ჩხაიძე, რ. ჯიქია. ბიოდეგრადირებადი უჯერი პოლიეთერამიდების პოლიმერანალოგიური გარდაქმნები.. საქართველოს ახალგაზრდა ქიმიკოსთა VI რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 2005წ. გვ.55.