კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე, ლ. ლეკიაშვილი, რ. სხირტლაძე, გ. კანდელაკი, ვ. ფხაკაძე. ბუნებრივი ქართული ენობრივი სისტემის პირდაპირი ფორმალურ-ლოგიკური აღწერა და მისი ზოგიერთი გამოყენებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV რესპუბლიკური კონფერენცია ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი . 2006წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები (ქართულად/ინგლისურად https://geoanbani.com/other/gllc.ge/publications/articles/NLP_6.pdf ), გვ.30-32/61-63.

გ. ყირმელაშვილი, გ. ფარასტაშვილი. გ. ფარასტაშვილი. ტალღის გავრცელების სიჩქარის ფუნქციის მოძებნა გარემოსათვის, რომელშიაც დრეკადობის მოდული თანაბრად იცვლება . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივაციის მეთოდები”. 11-13 ნოემბერი, 1993, თბილისი. 1993წ. გვ.2.

ხ. წიქარიშვილი. გამოყინვით თიხის წინასწარი დამუშავების წესი. მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 2002წ. მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. გვ.101-102.

ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. გამტარ სითხეში უსასრულო ფოროვანი ფირფიტის ბრუნვის არასტაციონარული ამოცანის ამოხსნის მიახლოებითი მეთოდი მაგნიტური ველისა და სითბოგადაცემის გათვალისწინებით ცვლადი ელექტროგამტარებლობის შემთხვევაში. ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი. 2011წ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXV გაფართოებული სხდომები.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრეიმული სემანტიკა და ენობრივი ნიშნის მოტივაცია. . საქართველოს უნივერსიტეტის მეორე რესპუბლიკური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში.. 2010წ. მოხსენება რესპუბლიკურ კონფერენციაზე ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. კონფერენციის პროგრამა გვ.10.

ნ. გამყრელიძე. გამყრელიძე ნ. ფრაზეოლოგიური მნიშვნელობა და მისი კულტუროლოგიური ასპექტები.. სსიპ. ახალციხის ინსტიტუტი. აკადემიკოს ს.ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.. 2009წ. მოხსენება აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციაზე. საკონფერენციო პროგრამა, გვ. 13 .

ფ. წოწკოლაური. განათლების და მეცნიერების რეფორმა გლობალიზაციის პირობებში . საქართველოს ეკონომისტთა საზოგადოება, თბილისის მეექვსე ეკონომიკური ფორუმი "საქართველოს ევროპული არჩევანის გამოწვევები". 2015წ. .

ლ. ხვედელიძე. განათლების რეფორმის შინაარსის განხილვა - პოლიტიკა, სტრატეგია, მართვა. სემინარი განათლების რეფორმის შესახებ. ფონდი "ჰორიზონტი". 29-30 ივლისი. . 2002წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. განგრძობადი იურიდიული განათლების მეხუთე ეროვნული კონფერენცია. . 2016წ. თბილისი.

ვ. ხოჭოლავა. განზოგადოებული ლაპლასიანი და ფურიე-ლაპლასის დიფერენცირებადი მწრივის შეჯამებადობა წრფივი მეთოდით . საქართველოს მათემატიკოსთა მეხუთე ყრილობა. ბათუმი/ქუთაისი . 2009წ. 9-12 ოქტომბერი.

თ. ჭანტურია. გარე ვაჭრობის ორგანიზების საკიტხი ქალაქის ტერიტორიაზე ( დიდი დიღმის ტერიტორიაზე). ქართული არქიტექტურის თეორიის ა და ისტორიის საკითხები. 0წ. თბილისი №1(4).

თ. ჭანტურია. გარე ვაჭრობის ორგანიზების საკიტხი ქალაქის ტერიტორიაზე ( დიდი დიღმის ტერიტორიაზე). "კამარა"ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები. წ. თბილისი №1(4).

ნ. რურუა, წოწოლაშვილი ანზორ. გარე რელსის შემაღლების ოპტიმალური მნიშვნელობების დადგენა მცირერადიუსიან და შედგენილ მრუდებში. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის “საქართველოს რკინიგზის განვითარების თანამედროვე პრობლემები”. 2004წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 17 დეკემბერი 2004. -გვ.16..

თ. ხაჩიძე, რ.ჩიქოვანი, ნ.ხაჩიძე, გ.მიკუჩაძე, ლ.ლოლაშვილი. გარემოს პარამეტრების მიკროელექტრონული სენსორები.. საქართველოს სიმპოზიუმი პროექტების და კონვერსიის შესახებ.. 1995წ. თეზისების კრებული. საქართველოს სიმპოზიუმი პროექტე-ბის და კონვერსიის შესახებ.15—18 მაისი, 1995წ. ქ.თბილისი. გვ.204.

თ. აფაქიძე, ჯ.იოსებიძე,, დ.ალადაშვილი,, ა.ჩხეიძე,, ნ.დისამიძე, , ლ.ზურაბიშვილი. გარემოსდაცვითი ხარჯების შემცირება საავტომობილო აირდიზელის ეკოლოგიურობისადმი ლოჯისტიკური მიდგომით . მე-9 აბრეშუმის გზის საერთაშორისო კონფერენციის მოხსე- ნებათა კრებული, თბილისი, 2014. . 2014წ. თბილისი, გვ 50-59..

ლ. ზურაბიშვილი, იოსებიძე ჯ., , ალადაშვილი დ., , ჩხეიძე ა., , აფაქიძე თ., , დიასამიძე ნ., . გარემოსდაცვითი ხარჯების შემცირება საავტომობილო აირდიზელის ეკოლოგიურობისადმი ლოჯისტიკური მიდგომით . მე-9 აბრეშუმის გზის საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული, . 2014წ. თბილისი, .

მ. ჩიქავა. გასტროენტეროლოგიური ფუნქციური დარღვევები საქართველოს მოზარდებში.. თდასუ–ს XVII სამეცნიერო კონფერენცია / თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (თდასუ). 2010წ. გვ.244-246.

ი. გელენავა. გაყალბებული ისტორია და აფხაზური სეპარატიზმი, აფხაზეთის მასწავლებელთა II კონფერენცია. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო . 2008წ. .

ო. ნახუცრიშვილი. გეგმარებითი და სარეკონსტრუქციო ღონისძიებები ფეხმავლების უსაფრთხო მოძრაობისათვის. რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 1981წ. .

. გეგმიანი ეკონომიკა და ციკლური რეცესიები.. პროფესორ–მასწავლებელთა საიუბელიო კონფერენცია, მიძღვნილი საერო უნივერსიტეტ "გაენათის" თხუთმეტი წლისთავისადმი.. წ. 12 ნ.თ..