კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1405 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. რურუა, წოწოლაშვილი ანზორ. გარე რელსის შემაღლების ოპტიმალური მნიშვნელობების დადგენა მცირერადიუსიან და შედგენილ მრუდებში. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის “საქართველოს რკინიგზის განვითარების თანამედროვე პრობლემები”. 2004წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 17 დეკემბერი 2004. -გვ.16..

თ. ხაჩიძე, რ.ჩიქოვანი, ნ.ხაჩიძე, გ.მიკუჩაძე, ლ.ლოლაშვილი. გარემოს პარამეტრების მიკროელექტრონული სენსორები.. საქართველოს სიმპოზიუმი პროექტების და კონვერსიის შესახებ.. 1995წ. თეზისების კრებული. საქართველოს სიმპოზიუმი პროექტე-ბის და კონვერსიის შესახებ.15—18 მაისი, 1995წ. ქ.თბილისი. გვ.204.

მ. ჩიქავა. გასტროენტეროლოგიური ფუნქციური დარღვევები საქართველოს მოზარდებში.. თდასუ–ს XVII სამეცნიერო კონფერენცია / თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (თდასუ). 2010წ. გვ.244-246.

ი. გელენავა. გაყალბებული ისტორია და აფხაზური სეპარატიზმი, აფხაზეთის მასწავლებელთა II კონფერენცია. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო . 2008წ. .

. გეგმიანი ეკონომიკა და ციკლური რეცესიები.. პროფესორ–მასწავლებელთა საიუბელიო კონფერენცია, მიძღვნილი საერო უნივერსიტეტ "გაენათის" თხუთმეტი წლისთავისადმი.. წ. 12 ნ.თ..

რ. ქაცარავა, პ.თოიძე. გელ-ქრომატოგრაფიული მეთოდის გამოყეენება ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების კვლევაში. მეხუთე რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში, თეზისები, გვ. 49, თბილისი. წ. .

თ. სანიკიძე. გელათის ხუროთმოძღვრული ანსამბლი. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის კონფერენცია. წ. .

მ. ჯიქია. გერმანიზმები ლევ ტოლსტოის მოთხრობაში „ხაჯი მურატი“. ლევ ტოლსტოის მემორიალური მუზეუმი „Ясная Поляна“, კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი „კავკასიური სახლი“. წ. საერთაშორისო კონფერენცია „ლევ ტოლსტოი 1850-ან წლებში: ხელოვანის დაბადება“.

მ. სამხარაძე, მ. მაჩაიძე, თ. ქვირია, ნ. ქებაძე, ნ. ზავრადაშვილი. გვერდითი კარბოქსილის შემცველი პოლიამიდოეთერების და პოლიეთერურეთანების ბიოდეგრადაციის შესწავლა ცდებში ინ ვიტრო. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, (საქართველოს ქიმიური საზოგადოება) თბილისი . 0წ. (საქართველოს ქიმიური საზოგადოება), თბილისი, 57.

ნ. ბახსოლიანი. გვიანხეთური ხანის სამეფო-სამთავროთა პოლიტიკური ისტორიისათვის. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, გრიგოლ გიორგაძის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2007წ. .

ქ. ქუთათელაძე, ქ. ქუთათელაძე. გლობალიზაცია და საქართველოს სამშენებლო სფეროში შექმნილი დასაქმების პრობლემები. ქუთაისის უნივერსიტეტის დაარსებიდან 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნ.ტექნ.კონფ.. წ. სამეცნიერო შრომების კრებული. გვ. 180–182.

. გლობალიზაცია თუ ლოკალური ინტერესები. აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, . წ. ახალციხე-თბილისი გვ. 415-419..

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. გლობალიზაცია, კრიზისი, სახელმწიფო ენა. თსუ. 2012წ. გვ. 10.

მ. მოისწრაფიშვილი, თ.ქამხაძე. გლობალიზაციის წარმოშობა, განვითარება და აქტუალური პრობლემები. ჟურნალი ' მეცნიერება და ცხოვრება" #1(7). 2013წ. გვ.213-216.

რ. აბულაძე, ნ. თოდუა, ე. უროტაძე. გლობალური კრიზისის გავლენა ინტერნეტ-ბაზრის განვითარებაზე. `მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო”. განვითარებაზე“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი. ინოვაციების ცენტრი. . 2009წ. 6 ივნისი 2009 წ. გვ.188-187. .

ბ. ცხადაძე. გოჩა ანთროპონიმის წარმომავლობისათვის. თბილისი კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებელთა მეშვიდე სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

გ. მალასიძე. გრავიტაციული დარტყმის მახასიათებელი დროის შუალედის შეფასება ვარსკვლავთა სფერული გროვებისთვის გალაქტიკაში. სსიჰ ახალციხის ინსტიტუტის პირველიამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნლი აკად. ე. ხარაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი. წ. .

ბ. ცხადაძე. გურიის ერთი ტოპონიმის "ჭოლიპა, ჭოლიფა"-ს წარმომავლობისათვის. არნ. ჩიქობავას საკითხავები. წ. .

ბ. სურგულაძე, ნ.ტაბატაძე. დაზიანებული ტაძრების აღდგენა-გაძლიერება ახალი ტიპის გადახურვის წინასწარდაძაბული სამშენებლო კონსტრუქციების გამოყენებით და მისი ექსპლ-სას ზიდვის უნარის საიმედოობაზე პრევენცია. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სტუდენტთა II სამეცნიერო სიმპოზიუმი. 2008წ. .