კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1405 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. ბერიშვილი. დაკრედიტების გაუმჯობესების მსოფლიო ტენდენციების ანალიზი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. 18–19 ნოემბერი. 2011. გვ. 387–394.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ტუღუში. დამლაშებულ და ბიცობიან ნიადაგებში მარილთა ტოქსიკური მოქმედება. რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი. ინსტიტუტის 25-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია. 2005წ. თბილისი, აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი ტ.1,თბილისი, გვ.243-252.

ლ. ხვედელიძე. დასახლებათაშორისი კავშირების თავისებურებები შეწყვილებულ საქალაქო დასახლებებში . რესპუბლიკური სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია -"საქართველოს ხალხთმოსახლეობის პრობლემები" თბ., სმედმსი . . 1985წ. .

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, ბ.ჭუნაშვილი. დატვირთვების განაწილების ოპტიმიზაცია ენერგეტიკული სისტემის ელექტროსადგურებს შორის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წ. .

გ. მალასიძე. დედამიწასთან მიახლოებადი ობიექტების დინამიკის პრობლემები. სსიჰ ახალციხის ინსტიტუტის მე–2 სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნლი აკად. ე. ხარაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი. წ. .

ე. ალავერდოვი. დელეგატი „ახალგაზრდა ამბასადორიალი 2014“. საქართველოს ახალგაზრდა დიპლომატთა კლუბი. 2041წ. 25-27 ოქტომბერი .

ნ. ჩხაიძე, ნ.ჯღარკავა. დემოგრაფიული განვითარების ზოგიერთი თავისებურებები სამცხე-ჯავახეთში. სამცხე-ჯავახეთის სახ. უნივერსიტეტის პროფ. მასწავლებელთა სამეცნიერო ლომფერენცია. 2015წ. გვ. 130-134.

ლ. ჩიქავა. დემოგრაფიული კრიზისი რაჭის რეგიონში.. საქართველოს პარლამენტი (მთიანეთის კომიტეტი) და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მთიანეთის პრობლემათა კომპლექსური შესწავლის კომისია . წ. საქართველოს მთიანეთის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. ქ.თბილისი.

ლ. ჩიქავა. დემოგრაფიული მეცნიერების განვითარება საქართველოში.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტი. წ. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტის 15 წლისთავი. ქ.თბილისი.

ლ. ჩიქავა. დემოლოგიურ კანონთა სისტემა. . საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია და საქართ¬ველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია. წ. ეკონომისტის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ქ.თბილისი.

ნ. კოდუა. დეფიციტი საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში და მისი დაძლევის გზები. საქართველოს ელექტროენერგეტიკის პრობლემური საკითხები/სტუ, ინტერენერჯიკონსალტინგი. წ. სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ; საქართველოს ელექტროენერგეტიკის პრობლემური საკითხები.

ი. ლაგვილავა, ლაგვილავა ი., ობოლაშვილი ნ. . დიამინოდიპირიდონოანთრაცენების და მისი ალკილწარმოებულების სინთეზი, თვისებები, გამოყენება. . ახალგაზრდა ქიმიკოსთა IV რესპუბლიკური კონფერენცია. თსუ. 2003წ. თეზისები. თბილისი, თსუ, 2003, 1-3 ივლისი, გვ. 13-14..

გ. ცინცაძე, თ.საყვარელიძე, გ.ადეიშვილი. დიმეთილსულფოქსიდის შემცველი ჰეტეროლიგანდური კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა. V რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. გვ.3. წ. მოხსენებათა თეზისები. გვ.3.

ნ. შავლაყაძე. დინამიკური საკონტაქტო ამოცანა დრეკადი ნახევარსივრცისათვის აბსოლუტურად ხისტი და დრეკადი ჩართვებით. თსუ ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია. 2011წ. .

ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე, ი. ჩაგანავა. დინამიური პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული დიფრაქციული მესერები. კონფერენცია "ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება "HOLOOPTO-2008”. 2008წ. თეზისების კრებული, გვ. 10-11.

რ. ბაკურაძე, ლ. ნადარეიშვილი. დიფუზიის პროცესი სეგმენტურ ცილინდრში. კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფუნდამეტური და გამოყენებითი პრობლემები, კიბერნეტიკის ინსტიტუტი, თბილი 25-26 ნოემბერისი,. 2002წ. .

რ. აბულაძე. ე-მთავრობა და ე-გენდერი. „გენდერი და თანამედროვე საზოგადოება“. საერთაშორისო ურთიერთობათა სასწავლო უნივერსიტეტი. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია . 2012წ. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი. 2 მაისი, 2012 წ. გვ. 5-8 .

მ. ჩიქავა, მ. ჩიქავა. ევთანაზია თანამედროვე მსოფლიოში. . თდასუ–ს XVIII სამეცნიერო კონფერენციის შრომები / თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (თდასუ), . 2011წ. გვ. 442-444.

მ. წულუკიძე. ევრაზიის ფონდის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია. სურსათის უვნებლობა საქართველოში. 2010წ. .