კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1464 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბახსოლიანი. გვიანხეთური ხანის სამეფო-სამთავროთა პოლიტიკური ისტორიისათვის. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, გრიგოლ გიორგაძის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2007წ. .

ქ. ქუთათელაძე, ქ. ქუთათელაძე. გლობალიზაცია და საქართველოს სამშენებლო სფეროში შექმნილი დასაქმების პრობლემები. ქუთაისის უნივერსიტეტის დაარსებიდან 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნ.ტექნ.კონფ.. წ. სამეცნიერო შრომების კრებული. გვ. 180–182.

. გლობალიზაცია თუ ლოკალური ინტერესები. აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, . წ. ახალციხე-თბილისი გვ. 415-419..

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. გლობალიზაცია, კრიზისი, სახელმწიფო ენა. თსუ. 2012წ. გვ. 10.

მ. მოისწრაფიშვილი, თ.ქამხაძე. გლობალიზაციის წარმოშობა, განვითარება და აქტუალური პრობლემები. ჟურნალი ' მეცნიერება და ცხოვრება" #1(7). 2013წ. გვ.213-216.

რ. აბულაძე, ნ. თოდუა, ე. უროტაძე. გლობალური კრიზისის გავლენა ინტერნეტ-ბაზრის განვითარებაზე. `მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო”. განვითარებაზე“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი. ინოვაციების ცენტრი. . 2009წ. 6 ივნისი 2009 წ. გვ.188-187. .

ბ. ცხადაძე. გოჩა ანთროპონიმის წარმომავლობისათვის. თბილისი კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებელთა მეშვიდე სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

გ. მალასიძე. გრავიტაციული დარტყმის მახასიათებელი დროის შუალედის შეფასება ვარსკვლავთა სფერული გროვებისთვის გალაქტიკაში. სსიჰ ახალციხის ინსტიტუტის პირველიამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნლი აკად. ე. ხარაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი. წ. .

ბ. ცხადაძე. გურიის ერთი ტოპონიმის "ჭოლიპა, ჭოლიფა"-ს წარმომავლობისათვის. არნ. ჩიქობავას საკითხავები. წ. .

ბ. სურგულაძე, ნ.ტაბატაძე. დაზიანებული ტაძრების აღდგენა-გაძლიერება ახალი ტიპის გადახურვის წინასწარდაძაბული სამშენებლო კონსტრუქციების გამოყენებით და მისი ექსპლ-სას ზიდვის უნარის საიმედოობაზე პრევენცია. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სტუდენტთა II სამეცნიერო სიმპოზიუმი. 2008წ. .

ხ. ბერიშვილი. დაკრედიტების გაუმჯობესების მსოფლიო ტენდენციების ანალიზი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. 18–19 ნოემბერი. 2011. გვ. 387–394.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ტუღუში. დამლაშებულ და ბიცობიან ნიადაგებში მარილთა ტოქსიკური მოქმედება. რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი. ინსტიტუტის 25-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია. 2005წ. თბილისი, აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი ტ.1,თბილისი, გვ.243-252.

ლ. ხვედელიძე. დასახლებათაშორისი კავშირების თავისებურებები შეწყვილებულ საქალაქო დასახლებებში . რესპუბლიკური სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია -"საქართველოს ხალხთმოსახლეობის პრობლემები" თბ., სმედმსი . . 1985წ. .

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, ბ.ჭუნაშვილი. დატვირთვების განაწილების ოპტიმიზაცია ენერგეტიკული სისტემის ელექტროსადგურებს შორის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წ. .

გ. მალასიძე. დედამიწასთან მიახლოებადი ობიექტების დინამიკის პრობლემები. სსიჰ ახალციხის ინსტიტუტის მე–2 სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნლი აკად. ე. ხარაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი. წ. .

ე. ალავერდოვი. დელეგატი „ახალგაზრდა ამბასადორიალი 2014“. საქართველოს ახალგაზრდა დიპლომატთა კლუბი. 2041წ. 25-27 ოქტომბერი .

ნ. ჩხაიძე, ნ.ჯღარკავა. დემოგრაფიული განვითარების ზოგიერთი თავისებურებები სამცხე-ჯავახეთში. სამცხე-ჯავახეთის სახ. უნივერსიტეტის პროფ. მასწავლებელთა სამეცნიერო ლომფერენცია. 2015წ. გვ. 130-134.

ლ. ჩიქავა. დემოგრაფიული კრიზისი რაჭის რეგიონში.. საქართველოს პარლამენტი (მთიანეთის კომიტეტი) და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მთიანეთის პრობლემათა კომპლექსური შესწავლის კომისია . წ. საქართველოს მთიანეთის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. ქ.თბილისი.