კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. საღარეიშვილი, შალაშვილი ქ., ქავთარაძე ნ., სუთიაშვილი მ.. ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები საქართველოს ფლორის ზოგიერთ სახეობაში.. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, . 2010წ. თბილისი, , 2010, 49-50..

ი. მეტრეველი. ბიოპრეპარატ კეტომიუმის გავლენა ხახვის თესლის სოკოვან დაავადებებზე.. რესპუბლიკური საერთაშორისო კონფერენცია. ბუნებრივი და სინთზური ბიოლოგიურად აქტირუი ნივთიერებები.. 2010წ. თბილისი, 30 მარტი, გვ72-74.

თ. შამათავა. ბიოსაწვავის მიღების ტექნოლოგიური პროცესების განსაზღვრა და მისი ეკოლოგიურ-ეკონომიკური შეფასება საქართველოს პირობებში. ქართული უნივერსიტეტის II სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. ქართული უნივერსიტეტის II სამეცნიერო კონფერენცია პროგრამა.

მ. ელიზბარაშვილი. ბირთვული სპინური რელაქსაცია პარამაგნიტურ და ფერომაგნიტურ მანგანიტებში. საქართველოს ოპტიკოს ტექნოლოგთა ეროვნული კავშირი. 2005წ. “ფოტონიკა 2005",გვ.98-104.

ზ. გვიშიანი. ბმული ღვარცოფული ნაკადის მოძრაობის ბრტყელი, ორგანზომილებიანი მოდელი. თსუ, მეცნიერ-თანამშრომელთა სამეცნიერო სესია. 1995წ. თსუ, მეცნიერ-თანამშრომელთა სამეცნიერო სესიის თეზისები, თბილისი .

ნ. ბახსოლიანი. ბორბლის აღმნიშვნელი ლუვიური იეროგლიფის სიმბოლიკისათვის. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. .

ნ. ბახსოლიანი. ბორბლის სემანტიკური კოდისათვის იეროლგიფურ-ლუვიურ დამწერლობაში. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინოლოგიისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ძველი ისტორიის განყოფილება, ნანა ხაზარაძის საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. .

. ბორელის ალბათური პროდაქტ-ზომების აგება $R^{alpha}$ სივრცეში ჰაარის ზომის საშუალებით, . მათემატიკოსთა რესპუბლიკური კონფერენცია, აკადემიკოს ილია ვეკუას საიუბილეო დღეები, (თსუ, სოხუმის ფილიალი) თბილისი, 21 აპრილი, . წ. .

ნ. ბახსოლიანი. ბრინჯაოს სარკე ურარტუდან. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, პლატონ იოსელიანის დაბადების 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. .

მ. კუბლაშვილი, ზ. სანიკიძე, მ. ჭავჭავაძე, მ. კობლიშვილი. ბრუნვითი ცილინდრული გარსებისათვის დირიხლეს ზოგიერთი განზოგადებული ამოცანების მიახლოებითი ამოხსნის შესახებ. თბილისი, საქართველო. 2014წ. .

კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია. ბუნებრივ ენათა დამუშავების თანამედროვე პრობლემატიკა და ქართული ენის პირდაპირი ფორმალურ-ლოგიკური აღწერა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III რესპუბლიკური კონფერენცია ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი . 2004წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები (ქართულად/ინგლისურად https://geoanbani.com/other/gllc.ge/publications/articles/NLP_6.pdf ), გვ.26-27/67-68.

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ხუტაშვილი ი., ძაგანია თ.. ბუნებრივი აირის გაჟონვის დაფიქსირების და ჩამკეტი კლაპანის მართვის სისტემა. ი. ფრანგიშვილის საბადების 85 წლისათვისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2015წ. გვ 349.

რ. ქაცარავა, გ.წითლანაძე. ბუნებრივი ამინომჟავების საფუძველზე მიღებული პოლიესტერამიდების ბიოდეგრადაციის შესწავლა პოტენციომეტრული ტიტრაციის მეთოდით ცდებში in vitro. IV რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, თეზისები, გვ. 40, თბილისი, 29-31 ოქტომბერი. წ. .

კ. ფხაკაძე, ლ. ლეკიაშვილი, რ. სხირტლაძე, გ. კანდელაკი, ვ. ფხაკაძე. ბუნებრივი ქართული ენობრივი სისტემის პირდაპირი ფორმალურ-ლოგიკური აღწერა და მისი ზოგიერთი გამოყენებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV რესპუბლიკური კონფერენცია ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი . 2006წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები (ქართულად/ინგლისურად https://geoanbani.com/other/gllc.ge/publications/articles/NLP_6.pdf ), გვ.30-32/61-63.

გ. ყირმელაშვილი, გ. ფარასტაშვილი. გ. ფარასტაშვილი. ტალღის გავრცელების სიჩქარის ფუნქციის მოძებნა გარემოსათვის, რომელშიაც დრეკადობის მოდული თანაბრად იცვლება . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივაციის მეთოდები”. 11-13 ნოემბერი, 1993, თბილისი. 1993წ. გვ.2.

ხ. წიქარიშვილი. გამოყინვით თიხის წინასწარი დამუშავების წესი. მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 2002წ. მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. გვ.101-102.

ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. გამტარ სითხეში უსასრულო ფოროვანი ფირფიტის ბრუნვის არასტაციონარული ამოცანის ამოხსნის მიახლოებითი მეთოდი მაგნიტური ველისა და სითბოგადაცემის გათვალისწინებით ცვლადი ელექტროგამტარებლობის შემთხვევაში. ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი. 2011წ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXV გაფართოებული სხდომები.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრეიმული სემანტიკა და ენობრივი ნიშნის მოტივაცია. . საქართველოს უნივერსიტეტის მეორე რესპუბლიკური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში.. 2010წ. მოხსენება რესპუბლიკურ კონფერენციაზე ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. კონფერენციის პროგრამა გვ.10.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრაზეოლოგიური მნიშვნელობა და მისი კულტუროლოგიური ასპექტები.. სსიპ. ახალციხის ინსტიტუტი. აკადემიკოს ს.ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.. 2009წ. მოხსენება აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციაზე. საკონფერენციო პროგრამა, გვ. 13 .

ფ. წოწკოლაური. განათლების და მეცნიერების რეფორმა გლობალიზაციის პირობებში . საქართველოს ეკონომისტთა საზოგადოება, თბილისის მეექვსე ეკონომიკური ფორუმი "საქართველოს ევროპული არჩევანის გამოწვევები". 2015წ. .