კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1464 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრეიმული სემანტიკა და ენობრივი ნიშნის მოტივაცია. . საქართველოს უნივერსიტეტის მეორე რესპუბლიკური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში.. 2010წ. მოხსენება რესპუბლიკურ კონფერენციაზე ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. კონფერენციის პროგრამა გვ.10.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრაზეოლოგიური მნიშვნელობა და მისი კულტუროლოგიური ასპექტები.. სსიპ. ახალციხის ინსტიტუტი. აკადემიკოს ს.ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.. 2009წ. მოხსენება აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციაზე. საკონფერენციო პროგრამა, გვ. 13 .

ფ. წოწკოლაური. განათლების და მეცნიერების რეფორმა გლობალიზაციის პირობებში . საქართველოს ეკონომისტთა საზოგადოება, თბილისის მეექვსე ეკონომიკური ფორუმი "საქართველოს ევროპული არჩევანის გამოწვევები". 2015წ. .

ლ. ხვედელიძე. განათლების რეფორმის შინაარსის განხილვა - პოლიტიკა, სტრატეგია, მართვა. სემინარი განათლების რეფორმის შესახებ. ფონდი "ჰორიზონტი". 29-30 ივლისი. . 2002წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. განგრძობადი იურიდიული განათლების მეხუთე ეროვნული კონფერენცია. . 2016წ. თბილისი.

ვ. ხოჭოლავა. განზოგადოებული ლაპლასიანი და ფურიე-ლაპლასის დიფერენცირებადი მწრივის შეჯამებადობა წრფივი მეთოდით . საქართველოს მათემატიკოსთა მეხუთე ყრილობა. ბათუმი/ქუთაისი . 2009წ. 9-12 ოქტომბერი.

თ. ჭანტურია. გარე ვაჭრობის ორგანიზების საკიტხი ქალაქის ტერიტორიაზე ( დიდი დიღმის ტერიტორიაზე). ქართული არქიტექტურის თეორიის ა და ისტორიის საკითხები. 0წ. თბილისი №1(4).

თ. ჭანტურია. გარე ვაჭრობის ორგანიზების საკიტხი ქალაქის ტერიტორიაზე ( დიდი დიღმის ტერიტორიაზე). "კამარა"ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები. წ. თბილისი №1(4).

ნ. რურუა, წოწოლაშვილი ანზორ. გარე რელსის შემაღლების ოპტიმალური მნიშვნელობების დადგენა მცირერადიუსიან და შედგენილ მრუდებში. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის “საქართველოს რკინიგზის განვითარების თანამედროვე პრობლემები”. 2004წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 17 დეკემბერი 2004. -გვ.16..

თ. ხაჩიძე, რ.ჩიქოვანი, ნ.ხაჩიძე, გ.მიკუჩაძე, ლ.ლოლაშვილი. გარემოს პარამეტრების მიკროელექტრონული სენსორები.. საქართველოს სიმპოზიუმი პროექტების და კონვერსიის შესახებ.. 1995წ. თეზისების კრებული. საქართველოს სიმპოზიუმი პროექტე-ბის და კონვერსიის შესახებ.15—18 მაისი, 1995წ. ქ.თბილისი. გვ.204.

თ. აფაქიძე, ჯ.იოსებიძე,, დ.ალადაშვილი,, ა.ჩხეიძე,, ნ.დისამიძე, , ლ.ზურაბიშვილი. გარემოსდაცვითი ხარჯების შემცირება საავტომობილო აირდიზელის ეკოლოგიურობისადმი ლოჯისტიკური მიდგომით . მე-9 აბრეშუმის გზის საერთაშორისო კონფერენციის მოხსე- ნებათა კრებული, თბილისი, 2014. . 2014წ. თბილისი, გვ 50-59..

ლ. ზურაბიშვილი, იოსებიძე ჯ., , ალადაშვილი დ., , ჩხეიძე ა., , აფაქიძე თ., , დიასამიძე ნ., . გარემოსდაცვითი ხარჯების შემცირება საავტომობილო აირდიზელის ეკოლოგიურობისადმი ლოჯისტიკური მიდგომით . მე-9 აბრეშუმის გზის საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, . 2014წ. თბილისი, .

მ. ჩიქავა. გასტროენტეროლოგიური ფუნქციური დარღვევები საქართველოს მოზარდებში.. თდასუ–ს XVII სამეცნიერო კონფერენცია / თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (თდასუ). 2010წ. გვ.244-246.

ი. გელენავა. გაყალბებული ისტორია და აფხაზური სეპარატიზმი, აფხაზეთის მასწავლებელთა II კონფერენცია. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო . 2008წ. .

ო. ნახუცრიშვილი. გეგმარებითი და სარეკონსტრუქციო ღონისძიებები ფეხმავლების უსაფრთხო მოძრაობისათვის. რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 1981წ. .

. გეგმიანი ეკონომიკა და ციკლური რეცესიები.. პროფესორ–მასწავლებელთა საიუბელიო კონფერენცია, მიძღვნილი საერო უნივერსიტეტ "გაენათის" თხუთმეტი წლისთავისადმი.. წ. 12 ნ.თ..

რ. ქაცარავა, პ.თოიძე. გელ-ქრომატოგრაფიული მეთოდის გამოყეენება ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების კვლევაში. მეხუთე რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში, თეზისები, გვ. 49, თბილისი. წ. .

თ. სანიკიძე. გელათის ხუროთმოძღვრული ანსამბლი. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის კონფერენცია. წ. .

მ. ჯიქია. გერმანიზმები ლევ ტოლსტოის მოთხრობაში „ხაჯი მურატი“. ლევ ტოლსტოის მემორიალური მუზეუმი „Ясная Поляна“, კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი „კავკასიური სახლი“. წ. საერთაშორისო კონფერენცია „ლევ ტოლსტოი 1850-ან წლებში: ხელოვანის დაბადება“.

მ. სამხარაძე, მ. მაჩაიძე, თ. ქვირია, ნ. ქებაძე, ნ. ზავრადაშვილი. გვერდითი კარბოქსილის შემცველი პოლიამიდოეთერების და პოლიეთერურეთანების ბიოდეგრადაციის შესწავლა ცდებში ინ ვიტრო. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, (საქართველოს ქიმიური საზოგადოება) თბილისი . 0წ. (საქართველოს ქიმიური საზოგადოება), თბილისი, 57.