კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან კობალტის (II) და ნიკელის (II) ქლორიდების და როდანიდების კოორდინაციული ნაერთები. გვ.1 . ი.ვ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
საქართველოს ქიმიური საზოგადოება .
2001წ. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მესამე რესპუბლიკური კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს რაფიელაგლაძის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, გვ.1 .

ნ. ბახსოლიანი. ბიბლია როგორც მესხების უძველესი ისტორიის წყარო. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, მარი ბროსეს დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა დარგთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია. 2002წ. .

ნ. ასათიანი. ბიზნეს კომუნიაკციის ენობრივი მახასიათებლები. საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2014წ. .

ნ. ასათიანი. ბიზნეს კომუნიაკციის მახასიათებლები. საქართველოს უნივერსიტეტის V ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებშ. 2013წ. .

ხ. ბერიშვილი. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა საქართველოში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. წ. 24–25 სექტემბერი. 2011. გვ. 112–116.

რ. ქაცარავა, რ. ქაცარავა. ბიოდეგრადირებად პოლიამიდურ მატარებელზე ბიოაქტიური ნაერთების კოვალენტური იმობილიზაცია და მათი კონტროლირებადი გამოყოფის შესწავლა ცდებში in vitro. მეხუთე რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში, თეზისები, გვ. 50, თბილისი. წ. .

ე. ჩხაიძე, რ. ჯიქია. ბიოდეგრადირებადი უჯერი პოლიეთერამიდების პოლიმერანალოგიური გარდაქმნები.. საქართველოს ახალგაზრდა ქიმიკოსთა VI რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 2005წ. გვ.55.

თ. საღარეიშვილი, შალაშვილი ქ., ქავთარაძე ნ., სუთიაშვილი მ.. ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები საქართველოს ფლორის ზოგიერთ სახეობაში.. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, . 2010წ. თბილისი, , 2010, 49-50..

ი. მეტრეველი. ბიოპრეპარატ კეტომიუმის გავლენა ხახვის თესლის სოკოვან დაავადებებზე.. რესპუბლიკური საერთაშორისო კონფერენცია. ბუნებრივი და სინთზური ბიოლოგიურად აქტირუი ნივთიერებები.. 2010წ. თბილისი, 30 მარტი, გვ72-74.

თ. შამათავა. ბიოსაწვავის მიღების ტექნოლოგიური პროცესების განსაზღვრა და მისი ეკოლოგიურ-ეკონომიკური შეფასება საქართველოს პირობებში. ქართული უნივერსიტეტის II სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. ქართული უნივერსიტეტის II სამეცნიერო კონფერენცია პროგრამა.

მ. ელიზბარაშვილი. ბირთვული სპინური რელაქსაცია პარამაგნიტურ და ფერომაგნიტურ მანგანიტებში. საქართველოს ოპტიკოს ტექნოლოგთა ეროვნული კავშირი. 2005წ. “ფოტონიკა 2005",გვ.98-104.

ზ. გვიშიანი. ბმული ღვარცოფული ნაკადის მოძრაობის ბრტყელი, ორგანზომილებიანი მოდელი. თსუ, მეცნიერ-თანამშრომელთა სამეცნიერო სესია. 1995წ. თსუ, მეცნიერ-თანამშრომელთა სამეცნიერო სესიის თეზისები, თბილისი .

ნ. ბახსოლიანი. ბორბლის აღმნიშვნელი ლუვიური იეროგლიფის სიმბოლიკისათვის. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. .

ნ. ბახსოლიანი. ბორბლის სემანტიკური კოდისათვის იეროლგიფურ-ლუვიურ დამწერლობაში. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინოლოგიისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ძველი ისტორიის განყოფილება, ნანა ხაზარაძის საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. .

. ბორელის ალბათური პროდაქტ-ზომების აგება $R^{alpha}$ სივრცეში ჰაარის ზომის საშუალებით, . მათემატიკოსთა რესპუბლიკური კონფერენცია, აკადემიკოს ილია ვეკუას საიუბილეო დღეები, (თსუ, სოხუმის ფილიალი) თბილისი, 21 აპრილი, . წ. .

ნ. ბახსოლიანი. ბრინჯაოს სარკე ურარტუდან. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, პლატონ იოსელიანის დაბადების 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. .

მ. კუბლაშვილი, ზ. სანიკიძე, მ. ჭავჭავაძე, მ. კობლიშვილი. ბრუნვითი ცილინდრული გარსებისათვის დირიხლეს ზოგიერთი განზოგადებული ამოცანების მიახლოებითი ამოხსნის შესახებ. თბილისი, საქართველო. 2014წ. .

კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია. ბუნებრივ ენათა დამუშავების თანამედროვე პრობლემატიკა და ქართული ენის პირდაპირი ფორმალურ-ლოგიკური აღწერა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III რესპუბლიკური კონფერენცია ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი . 2004წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები (ქართულად/ინგლისურად https://geoanbani.com/other/gllc.ge/publications/articles/NLP_6.pdf ), გვ.26-27/67-68.

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ხუტაშვილი ი., ძაგანია თ.. ბუნებრივი აირის გაჟონვის დაფიქსირების და ჩამკეტი კლაპანის მართვის სისტემა. ი. ფრანგიშვილის საბადების 85 წლისათვისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2015წ. გვ 349.

რ. ქაცარავა, გ.წითლანაძე. ბუნებრივი ამინომჟავების საფუძველზე მიღებული პოლიესტერამიდების ბიოდეგრადაციის შესწავლა პოტენციომეტრული ტიტრაციის მეთოდით ცდებში in vitro. IV რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, თეზისები, გვ. 40, თბილისი, 29-31 ოქტომბერი. წ. .