კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1521 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ფ. წოწკოლაური. განათლების და მეცნიერების რეფორმა გლობალიზაციის პირობებში . საქართველოს ეკონომისტთა საზოგადოება, თბილისის მეექვსე ეკონომიკური ფორუმი "საქართველოს ევროპული არჩევანის გამოწვევები". 2015წ. .

ლ. ხვედელიძე. განათლების რეფორმის შინაარსის განხილვა - პოლიტიკა, სტრატეგია, მართვა. სემინარი განათლების რეფორმის შესახებ. ფონდი "ჰორიზონტი". 29-30 ივლისი. . 2002წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. განგრძობადი იურიდიული განათლების მეხუთე ეროვნული კონფერენცია. . 2016წ. თბილისი.

ვ. ხოჭოლავა. განზოგადოებული ლაპლასიანი და ფურიე-ლაპლასის დიფერენცირებადი მწრივის შეჯამებადობა წრფივი მეთოდით . საქართველოს მათემატიკოსთა მეხუთე ყრილობა. ბათუმი/ქუთაისი . 2009წ. 9-12 ოქტომბერი.

თ. ჭანტურია. გარე ვაჭრობის ორგანიზების საკიტხი ქალაქის ტერიტორიაზე ( დიდი დიღმის ტერიტორიაზე). ქართული არქიტექტურის თეორიის ა და ისტორიის საკითხები. 0წ. თბილისი №1(4).

თ. ჭანტურია. გარე ვაჭრობის ორგანიზების საკიტხი ქალაქის ტერიტორიაზე ( დიდი დიღმის ტერიტორიაზე). "კამარა"ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები. წ. თბილისი №1(4).

ნ. რურუა, წოწოლაშვილი ანზორ. გარე რელსის შემაღლების ოპტიმალური მნიშვნელობების დადგენა მცირერადიუსიან და შედგენილ მრუდებში. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის “საქართველოს რკინიგზის განვითარების თანამედროვე პრობლემები”. 2004წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 17 დეკემბერი 2004. -გვ.16..

თ. ხაჩიძე, რ.ჩიქოვანი, ნ.ხაჩიძე, გ.მიკუჩაძე, ლ.ლოლაშვილი. გარემოს პარამეტრების მიკროელექტრონული სენსორები.. საქართველოს სიმპოზიუმი პროექტების და კონვერსიის შესახებ.. 1995წ. თეზისების კრებული. საქართველოს სიმპოზიუმი პროექტე-ბის და კონვერსიის შესახებ.15—18 მაისი, 1995წ. ქ.თბილისი. გვ.204.

თ. აფაქიძე, ჯ.იოსებიძე,, დ.ალადაშვილი,, ა.ჩხეიძე,, ნ.დისამიძე, , ლ.ზურაბიშვილი. გარემოსდაცვითი ხარჯების შემცირება საავტომობილო აირდიზელის ეკოლოგიურობისადმი ლოჯისტიკური მიდგომით . მე-9 აბრეშუმის გზის საერთაშორისო კონფერენციის მოხსე- ნებათა კრებული, თბილისი, 2014. . 2014წ. თბილისი, გვ 50-59..

ლ. ზურაბიშვილი, იოსებიძე ჯ., , ალადაშვილი დ., , ჩხეიძე ა., , აფაქიძე თ., , დიასამიძე ნ., . გარემოსდაცვითი ხარჯების შემცირება საავტომობილო აირდიზელის ეკოლოგიურობისადმი ლოჯისტიკური მიდგომით . მე-9 აბრეშუმის გზის საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, . 2014წ. თბილისი, .

მ. ჩიქავა. გასტროენტეროლოგიური ფუნქციური დარღვევები საქართველოს მოზარდებში.. თდასუ–ს XVII სამეცნიერო კონფერენცია / თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (თდასუ). 2010წ. გვ.244-246.

ი. გელენავა. გაყალბებული ისტორია და აფხაზური სეპარატიზმი, აფხაზეთის მასწავლებელთა II კონფერენცია. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო . 2008წ. .

ო. ნახუცრიშვილი. გეგმარებითი და სარეკონსტრუქციო ღონისძიებები ფეხმავლების უსაფრთხო მოძრაობისათვის. რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 1981წ. .

. გეგმიანი ეკონომიკა და ციკლური რეცესიები.. პროფესორ–მასწავლებელთა საიუბელიო კონფერენცია, მიძღვნილი საერო უნივერსიტეტ "გაენათის" თხუთმეტი წლისთავისადმი.. წ. 12 ნ.თ..

რ. ქაცარავა, პ.თოიძე. გელ-ქრომატოგრაფიული მეთოდის გამოყეენება ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების კვლევაში. მეხუთე რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში, თეზისები, გვ. 49, თბილისი. წ. .

თ. სანიკიძე. გელათის ხუროთმოძღვრული ანსამბლი. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის კონფერენცია. წ. .

მ. ჯიქია. გერმანიზმები ლევ ტოლსტოის მოთხრობაში „ხაჯი მურატი“. ლევ ტოლსტოის მემორიალური მუზეუმი „Ясная Поляна“, კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი „კავკასიური სახლი“. წ. საერთაშორისო კონფერენცია „ლევ ტოლსტოი 1850-ან წლებში: ხელოვანის დაბადება“.

მ. სამხარაძე, მ. მაჩაიძე, თ. ქვირია, ნ. ქებაძე, ნ. ზავრადაშვილი. გვერდითი კარბოქსილის შემცველი პოლიამიდოეთერების და პოლიეთერურეთანების ბიოდეგრადაციის შესწავლა ცდებში ინ ვიტრო. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, (საქართველოს ქიმიური საზოგადოება) თბილისი . 0წ. (საქართველოს ქიმიური საზოგადოება), თბილისი, 57.

ნ. ბახსოლიანი. გვიანხეთური ხანის სამეფო-სამთავროთა პოლიტიკური ისტორიისათვის. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, გრიგოლ გიორგაძის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2007წ. .